Terapia grupowa Wrocław

Terapia grupowa opiera się na interakcjach pomiędzy członkami grupy. Zaleca się ją Pacjentom z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi czy osobowości, bo przyczyną ich objawów są często niesatysfakcjonujące kontakty interpersonalne.

Zapraszamy na terapię grupową we Wrocławiu do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Terapia grupowa we Wrocławiu

Terapia grupowa we Wrocławiu: podstawowe informacje

Terapia grupowa co najmniej dorównuje skutecznością psychoterapii indywidualnej. Relacje pomiędzy uczestnikami grup są wykorzystywane do celów leczniczych przez specjalistów reprezentujących różne szkoły terapeutyczne.

Psychoterapia grupowa może się odbywać m.in. w podejściu Gestalt, egzystencjalnym, poznawczo-behawioralnym, psychoanalitycznym, psychodynamicznym, interpersonalnym czy w analizie transakcyjnej.

Największe korzyści z terapii grupowej — dzięki jej specyfice — odnoszą osoby mające trudności w relacjach z innymi. Jest ona też zalecana Pacjentom z zaburzeniami psychicznymi.

Terapia grupowa prowadzona w poznańskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth wykorzystuje siły istniejące w małej grupie społecznej celem dokonania oczekiwanych zmian u jej członków. Zmiany te mogą zachodzić zarówno w wyniku aktywności grupy, jak i zamierzonego postępowania terapeuty. Tego rodzaju terapia opiera się na specyficznych regułach obowiązujących w danej grupie. Są one wyrażone wprost lub kształtują się w trakcie procesu. Jedną z ważniejszych zasad jest zachowanie poufności, co obowiązuje także specjalistę.

Cele

Do głównych celów terapii grupowej prowadzonej m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth we Wrocławiu zaliczane są:

 • uzyskanie i udzielenie wsparcia;
 • lepsze poznanie przez Pacjenta własnego trybu wchodzenia w relacje międzyludzkie i ich podtrzymywania;
 • poprawa relacji i komunikacji;
 • możliwość szczerej i bezpośredniej dyskusji o emocjach;
 • przeżycie w grupie osobistego procesu zmiany z założeniem przeniesienia nabytych zdolności do innego otoczenia;
 • możliwość przeżycia w bezpiecznym środowisku doświadczeń korektywnych w zakresie nowych sposobów konstruowania relacji i ewentualnego mierzenia się z trudnościami;
 • zwiększenie pewności siebie, poczucia kontroli i sprawstwa, które oddziałują na obraz siebie i samoocenę.

Psychoterapia grupowa Wrocław – przy jakich problemach?

Psychoterapia grupowa jest wykorzystywana w leczeniu problemów zdrowia psychicznego, takich jak m.in.:

 • depresja;
 • nerwica;
 • fobia;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia zachowania;
 • psychozy;
 • syndrom DDA;
 • syndrom DDD;
 • uzależnienie.

Terapię grupową we Wrocławiu stosuje się też u osób ze schorzeniami somatycznymi, np. z rakiem, cukrzycą, chorobami serca czy stwardnieniem rozsianym. Może być też pomocna do przepracowania trudnych życiowych wydarzeń (m.in. żałoby) oraz do rozwoju osobistego. Szczególnym rodzajem oddziaływania jest terapia grupowa dla młodzieży. Pomaga ona nastolatkom w stawianiu czoła zadaniom rozwojowym, np. związanym z przynależnością do grupy rówieśniczej, których realizacja w naturalnym środowisku jest utrudniona.

Organizacja terapii

Grupa terapeutyczna może być zorganizowana jako zamknięta (tak nazywa się grupę, która pracuje w niezmiennym składzie przez cały czas psychoterapii) lub otwarta (do tego rodzaju grupy włączani są nowi uczestnicy, a wypisywani ci, którzy ukończyli psychoterapię). Na ogół tworzone są grupy liczące 6-12 osób. Skład grupy ustala się, biorąc pod uwagę m.in. specyfikę zaburzeń, styl interpersonalny, motywację do udziału w psychoterapii czy wiek. W procesie zmiany pomaga odmienność osobowości pacjentów.

Terapię grupową we Wrocławiu proponuje się zwłaszcza osobom, które lokalizują swoje problemy „na zewnątrz” siebie oraz szybko się uczą pod wpływem społecznej wymiany i stymulacji. Pacjenci skoncentrowani na funkcjonowaniu wewnątrzpsychicznym bardziej korzystają na terapii indywidualnej. Udział w grupie psychoterapeutycznej jest poprzedzony przygotowaniem i zawarciem tzw. kontraktu terapeutycznego.

Czynniki leczące w terapii grupowej

Do czynników leczących w psychoterapii grupowej zalicza się:

 • wzbudzanie nadziei: w psychoterapii indywidualnej ten czynnik leczący budowany jest zwłaszcza na zaufaniu do terapeuty. Natomiast w psychoterapii grupowej wynika z możliwości obserwowania nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami i poprawy u innych uczestników;
 • poczucie podobieństwa: dzięki wejściu do grupy terapeutycznej Pacjenci odczuwający wcześniej samotność i brak akceptacji zauważają, że inne osoby mają zbieżne problemy. Poczucie podobieństwa działa m.in. uspokajająco i jest charakterystyczne tylko dla psychoterapii grupowej;
 • dostarczanie wiedzy i informacji: przekazywanie wiedzy o zaburzeniach, dynamice ich powstawania i możliwościach zmiany jest doceniane jedynie przez niektóre szkoły psychoterapii. W terapii grupowej nawet gdy specjalista nie jest nastawiony na udzielanie informacji, uczestnicy mają możliwość nauki w sposób pośredni;
 • altruizm: to czynnik działający jedynie w psychoterapii grupowej, podczas której pacjenci słuchają i wspierają siebie nawzajem. Spore znaczenie psychoterapeutyczne może mieć też przeżycie bycia pomocnym dla innych osób;
 • korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej: to czynnik uwzględniany wyłącznie przez Irvina Yaloma. Zdaniem tego autora Pacjenci wstępują do grupy psychoterapeutycznej z niesatysfakcjonującymi doświadczeniami z rodziny pierwotnej, a terapia daje im możliwość przeanalizowania zachowań i przeżycia korektywnych doświadczeń emocjonalnych;
 • uczenie społecznych umiejętności: ten czynnik leczący występuje w każdej grupie psychoterapeutycznej. Rodzaj umiejętności i dosłowność procesu uczenia zależą od typu grupy;
 • naśladowanie: to jeden z mechanizmów zmiany, który w psychoterapii grupowej występuje w większym zakresie niż w indywidualnej. Osobą naśladowaną może być zarówno terapeuta, jak i inni członkowie grupy;
 • interpersonalne uczenie: grupa terapeutyczna to miniaturowa reprezentacja świata społecznego. Dzięki temu zapewnia możliwość nieskrępowanego rozwoju interakcji pomiędzy uczestnikami;
 • spójność grupy: jest odpowiednikiem związku pacjenta i specjalisty w terapii indywidualnej. Rozumie się ją jako poczucie wzajemnych więzi i atrakcyjność grupy dla wszystkich jej uczestników;
 • odreagowanie (katharsis): uwolnienie od intensywnych uczuć to istotny czynnik leczniczy, ale nie jest on traktowany jako terapeutyczny sam w sobie. Odreagowanie może polegać na dzieleniu się z grupą wydarzeniem wraz z towarzyszącymi mu silnymi uczuciami;
 • wgląd: jest istotnym mechanizmem zmiany zarówno w terapii grupowej, jak i indywidualnej. Może być rozumiany jako uświadomienie sobie przez pacjenta treści wcześniej nieuświadamianych, zaakceptowanie i włączenie ich do wiedzy o sobie oraz ewentualne nadanie temu doświadczeniu znaczenia w kontekście teraźniejszości i przeszłości;
  • czynnik egzystencjalny: odnosi się do obszaru świadomości odpowiedzialnego za szukanie znaczenia egzystencji ludzkiej. Ten czynnik leczący także pojawia się jedynie u Yaloma i został wyodrębniony na podstawie badań, które wykazały, że pacjenci wysoko cenią sobie zmianę własnego stosunku do życia będącą następstwem terapii.

Terapia grupowa Wrocław: cena

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth Wrocław istnieje możliwość skorzystania z terapii par i rodzin: jej koszt zaczyna sie od 340 zł* za pojedynczą sesję. 

Zapisy na terapię grupową we Wrocławiu przyjmujemy pod nr tel. 22 566 22 24. Zapraszamy do kontaktu: poinformujemy Cię, czy obecnie trwa terapia grupowa w Twoim mieście. Jeżeli nie, zaprosimy Cię, gdy tylko zbierze się odpowiednia liczba uczestników.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia grupowa Wrocław