Psychoterapia indywidualna Warszawa

Psychoterapia to sposób oddziaływania na Pacjenta w taki sposób, aby podnieść jego jakość życia i przywrócić równowagę naruszoną wskutek trudnych sytuacji życiowych, zaburzeń natury psychicznej lub problemów emocjonalnych.

Profesjonalną psychoterapię indywidualną w Warszawie oferujemy w Mind Health.

Kobieta na psychoterapii indywidualnej w Warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Zobacz więcej specjalistów

Psychoterapia w Warszawie – czym jest?

Definicja psychoterapii w medycynie według Cambridge Dictionary obejmuje sposób leczenia chorób natury psychicznej poprzez rozmowę i omówienie problemu z Pacjentem, zamiast podawania leków (farmaceutyków). Z kolei słownik języka polskiego określa pojęcie psychoterapii jako sposobu leczenia zaburzeń psychicznych poprzez oddziaływanie na psychikę pacjenta:

 • radą (poradnictwo),
 • sugestią,
 • perswazją,
 • uspokojeniem,
 • analizą problemu.

Powyższe działania mają na celu m.in. uświadomienie Pacjentowi jego problemu (problemów), a poprzez interpretację jego zachowań, pomóc zmodyfikować jego stosunek do siebie. Psychoterapia to metoda stosowana głównie w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego (również problemów psychologicznych, zaburzeń behawioralnych).

Psychoterapia indywidualna - wskazania

Wizyta u psychoterapeuty może być poprzedzona wizytą u innego specjalisty z dziedziny nauk medycznych, który zasugeruje pomoc psychoterapeutyczną jako rozwiązanie najbardziej adekwatne do sytuacji i problemów Pacjenta.

Pod wpływem oddziaływania psychoterapeutycznego zmienia się funkcjonowanie umysłu, a sam proces może przynieść głębokie, długotrwałe i oczekiwane zmiany.

Podjęcie decyzji o psychoterapii indywidualnej w Warszawie może wymagać od pacjenta niezbędnego czasu do namysłu, jednak potrzebna jest każdej osobie, która boryka się z dyskomfortem psychicznym – problemami, które uniemożliwiają lub umniejszają radość życia, wpływają na relacje i zwykłe, codzienne obowiązki.

Rodzaje psychoterapii w Warszawie

Terapie dzielą się przede wszystkim ze względu na liczbę osób zaangażowanych w proces terapeutyczny, a więc na:

 • psychoterapia indywidualną — bezpośredni kontakt terapeuty z pacjentem,
 • psychoterapię grupową — spotkania terapeuty z grupą osób, które łączy podobny lub ten sam problem. specyficznym rodzajem terapii grupowej jest także terapia par i rodzin.

Psychoterapia jest formą specjalistycznej pomocy skierowaną do:

 • dzieci i młodzieży – pomoc dziecku w pokonywaniu trudności;
 • osób dorosłych – indywidualne spotkania ze specjalistą;
 • rodzin – członkowie rodziny i wspólny problem;
 • małżeństw, par nieformalnych – kryzys w związku, problemy, z którymi dane osoby nie potrafią sobie samodzielnie poradzić;
 • grup wsparcia – członkowie terapii są powiązani wspólnym problemem np. uzależnieniem od narkotyków.

W terapii określonych zaburzeń wskazane jest stosowanie zindywidualizowanego podejścia, które wynika z diagnozy, przyczyn powstałych zaburzeń i rodzaju dysfunkcji. Psychoterapeuci opierają swoją wiedzę m.in. na dziedzinie zajmującej się klasyfikacją i opisywaniem odchyleń od prawidłowego stanu psychicznego Pacjenta, czyli psychopatologii.

Wsparcie psychoterapeutyczne a inne formy pomocy

Po przeanalizowaniu sytuacji Pacjenta, zdefiniowaniu problemu i postawionej diagnozie terapeuta decyduje o tym, w jaki sposób i jak wesprzeć terapią zdrowie psychiczne Pacjenta. W leczeniu zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży oraz rodzin i małżeństw sugeruje się np. terapię opartą na podejściu systemowym.

Z kolei w przypadku leczenia poważnych zaburzeń natury psychicznej, takich jak m.in. psychoza, zaburzenia afektywne lub wieloletnie uzależnienia od środków psychoaktywnych, psychoterapia jest częścią kompleksowego oddziaływania terapeutycznego.
W ww. przypadku psychoterapia i farmakoterapia mogą być prowadzone w sposób zintegrowany lub rozdzielony.

Zintegrowane leczenie prowadzi jeden klinicysta (zwykle psychiatra), a leczenie rozdzielone jest prowadzone przez przynajmniej dwóch specjalistów: psychiatrę i psychoterapeutę.

Forma leczenia równoległego jest wskazana w niektórych przypadkach zaburzeń psychiatrycznych, jednak o tym decyduje lekarz prowadzący. Istnieje wiele argumentów dowodzących skuteczności łączenia leczenia farmakoterapii i psychoterapii — w tym m.in.:

 • leczenie łączone może wzmacniać siłę, prawdopodobieństwo i zakres odpowiedzi pacjenta oraz akceptację leczenia;
 • leki mogą poprawiać koncentrację, a przez to pamięć i zdolność do uczestniczenia oraz uczenia się w procesie psychoterapii;
 • leki zmniejszając pobudzenie i lęk oraz nasilenie cierpienia poprawiają zdolność uzyskiwania korzyści z psychoterapii.

Cele psychoterapii indywidualnej w Warszawie

Psychoterapia to przede wszystkim:

 • uzyskanie kontroli nad własnym życiem, obecną sytuacją;
 • przywrócenie zdrowego balansu – dobrostanu psychicznego;
 • usuwanie lub minimalizowanie wpływu patogennych doświadczeń życiowych i toksycznych relacji na pacjenta;
 • uwolnienie się od negatywnych wzorców – zachowania, myślenia;
 • praca nad poprawą samopoczucia psychofizycznego;
 • odczuwanie zadowolenia, podniesienie jakości życia;
 • realistyczne nastawienie do życia, własnych wyborów, możliwości, posiadanych zasobów i wymogów otoczenia;
 • wzrost pewności siebie.

Psychoterapia prowadzona w warszawskich placówkach Centrum Zdrowia Pschicznego Mind Health jest również skutecznym elementem w trakcie długotrwałego leczenia chorób somatycznych. Niejednokrotnie włączana jest jako metoda postępowania rehabilitacyjnego – w tym dotyczącego zaburzeń psychicznych.

Kto powinien wziąć udział w terapii?

Problemy, z którymi warto zwrócić się do psychoterapeuty, to m.in.:

 • trudności i napięcia związane z nowymi rolami życiowymi;
 • przeżywanie straty lub żałoby;
 • przewlekły, nadmierny stres;
 • zaburzenia snu, bezsenność;
 • stany lękowe,
 • problemy w sferze seksualnej;
 • trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • trudności w kontaktach z innymi, nieśmiałość;
 • trudności z nawiązaniem bliskich relacji;
 • depresja;
 • długotrwałe odczuwanie smutku, przygnębienia, braku radości i energii;
 • niskie poczucie własnej wartości, zaburzona samoocena;
 • problemy rodzinne, dysfunkcje bliskich więzi;
 • problemy w małżeństwie, w związku;
 • problemy w życiu zawodowym;
 • mobbing w miejscu pracy;
 • wypalenie zawodowe,
 • uzależnienia behawioralne, hazard, pracoholizm, zakupoholizm i inne;
 • uzależnienia od t.zw. używek, substancji psychoaktywnych w tym leków;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder);
 • syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików);
 • zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia;
 • odczuwanie samotności, poczucie bezsensu, stagnacji;

Ogólnie przyjmuje się, że psychoterapia jest podstawową metodą leczenia w przypadku:

 • zaburzenia związanego ze stresem (na tle nerwicowym i pod postacią somatyczną);
 • zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami natury fizjologicznej, zaburzeń osobowości i zachowania (u osób dorosłych);
 • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.

Psychoterapia w Warszawie: przebieg wizyty

Do zadań terapeuty prowadzącego terapię indywidualną w warszawskich placówkach Mind Health należy m.in.:

 • nawiązanie odpowiedniego kontaktu z pacjentem i określenie sposobów realizacji wizyt i celu oddziaływania psychoterapeutycznego;
 • analiza szczegółowa dotycząca obecnej sytuacji pacjenta (stan zdrowia, sytuacja zawodowa); przeprowadzenie wywiadu;
 • diagnozowanie problemu; praca nad problemami pacjenta;
 • prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych;
 • psychoedukacja — wdrażanie programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do:
  - dzieci, młodzieży, dorosłych;
  - osób z grup podwyższonego ryzyka (marginalizacja społeczna; ubóstwo, wykluczenie społeczne), w której zauważa się zwiększone (w porównaniu z całą populacją) prawdopodobieństwo rozwoju problemu społecznego (np. uzależnień).

Dlaczego warto?

Z psychoterapii warto skorzystać w ramach samodoskonalenia, rozwijania siebie, swojego potencjału i umiejętnego korzystania ze swoich zasobów. Proces terapeutyczny przeprowadzony u boku specjalisty pozwala odnaleźć nowe możliwości w życiu zawodowym i prywatnym.

Terapia indywidualna w Warszawie jest w 100% skoncentrowana na potrzebach osoby korzystającej z usługi psychoterapeutycznej. Specjaliści w swojej praktyce podejmują się współpracy nie tylko z osobami, u których rozpoznano problemy natury medycznej tj. zaburzenia nerwicowe, stany lękowe, depresja czy nadmierny stres.

Zadaniem psychoterapeuty jest:

 • przeprowadzanie treningów terapeutycznych dla różnych grup klientów:
  - pacjentów szpitali psychiatrycznych,
  - osób pragnących poprawić swoje relacje z innymi ludźmi,
  - osób mających problemy emocjonalne, nieradzących sobie w różnych sferach życia (rodzina, związek, praca).
 • dobór odpowiednich technik do celu terapii np.:
  - techniki poznania siebie, swoich zasobów (trening interpersonalny),
  - rozwój duchowy,
  - rozwój zawodowy.

Psychoterapia Warszawa: nurty

Najczęściej stosowane przez specjalistów w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Warszawie nurty psychoterapii to m.in.:

Podejście dobierane jest indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji życiowej Pacjenta i specyfiki trudności, z którymi się on mierzy.

Zapisy i cena

Zapraszamy do zapisów do placówek Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Warszawie pod numerem telefonu 22 566 22 24 lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta i sklepu internetowego.

Cena psychoterapii indywidualnej w Warszawie to 160 zł* - wizytę można odbyć stacjonarnie lub w ramach telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo