Specjaliści

Mgr Aneta Kosoń

Specjalista zajmuje się młodzieżą od 14 roku życia, dorosłymi, parami, rodzinami; prowadzi również grupy terapeutyczne.

Obszary specjalizacji:

 • anoreksja, bulimia, ortoreksja
 • depresja,
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk separacyjny,
 • lęk społeczny (fobia społeczna),
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • problemy związane z piciem alkoholu,
 • problemy małżeńskie/par, wsparcie okołorozwodowe,
 • problemy rodzinne,
 • problemy seksualne,
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie – specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyła szkolenie w Studium Psychologii i Psychoterapii w Instytucie Psychologii Stosowanej, uzyskując tytuł Psychoterapeuty o specjalności Terapia Rodzin oraz Terapia Uzależnień.

Pracuje w nurcie integracyjnym, łącząc w całość najważniejsze elementy różnych technik dopasowanych do aktualnych potrzeb pacjenta oraz etapu procesu psychoterapii. Swoją wiedzę opiera na badaniach naukowych oraz pracy klinicznej. Doświadczenie zdobywała uczestnicząc w stażach psychologicznych w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie realizowała zajęcia w pełnej ofercie terapeutycznej. Koordynator oferty edukacyjnej w Europejskim Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Jest terapeutą TSR. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu. Jest to podejście, w którym Terapeuta pomaga wydobyć zasoby i potencjał pacjenta, a jej celem jest wzmacnianie wiary pacjenta we własne możliwości i trwałe efekty zmiany w możliwie najkrótszym czasie.

Jest też dietetykiem. Ukończyła studia I i II stopnia w Instytucie Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Dietetyka ze specjalnością Poradnictwo dietetyczne w obszarze kształcenia nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, gdzie uzyskała tytuł magistra.

Mgr Aneta Kosoń