Terapia Gestalt Warszawa

Psychoterapia Gestalt w Warszawie to profesjonalna forma pomocy w wielu problemach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Jest jedną z głównych metod terapeutycznych o udowodnionej skuteczności, a w jej podejściu zwraca się szczególną uwagę na relację specjalista-Pacjent.

terapia Gestalt Warszawa - terapeuta i pacjent

Psychoterapia Gestalt w Warszawie: najważniejsze założenia

Terapia Gestalt zawdzięcza swoją nazwę psychologii postaci (niem. Gestaltpsychologie, ang. Gestalt psychology), czyli kierunkowi wydzielonemu pod wpływem odkryć psychologicznych i nowych idei, zainicjowanemu z początkiem XX wieku.

Technika Gestalt ma pomóc Pacjentowi w zrozumieniu własnych emocji i postaw. W psychologii nurt ten traktuje psychikę jako niepodzielną całość, a wszystkie jej komponenty za wzajemnie uwarunkowane i współzależne.

Metodologia psychoterapii Gestalt stosowanej w warszawskich centrach MindHealth oparta jest na podejściu humanistycznym i doświadczeniu, a sam proces terapeutyczny skupia się na wysokiej jakości relacji z terapeutą i koncentruje na zajmowaniu się chwilą obecną, „tu i teraz”, bez rozpamiętywania przeszłości i zastanawianiu się nadmiernie nad przyszłością.

Współcześnie, terapia Gestalt zakłada, że każdy człowiek nosi w sobie potencjał i możliwość korzystania z niego w pełni, jeśli spełniony zostanie warunek uświadomienia. Źródłem problemów Pacjenta są zatem obszary znajdujące się poza świadomością jednostki.

Psychoterapia Gestalt, zaliczana do terapii humanistycznych, skupia się na człowieku i złożoności aspektów go dotyczących. Terapia pomaga lepiej zrozumieć siebie po to, aby móc efektywniej budować relacje z otoczeniem.

Zalecenia

W zależności od źródła wyróżnia się dziewięć lub dziesięć zaleceń terapii Gestalt w Warszawie, które są zgodne z założeniami teorii humanistycznej:

 1. Żyj teraz – zwracaj uwagą bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość.
 2. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
 3. Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co realne.
 4. Powstrzymaj niepotrzebne myślenie — zamiast tego patrz i smakuj.
 5. Raczej wyrażaj, zamiast wyjaśniać, oceniać, osądzać czy manipulować.
 6. Nie ograniczaj swojej świadomości. Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz się przeżywaniu przyjemności.
 7. Nie akceptuj żadnego „powinieneś” i „musisz” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
 8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.
 9. Poddaj się byciu takim, jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego.
 10. Bądź sobą i pozwól być sobą innym.

Czy (i dlaczego) warto?

Psychoterapia Gestalt praktykowana jest zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego obowiązującego zarówno osoby, jak i podmioty będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Terapia może być prowadzona w formule 1 na 1 – indywidualnie, a także grupowo lub w parach.

W gabinetach MindHealth nasi specjaliści dbają nie tylko o komfort Pacjentów, ale również o ich poczucie bezpieczeństwa i anonimowość. W naszym podejściu przykładamy dużą uwagę do różnych etapów życia – od dzieciństwa do dojrzałości. Skuteczność terapii polega również na dostosowaniu indywidualnych potrzeb Pacjenta z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, wieku, problemów i trudności, z którymi się zmaga. 

Wszystko to sprawia, że podjęcie psychoterapii Gestalt w Warszawie właśnie u nas jest doskonałym wyborem.

Terapia Gestalt Warszawa: dla kogo?

Z psychoterapii Gestalt mogą skorzystać osoby z zaburzeniami w sferze emocjonalnej czy trudnościami w tworzeniu bliższych więzi. Każda osoba korzystająca z naszych usług może liczyć na kompetentne wsparcie psychoterapeutyczne.

Na terapię w nurcie Gestalt zapraszamy osoby z zaburzeniami w sferze psychologicznej, emocjonalnej i psychosomatycznej. Z leczenia mogą korzystać zarówno Pacjenci ze zdiagnozowanym problemem (depresja, nerwica, stany lękowe), jak i osoby w pełni zdrowe, które pragną odblokować swój wewnętrzny potencjał, zwiększając jednocześnie swoją świadomość.

Terapia Gestalt w Warszawie jest przeznaczona dla osób:

 • z zaburzeniami osobowości:
  - klasyfikowane do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, związane z trwałym wzorcem w sposobie reagowania przejawiającym się jako sztywna reakcje na bodźce – sytuacje;
  - do zaburzeń osobowości zaliczanych jest kilka stanów o znaczeniu klinicznym, w którym odchylenia zachowania przejawiają się odmiennym – od standardowego – sposobem odbioru, myślenia i odczuwania;
  - przykładem zaburzenia w sferze osobowości może być chwiejność emocjonalna, osobowość lękliwa czy osobowość typu borderline;
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną:
  - lęk odczuwany przez Pacjentów wywoływany jest przez określone sytuacje, które w rzeczywistości nie stanowią zagrożenia;
  - obawy Pacjenta koncentrują się na pojedynczych doznaniach fizycznych (kołatanie serca, przyspieszony oddech) lub szeregu innych nieprzyjemnych odczuć (natrętne myśli o śmierci, utrata kontroli nad sobą i swoim postępowaniem);
  - przykładem tego rodzaju zaburzeń mogą być zaburzenia lękowe w postaci fobii, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD, w tym z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych, nerwica urazowa, kryzys emocjonalny, histeria;
 • z zaburzeniami odżywiania:
  - anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
 • odczuwających długotrwały, nadmierny stres;
 • borykających się z problemem uzależnienia;
 • w kryzysie emocjonalnym, zawodowym;
 • z problemem w relacjach międzyludzkich;
 • pragnących rozwinąć swój potencjał, doskonalić siebie i odkrywać własne zasoby.

Psychoterapia wywodząca się z kierunków psychologii humanistycznej (w tym terapia Gestalt) jest rozwiązaniem dedykowanym w przypadku traumy, utraty bliskiej osoby, przeżywania żałoby, dla osób DDA i tych, którzy próbują uporać się z innymi problemami w życiu rodzinnym i zawodowym.

Ile trwa leczenie?

Psychoterapia Gestalt cechuje się podejściem elastycznym w stosunku do Pacjenta i jego problemu. Może być skuteczna w przypadku krótkotrwałego leczenia, a także jako terapia długoterminowa. Jednak czas trwania terapii utrwala podjęte w jej trakcie zmiany. Najczęściej jest to kilka miesięcy lub około roku.

Proces leczenia nierzadko przewartościowuje dotychczasowe sposobu radzenia sobie z problemami, dlatego Pacjenci potrzebują czasu, aby uporać się z tym co nowe i do tej pory nieznane.

Nawet jeśli po krótkim czasie od momentu rozpoczęcia sesji z terapeutą Pacjent zaczyna zauważać pozytywne zmiany, w celu ich utrwalenia warto wytrwać do końca psychoterapii.

Jak się zapisać?

Na sesje psychoterapii Gestalt w Warszawie można zapisać się w dwóch placówkach Mind Centrum Zdrowia Psychicznego Health: na Mokotowie i na Woli. Obydwie mieszczą się w promieniu zaledwie 10-15 minut jazdy od Dworca Centralnego.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 566 22 24.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo