Psycholog dziecięcy Wrocław

Psycholog dziecięcy to osoba pracująca z Pacjentem w wieku rozwojowym. Celem pomocy specjalisty jest diagnoza problemów (zaburzeń), a także poradnictwo rodzicielskie.

Polecamy konsultacje z psychologiem dziecięcym we Wrocławiu, które oferuje tutejsza placówka MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.

Psycholog dziecięcy we Wrocławiu rozmawia z pacjentem

Psycholodzy dziecięcy we Wrocławiu - sprawdź terminy:

Spis treści

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy we Wrocławiu?

Psycholog dziecięcy pomaga we wszystkich trudnościach młodych Pacjentów. Może też zaproponować terapię rodzinną, w trakcie której pracuje także z rodzicami i — ewentualnie — z rodzeństwem.

Wielu rodziców martwi się, że wizyta u psychologa to pewnego rodzaju stygmatyzacja, która utrudni późniejsze funkcjonowanie naszej pociechy. Jednak to właśnie obawy mogą przynieść wiele niepotrzebnych problemów w przyszłości, np. pogłębić istniejący u dziecka problem, rozwijając się w pełnoobjawową chorobę.

Psycholog dziecięcy wpiera dziecko i rodzinę (opiekunów) w szeroko rozumianym zakresie. Warto uświadomić Pacjentom, że konsultacja psychologiczna to nie tylko sama rozmowa (choć niewątpliwie nią jest), ale niezbędna i nieoceniona pomoc w sytuacji rozpoznanego kryzysu, trudnego doświadczenia, nagłej i nieprzewidzianej sytuacji życiowej.

Z pomocy psychologicznej korzysta wiele osób, które szukają specjalistycznego wsparcia. Można więc sobie wyobrazić, jak trudne dla dziecka są jego problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić, skoro nawet osoby dorosłe (wydawałoby się – bardziej doświadczone) korzystają z usług psychologicznych.

Dziecko może nie potrafić wyrażać swoich odczuć i radzić sobie z trudnymi emocjami. Dlatego tak ważne jest, aby umiejętnie odczytywać sygnały wysyłane przez dziecko lub dostrzegać zmiany w sposobie zachowywania się.

Jeśli rodzice (opiekunowie) dziecka nie mają pewności, czy zachowanie jest odpowiednie dla danego wieku, warto skonsultować ten fakt z psychologiem, aby upewnić się, czy wszystko jest w porządku lub ustalić, w jaki sposób wspierać problemy dziecka.

Psycholog dziecięcy Wrocław - wskazania do wizyty

Psycholog to wsparcie dziecka i niezbędna pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Dla rodziców – niewątpliwie istotna rozmowa o rozwoju dziecka, rozwianie ewentualnych wątpliwości lub podjęcie decyzji o cyklicznych spotkaniach czy specjalistycznej pomocy rodzinie, której celem jest m.in.:

 • wyrównanie deficytów rozwojowych,
 • zmniejszenie lub usunięcie zaburzeń/dysfunkcji,
 • wzmocnienie samooceny,
 • poprawa samopoczucia,
 • ogólnie definiowane doradztwo psychologiczne.

Do psychologa dziecięcego we Wrocławiu można udać się również w celu ogólnego zdiagnozowania rozwoju dziecka (bilans) lub podjęciu decyzji o treningu umiejętności społecznych.

Sygnałami alarmującymi dla rodziców powinny być tak naprawdę wszystkie problemy wychowawcze, z którymi przez dłuższy czas nie potrafią samodzielnie sobie poradzić. Wskazaniami do skorzystania z pomocy są przede wszystkim następujące trudności:

 • trwały smutek dziecka,
 • zaburzenia zachowania, zmiany nastroju, a nawet osobowości,
 • zmiany nawyków żywieniowych (w tym utrata masy ciała),
 • pogorszenie wyników w nauce (w tym wagarowanie),
 • samookaleczenia lub próby uszkodzenia ciała, mówienie o śmierci, napominanie o samobójstwie,
  rzadsze niż wcześniej spotkania z rówieśnikami lub nagła zmiana znajomych, przyjaciół, przynależność do określonej subkultury, zmiana dotychczasowych zainteresowań (w tym porzucenie dotychczasowych pasji);
 • złe relacje z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami (nauczycielami, opiekunami)
 • niespokojny sen, bezsenność lub koszmary senne;
 • moczenie nocne lub kłopoty z treningiem czystości;
  brak apetytu.

Wskazaniami do zapisania się na wizytę do specjalisty zdrowia psychicznego dzieci są także podejrzewane lub stwierdzone już:

 • problemy psychologiczne, emocjonalne,
  zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
  zaburzenia lękowe (w tym lęk separacyjny),
 • depresja,
 • uzależnienie od komputera, internetu, pornografii,
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc fizyczna lub psychiczna,
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji (rehabilitacja neuropsychologiczna),
 • problemy wychowawcze:
  • w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
  • w komunikowaniu się z nauczycielami, rodzicami, opiekunami,
  • nieprzestrzeganie zasad, regulaminu szkolnego, ustaleń w grupie (klasa)
  • podejrzenie zaburzeń rozwojowych,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • zauważalny u dziecka problem nieśmiałości i niewystarczającej asertywności,
 • eksperymentowanie dziecka z substancjami psychoaktywnymi, lekami lub alkoholem,
 • przykre lub traumatyczne przeżycia związane ze stratą, wypadkiem, chorobą, kalectwem:
  • śmierć rodzica/w rodzinie,
  • rozstanie rodziców (rozwód, separacja),
  • zaginięcie bliskiej osoby,
 • zachowania opozycyjno-buntownicze.
Psycholog dziecięcy Wrocław

Dlaczego psycholog dziecięcy rozmawia z rodzicami?

Ponieważ w leczeniu ogromną rolę odgrywa najbliższe środowisko, terapia nierzadko opera się na bliskiej współpracy z rodzicami. Rozmawiając z dziećmi i od lat obserwując pojawiające się w ich życiu trudności, dorośli są najlepszym „źródłem” wiedzy dla pracującego z najmłodszymi specjalisty. Z tego względu psychoterapeuta bardzo często prosi o ich udział w pierwszym i/lub kolejnych spotkaniach.

Nie można też nie docenić potencjału terapeutycznego, jaki mają do dyspozycji opiekunowie. Psycholog spotyka się z dziećmi tylko w czasie trwających kilkadziesiąt minut sesji, mam i tata są zaś ze swoją pociechą cały czas: wdrożenie postępowania, jakie zalecił psychoterapeuta, może zdecydowanie przyśpieszyć postępy i pomóc na trwałe wyeliminować trudności.

U starszych dzieci i dorastającej młodzieży pojawia się często potrzeba porozmawiania o swoim problemie z rówieśnikami, którzy stają się tym samym pierwszą grupą wsparcia w pokonywaniu kryzysu. Nie jest to pomoc równoznaczna ze wsparciem specjalistycznym w gabinecie psychologicznym, ma jednak bardzo duże znaczenie, dlatego warto uczulać dzieci na zauważanie problemów rówieśników i próby pomocy im.

Bardzo ważnym czynnikiem jest też oczywiście wsparcie ze strony rodziców. To oni są (zwłaszcza dla młodszych dzieci) podstawowym punktem odniesienia, oni mówią, co dziecko ma robić, a czego mu nie wolno. Za każdym razem jednak, gdy rodzice czują, że nie radzą sobie z problemem, powinni umówić się z dzieckiem na konsultację psychologiczną.

Psycholog dziecięcy Wrocław - cena wizyty

Cena pojedynczej konsultacji u psychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth we Wrocławiu wynosi 220 zł*. Jeżeli specjalista zaleci więcej spotkań, można wykupić pakiet wizyt, dzięki czemu cena każdej z nich jest niższa.

Szukasz pomocy dla siebie i Twojego dziecka? Umów wizytę pod numerem telefonu 22 566 22 24. Poradnia psychologiczna przyjmuje też zapisy online: za pośrednictwem sklepu internetowego.

Pamiętaj, że im szybciej zostanie rozpoczęta praca terapeutyczna, tym szybciej będzie można zauważyć efekty. Z tego względu z decyzją o pierwszym spotkaniu nie należy zwlekać. Do niczego Cię ona nie zobowiązuje.

Przebieg konsultacji psychologicznej dziecka

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego we Wrocławiu polega głównie na rozmowie. Specjalista zadaje małemu Pacjentowi i jego rodzicom pytania, które pozwalają poznać jego potrzeby i trudności. Podczas konsultacji psycholog obserwuje zachowanie dziecka i relacje rodzinne, starając się dowiedzieć jak najwięcej o problemach, które towarzyszą najmłodszemu w ostatnim czasie oraz o czynnikach, które mogły daną sytuację spowodować. Znaczenie mogą tu mieć również relacje z innymi dziećmi (rodzeństwem lub rówieśnikami) i innymi ludźmi spoza najbliższej rodziny (nauczycielami, opiekunami).

W wyniku wywiadu i ewentualnych testów psycholog dziecięcy we Wrocławiu decyduje o podjęciu psychoterapii lub skorzystania również ze wsparcia innych specjalistów (np. psychiatry, który wdroży także leczenie farmakologizne). Jeśli stwierdzi, że problemy emocjonalne dziecka lub zaburzenia zachowania są pośrednio lub bezpośrednio związane z sytuacją w domu, może dodatkowo zaproponować oddzielne konsultacje psychologiczne rodzicom lub zachęcić pacjentów do udziału w terapii rodzinnej.

Wizyta u psychologa dla dzieci we Wrocławiu wiąże się z:

 • konsultacją psychologiczną dzieci,
 • pracą z emocjami dziecka,
 • zmniejszaniem barier związanych z funkcjonowaniem społecznym i poznawczym,
 • badaniem psychologicznym: wywiad, rozmowa, zebranie danych o Pacjencie i jego najbliższym otoczeniu,
 • wykonywaniem odpowiednich testów (np. osobowości – w przypadku młodzieży),
 • wzmacnianiem mocnych stron Pacjenta (praca nad budowaniem własnej wartości),
 • przedstawieniu możliwości dostosowywania wymagań edukacyjnych, stymulowaniu rozwoju, zapobieganiu zniechęcenia (postawa wycofania).

Wsparcie dziecka w kryzysie

To dzięki wizytom u psychologa opiekunowie mogą efektywnie wspierać swoje dziecko w kryzysie, którego przyczyną może być:

 • przykre wydarzenia tj. utrata bliskiej osoby (rodzica, opiekuna, rodzeństwa), choroba w rodzinie, kalectwo, wypadek,
 • traumatyczne wydarzenia związane z realnym zagrożeniem utraty życia lub zdrowia lub sytuacja, w której dziecko było świadkiem takiego wydarzenia lub gdy takie doświadczenie przeżyła bliska dziecku osoba,
 • rodzina z problemem przemocy domowej,
 • praca z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi (w tym: trudności adaptacyjne w nowej rodzinie, terapia więzi, jawność adopcji),
 • problemy dzieci związane z naglą zmianą: sytuacji życiowej (materialno-finansowej), szkoły, miejsca zamieszkania,
 • strach i niepewność związana z sytuacją epidemiologiczną.

Konsultacja u specjalisty to pierwszy krok do poprawy sytuacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psycholog dziecięcy Wrocław