Zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwoju to kategoria obejmująca szereg trudności rozpoczynających się zwykle we wczesnym dzieciństwie. Przyczyniają się do problemów w szkole, w domu i w relacjach rówieśniczych, dlatego ich wczesne rozpoznanie i jak najszybsze rozpoczęcie specjalistycznej terapii jest bardzo ważne.

Wymieniamy rodzaje zaburzeń rozwojowych i ich kryteria diagnostyczne. Sprawdź, jak wygląda pomoc.

Chłopiec cierpiący na zaburzenie rozwojowe w gabinecie
Mindhealth logo