Terapia behawioralna

Terapia behawioralna to jedno z podejść w psychoterapii. Polega na zastosowaniu zasad uczenia się i warunkowania — stosuje się ją m.in. do leczenia lęków. Jeśli chcemy skorzystać z terapii behawioralnej, zgłośmy się do MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.

Terapia behawioralna to oddziaływanie o potwierdzonej skuteczności. Zapraszamy do zapisów.

Terapia behawioralna - pacjent i terapeutka w gabinecie

Co to jest terapia behawioralna?

Terapia behawioralna opiera się na założeniu, że zaburzenia zdrowia psychicznego są wyuczonymi schematami zachowania. Ich leczenie polega na zmianie problemowych zachowań dzięki oduczaniu reakcji niedostosowanych i uczeniu prawidłowych.

Najczęściej wdraża się ją w przypadku występowania nieadekwatnych do sytuacji reakcji lękowych.

Terapia behawioralna – historia

Terapia behawioralna zaczęła się kształtować w latach pięćdziesiątych XX wieku. Za jej twórców uznaje się zarówno Josepha Wolpe’a, jak i Hansa J. Eysencka. Korzystali oni m.in. z dorobku Iwana Pawłowa, B. F. Skinnera czy Clarka Hulla. W latach osiemdziesiątych techniki behawioralne zaczęto włączać do terapii poznawczej, co doprowadziło do powstania podejścia poznawczo-behawioralnego (cognitive behavioral therapy, CBT). Natomiast od lat dziewięćdziesiątych rozwijają się terapie oparte na połączeniu CBT z tezami innych szkół. Do tej tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych zaliczamy m.in. dialektyczną terapię zachowania, terapię skoncentrowaną na schematach, terapię poznawczą opartą na uważności czy terapię opartą na akceptacji i zaangażowaniu.

Wskazania do terapii behawioralnej

Terapia behawioralna znajduje zastosowanie u dorosłych i dzieci. Wdraża się ją m.in. w przypadku następujących problemów:

 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne;
 • schizofrenia;
 • depresja;
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia seksualne;
 • tiki;
 • moczenie nocne;
 • jąkanie;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu;
 • ograniczenia związane z wiekiem senioralnym;
 • neurotyczne zachowania osób zdrowych.
Terapia behawioralna