Psychiatra dziecięcy Warszawa

Bez względu na przyczynę rozwoju zaburzeń natury psychicznej u dzieci, każde podejrzenie lub predyspozycje małego Pacjenta do dysfunkcji w tym obszarze warto skonsultować z psychiatrą dziecięcym.

Opiekę wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej w Warszawie oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Psychiatra dziecięcy w Warszawie rozmawia z małym pacjentem

Poznaj naszych specjalistów

Psychiatra dziecięcy w Warszawie: kwalifikacje

Psychiatrą dziecięcym jest lekarz z ukończoną specjalizacją w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści posiadają ogromną wiedzę nie tylko w zakresie psychiatrii, ale również pediatrii, psychologii czy neurologii dziecięcej. Zarówno w warunkach klinicznych jak i gabinetach prywatnych, lekarze współpracują również z innymi osobami – w celach diagnostycznych z przedstawicielami innych dziedzin medycyny, jak również z opiekunami dziecka z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Psychiatra w swojej codziennej pracy, zajmuje się diagnozowaniem małych pacjentów, i w tym celu przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami (opiekunami pranymi) dziecka. Dla psychiatry istotne są wszelkie informacje, które mogły wpłynąć lub wpłynęły na nieharmonijny przebieg rozwoju dziecka (okres ciąży, poród, przebyte choroby, urazy czy trudności społeczne).

Zadania lekarza

W swojej codziennej pracy psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem małych Pacjentów. W tym celu przeprowadza on też szczegółowy wywiad z rodzicami (opiekunami pranymi) dziecka.

Dla psychiatry dziecięcgo w Warszawie istotne są wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka i istotnych przesłanek je kształtujących. Dlatego podczas pierwszej wizyty lekarz zapyta z pewnością o:

 • czynniki, które mogły wpłynąć lub wpłynęły na nieharmonijny przebieg rozwoju dziecka (jak wyglądał okres ciąży, czy pojawiły się ewentualne komplikacje w czasie porodu),
 • przebyte przez małego Pacjenta choroby,
 • stwierdzone zaburzenia (np. autyzm),
 • przyjmowane w ostatnim czasie leki, 
 • urazy czy trudności społeczne, jakich doświadczyło dziecko,
 • szczególne sytuacje z życia rodziny (np. rozwód rodziców, śmierć lub odejście osoby bliskiej, przeprowadzkę do innego miasta) 

Specjalista bierze je pod uwagę, stawiając diagnozę i planując terapię. W wyniku wywiadu lekarz może też zadecydować o tym, że do procesu terapeutycznego powinien włączyć się psycholog.

Kiedy udać się na konsultację psychiatryczną dziecka w Warszawie?

Jeżeli u dziecka nie zdiagnozowano wcześniej choroby wymagającej konsultacji ze specjalistą do spraw zdrowia psychicznego, każde nietypowe, zauważalne przez opiekunów (i najbliższe otoczenie dziecka) zachowanie i objaw, powinny zostać skonsultowane z psychiatrą dziecięcym.

Jakie zachowania dziecka powinny wzbudzać niepokój rodziców?

 • nagła zmiana w sposobie zachowywania, komunikowania się dziecka, gdy opiekunowie podświadomie czują, że „coś jest nie w porządku”,
 • dziecko zaczyna reagować lub reaguje i odreagowuje na określone wydarzenia nieadekwatnie do sytuacji (zbyt impulsywnie, zbyt powolnie, pewnych zachowań jest „za dużo” lub „za mało”),
 • zaburzenia emocjonalne i behawioralne, wśród których wyróżnia się:
  objawy lękowe, objawy depresji (apatia, odczuwanie przygnębienia, smutku),
 • inne zauważalne zaburzenia nastroju, wycofanie (w tym unikanie kontaktów rówieśniczych),
 • objawy somatyczne bez wyraźnej przyczyny natury medycznej (objawy bólowe, zawroty głowy i inne dolegliwości),
 • dziecko ma znaczne trudności w relacjach społecznych lub gdy sposób zachowywania jest niedostosowany społecznie,
 • dziecko zachowuje się agresywnie (pojawiają się zachowania niszczycielskie),
 • moczenie nocne,
 • inne, niepokojące, niepasujące do wzorca zachowań i cech charakteru dziecka – objawy w zachowaniu (wyglądzie, aktywności ruchowej itp.).

Jakimi problemami zajmuje się psychiatra dziecięcy?

Problemy, z którymi warto udać się na konsultację ze specjalistą psychiatrii dziecięcej to m.in.:

 • lęki, zaburzenia lękowe dziecka – np. dotyczące kontaktu z rówieśnikami, pobytu w szkole,
 • autyzm dziecięcy,
 • zespół Aspergera,
 • depresja dziecięca,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia hiperkinetyczne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD),
 • choroba afektywna dwubiegunowa ChAD,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia odżywiania, anoreksja i bulimia,
 • nerwica,
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • uzależnienia czynnościowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • ataki histerii,
 • ataki paniki,
 • tiki nerwowe,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia snu, bezsenność,
 • zaburzenia psychotyczne, psychoza,
 • samookaleczenia,
 • myśli samobójcze, próby samobójcze,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia nastroju,
 • natręctwa,
 • i inne.

Psycholog czy psychiatra dziecięcy?

Ataki histerii, przewlekły smutek, zaburzenia pamięci, zaburzenia snu lub inne niepokojące zachowania mogą mieć bardzo różnorodne przyczyny. Zdarza się, że w ten sposób przejawia się depresja dziecięca, przyczyną mogą być też jednak zaburzenia lękowe lub wrodzone zaburzenia rozwoju dziecka, np. autyzm. Sygnały martwiące rodziców bywają też sygnałem chorób psychicznych, których leczenie należy rozpocząć jak najszybciej. 

Co do zasady, konsultacja psychiatryczna konieczna jest wtedy, gdy w procesie leczenia uwzględniane jest przyjmowanie leków, występuje też potrzeba wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarz specjalizujący się w psychiatrii współpracuje jednak często z psychologiem, a zakresy ich działania częściowo się przenikają. Ponadto rodzice nie wiedzą zwykle, czym spowodowane są zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży i w jaki sposób należy je leczyć.

Jeżeli masz wątpliwości, czy w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia lepiej udać się do psychiatry dziecięcego w Warszawie, czy też bardziej odpowiedni okaże się psycholog, zapraszamy na pierwszą wizytę u dowolnego z tych specjalistów. Konsultacja pozwoli określić zakres problemu i dowiedzieć się, czy w celu jego pokonania lub załagodzenia objawów lepiej sprawdzi się psychoterapia, czy też leczenie psychiatryczne połączone z ewentualną farmakoterapią.

Wizyta u psychiatry dziecięcego - Warszawa

Podczas konsultacji psychiatrycznej dziecka, lekarz wykonuje następujące czynności:

 • przeprowadza wywiad z rodzicami (opiekunami),
 • zapoznaje się z dzieckiem (wyjaśnia, co będzie się działo w trakcie wizyty, czego dziecko i rodzice mogą się spodziewać),
 • zapoznaje się dokumentacja medyczną dziecka (jeśli posiada), przebiegiem i historią choroby,
 • zapoznaje się z sytuacją życiową dziecka,
 • ocenia i kontroluje stan psychiczny dziecka,
 • podejmuje badanie psychiatryczne (rozpoznanie lekarskie),
 • przeprowadza badanie (w tym testy sprawności psychicznej i psychoruchowej),
 • zleca dalszą diagnostykę (badania dodatkowe, skierowanie do innych specjalistów np. neurologa),
 • interpretuje i ocenia wyniki badań,
 • diagnozuje pacjenta,
 • weryfikuje zebrane informacje i podejmuje decyzję o najodpowiedniejszej metodzie leczenia w porozumieniu rodzicami (opiekunami),
 • podejmuje decyzje o sposobie leczenia (farmakoterapia, psychoterapia, rehabilitacja, socjoterapia),
 • zajmuje się leczeniem stwierdzonych u dziecka zaburzeń, wybierając odpowiedni rodzaj terapii (np. techniki behawioralne, psychoterapia indywidualna, terapia grupowa),
 • przygotowuje i uzupełnia w trakcie wizyt dokumentację lekarską, wypisuje recepty – jeśli stan dziecka wymaga podania lekarstw,
 • przygotowuje opinie, świadectwa, orzeczenia oraz wnioski (np. w przypadku kwalifikacji do grupy inwalidzkiej, na potrzeby procesu sądowego).

Rodzice w gabinecie psychiatry dziecięcego

Wywiad przeprowadzany z rodzicami (opiekunami) dziecka korzystającego z usług psychiatry ma na celu:

 • ustalenie aktualnych problemów (trudności) i wpływu dziecka na członków rodziny;
 • uzyskanie informacji o dziecku w kontekście jego rodziny i obrazu funkcjonowania rodziny w warunkach społeczno-kulturowych;
 • uzyskanie informacji o istniejących chorobach (w tym psychicznych) występujących w rodzinie.

W schemacie pytań do rodziców zadawanych przez lekarza mogą znajdować się informacje dotyczące:

 • aktualnego problemu,
 • przyczyny zgłoszenia się do gabinetu psychiatrycznego,
 • oczekiwań rodziców względem podjętej decyzji o konsultacji,
 • wpływu aktualnego problemu na sposób funkcjonowania rodziców i całej rodziny,
 • innych form pomocy, z której korzystali opiekunowie,
 • innych, niezbędnych dla lekarza informacji.

Dziecko w gabinecie psychiatry dziecięcego

Psychiatra dziecięcy to osoba nie tylko z odpowiednim wykształceniem, ale również predyspozycjami do wykonywania tego zawodu. To osoby posiadające szereg kompetencji wspomagających pracę z wymagającym Pacjentem – dzieckiem.

Psychiatra w swojej codziennej pracy musi wykazać się cierpliwością, empatią i zrozumieniem a przede wszystkim musi umieć wypracować metody odpowiedniego podejścia do małego Pacjenta.

Najważniejsze cechy specjalisty

Psychiatra dziecięcy powinien wzbudzać szczególne zaufanie, ponieważ każdemu dziecku (nawet temu, które nie mierzy się z problemami natury psychicznej) wizyta u lekarza może nie kojarzyć się pozytywnie, a czas w gabinecie z pewnością wolałoby wykorzystać w inny sposób, np. na zabawie.

Dzieci (w zależności od wieku, poziomu rozwoju i trudności, z którymi się zmagają) nie potrafią jasno się komunikować i wyrażać swoich potrzeb. W trakcie wizyty specjaliści budują specyficzną więź z dzieckiem, dlatego kluczowym elementem jest stworzenie miejsca i warunków, w którym dziecko poczuje się komfortowo i bezpiecznie.

Psychiatra dziecięcy w Warszawie: metody pracy

Określone metody pracy, odpowiednie narzędzia diagnostyczne i wypracowane przez psychiatrów techniki sprawiają, że mali Pacjenci czują się podczas wizyty swobodniej, a tym samym lekarze precyzyjniej diagnozują zaburzenia u dziecka i szybciej rozpoczynają proces terapeutyczny.

Wywiad lekarza z dzieckiem ma na celu:

 • nawiązanie relacji między psychiatrą a małym Pacjentem;
 • uzyskanie informacji, co według dziecka było przyczyną zgłoszenia się do lekarza-specjalisty,
 • ocenę stanu psychicznego dziecka.

Cena wizyty u psychiatry dziecięcego w Warszawie

Cena konsultacji psychiatrycznej dzieci w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health to 360 zł w przypadku pierwszej wizyty i 320 zł w przypadku kolejnych wizyt kontrolnych.*

Pacjenci zdecydowani na dłużej trwającą terapię mogą wykupić od razu pakiet konsultacji, dzięki czemu zaoszczędzą pieniądze i będą mieć większą motywację do regularnych wizyt.

Na czym polega leczenie psychiatryczne dziecka?

Specjaliści zajmują się badaniem i leczeniem schorzeń, których początki upatruje się już we wczesnym dzieciństwie. Psychiatra dzieci i młodzieży zajmuje się najmłodszymi, znajdującymi się w fazie rozwoju Pacjentami. To, co wyróżnia psychiatrię dziecięcą od ogólnej to przede wszystkim fakt odmienności psychiki dziecka na różnych etapach życia (rozwoju) i sposobu leczenia terapeutycznego dzieci (w odróżnieniu od leczenia osób dorosłych).

Jeżeli podczas wizyty u psychiatry dziecięcego, zostanie podjęta decyzja o terapii, należy pamiętać, że:

 • specjaliści zdrowia psychicznego wykorzystują różne metody terapeutyczne w leczeniu stwierdzonych u dziecka zaburzeń psychicznych i zespołów psychoorganicznych:
  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia grupowa,
  • psychoterapia rodziny,
  • socjoterapia,
  • farmakoterapia,
  • terapia zabawowa i zajęciowa,
  • terapia ruchowa,
  • terapia pracą,
  • terapia zaburzeń mowy,
  • korekcja zaburzeń fragmentarycznych.
 • dalsze wspieranie rozwoju dziecka przesz rodziców i specjalistów jest bardzo ważne;
 • w indywidualnym programie terapeutycznym dostosowanym do możliwości i potrzeb dziecka wykorzystuje się metody tj.:
  • pedagogika zabawy, stymulacja zabawą,
  • elementy arteterapii,
  • muzykoterapia,
  • logorytmika i wiele innych,
 • zaangażowanie rodziny i innych bliskich dla dziecka osób, wspiera współpracę psychiatry z dzieckiem.

Psychiatra dziecięcy w Warszawie - Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doświadczonego psychiatry dziecięcego, umów się na konsultację ze specjalistą w jednej z Placówek Zdrowia Psychicznego Mind Health w Warszawie.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także on-line przez sklep internetowy. Istnieje również możliwość telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo