Terapia dla par Katowice

Między małżonkami lub partnerami zdarzają się problemy, które ciężko jest im zażegnać samodzielnie. Pomocna bywa wtedy konsultacja z doświadczonym terapeutą.

Profesjonalne wsparcie w ramach terapii dla par w Katowicach znajdziesz w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. Prowadzimy też terapię dla rodzin.

Para na terapii w Katowicach

Terapia dla par i rodzin w Katowicach: dla kogo?

Kłopoty w związku wpływają na satysfakcję z codziennego życia, samopoczucie, a nawet zdrowie fizyczne. Dlatego każdy przeciągający się konflikt należy spróbować jak najszybciej rozwiązać.

Terapia dla par, jako szczególny rodzaj psychoterapii, dedykowana jest wszystkim, którzy potrzebują wsparcia w relacjach w parze i w rodzinie. To dzięki naszym profesjonalistom w Katowicach – bezstronnym mediatorom i pośrednikom – do spraw terapii par i rodzin, wiele osób znajduje pomoc i poprawia swoją sytuację osobistą.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem społecznym, w którym pojawiają się dynamiczne interakcje między ludźmi. 
Wadliwe wzorce zachowań, dysfunkcje czy kryzysy mogą odbić się na przyszłym, dorosłym życiu dzieci, które wzrastają w tym środowisku. Stąd tak ważna jest stała praca nad jakością komunikacji w rodzinie.

Terapia dla par: rodzaje

Istnieje kilka nurtów teoretycznych wykorzystywanych w terapii par i rodzin. W zależności od indywidualnych potrzeb, sytuacji Pacjentów i specyfiki problemu, specjaliści mogą korzystać z różnych technik i metod.: czasami łączą dwie lub więcej istniejących szkół teoretycznych.

Wybrane nurty w terapii par w Katowicach to:

 • terapia psychodynamiczna par;
 • behawioralno-poznawcza terapia par;
 • podejście systemowe w terapii par;
 • terapia par bazująca na doświadczaniu;
 • narracyjna terapia par.

Metody terapeutyczne stosowane w terapii rodzinnej to natomiast:

 • behawioralna terapia rodzinna;
 • psychoanalityczna terapia rodzinna;
 • terapia rodzinna bazująca na doświadczeniu.

W koncepcji psychodynamicznej wzmacnia się funkcje ego (ja, jaźń) w celu odkrywania nieświadomych przeżyć, ich odreagowywania i uzyskania stopniowo wglądu w siebie. Z kolei w ramach terapii poznawczo-behawioralnej zakłada się, że zachowania człowieka nabywane są w procesie uczenia, a istotną rolę odgrywają w nich przekonania i struktury poznawcze.

Terapia dla par Katowice - przebieg

Terapia dla par to cykl spotkań pomiędzy parą a psychoterapeutą. Terapię podejmuje się bez względu na charakter tej relacji (nie ma znaczenia, czy jest to związek formalny, czy też nieformalny) i sytuację, w której te osoby się znajdują (kryzys, „przerwa” w związku, separacja, próba „ostatniej szansy”).

Pierwsza wizyta w ramach terapii dla par w Katowicach obejmuje nakreślenie sytuacji i oczekiwań. Jest to zwykle tylko luźna rozmowa: określa się wtedy cele, nad którymi chce pracować para. Ustala się również cykliczność spotkań, czas ich trwania i inne szczegóły terapii. Biorąc pod uwagę specyfikę problemu, psycholog proponuje odpowiednią metodę działania. Może też zaproponować udział w uzupełniających terapię spotkaniach z innymi specjalistami, np. psychiatrą, seksulogiem.

Kiedy warto udać się do psychoterapeuty?

Potrzebę skorzystania z terapii dla par w Katowicach może wywołać szereg czynników, w tym:

 • rozważanie rozstania przez osoby pozostające w związku;
 • próba zbudowania związku na nowo;
 • kryzys związany z nagłą zmianą sytuacji życiowej (na gorsze): np. utrata pracy, utrata płynności finansowej, choroba, wypadek;
 • przedłużający się kryzys związany z macierzyństwem (okresem po urodzeniu dziecka), zaniedbywanie partnera, jego potrzeb, brak bliskości;
 • wkroczenie osoby trzeciej, która zagraża stabilności związku;
 • niewłaściwe relacje z teściami, z rodziną współmałżonka/partnera;
 • toksyczna, wyniszczająca relacja (utrata poczucia własnej wartości, poniżanie, upokarzanie, kłamstwa, pretensje);
 • zdrada partnera/partnerów;
 • zdrada emocjonalna;
 • nadmierna zazdrość lub podejrzliwość (także w przebiegu zespołu Otella;)
 • nadmierna uległość, zapalczywość;
 • zaburzenia osobowości;
 • częste zmiany nastroju;
 • nałogi (alkoholizm, lekomania);
 • uzależnienia czynnościowe (hazard, zakupoholizm);
 • uzależnienie od drugiej osoby (psychiczne, finansowe);
 • rutyna, brak wspólnych zainteresowań;
 • stawianie wyższych celów niż potrzeby partnera (np. pogoń za karierą).

Kto prowadzi terapię w Katowicach?

Terapię par lub terapię rodzin w Katowicach prowadzi osoba z odpowiednimi (w zakresie wykonywanego zawodu) kompetencjami, która posiada predyspozycje i cechy niezbędne we współpracy z Pacjentem – zarówno dorosłym, jak i dzieckiem. Wiąże się to również z posiadaniem adekwatnego wykształcenia. Terapeutą jest osoba, która w swojej praktyce specjalizuje się określonym nurtem terapeutycznym.

Psychoterapeuta jest uznanym w Polsce zawodem, wpisanym do klasyfikacji zawodów i specjalności Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 228905 skategoryzowanym jako „Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani” (Dz. U. Nr 82, poz.537 z dnia 17 maja 2010 r.).

Specjaliści współpracujący z parami i rodzinami (w tym zastępczymi), muszą kierować się w swojej praktyce standardami etycznymi i zasadami wpisanymi w zawód terapeuty.

Osoba wspierająca na co dzień Pacjentów posiada niezbędną wiedzę m.in.:

 • w zakresie medycznym:
  - podstawowa wiedza o zaburzeniach zdrowia psychicznego i dysfunkcji psychologicznych, farmakoterapii, chorobach somatycznych;
 • o uwarunkowania społeczno-kulturowych:
  - wpływ środowiska zewnętrznego na defekty powstające w obrębie zdrowia;
  - wpływ rodziny i otoczenia na kształtowanie się cech osobowość;
 • w zakresie diagnozowania i teorii psychopatologicznych:
  - diagnoza psychoterapeutyczna;
  - psychospołeczne i biologiczne aspekty zaburzeń psychicznych w tym mechanizmy ich powstawania;
 • w zakresie metod psychoterapeutycznych i kierunków psychoterapii.

Kiedy warto skorzystać z terapii dla rodzin?

Problemy, z którymi można się zwrócić do terapeuty rodzinnego w Katowicach to m.in.:

 • problemy z komunikacją, wynikające z niej konflikty i trudności w relacjach;
 • nieprzyjemna lub wroga atmosfera w domu;
 • przejawianie obojętności członków rodziny względem siebie;
 • brak uwagi, zainteresowania problemami dzieci i rodziców względem siebie;
 • przykre doświadczenia, traumatyczne przeżycia (śmierć bliskiej osoby, choroba, wypadek, kalectwo, rozwód);
 • problemy finansowe – niekorzystny status społeczno-ekonomiczny;
 • nagła zmiana sytuacji życiowej;
 • separacja, rozwód rodziców, poczucie rozpadu rodziny;
 • trudne sytuacje zawodowe, nadmierny stres, nadmiar obowiązków, brak czasu dla rodziny;
 • problemy edukacyjne;
 • problemy wychowawcze dzieci;
 • kryzys adolescencyjny;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • uzależnienia czynnościowe (behawioralne);
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • poczucie niezrozumienia, brak akceptacji rówieśników, osamotnienie;
 • przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, doświadczenie „hejtu”, agresja rówieśników;
 • myśli i próby samobójcze.

Jakich efektów można się spodziewać po terapii w Katowicach?

Terapia par i rodzin ma na celu poprawienie sytuacji życiowej partnerów (ewentualnie też dzieci lub dalszych członków rodziny). Osiągnięcie zakładanych rezultatów poprawia samopoczucie i zdrowie wszystkich osób zaangażowanych.

Terapia par

Z korzyścią dla partnerów, ich związku i najbliższego otoczenia, efektem terapii jest m.in.:

 • rozpoznanie źródeł problemu i sposobów radzenia sobie w kryzysie;
 • rozwiązanie konfliktu poprzez poprawę komunikacji;,
 • zmiana nastawienia partnerów względem siebie: wyrozumiałość, empatia, akceptacja;
 • przywrócenie bliskości emocjonalnej i fizycznej;
 • wzmocnienie więzi między partnerami z odbudowaniem wzajemnego zaufania;
 • wykreowanie nowych sposobów łagodzenia nieporozumień;
 • wzajemne poszanowanie potrzeb, godności i wartości partnera.

Rodziny

Rodzinne sesje terapeutyczne przynoszą ukojenie i nieocenione zrozumienie między jej członkami. Po zakończeniu specjalistycznych konsultacji, u rodzin zauważa się:

 • poprawę w sposobie komunikowania się i relacji między członkami rodziny;
 • ukształtowanie niezbędnych umiejętności rozwiązywania konfliktów, niepowodzeń, problemów;
 • zaspokojenie potrzeb rodziny, jej członków i sposobu odpowiadania na oczekiwania względem siebie;
 • zmniejszenie oddziaływania negatywnych emocji w codziennej relacji rodziny;
 • zmiana sposobu reagowania, odreagowywania, wyrażania myśli i emocji (w sposób łagodniejszy, bardziej produktywny);
 • zmniejszenie źródeł napięcia i stresu w rodzinie;
 • redukcja uświadomionych i nieuświadomionych konfliktów;
 • wzmocnienie pozytywnych cech rodziny oraz poszczególnych jej członków (wzrost poczucia własnej wartości);
 • ukształtowanie zdrowych relacji z otoczeniem.

Terapia par Katowice: cena i zapisy

Wizyta stacjonarna lub konsultacja online w ramach terapii par i rodzin w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Katowicach kosztuje 340 zł*. 

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić też za pośrednictwem sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia dla par Katowice