Specjaliści

Mgr Anna Kawecka

Specjalista przyjmuje dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz rodziny.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne organizowane pod kierownictwem Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie w ramach Fundacji KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Swoje doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobywała w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Aktualnie pracuje na stanowisku psychoterapeuty w oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w zakresie przeprowadzania diagnozy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej. Prowadzi terapię w podejściu systemowo-psychodynamicznym, a także korzysta z technik poznawczo-behawioralnych. Koncentruje się na budowaniu bezpiecznej relacji terapeutycznej oraz rozwijaniu zasobów indywidualnych i środowiskowych.

Obecnie szkoli się również w Akredytowanym Ośrodku Szkoły Terapii Zabawą przy Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2 oraz STANFORD-BINET 5.

Obszary specjalizacji:

 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • ADD,
 • ADHD,
 • anoreksja,
 • bulimia,
 • autyzm,
 • depresja,
 • fobie,
 • lęk separacyjny,
 • lęk społeczny,
 • mutyzm wybiórczy,
 • napady paniki,
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją,
 • problemy rodzinne,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • wsparcie dzieci w okresie rozwodu rodziców,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).
Mgr Anna Kawecka