Zaburzenia zachowania

Zaburzenia zachowania to co innego, niż problemy wychowawcze. Dzieci i młodzież, u których są one diagnozowane, mają problemy z dostosowaniem się do norm społecznych, a tym samym w relacjach rówieśniczych, rodzinnych i szkole.

Sprawdź, jakie są rodzaje zaburzeń zachowania i w jaki sposób wygląda pomoc psychologiczna w ich przypadku.

Chłopiec cierpiący na zaburzenia zachowania
Mindhealth logo