Terapia behawioralna Katowice

Oparta na przekonaniu o wpływie otoczenia i bodźców na zachowanie, terapia behawioralna skupia się na teraźniejszości. Jej celem jest zmiana wyuczonych (a źle wpływających na Pacjenta) zachowań na bardziej konstruktywne.

Psychoterapia behawioralna w Katowicach prowadzona jest w placówkach MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego. Sprawdź szczegóły i zapisz się.

Kobieta na terapii behawioralnej w Krakowie

Terapia behawioralna w Katowicach: podstawy teoretyczne

Terapia behawioralna wywodzi się z nurtu behawioryzmu, który zapoczątkował John B. Watson, publikując w 1913 roku pracę „Psychology as the Behaviorist Views It", nazywaną manifestem behawiorystycznym. Psycholog uważał, że zachowaniem człowieka kieruje wzorzec: bodziec – reakcja. Jego zdaniem psychologia powinna skupiać się na przewidywaniu i kontroli zachowania, które jest zmienne.

Psychoterapia behawioralna skupia się na zachowaniu człowieka w wyniku oddziaływania różnych bodźców. Reakcje naturalne uważa się za efekt warunkowania – wszystkie reakcje, które pojawiają się człowieka, są spowodowane wyuczonymi schematami. Na drodze terapii trzeba te schematy poznać i zmienić.

Główne założenia

Zgodnie z tą szkołą terapeutyczną wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu i odczuwane cierpienie wynikają z wyuczonych reakcji na bodźce. Pacjent często sam nie zdaje sobie sprawy z tego, że powiela wyuczone zachowania, mimo że sprawiają mu one psychiczny dyskomfort. Terapia koncentruje się na poznaniu tych reakcji, wyuczonych błędnych zachowań oraz ich późniejszej modyfikacji.

Terapia behawioralna w Katowicach skupia się przede wszystkim na teraźniejszości (tu i teraz) oraz przyszłości. Nie koncentruje się na badaniu podświadomości czy powracaniu do wydarzeń z przeszłości. W myśl psychoterapii w nurcie behawioralnym trzeba zmodyfikować wyuczone zachowania tak, aby pozbyć się negatywnych reakcji na bodźce, zaburzeń postrzegania siebie lub świata. Dzięki odpowiednim metodom terapeutycznym możliwe jest szybkie wdrożenie zmian w życie Pacjenta, dlatego terapia behawioralna uważana jest za krótkoterminową i efektywną.

Terapia behawioralna jest inaczej nazywana analizą zachowania (ABA — Applied Behavioral Analysist). Jej podstawowym celem jest kształtowanie jak największej ilości zachowań pozytywnych, które nie sprawiają Pacjentowi cierpienia. W przypadku dzieci pomaga wypracować zachowania adaptacyjne, które umożliwiają efektywne funkcjonowanie.

Należy przygotować się na to, że terapeuta będzie zadawał Pacjentowi zadania domowe, mające na celu skonfrontowanie zachowania z bodźcem – w ten sposób będzie możliwe sprawdzenie, czy nowa reakcja na bodziec przyniesie Pacjentowi ulgę, ukojenie. Dzięki temu możliwe jest także mierzenie postępów w terapii. Terapeuta nie narzuca Pacjentowi żadnych zachowań ani działań, których ten nie jest pewien.

Terapia behawioralna w Katowicach – dla kogo?

Terapia behawioralna może być stosowana m.in. w leczeniu osób, które doświadczają następujących trudności:

Bardzo często jest rekomendowana w leczeniu depresji poporodowej, zważywszy na to, że efekty osiąga się stosunkowo szybko. Terapia behawioralna w Katowicach polecana jest także dla dzieci, które mają problemy z rozwojem, adaptacją do nowego otoczenia czy komunikacją. Jest także polecana dla osób nieśmiałych – zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Efekty terapii u dzieci

Terapia behawioralna została stworzona na podstawie teorii podstawowych procesów uczenia się. Pomaga wypracować u dziecka pozytywne zachowania adaptacyjne, rozwinąć asertywność i niezależność, poprawia koncentrację i uwagę, wspiera rozwój umiejętności społecznych dziecka oraz często przekłada się na rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych.

W pracy z dzieckiem opiera się głównie na zastosowaniu ściśle określonych technik nazywanych pozytywnymi wzmacniaczami. Mają one na celu rozwijanie zachowań deficytowych (np. poprzez wyuczenie pożądanych sposobów zachowania poprzez naśladowanie) oraz wygaszanie zachowań niepożądanych, które zakłócają funkcjonowanie dziecka.

Terapia behawioralna pomaga utrwalić wzorzec zachowania, który pojawia się w różnych środowiskach czy sytuacjach. Bardzo często ta metoda jest stosowana w pracy z dziećmi:

 • autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • ADHD;
 • które przejawiają problemy w komunikacji;
 • z dziećmi, które mają problemy w nabywaniu nowych umiejętności;
 • z dziećmi, które mają napady złości, są agresywne, wykazują zachowania autodestrukcyjne.

Kiedy stosuje się psychoterapię behawioralną u osób dorosłych?

Pacjent zaczyna pracować z terapeutą już podczas pierwszej sesji. Terapia behawioralna skupia się na tym, co tu i teraz, a zadaniem Pacjenta jest rozpoznać własne zniekształcenia w sposobie myślenia i zachowania. To właśnie te nieprawidłowości są źródłem problemów i cierpienia. Ważnym elementem terapii behawioralnej w Katowicach jest edukacja psychologiczna Pacjenta. Musi on zdawać sobie sprawę z tego, że będzie musiał wykonać pewną pracę – uświadomienie sobie błędnego schematu i zmianę go. Techniki behawioralne pomagają Pacjentom efektywniej reagować w trudnych, stresowych sytuacjach, wyeliminować negatywne zachowania (np. wybuchy złości) czy nauczyć się odpowiedniej relaksacji.

Terapia behawioralna uważana jest za skuteczną, ponieważ pozwala szybko wyeliminować problem. Jej zasada polega na usunięciu zachowania, które przyczynia się do dyskomfortu Pacjenta lub do wystąpienia u niego zaburzenia. Nie skupia się jednak na tym, co spowodowało wyuczenie niewłaściwych zachowań. Dlatego też wielu terapeutów, aby proces był bardziej skuteczny, łączy kilka technik terapeutycznych. Dzięki temu efekty terapii utrzymują się dłużej.

To podejście może być jedyną formą pomocy lub być łączone z przyjmowaniem leków zaleconych przez psychiatrę.

Terapia behawioralna w Katowicach – ile trwa?

Psychoterapia behawioralna jest uważana za terapię krótkoterminową. Na ogół trwa od 4 miesięcy do pół roku – terapeuta powinien zawsze określić na początku, ile czasu potrzeba, aby rozwiązać problem Pacjenta. Jest ona skoncentrowana na problemie, nie wraca do przeszłości, a dzięki metodom pracy psychoterapeuty i zadaniami domowymi dla Pacjenta, pozwala szybko uporać się z problemami.

Techniki terapeutyczne

Psychoterapia w nurcie behawioralnym opiera się na zmianie nieprawidłowych zachowańa. W gabinecie musi panować przyjazna atmosfera, a Pacjent powinien być w pełni szczery. Zmianę wyuczonych nawyków modeluje się przez:

 • techniki treningowe — Pacjent weryfikuje swoje dotychczasowe schematy oraz uczy się w praktyce nowych form zachowań;
 • systematyczną desensytyzację, czyli odwrażliwianiu na te bodźce, które wywołują u Pacjenta lęki czy fobie. Ta technika polega na eliminacji lęku poprzez naukę relaksacji;
 • technikę społecznego uczenia się – terapeuta demonstruje Pacjentowi zachowania pożądane, a Pacjent uczy się ich poprzez naśladownictwo, nabiera kompetencji, obserwując innych;
 • terapię implozyjną, czyli wystawienie Pacjenta na działanie bodźców wywołujących lęk lub stres i wygaszenie lęku,
 • techniki relaksacyjne – terapeuta uczy, w jaki sposób wyciszać się w sytuacji wywołującej stres;
 • w przypadku uzależnień terapeuta stosuje techniki awersyjne, które mają za zadanie uczynić używki nieprzyjemnymi dla Pacjenta. Bodźce niepożądane kojarzone są z czymś nieprzyjemnym, co ma na celu wypracowanie schematu odpychającego.

Psychoterapia behawioralna Katowice – cena, zapisy

Cena psychoterapii indywidualnej w Katowicach to 200 zł* za pojedynczą wizytę, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. Koszt pakietu, czyli 5 spotkań z wybranym terapeutą, to 980 zł*.

Aby umówić wizytę w naszej poradni, wystarczy zadzwonić na ogólnopolski numer infolinii 22 566 22 24 lub wybrać wizytę poprzez sklep internetowy. 

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia behawioralna Katowice