Terapia par i rodzin Gdynia

W dzisiejszym świecie, pełnym wyzwań i napięć, zachowanie zdrowych i harmonijnych relacji w parach i rodzinach stało się niezwykle istotne. Psychoterapia dla par i rodzin jest jednym z efektywnych sposobów pomocy w rozwiązywaniu trudności i konfliktów, które mogą wpływać na życie bliskich sobie osób.

Szukasz terapii dla par i rodzin w Gdyni? Umów konsultacje z doświadczonymi psychoterapeutami w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapraszamy!

Para na terapii w Gdańsku

Spis treści:

Czym jest psychoterapia dla par i małżeństw?

Terapia dla par i małżeństw to spotkania z terapeutą przeznaczone dla osób w związku formalnym i nieformalnym, które zmagają się z problemem wymagającym przepracowania pod okiem specjalisty. W sesji uczestniczy oboje partnerów.

Zdarza się, że pomoc z zewnątrz jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu i uratowanie relacji. Nierozwiązane problemy i nieporozumienia mają negatywny wpływ na związek, a także na samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Terapia małżeństw i par - wskazania

Wskazania do psychoterapii par i małżeństw obejmują problemy, które mają negatywny wpływ na związek, a partnerzy nie są w stanie poradzić sobie z nimi samodzielnie.

Są to m.in.:

 • długotrwałe i narastające konflikty;
 • wrogość i negatywne emocje partnerów wobec siebie;
 • częste kłótnie i nieporozumienia;
 • poczucie samotności i niezrozumienia w związku;
 • problemy w komunikacji oraz brak umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji;
 • problemy w sferze seksualnej;
 • problem uzależnienia.

Terapia małżeńska w Gdyni sprawdzi się również przy różnego rodzaju trudnościach życiowych i nowych sytuacjach. Mowa m.in. o ciężkiej chorobie, problemach finansowych lub doświadczeniu traumy. Spotkania z psychoterapeutą dla par mogą być pomocne, gdy partnerzy chcą odbudować związek po zdradzie.

Terapia par i rodzin Gdynia

Rodzaje terapii małżeńskiej w Gdyni

Istnieją różne rodzaje psychoterapii dla par i małżeństw. Terapeuta dopasowuje nurt indywidualnie do każdego przypadku. Może to być np.:

 • behawioralna terapia dla par;
 • systemowa terapia dla par;
 • psychodynamiczna terapia dla par;
 • poznawczo-behawioralna terapia dla par.

Poszczególne rodzaje terapii par i małżeństw różnią się podejściem do problemu i metodami pracy. Dlatego ważne jest odpowiednie dopasowanie nurtu do Pacjentów.

Jakie są korzyści terapii dla małżeństw i par?

Psychoterapia małżeńska jest metodą, która ma naukowo potwierdzoną skuteczność przy różnego rodzaju problemach psychicznych wpływających negatywnie na wzajemne stosunki w związku. Celem spotkań z psychoterapeutą jest m.in. poprawa relacji i komunikacji oraz poradzenie sobie z kryzysem i umiejętne zapobieganie mu w przyszłości.

Efekty psychoterapii par i małżeństw to:

 • rozpoznanie przyczyny problemu mającego negatywny wpływ na relację;
 • przepracowanie problemu i znalezienie rozwiązań akceptowanych przez obie strony konfliktu;
 • nabycie umiejętności komunikowania swoich potrzeb i emocji;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresujących u kryzysowych sytuacjach;
 • nabycie umiejętności aktywnego słuchania i patrzenia na sytuację z perspektywy drugiej osoby;
 • wzmocnienie więzi między partnerami;
 • nabycie umiejętności opanowania emocji i zmniejszenie ich negatywnego wpływu na relację z partnerem;
 • odbudowanie zaufania do partnera;
 • wzmocnienie pozytywnych aspektów związku i cech partnerów.

Psychoterapia dla par i małżeństw może skutkować zakończeniem związku. Podczas pracy z terapeutą partnerzy dochodzą do wniosku, że jedynym sposobem na rozwiązanie problemów i odzyskanie dobrego samopoczucia jest rozstanie. Zwykle odbywa się to w pełnej zgodzie i wzajemnym szacunku.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii rodzinnej?

Terapia rodzinna w Gdyni to spotkania z psychoterapeutą, w których jednocześnie uczestniczą członkowie rodziny. Specjalista pełni rolę bezstronnego mediatora, który pomaga zidentyfikować problem. Uczestnicy uczą się niezbędnych umiejętności do radzenia sobie z trudnościami i negatywnymi emocjami, które niszczą rodzinne relacje.

Wskazania do terapii dla rodzin w Gdyni to:

 • pojawienie się trudnych sytuacji życiowych (np. uzależnienie jednego z członków rodziny, separacja, rozwód);
 • powtarzające się i narastające konflikty między członkami rodziny;
 • trudności w komunikacji oraz wyrażaniu swoich uczuć i emocji;
 • problemy wychowawcze;
 • brak poczucia więzi i bliskości między członkami rodziny.

Zdarza się, że pomoc psychoterapeuty rodzinnego jest niezbędna, aby poprawić relacje rodzinne.

Efekty terapii rodzinnej

Efekty terapii rodzinnej to:

 • poznanie źródła problemu i wyeliminowanie go;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich uczuć i aktywnego słuchania;
 • poprawienie wzajemnej komunikacji;
 • odbudowanie zaufania, bliskości i wzmocnienie więzi między bliskimi osobami;
 • nabycie umiejętności budowania zdrowych relacji;
 • wypracowanie sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi.

Efekty psychoterapii rodzinnej są możliwe do osiągnięcia, jeżeli osoby uczestniczące w spotkaniach mają motywację do zmiany, są zaangażowane w proces terapeutyczny i współpracują z terapeutą.

Jak wygląda terapia małżeńska i rodzinna w Gdyni?

Psychoterapia dla par, małżeństw i rodzin w Gdyni to spotkania, w których uczestniczą wszystkie osoby zaangażowane w konflikt. Pierwsza wizyta polega na zebraniu wywiadu i opracowaniu planu terapeutycznego. Kolejne spotkania mają formę rozmów, podczas których każdy Pacjent ma prawo do swobodnego wypowiadania się – bez ocen i osądów.

Podczas sesji wypracowywane są rozwiązania, które następnie partnerzy lub członkowie rodziny powinni wprowadzić w codzienne życie. Samodzielna praca jest równie ważna, jak spotkania z terapeutą.

Podczas sesji terapeutycznych dla rodzin i par psychoterapeuta nie tylko słucha Pacjentów, ale również uważnie ich obserwuje. Pozwala mu to lepiej poznać łączące ich relacje.

Kto prowadzi terapię par i rodzin?

Psychoterapię dla par, małżeństw i rodzin w Gdyni prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni psychoterapeuci MindHealth. Osoby te posiadają nie tylko odpowiednie uprawnienia i kompetencje, ale także cechy, które umożliwiają pracę z Pacjentami w różnym wieku i w różnych stanach psychicznych.

Dobry psychoterapeuta dla rodzin i małżeństw w Gdyni:

 • wzbudza zaufanie i poczucie bezpieczeństwa;
 • jest bezstronny;
 • ma wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • potrafi aktywnie słuchać;
 • okazuje autentyczne wsparcie i zainteresowanie Pacjentowi;
 • jest empatyczny;
 • ma szacunek do swoich Pacjentów;
 • potrafi dopasować metody pracy do konkretnego Pacjenta;
 • odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej;
 • jest szczery i otwarty;
 • potrafi dostosować język do możliwości Pacjenta.

Dobry psychoterapeuta dla par i rodzin powinien także stale rozwijać się zawodowo, aby znać najnowsze podejście i metody pracy z Pacjentami zmagającymi się z różnymi problemami, które mają negatywny wpływ na ich relacje.

Terapia par i rodzin Gdynia - cena, zapisy

Ile kosztuje terapia małżeńska i rodzinna w Gdyni? Cena psychoterapii par i rodzin w Gdyni wynosi 360 złotych.* 

Zapisy na psychoterapię małżeństw, par i rodzin w Gdyni przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 22 566 22 24. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth – między 9.00 a 20.00.

Na terapię małżeńską i rodzinną w Gdyni można zapisać się również przez sklep internetowy.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia par i rodzin Gdynia