Terapia uzależnień Poznań

Pomoc psychoterapeutyczna w przypadku uzależnień od substancji lub zachowań to działania zmierzające do stopniowego uwolnienia się od nałogu.

Wykwalifikowanych specjalistów prowadzących terapię uzależnień w Poznaniu znajdziesz w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Grupa ludzi na terapii uzależnień w Poznaniu

Psychoterapia uzależnień Poznań: najważniejsze informacje

Proces terapeutyczny w przypadku osób uzależnionych rozpoczyna się diagnozą. Historia choroby, opis zaburzeń i aktualny stan zdrowia to tylko niektóre elementy zbioru informacji szczególnie ważnych dla psychoterapeuty.

Celem psychoterapii uzależnień w Poznaniu jest pomoc Pacjentowi w osiągnięciu zmiany umożliwiającej względnie prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym, a także jak najlepsze w środowisku rodzinnym i zawodowym.

Na czym polega leczenie?

Terapia uzależnień w Poznaniu to nieocenione wsparcie dedykowane osobom uzależnionym od wszelkiego rodzaju używek i zachowań behawioralnych.

Nałóg to problem złożony, dlatego nasi specjaliści skupiają się również na psychoterapii integracyjnej, angażującej terapeutów oraz innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego.

Metody i techniki psychoterapeutyczne przystosowują Pacjenta do życia w abstynencji. Leczenie polega na uzbrojeniu Pacjentów w niezbędne umiejętności radzenia sobie z nałogiem, rozbrajaniu mechanizmów uzależnienia i utrzymania postanowień. Pacjenci uczestniczący w sesjach terapeutycznych zaczynają widzieć sens życia z dala od cienia nałogu.

Problem uzależnienia

Kryteria diagnostyczne określają uzależnienie w przypadku, gdy rozpoznaje się występowanie przynajmniej trzech objawów w tym:

 • odczuwanie wzmożonej potrzeby lub przymusu stosowania substancji lub wykonywania czynności;
 • subiektywne poczucie utraty kontroli zachowania związanego z zażywaniem substancji lub wykonywaniem czynności – długość i częstotliwość;
 • pojawienie się uczucia niepokoju lub rozdrażnienia w przypadku prób ograniczenia stosowania substancji lub wykonywania czynności (jednocześnie ustąpienie objawów po zażyciu substancji lub wykonaniu czynności);
 • zwiększa się ilość czasu potrzebnego do zaspokojenia potrzeby i poprawy samopoczucia;
 • inne źródła przyjemności, a także zainteresowania schodzą na dalszy plan. Spożywanie substancji lub wykonywanie określonej czynności staje się najważniejsze;
 • pomimo wiedzy na temat szkodliwych następstw wynikających z nadmiernego spożywania czy wykonywania czynności (związanych ze zdrowiem, relacjami rodzinnymi czy zawodowymi) dokonywanie tej czynności nie zostaje przerwane.

Kiedy warto udać się na terapię uzależnień w Poznaniu?

Powodem, aby rozważyć udział w terapii uzależnień, jest każda sytuacja, w której stwierdzamy występowanie uzależnienia.

Sygnałami ostrzegawczymi wskazującymi na uzależnienie są m.in.:

 • zmiana stylu i trybu życia, otoczenia, znajomych;
 • zmiana zachowania (np. posługiwanie się slangiem, chwiejność emocjonalna);
 • zmiana wyglądu (np. stylu ubierania się, zaniedbywanie higieny);
 • zamknięcie się w sobie;
 • brak rozmów i dotychczasowego kontaktu z rodziną, przyjaciółmi;
 • zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych;
 • brak zainteresowania dotychczasowymi sprawami w życiu prywatnym;
 • zmiana nawyków żywieniowych, spadek masy ciała;
 • apatia, senność, wybuchy agresji;
 • objawy psychotyczne, lękowe, depresyjne.

Od czego można się uzależnić?

Uzależnić się można od wielu substancji i zachowań behawioralnych, a najczęściej są nimi:

 • alkohol;
 • narkotyki, w tym m.in.:
  - marihuana;
  - t.zw. dopalacze;
  - opioidy;
  - leki: środki nasenne, uspokajające, przeciwlękowe;
  - kokaina;
  - amfetamina i jej pochodne;
  - lotne inhalatory;
  - inne substancje psychoaktywne w tym leki;
  - inne nieznane lub nieokreślone leki psychoaktywne i niepsychoaktywne;
 • palenie tytoniu;
 • hazard;
 • inne zachowania w tym m.in.:
  - uzależnienie od internetu;
  - gry online;
  - uzależnienie od smartfona;
  - pracoholizm;
  - seksoholizm;
  - uzależnienie od jedzenia.

Terapia uzależnień Poznań: dlaczego warto?

Nałóg niszczy życie – nie od razu, ale powoli i skutecznie. Człowiek uzależniony staje się bezradny wobec ciężkiej choroby, która dezorganizuje każdą sferę, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Obniża się jakość życia, a izolacja społeczna i pogarszający się stan zdrowia osłabia z czasem wolę walki.

Jednak stereotypowy obraz osoby uzależnionej potrafi być skutecznie maskowany. Czy można odnosić sukces, mieć rodzinę, pracę, pieniądze, będąc jednocześnie uzależnionym a w głębi – nieszczęśliwym człowiekiem?

Owszem. Tak wygląda życie wysoko funkcjonujących nałogowców. Pozory, usprawiedliwianie, zaprzeczanie, oszukiwanie siebie i otoczenia może trwać latami. Trudno przyznać przed samym sobą, że ma się problem z alkoholem czy innymi używkami, mając w głowie obraz przepitego, niechlujnie ubranego i zaniedbanego człowieka z ulicy – „typowego” alkoholika czy narkomana.

Decyzja o podjęciu terapii jest pierwszym krokiem ku powrotowi do normalnego, wolnego od nałogów życia.

Leczenie krok po kroku

Osoba uzależniona musi wykazać chęć podjęcia zmiany w swoim życiu. Leczenie nałogu w poznańskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth polega głównie na psychoedukacji Pacjentów – rozumieniu przez nich mechanizmu fizycznego i psychicznego uzależnienia, a także kształtowanie umiejętności zapobiegania nawrotom.

Celem programów terapeutycznych jest:

 • osiągnięcie i utrzymanie abstynencji;
 • powstrzymywanie się od zgubnych zachowań i czynności;
 • poprawa zdrowia psychofizycznego;
 • nabywanie niezbędnych umiejętności emocjonalnych i społecznych.

Jak prowadzona jest terapia uzależnień w Poznaniu?

Podczas spotkań terapeuci stosują różne metody i techniki wspomagające leczenie uzależnień, w tym m.in.:

 • trening funkcji poznawczych;
 • sesje coachingowe;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • terapia grupowa, grupy wsparcia;
 • ćwiczenia uważności;
 • naukę pozytywnego myślenia;
 • zajęcia integracyjne;
 • zajęcia edukacyjne – warsztaty;
 • psychodramy;
 • społeczność terapeutyczną;
 • gry;
 • terapię muzyką;
 • analizę projekcyjną zajęć arteterapeutycznych;

i wiele innych.

Korzyści dla Pacjenta

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, patologiczny hazard czy siecioholizm – droga do wyjścia z nałogu jest długa i może być kręta. Pomoc terapeutów na każdym etapie wychodzenia z uzależnienia jest wsparciem, a każdy wykonany przez Pacjenta krok prowadzi do uzdrowienia.

W oparciu o przyjęty plan terapeutyczny i realizację terapii (indywidualna, grupowa), Pacjenci nabywają nowe umiejętności i niezbędną wiedzę (psychoedukacja). To, co osiąga się dzięki uczestnictwu w sesjach terapeutycznych, z powodzeniem można stosować w życiu codziennym.

Podczas spotkań uczestnik terapii uzależnień w Poznaniu:

 • zyskuje niezbędną pomoc na każdym etapie wychodzenia z nałogu;
 • buduje motywację i poczucia własnej wartości;
 • ma możliwość konsekwentnego realizowania postanowień terapeutycznych;
 • uczy się rozbrajania mechanizmów uzależnienia.

Ile trwa leczenie?

Psychoterapia uzależnień w Poznaniu trwa zwykle od 6 miesięcy do 2 lat lub dłużej — do momentu, w którym osoba poddawana terapii pozbędzie się problemu.

Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA:
„Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to 18-24 miesiące. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od sześciu do ośmiu tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od czterech do sześciu miesięcy. Cały cykl psychoterapii uzależnienia trwa do dwóch lat i obejmuje do 240 godzin terapii grupowej i do 50 godzin terapii indywidualnej w ciągu roku”

Warto również wiedzieć, że według ustawy o wychowaniu w trzeźwości w przypadku przymusowego leczenia w ośrodku zamkniętym, czas leczenia uzależnienia od alkoholu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 2 lata.

Psychoterapia uzależnień Poznań: zapisy

MindHealth w Poznaniu zaprasza na wizyty do naszych specjalistów zdrowia psychicznego. Oferujemy wsparcie osób uzależnionych na wszystkich etapach wyjścia z nałogu.

Zapisy prowadzimy online oraz telefonicznie: na wizytę można zapisać się pod numerem  (22) 566 22 24.

Terapia uzależnień Poznań