Pedagog

Konsultacja z pedagogiem lub pedagogiem specjalnym pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z nauką, zachowaniem lub rozwojem dziecka.

W gabinetach MindHealth jest możliwość uzyskania m.in. diagnozy pedagogicznej dotyczącej trudności szkolnych oraz do orzecznictwa. Nasi specjaliści prowadzą też konsultacje i terapię pedagogiczną.

Pedagog i dziecko

Pedagodzy w MindHealth:

Pedagog