Logopeda Warszawa

Logopeda zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji. Jest także specjalistą w zakresie rozwoju mowy. Pomaga Pacjentom w każdym wieku.

Potrzebujesz konsultacji logopedycznych lub terapii? Pomoc doświadczonych logopedów dziecięcych i dla dorosłych w Warszawie oferuje  Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Logopeda w Warszawie pracuje z pacjentem

Umów wizytę w MindHealth:

Spis treści

Czym zajmuje się logopeda?

Problemy związane z nieprawidłową wymową dotyczą osób w różnym wieku: od niemowlęctwa po późną starość. Nie każdy z nas miał okazję w dzieciństwie doświadczyć wczesnej interwencji logopedycznej — część trudności utrzymuje się więc w późniejszym okresie życia, nierzadko prowadząc do zaniżonego poczucia własnej wartości oraz kompleksów i utrudniając codzienne funkcjonowanie. Zdarza się też tak, że zaburzenia mowy powstają w wieku dorosłym: mogą być np. wynikiem choroby lub wypadku.

Jeśli problem z nieprawidłową dykcją, jąkaniem lub jakakolwiek inna trudność związana z poprawną wymową dotyczy Ciebie, pamiętaj, że na diagnozę i terapię logopedyczną nigdy nie jest za późno. Odpowiednio dobrane ćwiczenia przeprowadzane pod okiem specjalisty pozwalają wyeliminować lub zminimalizować większość dokuczliwych objawów, a holistyczne podejście stosowane przez specjalistów w MindHealth uwzględnia w razie potrzeby konsultacje z innymi specjalistami, w tym ekspertami z zakresu zdrowia psychicznego, aby wspomóc efekty terapii.

Logopeda jest ekspertem w zakresie komunikacji, koncentrując się na mowie, jej zaburzeniach i rozwoju. Wspiera nie tylko dzieci z wadami wymowy. Do jego zawodowych kompetencji należy też wczesna interwencja u noworodków i niemowląt, pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy mutyzmem wybiórczym.

Logopeda otacza opieką także Pacjentów z jąkaniem i innymi problemami z płynnością oraz tempem mówienia. Przyjmuje również osoby niedosłyszące, niesłyszące i głuchonieme (taki specjalista określany jest jako surdologopeda) oraz Pacjentów z alalią, afazją, dyzartrią i porażeniem mózgowym (wówczas nazywa się go neurologopedą).

Ponadto do Pacjentów logopedy należą seniorzy, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego czy niepełnosprawne intelektualnie. Specjalista prowadzi też naukę głosu zastępczego u Pacjentów po usunięciu krtani. Pod jego kierunkiem można również doskonalić dykcję, emisję i higienę głosu (to tzw. logopedia artystyczna).

Przy jakich wadach wymowy pomaga logopeda?

Logopedzi przyjmujący w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth pomagają dzieciom i dorosłym w przypadku wad i zaburzeń artykulacyjnych oraz mowy takich jak m.in.:

 • dyslalia,
 • rhinolalia (nosowanie),
 • problemy z wypowiadaniem określonych głosek,
 • kłopoty z przełykaniem,
 • dysleksja,
 • jąkanie się,
 • nieprawidłowa emisja głosu,
 • afazja,
 • niedoskonała dykcja,
 • mutyzm,
 • dyzartria,
 • niewyraźna mowa,
 • zaburzenia głosu.

Logopeda dziecięcy Warszawa - wskazania do wizyty

Odstępstwa od normy mogą pojawić się na każdym etapie rozwoju mowy. Nie należy ich lekceważyć. Nierzadko wynikają one z poważniejszych przyczyn, wymagających zdiagnozowania i leczenia. Bywają także zapowiedzią przyszłych problemów szkolnych pociechy. Im szybsza interwencja logopedy, tym efekty oddziaływań będą skuteczniejsze.

Oto odchylenia, które powinny skłonić rodziców do wizyty u logopedy dla dzieci w Warszawie:

 • Pierwsze miesiące życia dziecka – niemowlę nie wydaje dźwięków, nie reaguje na dźwięki, ma trudności podczas karmienia, ma krótkie wędzidełko, ograniczone ruchy języka i trudność w pobieraniu pokarmów, a u matki występują urazy piersi i ból podczas karmienia;
 • 8. miesiąc życia: dziecko  nie gaworzy, nie reaguje na swoje imię;
 • Koniec 1. roku życia: dziecko nie wskazuje palcem, nie wypowiada kilku najprostszych słów (np. „mama”, „tata”) i/lub onomatopei (np. „koko”, „muu”, „bam”), nie rozumie prostych codziennych poleceń słownych (np. „daj lalę”);
 • Koniec 2. roku życia: dziecko posługuje się tylko kilkoma wyrazami, nie łączy wyrazów w wypowiedzi dwuwyrazowe (np. „mama am”, „bobo bam”), nie rozumie prostych zdań (głównie codziennych często wypowiadanych poleceń i zakazów);
 • Koniec 3. roku życia i później: dziecko ma ubogi zasób słownictwa; nie wymawia samogłosek ustnych („a” „o” „e” „y” „u” „i”) oraz nosowych („ą”, „ę”). Nie wymawia spółgłosek, nie buduje kilkuwyrazowych zdań, głoskę „r” wymawia jako „j” lub „ł”, mówi niezrozumiale dla otoczenia; nie używa końcówek fleksyjnych, nie odpowiada na pytania ani ich nie zadaje, przejawia małą sprawność komunikacyjną i społeczną.

Przebieg terapii logopedycznej

Terapia logopedyczna poprzedzona jest dokładną diagnostyką. Sposób postępowania dobierany jest do rodzaju zaburzenia, wieku, potrzeb i możliwości konkretnego Pacjenta. Terapia polega na wykonywaniu ćwiczeń. Może służyć kształtowaniu funkcji komunikacyjnych (w przypadku ich braku), korygowaniu wadliwych oraz reedukacji utraconych (lub pozornie utraconych) funkcji komunikacyjnych.

Logopeda prowadzi terapię według określonych zasad. Jedną z najważniejszych jest zasada aktywnego i świadomego udziału, która oznacza, że Pacjent musi czuć potrzebę ćwiczeń i rozumieć konieczność odbywania zajęć. Istotną regułą logopedyczną jest także systematyczność.

Podczas terapii dziecka logopeda współpracuje z rodzicami czy opiekunami, ponieważ udowodniono, że zaangażowanie otoczenia Pacjenta przyczynia się do sukcesu jego terapii.

Logopeda Warszawa - cena wizyty, zapisy

Szukasz dobrego logopedy w Warszawie? Umów wizytę w MindHealth!Zapisy na konsultacje przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Do logopedy można umówić się też online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Cena konsultacji u logopedy w MindHealth Warszawa wynosi 160 zł (osoba dorosła) i 170 zł (dziecko)*. Oprócz wizyty stacjonarnej w gabinecie istnieje także możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Za terpię logopedyczną zapłacisz 145 zł za godzinę, z kolei kompleksowa diagnostyka pedagogiczno-logopedyczna to koszt 450 zł*.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Logopeda Warszawa