Coach Warszawa

Chcesz zmienić swoje życie, ale nie wiesz, od czego zacząć? Umów się na konsultacje u coacha w  Warszawie. Zacznij pozytywną zmianę od rozmowy z naszym specjalistą –  oferujemy profesjonalne wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem.

Sprawdź, co może dać Ci coaching – serdecznie zapraszamy do MindHealth. Nasze placówki mieszczą się w kilku miejscach w Warszawie.

Uśmiechnięta pacjentka u coacha w Warszawie

Poznaj naszych specjalistów

Czym jest coaching?

Najogólniej, pojęcie to można definiować jako proces chęci zmian służący odkrywaniu własnych zasobów, potencjału i predyspozycji, a także samodoskonaleniu, pogłębianiu wiedzy o sobie i rozwojowi osobistemu. Dzięki konsultacjom z coachem wzmocnieniu ulegają posiadane zasoby a optymalizacji – działania związane z karierą, życiem osobistym i rodzinnym. Klientom łatwiej jest realizować pragnienia i wprowadzać zmiany w swoim życiu.

Coaching to forma współpracy coacha z klientem skupiająca się między innymi na rozwoju osobistym klienta przy pomocy zintegrowanego podejścia, odpowiednich technik i narzędzi psychologicznych stosowanych przez trenera. Spotkania z naszym specjalistą pozwalają efektywnie wykorzystać refleksje nad teraźniejszością – tak, by skoncentrować się na perspektywicznych celach. Coaching jest procesem wymagającym pełnego zaangażowania dwóch stron –  klienta oraz trenera.

Zalety coachingu

Właściwie w każdym wieku może pojawić się moment, w którym zaczynamy zastanawiać się nad swoim życiem, osiągnięciami, pragnieniami czy marzeniami. Pojawiają się refleksje dotyczące tego, co jest obecnie i tego, co czeka nas w przyszłości. Często pojawia się poczucie życiowej stagnacji, a nawet pasywizm w kontekście braku energii i zobojętnienia. Profesjonalnie poprowadzony coaching może wtedy wiele zmienić.

Czym charakteryzuje się coaching? Najważniejsze cechy i zalety, które warto wymienić to:

 • poddanie się procesowi coachingu jest w pełni dobrowolne;
 • wsparcie coacha w procesie uczenia się zwiększa szansę na trwałość wypracowanych rozwiązań;
 • coaching bazujący na pytaniach, pobudza do myślenia, kreowania rozwiązań, zwiększenia zaangażowania;
 • coaching skoncentrowany jest na osiąganiu celu, maksymalizuje aktywność klienta;
 • klient jest najważniejszy w trakcie całego procesu coachingu;
 • proces opiera się na specyficznej więzi, zaufaniu, partnerstwie, w atmosferze wzajemnego poszanowania i szczerości.

Coaching – co warto wiedzieć?

Rozmowy z coachem nie tylko odkrywają mocne strony i ukryte predyspozycje klienta. Coaching, dzięki praktycznym wskazówkom oraz pobudzonej motywacji, pomaga ludziom osiągnąć zmianę, doskonalić się i nieustannie rozwijać.

Podczas spotkań coach porusza wiele istotnych kwestii wpływających na zachowania i umiejętności klienta. Rozmowa dotyczy między innymi poczucia skuteczności, tożsamości czy sposobów na pokonywanie lęków i ograniczeń. Jednym z elementów terapii jest osiąganie równowagi między życiem zawodowym a czasem poza karierą (WLB; Work-Life Balance).

Dzięki odpowiednio poprowadzonym spotkaniom, standaryzowanym metodom oraz technikom interwencyjnym, specjaliści psychologii rozwoju osiągają zauważalny sukces – zadowolenie klienta mierzone jego osobistymi osiągnięciami.

Coaching wykorzystywany jest w wielu obszarach, w kontekście różnych dyscyplin na całym świecie. Znajduje zastosowanie m.in. w:

 • poradnictwie indywidualnym i grupowym;
 • doradztwie biznesowym;
 • psychologii przemysłowo-organizacyjnej (I/O),
 • relacjach międzyludzkich (HR);
 • rozwoju organizacyjnym;
 • szkoleniach;
 • sporcie;
 • edukacji i filozofii;
 • psychologii poradnictwa;
 • psychologii klinicznej;
 • psychologii społecznej.

Podstawowe cele coachingu to rozwój osobisty i zawodowy klienta, poprawa efektywności podejmowanych działań, podniesienie kompetencji oraz usuwanie przeszkód i barier psychologicznych powstrzymujących realizację marzeń i aspiracji.

Zastanawiasz się, czy coaching jest dla Ciebie? Jeżeli chcesz poprawić dotychczasowe relacje w życiu osobistym, odkryć swój potencjał i zmienić nastawienie do życia, jak najbardziej powinieneś skorzystać z usług profesjonalisty. Coach pomoże w planowaniu kariery, wskaże drogę realizacji założonych celów i nauczy Cię na nowo czerpać satysfakcję z życia zawodowego.

w 37% „typowym” coaching klientem

jest osoba mająca od 35 do 44 lat

- Raport 2020 ICF

Global Coaching Study: Executive Summary

Cena konsultacji z coachem w Warszawie

Koszt stacjonarnej konsultacji osoby dorosłej z Coachem w Warszawie to 250 zł.*

Rodzaje i odmiany coachingu

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje coachingu: coaching indywidualny (coaching personalny, osobisty) – samodzielną współpracę klienta z coachem, a także coaching grupowy (zespołowy, team coaching) – podnoszenie efektywności zawodowej zespołu.

Ponadto, wyróżnia się m.in.:

 • Coaching biznesowy, corporate coaching;
 • Coaching zawodowy;
 • Coaching menedżerski, leadership coaching;
 • Executive coaching;
 • Coaching narzędziowy;
 • Coaching ekspercki;
 • Co-active coaching;
 • Coaching integralny;
 • Co-coaching;
 • Coaching sprzedażowy;
 • Diet coaching.

Coaching osobisty a coaching zawodowy

Coachingiem osobistym nazywamy proces zmiany mający na celu m.in: samodoskonalenie i stawanie się bardziej samowystarczalnym, rozwój kariery poprzez efektywniejszą pracę z innymi osobami i osiąganie satysfakcji z wykonywanych zajęć, a także naukę skutecznej komunikacji.

Coaching osobisty to również profesjonalne wsparcie klienta w odnajdywaniu własnych rozwiązań, ustalanie i podejmowanie działań ukierunkowanych na osiąganie wyznaczonych celów oraz uczenie się większej odpowiedzialności za zobowiązania i działania.

Do elementów coachingu zawodowego zalicza się natomiast m.in.:

 • poprawę wydajności pracowników;
 • zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników;
 • uczenie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania;
 • poszukiwanie talentów – rozwój pracowników o wysokim potencjale;
 • identyfikowanie możliwości rozwoju;
 • zwiększenie motywacji;
 • wzmacnianie lojalności i zaangażowanie pracownika w firmie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy coacha?

Zachęcamy do spotkań z naszymi specjalistami w warszawskich Centrach Zdrowia Psychicznego MindHealth. Coaching jest sposobem na wypracowanie wymiernych korzyści, takich jak:

 • poprawa relacji interpersonalnych;
 • satysfakcja z wykonywanej pracy;
 • uporządkowanie swojego życia;
 • osiąganie rozwoju osobistego i zawodowego;
 • kształcenie i doskonalenie umiejętności;
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji i łatwiejsze radzenie sobie z trudnościami w innych obszarach życia;
 • odkrywanie potencjału i ukrytych talentów;
 • realizowanie potrzeb;
 • odnajdywanie zainteresowań;
 • umiejętne gospodarowanie czasem;
 • kontrolowanie emocji;
 • opanowywanie stresu;
 • kształtowanie motywacji;
 • odnajdywanie nowych ścieżek rozwoju;
 • doskonalenie kompetencji.

klienci oczekują, aby ich trenerem była osoba

posiadająca odpowiednie kwalifikacje

potwierdzone certyfikatem [udokumentowane]

- Raport 2020 ICF

Global Coaching Study: Executive Summary

Kompetencje coacha

Zaangażowanie coacha w rozmowę z klientem wymaga od specjalisty wielu umiejętności, takich jak aktywne słuchanie, championing czy eliminowanie swoich przekonań. Z kolei poszczególne kompetencje wymagają równie niezbędnego doświadczenia i praktyki.

Istotnym w pracy trenerskiej jest wykorzystywanie 3 poziomów słuchania:

 • Etap 1 – zrozumieć, co mówi klient;
 • Etap 2 – zrozumieć, jak mówi klient;
 • Etap 3 – zrozumieć, czego klient nie mówi.

Podstawowe kompetencje coachingowe wg ICF International Coaching Federation (Międzynarodowa Federacja Coachingu):

 • spełnianie wytycznych zgodnych z etyką pracy coacha;
 • zachowanie standardów zawodowych;
 • zawarcie umowy coachingowej;
 • budowanie i utrzymywanie atmosfery zaufania;
 • bezpośrednia komunikacja z klientem;
 • aktywne słuchanie;
 • zadawanie otwartych, skutecznych pytań;
 • planowanie i realizowanie celów;
 • projektowanie działań;
 • zarządzanie postępami;
 • poszerzanie potencjału klienta;
 • przetwarzanie teraźniejszości i pobudzanie świadomości;
 • wspieranie klienta w procesie zmiany;
 • ukazywanie możliwości.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo