Psychoterapia Warszawa

Psychoterapia w Warszawie pomaga w pokonywaniu trudności i  leczeniu zaburzeń. Jest to metoda rozmowy, która w zależności od nurtu może przyjmować rozmaite formy.

Profesjonalną terapię indywidualną w Warszawie oferujemy w MindHealth. Sprawdź listę dobrych psychoterapeutów  i umów się.

Kobieta na psychoterapii indywidualnej w Warszawie

Psychoterapia Warszawa - umów wizytę:

Zobacz więcej specjalistów

Spis treści

Czym jest psychoterapia?

Definicja psychoterapii w medycynie według Cambridge Dictionary obejmuje sposób leczenia chorób natury psychicznej poprzez rozmowę i omówienie problemu z Pacjentem, zamiast podawania leków (farmaceutyków). Z kolei słownik języka polskiego określa pojęcie psychoterapii jako sposobu leczenia zaburzeń psychicznych poprzez oddziaływanie na psychikę Pacjenta:

 • radą (poradnictwo),
 • sugestią,
 • perswazją,
 • uspokojeniem,
 • analizą problemu.

Działania terapeutyczne mają na celu m.in. uświadomienie Pacjentowi jego problemu, a poprzez interpretację zachowań, pomóc zmodyfikować jego stosunek do siebie. Psychoterapia to metoda stosowana głównie w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego (również problemów psychologicznych, zaburzeń behawioralnych). Pod wpływem oddziaływania psychoterapeutycznego zmienia się funkcjonowanie umysłu, a sam proces może przynieść głębokie, długotrwałe i oczekiwane zmiany. Terapia to przede wszystkim:

 • uzyskanie kontroli nad własnym życiem, obecną sytuacją;
 • przywrócenie zdrowego balansu – dobrostanu psychicznego;
 • usuwanie lub minimalizowanie wpływu patogennych doświadczeń życiowych i toksycznych relacji na pacjenta;
 • uwolnienie się od negatywnych wzorców – zachowania, myślenia;
 • praca nad poprawą samopoczucia psychofizycznego;
 • odczuwanie zadowolenia, podniesienie jakości życia;
 • realistyczne nastawienie do życia, własnych wyborów, możliwości, posiadanych zasobów i wymogów otoczenia;
 • wzrost pewności siebie.

Wsparcie psychoterapeutyczne a inne formy pomocy

Po przeanalizowaniu sytuacji Pacjenta, zdefiniowaniu problemu i postawionej diagnozie terapeuta przyjmujący w poradni decyduje o tym, w jaki sposób i jak wesprzeć terapią zdrowie psychiczne Pacjenta. W leczeniu zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży oraz rodzin i małżeństw sugeruje się np. terapię opartą na podejściu systemowym.
Z kolei w przypadku leczenia poważnych zaburzeń natury psychicznej, takich jak m.in. psychoza, zaburzenia afektywne lub wieloletnie uzależnienia od środków psychoaktywnych, psychoterapia jest częścią kompleksowego oddziaływania terapeutycznego.
W ww. przypadku psychoterapia i farmakoterapia mogą być prowadzone w sposób zintegrowany lub rozdzielony.
Zintegrowane leczenie prowadzi jeden klinicysta (zwykle psychiatra), a leczenie rozdzielone jest prowadzone przez przynajmniej dwóch specjalistów: psychiatrę i psychoterapeutę.
>Forma leczenia równoległego jest wskazana w niektórych przypadkach zaburzeń psychicznych, jednak o tym decyduje lekarz prowadzący. Istnieje wiele argumentów dowodzących skuteczności łączenia leczenia farmakoterapii i psychoterapii — w tym m.in:

 • leczenie łączone może wzmacniać siłę, prawdopodobieństwo i zakres odpowiedzi Pacjenta oraz akceptację leczenia;
 • leki mogą poprawiać koncentrację, a przez to pamięć i zdolność do uczestniczenia oraz uczenia się w procesie psychoterapii;
 • leki zmniejszając pobudzenie i lęk oraz nasilenie cierpienia poprawiają zdolność uzyskiwania korzyści z psychoterapii.

Cechy dobrego psychoterapeuty

Z psychoterapii warto skorzystać w ramach samodoskonalenia, rozwijania siebie, swojego potencjału i umiejętnego korzystania ze swoich zasobów. Proces terapeutyczny przeprowadzony u boku specjalisty pozwala odnaleźć nowe możliwości w życiu zawodowym i prywatnym.
 
Terapia indywidualna w Warszawie jest w 100% skoncentrowana na potrzebach osoby korzystającej z usługi psychoterapeutycznej.

Aby relacja terapeutyczna była satysfakcjonująca i przynosiła dobre rezultaty, bardzo ważne jest odpowiednie porozumienie między specjalistą a Pacjentem, to jednak nie wszystko, co decyduje o sukcesie. Oprócz cech osobowościowych takich jak empatia, życzliwość, zdolność do szybkiego nawiązywania relacji i umiejętność aktywnego słuchania, bardzo duże znaczenie mają kwalifikacje terapeuty.

Psychoterapeuci przyjmujący w warszawskich placówkach MindHealth legitymują się nie tylko ukończonymi studiami psychologicznymi i zdobyciem uprawnień umożliwiających prowadzenie terapii w poszczególnych nurtach wystawionych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mogą pochwalić się także wieloletnim doświadczeniem w zakresie psychoterapii, dbałością o ciągły rozwój zawodowy i regularną superwizją oraz — w razie potrzeby — terapią własną.

Wszyscy zatrudnieni u nas eksperci zdrowia psychicznego zachowują pełną dyskrecję, a ich priorytetem jest dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

Psychoterapia Warszawa - rodzaje

Terapie dzielą się przede wszystkim ze względu na liczbę osób zaangażowanych w proces terapeutyczny, a więc na:

 • psychoterapię indywidualną — bezpośredni kontakt terapeuty z pacjentem,
 • psychoterapię grupową — spotkania terapeuty z grupą osób, które łączy podobny lub ten sam problem. Specyficznym rodzajem terapii grupowej jest także terapia par i rodzin.

Psychoterapia jest formą specjalistycznej pomocy skierowaną do:

 • dzieci i młodzieży – pomoc dziecku w pokonywaniu trudności;
 • osób dorosłych – indywidualne spotkania ze specjalistą;
 • rodzin – członkowie rodziny i wspólny problem;
 • małżeństw, par nieformalnych – kryzys w związku, problemy, z którymi dane osoby nie potrafią sobie samodzielnie poradzić;
 • grup wsparcia – członkowie terapii są powiązani wspólnym problemem np. uzależnieniem od narkotyków.

W terapii określonych zaburzeń wskazane jest stosowanie zindywidualizowanego podejścia, które wynika z diagnozy, przyczyn powstałych zaburzeń i rodzaju dysfunkcji. Psychoterapeuci opierają swoją wiedzę m.in. na dziedzinie zajmującej się klasyfikacją i opisywaniem odchyleń od prawidłowego stanu psychicznego Pacjenta, czyli psychopatologii.

Nurty psychoterapii

Najczęściej stosowane przez specjalistów w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie nurty psychoterapii to m.in.:

Podejście dobierane jest indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji życiowej Pacjenta i specyfiki trudności, z którymi się on mierzy.

Kiedy umówić się na psychoterapię?

Problemy, z którymi warto zwrócić się do psychoterapeuty w Warszawie, to m.in.:

 • trudności i napięcia związane z nowymi rolami życiowymi;
 • przeżywanie straty lub żałoby;
 • zmaganie się z przewlekłym, nadmiernym stresem;
 • zaburzenia snu, bezsenność;
 • stany lękowe,
 • zaburzenia seksualne;
 • trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • trudności w kontaktach z innymi, nieśmiałość;
 • trudności z nawiązaniem bliskich relacji;
 • depresja;
 • długotrwałe odczuwanie smutku, przygnębienia, braku radości i energii;
 • niskie poczucie własnej wartości, zaburzona samoocena;
 • problemy rodzinne, dysfunkcje bliskich więzi;
 • problemy w małżeństwie, w związku;
 • problemy w życiu zawodowym;
 • mobbing w miejscu pracy;
 • wypalenie zawodowe,
 • uzależnienia behawioralne, hazard, pracoholizm, zakupoholizm i inne;
 • uzależnienia od używek, substancji psychoaktywnych;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder);
 • syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików);
 • zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia;
 • odczuwanie samotności, poczucie bezsensu, stagnacji;

Ogólnie przyjmuje się, że psychoterapia jest podstawową metodą leczenia w przypadku:

 • zaburzeń związanych ze stresem (na tle nerwicowym i pod postacią somatyczną);
 • zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami natury fizjologicznej, zaburzeń osobowości i zachowania (u osób dorosłych);
 • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.

Psychoterapia prowadzona w warszawskich placówkach MindHealth jest również skutecznym elementem w trakcie długotrwałego leczenia chorób somatycznych. Niejednokrotnie włączana jest jako metoda postępowania rehabilitacyjnego – w tym dotyczącego zaburzeń psychicznych.

Przebieg psychoterapii

Do zadań terapeuty prowadzącego terapię indywidualną w warszawskich placówkach MindHealth należy m.in.:

 • nawiązanie odpowiedniego kontaktu z Pacjentem i określenie sposobów realizacji wizyt i celu oddziaływania psychoterapeutycznego;
 • analiza szczegółowa dotycząca obecnej sytuacji Pacjenta (stan zdrowia, sytuacja zawodowa); przeprowadzenie wywiadu;
 • diagnozowanie problemu; praca nad problemami Pacjenta;
 • prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych;
 • psychoedukacja — wdrażanie programów profilaktycznych i edukacyjnych.

Psychoterapia Warszawa - cena, jak się umówić?

Indywidualne spotkanie z terapeutą w jednej z placówek MindHealth w stolicy to koszt 190 zł za sesję*. Wybierając od razu pakiet pięciu spotkań, zapłacisz łącznie 870 zł*. Cena jest niezależna od nurtu terapeutycznego. Dotyczy sesji trwającej około 45-50 minut.

Zapraszamy do zapisów do placówek Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie pod numerem telefonu 22 566 22 24 (jest to nasza ogólna infolinia, której konsultanci zarezerwują dla Ciebie wizytę w wybranej placówce) lub online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zapisując się przez internet, opłacisz wizytę z góry, zaś zapis telefoniczny nie wymaga od Ciebie wpłacania żadnych pieniędzy aż do momentu konsultacji.

Masz pytania? Zadzwoń do nas — jesteśmy do twojej dyspozycji!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Psychoterapia Warszawa