Terapia Gestalt

Terapia Gestalt koncentruje się na zwiększaniu świadomości, wolności i samodzielności. Jest skupiona na „tu i teraz”. Dzięki niej można rozwinąć nowe perspektywy i wprowadzić pozytywne zmiany.

psychoterapii Gestalt można skorzystać w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego — zapraszamy do zapisów.

pacjentka w czasie terapii Gestalt

Czym jest terapia Gestalt?

Podejście Gestalt należy do terapii humanistycznych. W większości z nich uważa się, że zachowanie człowieka wynika z potrzeby rozwoju i dążenia do zaspokajania własnych potrzeb, a zaburzenia są związane z negatywnymi sytuacjami doświadczanymi w trakcie zaspokajania tych potrzeb. W podejściach humanistycznych, w tym w terapii Gestalt najważniejszym narzędziem jest kojąca relacja z empatycznym, autentycznym i akceptującym terapeutą. Przebiega ona na równych zasadach – nie ma w niej eksperta i Pacjenta. Specjalista szuka odpowiedzi razem z uczestnikiem terapii.

Terapia Gestalt - założenia

Nazwa terapii Gestalt odwołuje się do teorii postaci, według której naszemu doświadczaniu świata nadawane jest znaczenie poprzez tworzenie figury, postaci (niem. Gestalt) wyłanianej z tła. Zachowanie jednostki jest skutkiem przebiegu tego procesu (np. tego, jakie figury z przeszłości pozostają niedokończone) oraz samoregulacji dokonującej się przez kontakt z otoczeniem. Terapia w tym ujęciu polega na „wygładzaniu” czy „usprawnianiu” formowania się relacji figura – tło.

Terapeuci opierający się na tym podejściu nie operują pojęciem choroby czy patologii, ale skupiają się na kwestiach związanych z osobistym doświadczeniem i rozwojem. Kluczowymi określeniami używanymi w terapii Gestalt  są:

  • holizm: wskazuje na złożoność, zmienność w czasie i wzajemną relacyjność zjawisk mających miejsce w ludzkiej psychice;
  • samoaktualizacja: to skłonność do realizacji własnego potencjału;
  • świadomość: oznacza doświadczanie siebie, w szczególności przez zmysły;
  • dialog: tak określa się doświadczanie innej osoby z jej wyjątkowością i wrażliwością;
  • uzdrawianie: terapeutyczne spotkanie JaTy oparte jest w nim na głębokim respektowaniu inności drugiego.
Terapia Gestalt