Psycholog Warszawa

Pomoc psychologa bywa niezbędna, gdy mierzymy się z trudnościami przekraczającymi nasze możliwości samodzielnego radzenia sobie. 

Wykwalifikowanych psychologów w Warszawie znajdziemy w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health. Nasi specjaliści pomagają osobom w różnym wieku: od dzieciństwa po późną dorosłość.

Pacjent u psychologa w Warszawie

Poznaj naszych specjalistów

Zobacz więcej specjalistów

Czym się zajmuje psycholog w Warszawie?

Psycholog zajmuje się przeprowadzaniem testów, diagnozowaniem i udzielaniem specjalistycznej pomocy. Jedną z form tej ostatniej jest poradnictwo psychologiczne. Jego celem jest poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów powodujących emocjonalny dyskomfort, usprawnianie komunikacji i radzenia sobie z trudnościami, wzmacnianie samooceny i promowanie zdrowia psychicznego. Nie należy go utożsamiać z psychoterapią, którą prowadzi część psychologów. Psychoterapia to metoda leczenia Pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Słowo „psychoterapia” dosłownie oznacza uzdrawianie umysłu i duszy.

Dlaczego warto odwiedzić gabinet psychologiczny?

Psycholog w Warszawie pomaga uporać się z problemami i sytuacjami kryzysowymi. W trudnych sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Wizyty u tego specjalisty nie należy się wstydzić czy obawiać: podjęcie decyzji o niej jest dojrzałym i mądrym wyborem, pozwala bowiem lepiej poznać siebie i zmienić swoją sytuację życiową na lepsze.

Na czym polega pomoc?

Poradnictwo psychologiczne polega przede wszystkim na rozmowie. Specjalista słucha, zadaje pytania i zachęca do mówienia o emocjach i problemach. Zapewnia przy tym poczucie wygody i bezpieczeństwa. Do klientów odnosi się życzliwie, profesjonalnie i ze zrozumieniem. Nie ocenia, nie krytykuje i nie zawstydza. Dba również o prywatność, dlatego w gabinecie terapeutycznym nie trzeba się obawiać mówienia o swoich problemach: specjalistę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Kiedy zgłosić się do psychologa w Warszawie?

Psycholodzy, w tym ci przyjmujący w warszawskich Centrach Zdrowia Psychicznego Mind Health, niosą pomoc w przypadku trudności emocjonalnych takich jak m.in.:

 • wypalenie zawodowe: jest wynikiem przeciążenia spowodowanego przez stres w pracy. Charakteryzuje się m.in. poczuciem psychicznego i fizycznego wyczerpania, nadmierną skłonnością do irytacji, cynizmem, chronicznym znudzeniem, skłonnością do izolowania się i tłumienia emocji. Może dotyczyć każdego, a najbardziej narażeni są przedstawiciele zawodów związanych z wieloma kontaktami interpersonalnymi oraz osoby pełniące stresogenne funkcje (np. menedżerowie);
 • utrata pracy: dla wielu ludzi, w tym w wieku średnim, jest upokorzeniem i życiową klęską. Skutki utraty zatrudnienia to izolacja społeczna czy mniejsze poczucie własnej wartości. U osób bezrobotnych obserwowany jest też podwyższony poziom depresji i lęku. Długotrwałe bezrobocie stanowi również istotny czynnik ryzyka samobójstw (przede wszystkim wśród mężczyzn);
 • problemy związane z opieką nad rodziną: osoby w wieku średnim sprawują pieczę zarówno nad starszą, jak i nad młodszą generacją. Szczególnie trudnym zadaniem jest zajmowanie się rodzicem z chorobą Alzheimera lub innym rodzajem otępienia. Opiekunowie tych chorych częściej mają depresję, obniżoną odporność, nadciśnienie tętnicze czy inne zaburzenia zdrowia fizycznego;
 • kryzys połowy życia: jest różnie definiowany, a część psychologów nie ma przekonania o jego istnieniu. Charakteryzuje się m.in. negatywnymi poglądami na przyszłość, niezdolnością do cieszenia się wolnym czasem, poczuciem pogarszającego się zdrowia, negatywną oceną małżeństwa, pracy i relacji z dziećmi czy frustracją egzystencjalną. Niektórzy badacze uważają, że rozwody, alkoholizm, uzależnienia czy znacząca część problemów zdrowotnych wynika z trudności związanych z rozwiązywaniem problemów połowy życia;
 • syndrom „pustego gniazda”: tak określa się przygnębienie, osamotnienie czy poczucie bycia niepotrzebnym związane z czasowym lub definitywnym opuszczeniem domu przez dziecko. Syndrom ten charakteryzuje się dążeniem do utrzymania więzi na dotychczasowych zasadach. Uniezależnienie się potomka jest sprawdzianem zarówno dla każdego z rodziców z osobna, jak i dla ich relacji partnerskiej;
 • „przepełnione gniazdo”: oznacza powrót dorosłych dzieci do domu. Ponowne ułożenie relacji może być problematyczne i stresujące. Niektórzy psycholodzy uważają, że wyprowadzka dzieci z domu jest łatwiejsza do przyjęcia niż ich pozostanie w nim;
 • późne rodzicielstwo: zdarza się coraz częściej. Niesie ze sobą wiele wyzwań. Może mu towarzyszyć niepokój związany z niedostatkiem sił fizycznych, niewiara w sprostanie sytuacji czy obawa przed stygmatyzacją;
  niezamierzona bezdzietność: niepłodność jest trudnym doświadczeniem dla pary. Zmniejsza satysfakcję życiową i utrudnia planowanie przyszłości. U kobiet może być m.in. przyczyną rozczarowania, smutku, wstydu czy lęku, a u mężczyzn – ucieczki w pracę zawodową;
 • specyficzne trudności kobiet w wieku średnim: objawy okresu okołomenopauzalnego mogą przyczyniać się do obniżenia jakości życia i problemów psychicznych. Nierzadko pojawia się lęk związany z utratą ważnych wartości, na których wcześniej kobiety opierały swoją samoocenę. Występuje też depresja, choć – wbrew temu, co kiedyś sądzono – ma ona wiele przyczyn i nie jest związana jedynie z biologicznymi procesami leżącymi u podstaw klimakterium;
 • specyficzne trudności mężczyzn w wieku średnim: andropauza może powodować znaczne obniżenie jakości życia. Do jej objawów w sferze psychicznej zalicza się nerwowość, niepokój, drażliwość, zmienność nastrojów czy poczucie wyczerpania energii życiowej. Kolejnym problemem tego okresu bywają zaburzenia seksualne, które przyczyniają się m.in. do zmniejszenia poczucia własnej wartości, problemów w związku czy depresji;
 • śmierć rodziców: niezależnie od etapu życia śmierć kogoś bliskiego i doświadczenie żałoby to stresujący fakt. Odejście rodziców jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń w okresie średniej dorosłości. Jego skutki emocjonalne często są obserwowane nawet po latach;
  przewlekła choroba fizyczna: w przypadku jej wystąpienia dotychczasowe sposoby radzenia sobie mogą okazać się niewystarczające. Choroba ma wpływ na wiele aspektów życia, w tym na samoocenę i funkcjonowanie emocjonalne. Chorzy odczuwają m.in. lęk, smutek, żal czy bezsilność;
 • rozwód: nierzadko wiąże się z kryzysem psychicznym. Jednak reakcja na rozpad związku zależy od konkretnej sytuacji. Z badań z udziałem kobiet wynika, że dla niektórych to doświadczenie trudne, podważające tożsamość, a dla innych – ulga.

Zaburzenia, w których pomaga psycholog

Psychologowie przyjmujący w Mind Health — Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie zajmują się także diagnozą zaburzeń psychicznych i chorób, które wymagają dalszego leczenia (najczęściej w formie psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego). Do najczęściej pojawiających się należą:

 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia zachowania;
 • różne rodzaje depresji;
 • zaburzenia lękowe i fobie;
 • uzależenienia.

Zdarza się też, że po wstępnym rozpoznaniu psycholog w Warszawie kieruje Pacjenta na konsultację z innym specjalistą — np. neuropsychologiem (jeśli może wchodzić w rachubę zaburzenie neurologiczne) bądź seksuolgiem (gdy z problemami natury psychicznej łączą się te związane z życiem intymnym). Jeżeli problem jest bardzo poważny i może zagrażać życiu Pacjenta (np. ze względu na ryzyko samobójstwa), sama rozmowa nie wystarczy. W takim wypadku kieruje się go do szpitala.

Jak wygląda konsultacja?

Wizyta w gabinecie psychologicznym zaczyna się od niezobowiązującej rozmowy, podczas której osoba prowadząca stara się dowiedzieć jak najwięcej o Pacjencie i problemie, z którym przyszedł on na terapię. Przybiera ona najczęściej formę wywiadu. Psycholog pyta o wiek, sytuację życiową, zawód, przebieg dotychczasowego leczenia i oczekiwania Pacjenta względem pomocy. W zależności od wyniku rozmowy zaleca następnie psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par i rodzin lub inny sposób pomocy, który jest najwłaściwszy w danej sytuacji. Może się też zdarzyć, że na podstawie wywiadu zadecyduje o konieczności współpracy z innymi specjalistami.

Dobry psycholog Warszawa – metody pomocy

Metody pomocy oferowane przez psychologów w placówkach Centrum Zdrowia Psychicznego w stolicy to m.in.:

 • psychoedukacja: ma na celu przekazanie informacji, że pewne zmiany i wyzwania są typowe dla wieku rozwojowego. Niweluje lęk, przynosi ulgę, ułatwia znalezienie sposobów rozwiązywania problemów i przejęcie kontroli nad życiem;
 • praca nad konstruktywnym wyrażaniem emocji: negatywne uczucia, będące udziałem osoby przeżywającej kryzys emocjonalny, nie pozwalają na jasne formułowanie myśli, poszukiwanie rozwiązań i skuteczne działanie. Zyskanie świadomości przeżywanych emocji dzięki pomocy psychoterapeuty umożliwia lepsze organizowanie aktywności i korzystnie oddziałuje na zdrowie;
 • praca nad rozpoznawaniem niekorzystnego sposobu myślenia: błędne przekonania na temat zmian zachodzących w organizmie czy rodzinie utrudniają radzenie sobie z sytuacją problemową. Weryfikacja niekorzystnego sposobu myślenia pozwala na sformułowanie bardziej racjonalnych wniosków o swoim życiu i sobie samym;
 • praca nad podniesieniem samooceny: osoby w wieku średnim często kwestionują swoją wartość, co może być związane z negatywną oceną dotychczasowego życia i/lub obserwowaniem objawów starzenia się. Wypracowanie z psychologiem bardziej zrównoważonego obrazu siebie ułatwia podejmowanie wyzwań na miarę możliwości;
 • rozwój osobisty: można go wspomóc m.in. poprzez trening umiejętności społecznych, twórczości, asertywności czy zarządzania czasem. Wpływa na efektywniejsze funkcjonowanie i stwarza możliwości dokonywania osobistych wyborów;
 • wspieranie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem: polega m.in. na nauce technik relaksacji, np. ćwiczeń oddechowych, wizualizacji, progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona czy treningu autogennego Schultza. Ułatwia osiągnięcie stanu odprężenia;
 • szukanie nowych rozwiązań i możliwości: gdy dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami nie są skuteczne, pomoc specjalisty w poradni psychologicznej pozwala wypracować nowe metody. Niektórym zaś uświadamia, że rozwiązanie problemu leży poza ich zasięgiem i nie jest to niczym niewłaściwym;
 • poradnictwo dla osób z przewlekłą chorobą fizyczną: wykorzystuje się w nim różne techniki i strategie. Celem takiej pomocy psychologicznej jest obniżenie napięcia emocjonalnego (np. w momencie diagnozy czy przed operacją), przekazanie informacji o chorobie oraz kształtowanie nowych zachowań (m.in. prozdrowotnych).

Jak zapisać się do Mind Health?

Relacja i sojusz między psychologiem a klientem mają ogromne znaczenie dla uzyskania pozytywnych efektów poradnictwa. Jeśli szukasz doświadczonego psychologa w Warszawie, zgłoś się do jednej z placówek Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Na konsultację można się też umówić online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Nasi terapeuci czekają na Ciebie!

Psycholog Warszawa: cena

Cena pojedynczej konsultacji psychologicznej w Warszawie to 160 zł*. W przypadku chęci odbycia większej ilości spotkań istnieje także możliwość wykupienia pakietu pięciu wizyt w cenie 700 zł*.

W stolicy przyjmujemy Pacjentów w dwóch placówkach: przy ul. Nowolipie 18 (Centrum) i ul. Racławickiej 27 (Mokotów). Do obydwu placówek łatwo dojedziesz komunikacją miejską. Do wyboru jest odbycie konsultacji na miejscu lub w formie porady telemedycznej.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo