Terapia systemowa Warszawa

Terapia systemowa stanowi pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Pomaga na nowo odbudować relacje między bliskimi.

Sprawdź, na czym polega, ile trwa i kosztuje terapia systemowa w Warszawie. Choć to jedna z nowszych metod terapeutycznych, to jest ceniona i powszechnie stosowana przez specjalistów. 

Rodzina na terapii systemowej w Warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Terapia systemowa w Warszawie - co to?

Podstawą tego rodzaju terapii jest tzw. system, na którym opiera się funkcjonowanie każdego człowieka. System stanowiący jednocześnie środowisko życia każdego Pacjenta (czyli każda rodzina) oddziałuje na niego. Kreuje jego stan psychiczny i emocjonalny. Według założeń terapii systemowej Pacjent sam jest częścią systemu, w którym funkcjonuje, dlatego podjęcie leczenia sprawia, że tak naprawdę cały system podlega uporządkowaniu na nowo.

System rodzinny to harmonijne środowisko, w którym każde zaburzenie równowagi oddziałuje na wszystkich członków grupy. Wystarczy zatem, że jeden z członków rodziny doświadczy problemów emocjonalnych, by pozostali domownicy również odczuli zaburzenia stanu emocjonalnego.

Psychoterapia systemowa ze względu na swoje założenia ma szczególne zastosowanie w terapii rodzinnej. Rodzina stanowi doskonały przykład systemu, w którym każdy domownik oddziałuje na innego. Jeśli dziecko ma problemy z komunikacją, także rodzice zaczynają ich doświadczać.

Podstawowe założenia terapeutyczne

Psychoterapia systemowa zakłada, że system buduje pewne zależności i powiązania między osobami. Oddziaływanie można sobie zwizualizować na przykładzie sznurka. Metaforyczny sznurek łączy dwie osoby, lecz gdy jedna z nich nim szarpnie, druga to odczuje, choć sama nie wykona ruchu. Tak właśnie działa system. Nie tylko pod względem negatywnych powiązań, lecz i tych pozytywny. Dlatego terapia systemowa jako korzystny krok jest w stanie naprawić cały system — środowisko, grupę osób, rodzinę Pacjenta.

Tak jak w każdym systemie, również w rodzinie mogą powstać czasowe komplikacje. Wówczas leczeniu poddaje się cały system, a nie tylko jeden element, czyli członka rodziny z problemami. Choć rodzina stanowi system zamknięty, to również wpływają na nią czynniki zewnętrzne. Te mogą z kolei zaburzyć działanie grupy i choć z wieloma trudnościami rodzina może sobie sama poradzić, to często komplikacje są na tyle poważne, że wymagają ingerencji specjalisty, który przywróci prawidłowe zbudowanie systemu. W przeciwnym razie może dojść do jego destrukcji.

Jak pomaga psychoterapeuta?

Podstawą w stosowaniu podejścia systemowego jest Ogólna Teoria Systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego. Zgodnie z teorią rodzina jest systemem składającym się z wielu składowych elementów i podsystemów. Rodzina jako system jest dynamiczna, w jej zamkniętej przestrzeni dochodzi do różnych interakcji. Stabilny, dobrze prosperujący system jest odporny na spięcia. Jednak konieczna jest tutaj pewna elastyczność, pozwalająca dostosować działanie systemu do warunków, które stale ulegają zmianom.

Rodzina często doświadcza nowych okoliczności jak np. narodziny kolejnego dziecka, zmiana pracy, czy przeprowadzka. To wszystko oddziałuje na system i może powodować jego destabilizację rodziny. Psychoterapia systemowa w Warszawie naprawia relacje między jej członkami, ugruntowuje wartości rodzinne i role określonych elementów, czyli np. męża, czy dziecka. Psychoterapeuta przygląda się „systemowi”, identyfikuje czynniki destabilizujące jego działanie i opracowuje plan działań, który ma przywrócić rodzinie równowagę.

Terapia systemowa Warszawa: cele

Cele terapii systemowej są uzależnione od problemów, z jakimi boryka się system. Ogólnym założeniem terapii jest poprawa funkcjonowania struktur systemu, czyli np. rodziny będącej uczestnikami terapii.

Przykładowo, jeśli leczenie jest konieczne ze względu na dziecko, które lekceważy rolę rodzica, wówczas celem terapii systemowej jest zaznaczenie granicy między dzieckiem a rodzicem i ugruntowanie w systemie roli np. matki. Terapia systemowa często stanowi także rozwiązanie dla pogarszających się w rodzinie relacji. Terapeuta poprzez odpowiednie formy pomocy dąży wówczas do zbudowania odpowiednich więzi emocjonalnych między członkami rodziny. W tym celu stara się ograniczać negatywne emocje, dąży do wykształcenia odpowiedniej, satysfakcjonującej dla wszystkich stron komunikacji.

Jak wygląda proces terapii?

Specjalista dysponujący certyfikatem psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w tym nurcie postrzega rodzinę całościowo jako grupę powiązanych ze sobą ludzi. Specjalista w pierwszej kolejności zbiera szczegółowe informacje na temat rodziny. Dopiero gdy pozna wszystkie aspekty jej funkcjonowania i relacje, jakie łączą jej członków, jest w stanie dojść do źródła problemów. Przykładowo, jeśli rodzina doświadcza trudności ze względu na zaburzenia opozycyjno-buntownicze dziecka, terapeuta może spostrzec nieprawidłowości w komunikacji rodziców z dzieckiem.

Na funkcjonowanie rodziców i dzieci wpływ może mieć wiele aspektów. Gdy terapeuta ustali powód zaburzeń, wówczas dobiera właściwe techniki leczenia. Ważne jest zbudowanie takiego modelu rodziny, który zagwarantuje zgodne relacje i dobre samopoczucie wszystkich jej członków. Terapia systemowa może mieć charakter spotkań indywidualnych albo grupowych. Jeśli terapeuta uzna, że jest taka potrzeba, to przeprowadzi indywidualne sesje, sesje z całą rodziną, lub wyłącznie z jej wybranymi członkami. Zdarza się, że każdemu członkowi rodziny terapeuta wymierzy inny cel do osiągnięcia.

Techniki używane przez terapeutę systemowego w Warszawie

Spotkania z terapeutą opierają się na dialogu. Specjalista stosuje pytania, które umożliwiają zweryfikowanie perspektywy każdego członka rodziny. Dla lepszego zrozumienia problemu stosuje techniki paradoksalne, obnażające problematyczne zachowania. W zależności od podejścia do problemu warszawski terapeuta stosuje także następujące techniki:

 • przewartościowanie — nadanie innej wartości pewnym aspektom;
 • wprowadzenie nowych informacji — nadanie Pacjentowi nowej perspektywy postrzegania;
 • odtwarzanie interakcji — odbudowa zaburzonych relacji między członkami rodziny;
 • restrukturyzacja — zrozumienie własnych, negatywnych uczuć wywołujących niewłaściwe zachowania;
 • zakreślenie granic — ustalenie zachowań tolerowanych i niedopuszczalnych;
 • genogram — mapa relacji rodzinnych niosąca informacje o poszczególnych członkach.

Terapia systemowa Warszawa - rodzaje

Wyróżniamy trzy główne rodzaje terapii systemowej prowadzonej w stolicy:

 • strukturalna — twórcą tej koncepcji jest Salvador Minuchin. Podejście zakłada, że rodzina stanowi system otwarty rozwijający się na przestrzeni życia. Zmiany, jakie zachodzą wewnątrz rodziny, są efektem sytuacji, które wymagają przystosowania członków rodziny;
 • strategiczna — to terapia krótkoterminowa, mieszcząca się zaledwie w kilku (nawet dwóch) sesjach. Terapeuta podejmuje jedynie te działania, które gwarantują skuteczność redukcji objawów zaburzeń;
 • systemowo-komunikacyjna — leczy przede wszystkim źródło nieporozumień, czyli zaburzoną komunikację. Dotyczy sytuacji, w których jedna ze stron np. otrzymuje sprzeczne komunikaty.

Czy terapia jest skuteczna?

Terapia systemowa jest stosowana z powodzeniem w terapiach rodzin. Jednak ma również zastosowanie w odniesieniu do par. Dobre efekty daje wykorzystanie terapii w kontekście osób chorych na depresję. Skuteczność terapii systemowej potwierdzono też w leczeniu zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja, czy bulimia. Terapia pomaga leczyć zaburzenia psychotyczne oraz uzależnienie od narkotyków lub alkoholu. To, czy terapia systemowa spełni swoje zadanie, w dużej mierze jest uzależnione od rodzaju zaburzeń oraz podejścia i zaangażowania Pacjenta.

Jak długo trzeba chodzić do poradni?

Terapia systemowa najczęściej obejmuje cykl od kilku do kilkunastu spotkań. Zwykle terapeuta zaleca jedną wizytę na tydzień lub nawet na dwa-trzy tygodnie. W przypadku konieczności podziału spotkań na rozmowy z poszczególnymi członkami rodziny i rozmowę grupową, pojedynczą sesję dzieli się na poszczególne fragmenty, lub umawia osobne terminy z członkami rodziny. 

Jeśli przypadek jest wyjątkowo ciężki, terapia systemowa może trwać nawet wiele miesięcy. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. 

Kiedy zdecydować się na systemową terapię rodzin?

Rodziny często próbują rozwiązać problemy między sobą. Jeśli system rodziny działa prawidłowo, wówczas ta poradzi sobie z większością nieprawidłowości. Jednak osłabiona rodzina potrzebuje pomocy specjalisty. Kiedy należy się zastanowić nad terapią? Gdy zaburzenia funkcjonowania rodziny są na tyle silne, że porozumienie się jej członków jest nieosiągalne. Przykładowe sytuacje, w których zalecamy wizytę w warszawskiej placówce MindHealth to:

 • Problemy emocjonalne dzieci spowodowane rozwodem rodziców;
 • Wystąpienie zaburzeń psychicznych u członka rodziny; 
 • Nieustanne konflikty między członkami rodziny, często nieuzasadnione;
 • Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie;
 • Problemy wychowawcze, brak umiejętności dotarcia do dziecka;
 • Problemy w związku/małżeństwie (kłótnie, nieporozumienia);
 • Kryzysy spowodowane trudną sytuacją, np. ciężką chorobą w rodzinie, śmiercią bliskiego. 

Psychoterapia systemowa Warszawa: cena

O zastosowaniu terapii systemowej decyduje terapeuta. Ten rodzaj terapii może zostać zlecony podczas wizyty u psychologa (cena w Warszawie to 200 zł*), czy podczas terapii par i rodzin, która w warszawskiej placówce kosztuje 310 zł*.

O konieczności zastosowania terapii systemowej Pacjent może usłyszeć od terapeuty w trakcie psychoterapii indywidualnej, której koszt to 190 zł*.

W MindHealth Warszawa istnieje możliwość wykupienia 5 sesji u wybranego psychologa w cenie 920 zł lub u psychoterapeuty w cenie 870 zł*. Wówczas cykl spotkań jest ustalany z góry. 

Jak się zapisać?

Do MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie można się zapisać poprzez stronę internetową placówki lub telefonicznie. Korzystając z zapisów online poprzez sklep internetowy, należy wybrać placówkę w Warszawie, datę i godzinę. 

Natomiast zapisów telefonicznych niezależnie od wybranej placówki w Warszawie można dokonywać pod numerem 22 566 22 24. Zapraszamy!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia systemowa Warszawa