Zaburzenia neurologiczne

Problemy związane z nieprawidłowym działaniem ośrodkowego układu nerwowego nie zawsze dają jednoznaczne objawy, są jednak groźne. Sprawdź, jakie są rodzaje zaburzeń neurologicznych. Ich leczeniem zajmuje się neurolog i lekarz psychiatra.

Terapię mającą na celu odzyskanie uszkodzonych funkcji przeprowadza neuropsycholog: taką pomoc można uzyskać w placówkach MindHealth.

Pacjent u psychologa w Warszawie

Spis treści

Choroby neurologiczne — czym się charakteryzują?

Kategoria zaburzeń i chorób neurologicznych obejmuje wszelkie nieprawidłowości w działaniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, które mogą być wrodzone lub nabyte. Bywają konsekwencją wypadku bądź naturalnych zmian, zachodzących np. w związku z podeszłym wiekiem. Występują zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. 

Uszkodzenia OUN: skutki

Układ nerwowy (składający się z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego) kontroluje pracę właściwie całego ludzkiego organizmu. To jego prawidłowa praca odpowiada za to, że poruszamy się, mamy sprawnie funkcjonującą pamięć, logicznie myślimy i wyciągamy wnioski, odbieramy bodźce ze świata zewnętrznego czy porozumiewamy się z innymi za pomocą mowy. W przypadku zaburzeń czynności układu nerwowego Pacjent może doświadczać wielu groźnych objawów, schorzenia neurologiczne mogą też być nawet powodem trwałego kalectwa lub niepełnosprawności. Z tego powodu przy wystąpieniu pierwszych objawów jak najszybciej należy udać się na konsultację lekarską. Odpowiednio wcześnie podjęta terapia ma szansę znacząco złagodzić skutki problemu bądź opóźnić rozwój choroby. Niektóre z chorób można nawet całkowicie wyleczyć.

Masz objawy zaburzeń neuropsychologicznych? Umów się do neuropsychologa

Rodzaje chorób neurologicznych

Schorzenia układu nerwowego dzieli się na kategorie w zależności od ich podłoża: mogą to być zaburzenia genetyczne (wrodzone), immunologiczne, neurodegeneracyjne, naczyniowe, neuropatie bądź choroby neurologiczne o złożonej etiologii.

Najczęściej diagnozowanymi chorobami są:

 • choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 • apraksja,
 • zespół Retta,
 •  zespół Guilliana-Barrego,
 • udar mózgu;
 • choroba Huntingtona;
 • stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne,
 • migrena,
 • klasterowe bóle głowy,
 • tiki nerwowe,
 • rdzeniowy zanik mięśni;
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • padaczka.

Podłoże neurologiczne mają też niektóre zaburzenia zachowania bądź rozwoju: należy do nich m.in. ADHD (zaburzenie neurozwojowe: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) oraz ADD (zespół deficytu uwagi bez nadpobudliwości ruchowej).

Objawy chorób neurologicznych

Różne choroby neurologiczne w zależności od swojej specyfiki dają inne objawy: różnych symptomów można się też spodziewać w poszczególnych stadiach choroby. Co do zasady jednak sygnałami, które powinny skłonić Pacjenta do wizyty u specjalisty zajmującego się schorzeniami na tle neurologicznym, są:

 • zaniki pamięci lub jej znaczące pogorszenie się, dezorientacja;
 • częste, intensywne bóle głowy o nieznanym pochodzeniu;
 • afazja, czyli zanik zdolności do prawidłowego porozumiewania się;
 • mimowolne ruchy, tiki, drgawki lub problemy z utrzymaniem równowagi;
 • problemy z przełykaniem;
 • osłabienie siły mięśni, niedowład;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, tzw. mroczki przed oczami);
 • parestezje, czyli niewłaściwe odczuwanie bodźców, np. zimna, kłucia, drętwienia.

Z neurologiem i neuropsychologiem należy też oczywiście skonsultować się w przypadku wystąpienia udaru, doznania ataku padaczki lub zdiagnozowania u seniora choroby Alzheimera bądź innego zespołu otępiennego. Do specjalisty powinni przyjść też Pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych i po operacjach neurochirurgicznych np. z powodu guza mózgu.

Diagnostyka zaburzeń neurologicznych i ich leczenie

Choroby neurologiczne diagnozowane są przez lekarza neurologa. Ten sam specjalista zajmuje się też leczeniem chorób neurologicznych. W zależności od rodzaju doznanego urazu bądź występujących objawów rozpoznaniu służy wywiad lekarski, badanie fizykalne i/lub takie badania jak EEG, USG wybranych obszarów ciała, badanie krwi i moczu, badanie laboratoryjne płynu mózgowo-rdzeniowego, tomografia komputerowa bądź rezonans magnetyczny. Po uzyskaniu diagnozy, oprócz podjęcia leczenia zaleconego przez neurologa, warto umówić się na konsultację neuropsychologiczną.

Schorzenia neurologiczne: terapia u neuropsychologa

Neuropsycholog ustala stopień uszkodzenia funkcji poznawczych, zmian behawioralnych i emocjonalnych, które zaszły w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w przebiegu chorób neurologicznych lub w wyniku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, a następnie proponuje odpowiednią terapię, mająca na celu odzyskanie uszkodzonych funkcji lub — gdy to jest niemożliwe — kompensację nieodwracalnych uszkodzeń i zminimalizowanie ich negatywnego wpływu na życie chorego oraz jego otoczenia.

Pomoc obejmuje działania terapeutyczne, trening poznawczy, a także specjalistyczne ćwiczenia mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych powstałych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu. Taka rehabilitacja ma na celu ułatwić Pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej lub nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu i innych czynności. Wśród obszarów działania rehabilitacji:
trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami;
rehabilitacja zaburzeń mowy wśród Pacjentów z afazją;
ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych;
ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym.

Zapisy na konsultację i terapię neuropsychologiczną przyjmujemy w MindHealth.

Zaburzenia neurologiczne