Neurologopeda Gdańsk

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba ucierpieliście w wyniku udaru bądź wypadku, po którym pojawiły się trudności w mowie lub jedzeniu, pomocna będzie konsultacja z neurologopedą, a następnie wdrożenie odpowiedniej terapii.

Sprawdź, kim jest neurologopeda w Gdańsku oraz w jaki sposób pomaga. Przyjmujemy dorosłych i dzieci.

neurologopeda Gdańsk

Neurologopeda w Gdańsku – czym się zajmuje?

Neurologopeda jest logopedą, który ukończył podyplomowe studia z zakresu neurologopedii. Od „zwykłego” logopedy odróżnia go wiedza na temat budowy i funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego. Zajmuje się wąską grupą Pacjentów, cierpiących na konkretne zaburzenia.

Warto przy tym zaznaczyć, że ani logopeda, ani neurologopeda nie są lekarzami. To specjaliści w dziedzinie nauki dotyczącej budowy aparatu mowy (a także jej związku z układem nerwowym), ale nie mogą wystawiać recept na leki ani skierowania na badania. Oznacza to, że do neurologopedy Pacjenci powinni się udać po konsultacji z neurologiem lub psychiatrą oraz z kompletem badań. W razie potrzeby specjalista zaleci je po pierwszej wizycie.

Wskazania do wizyty

Na wizytę do neurologopedy w Gdańsku powinny udać się osoby dorosłe po przebytym udarze mózgu, ze zdiagnozowanymi chorobami neurodegradacyjnymi (związanymi z zachodzącymi zmianami w mózgu, np. chorobą Alzheimera lub Parkinsona), a także afazją.

Wskazaniami do konsultacji są także problemy z płynnością wypowiedzi, zaburzenia przełykania (tzw. dysfagia), zaburzenia mowy występujące u osób z niepełnosprawnością umysłową, mówiące w sposób chaotyczny i niezrozumiały dla innych (tzw. schizofazja) oraz osoby dyzartria (zaburzenie mowy spowodowane przez nieprawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy — języka, podniebienia, gardła lub krtani).

Neurologopeda dziecięcy Gdańsk: jak pomaga?

Neurologopeda zajmuje się także małymi dziećmi i niemowlętami. Warto udać się na wizytę do specjalisty, jeśli mowa dziecka nie rozwija się prawidłowo lub stwierdzono występowanie choroby genetycznej u małego Pacjenta. W przypadku niemowląt wskazaniami do wizyty będą:

 • brak gaworzenia lub głużenia;
 • trudności ze ssaniem piersi lub butelki, niechęć do przyjmowania pokarmów z łyżeczki, a także do pokarmów o różnej konsystencji;
 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego oraz choroby genetyczne;
 • wady anatomiczne w obrębie twarzoczaszki – np. rozszczep podniebienia.

U nieco starszych dzieci łatwiej zauważyć nieprawidłowy rozwój mowy, zwłaszcza na tle grupy rówieśniczej. Rodziców może zaniepokoić także niechęć do stałych pokarmów, problemy z przełykaniem oraz ślinienie się i cały czas otwarta buzia u dziecka. Za wskazania do wizyty u neurologopedy w Gdańsku uznaje się:

 • opóźniony rozwój mowy u dziecka;
 • niewyraźne mówienie;
 • problemy z przełykaniem;
 • nadmierne ślinienie się;
 • autyzm wczesnodziecięcy lub zespół Aspergera;
 • nieprawidłowa koordynacja języka;
 • stale otwarta buzia (która przyczynia się do rozwoju wad anatomicznych aparatu mowy).

Poza tym do neurologopedy powinni udać się rodzice z dziećmi z zaburzeniami takimi jak afazja, dyzartria oraz niepełnosprawność intelektualna.

Neurologopeda dziecięcy i dla dorosłych w Gdańsku – jak przebiega wizyta?

Neurologopeda na wizycie ocenia budowę aparatu mowy, odruchy ustno-twarzowe, napięcie mięśni oraz sposób oddychania, zdolność ssania, gryzienia, a także mowę i komunikację. Osoby, które zgłaszają się  w wyniku przebytego udaru mózgu, powinny zabrać ze sobą kartę wypisu ze szpitala.

Neurologopeda do postawienia diagnozy potrzebuje pełnego obrazu sytuacji, dlatego będzie przeprowadzał bardzo dokładny wywiad z Pacjentem i w razie potrzeby z jego bliskimi. Neurologopeda nie może wystawić skierowania na badania ani recepty na leki, może za to zalecić pogłębienie diagnostyki oraz wizytę u lekarza.

Terapia neurologopedyczna dobierana jest indywidualnie w zależności od nasilenia objawów i choroby je powodującej. Neurologopeda bierze pod uwagę wiek Pacjenta oraz jego możliwości. Zalecane są także ćwiczenia domowe, które są ważnym elementem powrotu do pełnej sprawności.

Techniki pracy specjalisty

Najczęściej w pracy z dziećmi stosuje się metody stymulujące motorykę dziecka, zmysły słuchu i równowagi (metoda werbo-tonalna). Ćwiczenia z dziećmi zawsze przebiegają w formie zabawy stymulującej rozwój mowy. Neurologopeda uczy także sekwencyjnego czytania oraz stymuluje rozwój słuchu u dziecka. Specjalista zawsze pokazuje rodzicom, jak powinni ćwiczyć z dziećmi w domu i w jakiej częstotliwości.

Dorosłym Pacjentom może wydawać się, że zalecone przez neurologopedę ćwiczenia są dziecinne. Jednak ćwiczenia oddechowe takie jak zdmuchiwanie baniek czy ćwiczenia języka i warg mają przynieść konkretne efekty. W pracy z dorosłymi specjalista informuje, jaki jest cel danego ćwiczenia i jakie efekty ma ono przynieść. Niezbędne jest częste powtarzanie ćwiczeń w domu, aby przyspieszyć pojawienie się efektów.

Jakich ćwiczeń można się spodziewać?

W terapii i rehabilitacji osób z neurologicznymi zaburzeniami mowy w gdańskiej placówce MindHealth wykorzystuje się m.in.:

 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia słuchowe;
 • ćwiczenia głosowe;
 • ćwiczenia artykulacyjne;
 • elementy uczenia i rozumienia słów, zdań i wyrażeń;
 • techniki rozwijania umiejętności czytania i pisania;
 • metody usprawniające percepcję słuchową i wymowę;
 • masaż logopedyczny.

Neurologopeda Gdańsk: cena, zapisy

Szukasz dobrego neurologopedy? Pomoc doświadczonych specjalistów oferuje MindHealth Gdańsk. Cena wizyty wynosi 170 zł* za jedną sesję. Ogromną zaletą jest możliwość umówienia teleporady z dowolnego miejsca w Polsce.

Aby umówić wizytę u neurologopedy, można skorzystać ze sklepu internetowego MindHealth albo zadzwonić na numer ogólnopolskiej infolinii: 22 566 22 24, gdzie konsultant pomoże znaleźć odpowiedni termin wizyty w najbliższej placówce.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neurologopeda Gdańsk