Psychoterapia Wrocław

Trudności natury psychicznej potrafią skutecznie zdestabilizować życie. Psychoterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia, przy pomocy której doprowadza się do korzystnej zmiany.

Z profesjonalnej psychoterapii we Wrocławiu skorzystasz w MindHealth.

Psychoterapia indywidualna Wrocław: mężczyzna w gabinecie z psychologiem

Psychoterapeuta Wrocław - zapisy:

FAQ:

Kto prowadzi psychoterapię we Wrocławiu?

Specjaliści zajmujący się terapią indywidualną mają wpływ nie tylko na leczenie zaburzeń psychicznych Pacjenta, ale i na poprawę funkcjonowania w życiu zawodowym, osobistym, rodzinnym.

Psychoterapeuta to wysoko wykwalifikowany specjalista z odpowiednim wykształceniem, wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami do wykonywania zawodu z pogranicza psychologii (w tym klinicznej) socjologii, pedagogiki – i nie tylko.

Jest to zawód wpisany do Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy z kodem 229905.

Terapeuci prowadzący psychoterapię indywidualną w Poznaniu to doświadczeni specjaliści. Jest to zawód, który wymaga nie tylko ciągłego dokształcania, ale przede wszystkim pracy nad sobą, a każdy przyszły terapeuta musi sam uporządkować własne emocje i motywacje, nauczyć się je rozpoznawać i prawidłowo interpretować, dlatego również poddawany jest psychoterapii.

Zadania terapeuty

Praca z Pacjentem wymaga odpowiedniego przygotowania się i niezbędnej wiedzy. Do specjalistów zgłaszają się osoby z zaburzeniami psychicznymi, dolegliwościami somatycznymi, krótkotrwałymi problemami oraz osoby, które chcą celowym oddziaływaniem terapeutycznym osiągnąć zmianę życiową, mieć pełny wgląd w siebie i swoje życie.

Specjalista prowadzący psychoterapię w Poznaniu:

 • nawiązuje kontakt, tworząc jednocześnie optymalne warunki komfortu psychicznego Pacjenta;
 • przeprowadza szczegółowy wywiad (pytania m.in. o stan zdrowia, sytuację rodzinną, sferę zawodową, problemy, odczuwane objawy – psychiczne, fizyczne);
 • obserwuje zachowanie Pacjenta podczas sesji terapeutycznej (zwraca uwagę na wypowiedziane kwestie, gesty, mimikę);
 • wysłuchuje Pacjenta, zapoznaje się ze źródłem problemu lub próbuje dotrzeć do przyczyn powstałych zaburzeń, trudności;
 • analizuje rozpoznane przyczyny zaburzeń;
 • diagnozuje problemy;
 • podejmuje decyzje o najodpowiedniejszej metodzie i technice terapeutycznej;
 • przeprowadza trening terapeutyczny dla różnych grup pacjentów;
 • przeprowadza badania psychologiczne, testy (osobowości, predyspozycji);
 • prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodych psychoterapeutów.

Psychoterapia Wrocław: podstawowe informacje

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą, która polega na celowym i świadomym oddziaływaniu na pacjenta. Metodami i technikami psychologicznymi, specjaliści próbują usunąć, zmniejszyć lub złagodzić objawy dyskomfortu psychicznego oraz jego przyczyny. Prawidłowo przeprowadzona terapia i odpowiednio zakwalifikowane leczenie mogą znacząco poprawić jakość życia.

Określa się, że psychoterapia jest:

 • specjalistyczną metodą leczenia,
 • sugestywnym oddziaływaniem,
 • interpersonalną perswazją,
 • profesjonalnym doradztwem,
 • psychospołeczną edukacją,
 • niezbędną profilaktyką zdrowia psychicznego,
 • przewodnictwem w zakresie poznawania siebie, swoich motywacji, zasobów, potencjału.

Rodzaje i formy oddziaływania

Ze względu na formę prowadzonej terapii wyróżnia się:

Ze względu na koncepcje teoretyczne wyróżnia się natomiast odmienne metody terapeutyczne:

 • nurt poznawczo-behawioralny (modelowanie, desensytyzacja – redukowanie intensywności reakcji lękowych);
 • psychoanaliza (analiza marzeń sennych, technika swobodnych skojarzeń);
 • terapia psychodynamiczna;
 • podejście humanistyczne (psychoterapia skoncentrowana na Pacjencie, terapia Gestalt);
 • metoda systemowa;
 • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Psychoterapia we Wrocławiu jako sposób oddziaływania psychospołecznego koncentruje się na usunięciu lub zminimalizowaniu zaburzeń zdrowia przez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. W swojej praktyce psychoterapeuci korzystają również z łączonych metod terapeutycznych.

Pacjent poddany psychoterapii zdobywa nową wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego, sposobów myślenia, postrzegania i zachowania.

Psychoterapia we Wrocławiu: dla kogo?

Z psychoterapii indywidualnej można korzystać na każdym etapie życia: od dzieciństwa do starości. Także młode, wchodzące w dorosłe życie osoby niejednokrotnie potrzebują profesjonalnego wsparcia. Wielu problemów wczesnej dorosłości można uniknąć poprzez specjalistyczne wsparcie terapeutyczne. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wyróżnia m.in. zaburzenia psychiczne, zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, w tym m.in.:

 • zaburzenia zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego,
 • lęk separacyjny,
 • stany lękowe o typie fobii,
 • zaburzenia tożsamości,
 • zaburzenia odżywiania

i wiele innych.

Sygnały świadczące o potrzebie terapii

Wśród wielu niepokojących objawów, które powinny zmotywować Pacjenta do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, a następnie – psychoterapii we Wrocławiu, wyróżnia się m.in.:

 • niezadowalające samopoczucie psychiczne;
 • obniżenie nastroju, odczuwanie smutku, przygnębienia, bezsilności;
 • nadmierne zamartwianie się, uczucie ciągłego napięcia;
 • uczucie ciągłego niepokoju, lęku;
 • problemy z koncentracją, trudność w skupieniu się na codziennych, prostych czynnościach, na zadaniach w pracy;
 • uczucie bycia ciągle na krawędzi;
 • coraz częstsze lub częste sięganie po używki w tym alkohol;
 • popadanie w skrajne stany emocjonalne np. płaczliwość/wrogość;
 • odczuwanie negatywnych emocji: agresja, wrogość, wulgarne zachowania, prowokacje, uszczypliwość, obrażanie innych;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia odżywiania;
 • przewlekły stres;
 • zaburzenia somatyczne pomimo braku choroby fizycznej (potwierdzonej diagnostycznie).

Z jakimi problemami należy zwrócić się do psychoterapeuty?

Trudności, które powinny stać się impulsem do wizyty w gabinecie terapeutycznym MindHealth we Wrocławiu to między innymi:

 • utrata bliskiej osoby (śmierć);
 • trudność pogodzenia się z nową sytuacją życiową (pełnieniem nowej roli);
 • traumatyczne przeżycie, przykre doświadczenie losowe (wypadek, choroba, kalectwo);
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • zaburzona samoocena;
 • stres,
 • problemy w związku (w małżeństwie);
 • uzależnienia;
 • problemy w miejscu pracy, wypalenie zawodowe;
 • niezadowolenia z kariery pomimo odniesionych sukcesów;
 • bezsenność;
 • stany lękowe;
 • fobie;
 • zaburzenia nerwicowe,
 • psychozy;
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • samookaleczenia,
 • syndrom DDA,
 • anoreksja, bulimia, zespół BED;
 • depresja,

i inne.

Psychoterapia Wrocław: cena

Cena pojedynczej sesji psychoterapii indywidualnej we Wrocławiu to 180 zł*. Istnieje także możliwość wykupienia całego pakietu wizyt, co pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz motywuje do udziału w dalszej terapii.

Jak się zapisać?

Zapraszamy do zapisów do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w centrum Wrocławia (ul. Włodkowica Pawła 15). W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 566 22 24.

Można zapisać się także online: za pośrednictwem Portalu Pacjenta i sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo