Terapia grupowa

Terapia grupowa to szczególny rodzaj oddziaływania terapeutycznego. Obecność innych osób, które łączą podobne problemy i doświadczenia, jest krzepiąca i pomaga w lepszym poznaniu siebie.

Profesjonalną terapię grupową prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę trenerów terapii zajęciowych proponuje MindHealth — Centrum Zdrowia Psychicznego.

terapia grupowa

Na czym polega terapia grupowa?

Na tle grupy zarówno specjaliści jak i uczestnicy są w stanie zaobserwować więcej psychologicznych zależności, uwzględniając różne perspektywy. Interakcja i komunikacja są istotnymi elementami procesu terapeutycznego. Spotkania otwierają uczestników na zmianę, odsłaniają faktyczny problem, udowadniają istnienie trudności w danym obszarze.

W wielu przypadkach, gdyby nie spotkania z grupą, nie byłoby możliwe osiągnięcie określonego celu terapeutycznego takiego jak podczas sesji indywidualnych. To w gronie innych osób uczestnik ma mieć większą szansę na wymianę myśli, emocji, informacji.

Komunikacja na żywo może być dla wielu przyszłych uczestników stresująca, jednak praca terapeutyczna w grupie dostarcza mnóstwa korzyści — zwłaszcza że prowadzący terapię rzetelnie dobierają uczestników grupy, uwzględniając przy wyborze szczególne cechy jej członków.

Terapia grupowa to niezwykle skuteczna metoda leczenia. Może być elementem uzupełniającym proces terapeutyczny lub być jedyną formą wsparcia. Uczestnicy grup wsparcia odczuwają potrzebę dalszej pracy nad sobą i stawiania kolejnych kroków. Zauważalne efekty pracy w grupie determinuje większą dbałość o pracę nad sobą, swoimi problemami i słabościami.

Cele terapii grupowej

Podczas cyklicznych spotkań, terapeuci realizują określone cele. Z założenia terapia grupowa pozwala m.in. zmniejszyć poczucie społecznej izolacji, ponieważ każdy z uczestników znajduje się w tym samym co pozostali miejscu i czasie, zatem boryka się z równie ważnym dla niego (a być może, również dla otoczenia) problemem.

Osoba czująca lęk przed osądzaniem zaczyna zauważać, że są inni ludzie, którzy zmagają się z tym samym lub podobnym problemem. Grupa daje nieocenione poczucie bezpieczeństwa.

Podczas terapii grupowej:

  • uczestnicy uczą się od siebie wzajemnie, mogą sobie pomagać, wymieniać się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami;
  • rozmowa i wymiana informacji na temat problemów natury psychicznej czy leczenia, sprzyja edukacji i zwiększa szanse na szukanie pomocy w sytuacji kryzysowej;
  • podkreśla się znaczenie słowa „odpowiedzialność” zarówno za swoje życie jak i konsekwencje podjętych decyzji;
  • członkowie grupy uczą się niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych.
Terapia grupowa