Terapia poznawczo-behawioralna Poznań

CBT to sposób oddziaływania na Pacjenta rozmową, która pomaga radzić sobie z problemami poprzez zmianę sposobu myślenia oraz zachowania.

Na profesjonalnie poprowadzoną terapię poznawczo-behawioralną w Poznaniu zapraszamy do gabinetów MindHealth: Centrum Zdrowia Psychicznego.

Pacjentka w czasie terapii poznawczo-behawioralnej w Poznaniu

Podstawowe założenia terapii

Leczenie terapeutyczne dysfunkcji i zaburzeń w sferze psychicznej odbywa się poprzez oddziaływanie na psychikę Pacjenta sugestią, radą, perswazją i uspokajaniem.

Każdy nurt w psychologii wiąże się z innymi metodami, technikami i narzędziami wykorzystywanymi podczas sesji. Specjaliści analizą i interpretują zachowanie Pacjenta. Współpraca terapeutyczna pomaga uświadomić osobie pozostającej w terapii, że istnieją aspekty, które należy przepracować — np. poprzez modyfikację swojego stosunku do siebie.

Terapia poznawczo-behawioralna w Poznaniu koncentruje się na trzech filarach, ujmując:

 • myśli,
 • uczucia,
 • i zachowania.

Ma na celu zmianę sposobu myślenia oraz zachowania.

Psychologia CBT

Terapeuci rozpatrują problem Pacjenta w trzech elementach, składających się w jeden system objawów fizycznych, emocji i zachowań:

 • wydarzenia aktywizujące,
 • przekonania,
 • i konsekwencje.

Psychoterapia CBT zakłada, że myślenie determinuje zachowanie (to, co ukryte wewnątrz, aktywuje się na zewnątrz). Osiągnięcie korzystnej zmiany w jednym obszarze, pociąga za sobą zmianę w innym. W ten sposób, przepracowanie problemu Pacjenta może skutkować modyfikacją przekonań i emocji z nimi związanych.

Terapia poznawczo-behawioralna w Poznaniu: dlaczego warto?

Błędne wzorce myślenia, nieproduktywny sposób interpretowania, zaburzony obraz siebie i przyszłości, a także przeszłe doświadczenia sprawiają, że mechanizm powiązanych ze sobą negatywnych myśli, odczuć i zachowań, może uwięzić osobę doświadczającą problemów i trudności w tzw. błędnym kole.

Terapia CBT prowadzona w Poznaniu pozwala osiągnąć zmianę, odrzucając jednocześnie negatywne wzorce w celu poprawy samopoczucia.

W przeciwieństwie do innych metod terapeutycznych i nurtów w psychologii terapia poznawczo-behawioralna opiera się na tym „co tu i teraz”. Współpraca z terapeutą nie polega na roztrząsaniu przeszłych wydarzeń czy traumatycznych wspomnień a pozwala skupić się na obecnej sytuacji i analizie tego, na co ma się realny wpływ. Wymaga to również treningu, dlatego kierunek ten koncentruje się na pracy nad sobą samym.

Metody CBT oparte są na pewnych zasadach, według których przeorganizowane opinii na własny temat wpływa efektywnie na zmianę zachowania człowieka.

Korzyści z terapii

Można wymieniać całą listę zalet poddania się psychoterapii. Odnosząc się konkretnie do nurtu poznawczo-behawioralnego, należy podkreślić, że ta forma pomocy jest wysoce uporządkowana. Problemy, z którymi zmagają się Pacjenci, podzielone zostają na obszary, które – według tej koncepcji – są sobą skorelowane.

To, z czym Pacjent nie potrafi sobie poradzić, klasyfikowane jest do 5 obszarów – powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących tj.: sytuacji, myśli, emocji, odczuć fizycznych i działania. Konsekwentnie realizowane kolejne etapy psychoterapii pomagają Pacjentowi lepiej zrozumieć mechanizm działania błędnie przyjętych wzorców myślenia i zachowań.

Korzyścią CBT jest lepsze zrozumienie siebie i otoczenia. Pacjenci lepiej radzą sobie ze swoimi emocjami — zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Terapia poznawczo-behawioralna pozwala jej uczestnikom koncentrować się na bieżących problemach, a to głównie dzięki rozbrojeniu mechanizmów myślenia i działania.

Dzięki terapii CBT Pacjent zaczyna zauważać pewną zależność: jak sposób myślenia o danej sytuacji wpływa na doznania fizyczne i emocjonalne wynikające z tej sytuacji. Słowem, jak myśli wpływają na samopoczucie i sposób reagowania.

Sesje poznawczo-behawioralne różnią się od innych form psychoterapii m.in. podejściem pragmatycznym. Skupianie się na konkretnych problemach i sposobach ich rozwiązywania może być dla Pacjenta działaniem bardziej efektywnym, niż „rozgrzebywanie” przeszłych doświadczeń.

CBT oferuje Pacjentom ustalenie konkretnych do zrealizowania celów u boku terapeuty.

Dlaczego warto skorzystać z CBT w MindHealth?

Terapia poznawczo-behawioralne polega m.in. na zatrzymaniu negatywnych cykli myślowych. O tym, jak długotrwale przygnębienie, nadmierny stres czy wypalenie zawodowe może wpływać na zdrowie psychiczne, świadczy zwiększona podatność na zaburzenia i choroby psychiczne wywołane przewlekłym stresem: w tym depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia zachowania.

Dlatego należy pozbyć się ryzykownych sposobów myślenia i reagowania. Skutecznym sposobem na zatrzymanie negatywnych myśli jest terapia CBT w Poznaniu. Dzięki niej Pacjenci „rozbijają” źródła lęku, niepokoju, gniewu i strachu, przerywając tym samym ciąg niepoprawnych procesów myślowych. Dzięki współpracy z terapeutą Pacjenci wypracowują sposoby na radzenie sobie z problemami… bez terapeuty u boku.

Cele psychoterapii są jasno sformułowane, a efektywność mierzalna jest praktycznym zastosowaniem technik terapeutycznych po ukończeniu leczenia.

Terapeuci z Poznania posiadają niezbędną wiedzę, doświadczanie, kwalifikacje – a przede wszystkim – predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty. Przeprowadzony przez specjalistę wywiad i obserwacja, pozwala lepiej zrozumieć przyczyny problemów i dobrać najodpowiedniejsze metody i techniki psychoterapeutyczne.

MindHealth w Poznaniu zaprasza na sesje zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci. Z pomocy terapeutycznej nierzadko korzystają pary, a nawet całe rodziny.

Analiza problemów Pacjenta pomaga terapeucie trafnie zdiagnozować jego problem. W przypadku terapii grupowej specjaliści dobierają jej uczestników pod względem określonych cech. Psychoterapeuci CBT mogą współpracować z innymi specjalistami w tym lekarzami, psychologiem lub psychiatrą.

Dla kogo?

Terapię poznawczo-behawioralną stosuje się w poznańskiej placówce Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth między innymi w przypadku leczenia:

 • zaburzeń osobowości:
  - chwiejność emocjonalna
  - osobowość lękliwa
  - typu borderline;
 • choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD);
 • zaburzeń odżywiania:
  - anoreksja
  - bulimia, kompulsywne objadanie się
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD):
  - z przewagą myśli lub ruminacji natrętnych
  - nerwica natręctw
  - zaburzenie z przewagą czynności natrętnych, rytuałów obsesyjnych;
 • zaburzeń lękowych:
  - specyficzne (izolowane) postacie fobii
  - fobie społeczne;
 • psycho;
 • zaburzeń snu;
 • nadmiernego stresu;
 • stresu pourazowego (PTSD);
 • schizofrenii;
 • uzależnień;
 • ataków paniki.

Terapia CBT przynosi wiele korzyści także w przypadku osób z chorobami przewlekłymi takimi jak m.in. zespół jelita drażliwego (IBS), fibromialigia (FMS) albo zespół przewlekłego zmęczenia (CFS).

CBT Poznań: ile trwa terapia?

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, ze względu na jasno sprecyzowany cel i sposób prowadzenia, może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy. Ilość spotkań z terapeutą zależy od sytuacji pacjenta, jego problemu i stanu zdrowia – może to być 10, 12, a nawet 16 sesji terapeutycznych trwających po 60 minut każda.

Choć istnieją zaburzenia, nad którymi współpraca terapeuty i Pacjenta trwa nawet latami – terapię CBT zalicza się do grupy terapii krótkoterminowych.

Jak się zapisać?

Aby zarezerwować termin terapii poznawczo-behawioralnej w Poznaniu, zadzwoń pod ogólnopolski numer infolinii MindHealth: 22 566 22 24 Na wizytę stacjonarną lub telemedyczną można zapisać się też wygodnie za pomocą jednego kliknięcia — przez sklep internetowy.

Zapraszamy do zapisów, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Terapia poznawczo-behawioralna Poznań