Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że przyczyny zaburzeń tkwią w wadliwych wyuczonych przekonaniach, schematach poznawczych i zachowaniach.

Celem terapii jest poprawa jakości życia Pacjenta poprzez zmianę zachowań i sposobu myślenia. Na psychoterapię poznawczo-behawioralną zapraszamy do MindHealth.

Terapia poznawczo-behawioralna: terapeuta i pacjent w gabinecie

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Obecnie  to najlepiej udokumentowana forma leczenia metodami psychologicznymi. Znajduje zastosowanie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży.

Terapia poznawczo-behawioralna jest oddziaływaniem o potwierdzonej skuteczności. Wdraża się ją samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami. Jest nastawiona na leczenie objawowe i/lub przyczynowe wielu problemów zdrowia psychicznego. Specjaliści wykorzystują ją m.in. w przypadku zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych,  zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, schizofrenii czy uzależnień. Metody i techniki zaczerpnięte z CBT są przydatne także poza psychiatrią.

W klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej analizuje się związki między przekonaniami, emocjami i zachowaniem. W trakcie procesu pacjenci są w stanie poznać i zmienić swój sposób myślenia. Uczą się rozpoznawać i modyfikować m.in. swoje:

  • myśli automatyczne: to interpretacje sytuacji zewnętrznych i wewnętrznych, które same przychodzą nam do głowy i które jesteśmy skłonni odbierać jako opis tych sytuacji. W istocie jednak ich adekwatność do faktów może wynosić od 100 do 0 proc.;
  • zniekształcenia poznawcze: tak nazywa się błędy logiczne, które są zawarte w mało adekwatnych do faktów myślach automatycznych. Zalicza się do nich np. wyolbrzymianie negatywów, bagatelizowanie pozytywów, myślenie „czarno-białe”, etykietowanie, obwinianie czy wyciąganie pochopnych wniosków;
  • kluczowe (rdzenne) przekonania: to najgłębsze, ogólne przekonania, których źródło tkwi w doświadczeniach życiowych, przede wszystkim z wczesnego dzieciństwa. Myśli automatyczne są ich pochodnymi.

Terapia poznawczo-behawioralna - założenia i cele

W terapii behawioralnej zakłada się, że zaburzenia zdrowia psychicznego są wyuczonymi schematami zachowania, a ich leczenie polega na oduczaniu reakcji niedostosowanych i uczeniu prawidłowych. Terapia poznawcza także odwołuje się do przekonania, że zachowanie jednostki to skutek uczenia się. Za jego najważniejszy wynik uznaje jednak przekonania i myśli, które następnie wpływają na zachowanie i stan emocjonalny. Dezadaptacyjne przekonania kluczowe, negatywne myśli automatyczne i zniekształcenia poznawcze mogą powodować problemy psychiczne. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest redukcja objawów poprzez modyfikację sposobu myślenia, nadawanie innych znaczeń napływającym informacjom, nauczenie się nowych sposobów rozwiązywania problemów czy nabycie nowych kompetencji dotyczących relacji z innymi osobami.

Terapia poznawczo-behawioralna