Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna (inaczej: psychoterapia psychoanalityczna) to metoda oddziaływania leczniczego, która zakłada występowanie „dynamicznej nieświadomości”, czyli zjawisk wpływających na ludzkie odczucia pomimo braku świadomości ich występowania. 

Na profesjonalnie poprowadzoną terapię psychodynamiczną zapraszamy do MindHealth — Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Terapia psychodynamiczna: pacjentka rozmawia z terapeutką

Na czym polega terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że na samopoczucie i zachowanie pacjenta wpływają przede wszystkim powtarzające się, nieświadome myśli i uczucia.

Psychoterapia psychoanalityczna uwzględnia szereg czynników determinujących sukces terapeutyczny. We współpracy z Pacjentem terapeuta porusza istotne kwestie doświadczeń z dzieciństwa, w szczególności te związane z osamotnieniem, odrzuceniem czy zaniedbaniem. Terapeuta uświadamia Pacjentom rolę, jaką w dorosłym życiu pełnią dziecięce zranienia i nagromadzone w ciągu całego życia negatywne emocje.

Psychoterapeuta pracuje więc nad poprawą samoświadomości Pacjenta oraz zmianą starych, niekorzystnych wzorców myślenia w taki sposób, aby osoba poddająca się leczeniu mogła przejąć pełną kontrolę nad własnym życiem i dobrostanem psychicznym.

Praca z Pacjentem w nurcie psychodynamicznym podkreśla znaczenie relacji terapeutycznej i dialogu. Te dwa kluczowe elementy pozwalają terapeucie zrozumieć sposób odbierania i kreowania rzeczywistości przez Pacjenta. Z kolei rozmowa ze specjalistą ułatwia Pacjentowi spojrzenie na dotychczasowe doświadczenie z zupełnie innej, nowej perspektywy.

Podczas sesji terapeutycznych specjaliści zwracają uwagę na obecność schematów, które — ukształtowane na przestrzeni lat — wpływają destabilizująco na kontakty społeczne, bliskie więzi i postrzeganie własnej osoby przez Pacjenta. Nie bez znaczenia pozostają również rozbudowane mechanizmy obronne, które jako zakorzeniony „system”, utrudniają uwolnienie się od przeszłości – zaburzając świadomość, rozumienie siebie, swojego życia i najbliższego otoczenia.

Terapia psychodynamiczna - cele

Psychoterapeuci kierują się dobrem Pacjenta i osiągnięciem przez niego sukcesu terapeutycznego. Celem terapii psychodynamicznej jest przede wszystkim wzmocnienie samoświadomości oraz pomoc Pacjentowi w przepracowaniu odczuwanych myśli, przekonań i uczuć, nierzadko związanych z trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa.

Ich ujawnienie pozwala uporać się przewlekłym problemem Pacjenta. Specjaliści zdrowia psychicznego mają świadomość, jak trudne jest to wyzwanie, dlatego wspierają pacjenta na każdym etapie procesu terapeutycznego.

Terapia psychodynamiczna pozwala:

  • przepracować trudne wydarzenia/wspomnienia z przeszłości;
  • rozwiązać nieuświadomione konflikty/problemy;
  • przeżyć emocjonalne doświadczenie w oparciu o mechanizm przeniesienia;
  • złagodzić odczuwanie nieprzyjemnych objawów psychicznych i/lub fizycznych;
  • poprawić relacje z najbliższym otoczeniem (poprawa komunikacji interpersonalnej);
  • zwiększyć lub odkryć posiadane zasoby psychologiczne;
  • zbudować satysfakcjonujące relacje rodzinne, partnerskie;
  • zwiększyć osobiste kompetencje – w tym świadomość znaczenia inteligencji emocjonalnej.

Moment zakończenia terapii psychodynamicznej ustalany jest indywidualnie. Warto wiedzieć, że chęć zakończenia terapii bywa umotywowana nie faktycznie poprawiającym się stanem Pacjenta, ale jego lękiem przed dalszym poznawaniem siebie – fachowo określana mianem „ucieczki w zdrowie”. Z tego względu terapeuci mogą starać się zachęcić Pacjenta do jej kontynuacji aż do momentu osiągnięcia zakładanych celów.

Terapia psychodynamiczna