Terapia poznawczo-behawioralna Gdańsk

Zmiana w sposobie myślenia i zachowania pozwala pozbyć się poczucia winy i stresu. Psychoterapia CBT to początek dobrej zmiany, która pozostaje z Pacjentem na długo.

Chcesz doświadczyć takiego efektu? Zapraszamy na profesjonalną terapię poznawczo-behawioralną w Gdańsku do MindHealth.

Psychoterapia humanistyczna: dwie kobiety w gabinecie

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Gdańsk: podstawowe informacje

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT, ang. cognitive–behavioral therapy CBT) to jedna z form postępowania wykorzystywanych przez terapeutów w procesie leczenia. Skuteczność terapii poparta jest licznymi badaniami nad efektywnością: możliwością przepracowania problemów i widoczną poprawą samopoczucia Pacjenta po odbyciu cyklu sesji terapeutycznych.

Psychoterapia prowadzona w nurcie CBT w gdańskiej placówce MindHealth wspiera leczenie w aspekcie psychologicznym, a nierzadko również medycznym, ponieważ z terapii tej korzystają również osoby uzupełniające proces leczenia farmakoterapią. CBT może być jedyną formą dochodzenia Pacjenta do pełni dobrostanu psychofizycznego lub elementem wspierającym prowadzoną równolegle inną formę terapii, np. leczenia uzależnień czy terapię grupową.

Jak prowadzona jest terapia?

Pierwsze spotkanie z terapeutą pozwala obu stronom wzajemnie się poznać. Szczegółowy wywiad z Pacjentem służy rozpoznaniu problemu i wdrożeniu programu terapeutycznego. Leczenie w nurcie CBT odbywa się poprzez oddziaływanie na psychikę Pacjenta sugestią, perswazją oraz radą.

Narzędzia psychologicznie wykorzystywane w trakcie sesji terapeutycznych służą analizie, interpretacji i możliwości dostosowania kierunku spotkań do szczególnych potrzeb Pacjenta – z uwzględnieniem jego dotychczasowych doświadczeń, a także wieku, rodzaju i nasilenia problemu.

Współpraca Pacjenta z psychoterapeutą pomaga osobie pozostającej w terapii uświadomić sobie, że istnieją obszary życia, nad którymi warto popracować — np. modyfikując stosunek do samego siebie i otoczenia.

Terapeuci „rozpracowują” problem Pacjenta poprzez system objawów emocjonalnych, fizycznych i behawioralnych w reakcji na aktywizujące wydarzenia, ich konsekwencje oraz przekonania.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada, że sposób myślenia człowieka determinuje jego zachowanie. Z pomocą terapeuty, osiąganie korzystnej dla Pacjenta zmiany może korzystnie zmodyfikować przekonania i emocje z nimi związane.

Czego spodziewać się po spotkaniu z terapeutą CBT w Gdańsku?

Podczas wizyty u psychoterapeuty Pacjent może oczekiwać:

 • przeprowadzenia wywiadu;
 • analizy problemu, interpretacji i diagnozy przyczyn zaburzeń/trudności;
 • wskazania najodpowiedniejszej metody i techniki terapeutycznej;
 • gromadzenia przez terapeutę niezbędnych informacji o osobie poddawanej terapii;
 • przeprowadzenia treningu terapeutycznego/ćwiczeń.

Ogólne zasady terapii

Wybór sposobu leczenia zależy przede wszystkim od Pacjenta. Konsultacja psychologiczna lub psychoterapeutyczna pozwala dobrać najodpowiedniejsze rozwiązania – metody, przy pomocy których Pacjent ma osiągnąć swój terapeutyczny sukces.

Terapia CBT opiera się na kilku podstawowych zasadach:

 • problemy Pacjenta częściowo wynikają z błędnie przyjętych wzorców myślenia;
 • wszystkie trudności są poniekąd wynikiem wyuczonych w przeszłości i nieprawidłowych wzorców zachowań;
 • terapia uczy Pacjenta wyszukiwania innych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami natury psychologicznej – dzięki czemu wzrasta efektywność działań na niekorzystne bodźce i trudności (także po zakończeniu leczenia).

Komu pomoże terapia poznawczo-behawioralna w Gdańsku?

Terapia skierowana jest do dorosłych Pacjentów, dorastającej młodzieży oraz dzieci, które mają problem z kontrolowaniem swoich emocji, mierzą się z ekstremalnymi zmianami nastroju, problemami z koncentracją czy przewlekłym zmęczeniem.

Prowadzone są dwie formy terapii w nurcie CBT – indywidualna oraz grupowa. W zależności od potrzeb psychoterapeuta może zasugerować potrzebę uczestnictwa w terapii krótkoterminowej (trwającej kilka tygodni) lub długoterminowej (do kilku, kilkunastu miesięcy).

Na sesje terapeutyczne zgłaszają się m.in. osoby z zaburzeniami typu lękowego, fobiami, uzależnieniami czynnościowymi lub od substancji, osoby odczuwające ogólny dyskomfort psychiczny w sposobie myślenia i zachowania. W nurcie CBT prowadzona jest również terapia małżeńska (dla par).

Najczęstsze wskazania

Terapię poznawczo-behawioralną stosuje się w przypadku leczenia:

- chwiejność emocjonalna,

- osobowość lękliwa,

- osobowość typu borderline;

- anoreksja,

- bulimia, kompulsywne objadanie się;

 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD):

- z przewagą myśli lub ruminacji natrętnych,

- nerwica natręctw,

- zaburzenie z przewagą czynności natrętnych, rytuałów obsesyjnych;

 • zaburzeń lękowych:

- specyficzne (izolowane) postacie fobii

- fobie społeczne;

- alkoholizm

- narkomania

- uzależnienie od leków, dopalaczy, innych;

Terapia CBT przynosi też wiele korzyści w przypadku osób z chorobami przewlekłymi, które mierzą się w związku z nimi z różnymi trudnościami natury psychicznej.

Ile kosztuje terapia CBT w Gdańsku?

Cena pojedynczej sesji psychoterapii indywidualnej w nurcie CBT to 210 zł*. W przypadku zdecydowania się na cały pakiet spotkań terapeutycznych będzie to 1000 zł za 5 spotkań.

Zapraszamy do zapisów przez sklep internetowy albo pod numerem telefonu ogólnopolskiej infolinii 22 566 22 24 i korzystania ze wsparcia naszych specjalistów w ramach terapii poznawczo-behawioralnej.

Kim jest terapeuta?

Zawód psychoterapeuty może wykonywać osoba, która spełnia określone kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa określa zasady i warunki uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu oraz sposobu jego wykonywania.

Głównym celem współpracy terapeuty z Pacjentem jest rozpoznanie dysfunkcji w mechanizmach sfery psychologicznej. Wszelkie elementy procesu terapeutycznego są charakterystyczne dla danego nurtu psychologii, w którym wyspecjalizowany jest psychoterapeuta. Jednym z nich jest kierunek psychologii poznawczo-behawioralnej, spopularyzowany i szeroko praktykowany w gabinetach psychologicznych.

Psychoterapeuta CBT w gdańskiej poradni MindHealth to osoba z odpowiednim wykształceniem i kompetencjami. Terapeutą może być również lekarz psychiatra lub specjalista – psycholog.

Terapeuci uzyskują certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe, a w zależności od stowarzyszenia i standardów certyfikowania specjalistów, psychoterapeuci nabywają różnych umiejętności, których wspólnym mianownikiem jest dobro Pacjentów korzystających z usług gabinetu terapeutycznego.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna Gdańsk: dlaczego warto?

Spodziewanym efektem terapeutycznym sesji prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym w Gdańsku jest:

 • zmiana wzorców myślenia;
 • zmiana wzorców zachowania.

Strategia zmiany w sposobie myślenia polega na lepszym rozumieniu własnych motywacji i zachowań w odpowiedzi na bodźce z otoczenia (w tym reakcje i zachowania innych osób). Przepracowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych pomaga rozwijać wiarę we własne możliwości. Dzięki sesjom Pacjent wzmacnia poczucie własnej wartości.

Terapia poznawczo-behawioralna to nauka mierzenia się z własnymi lękami, ograniczeniami, trudnościami np. poprzez odgrywanie ról i dzięki technikom relaksacji.

Uczestnictwo w terapii CBT w Gdańsku pozwala uwolnić się od długotrwałego przygnębienia i zatrzymać negatywne cykle myślowe. Jasno sprecyzowane cele pozwalają terapeucie odnaleźć źródła lęku, wstydu, gniewu czy strachu odczuwanego przez Pacjenta, a wywiad i obserwacja pomagają lepiej zrozumieć przyczyny problemów i znaleźć ich rozwiązanie.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia poznawczo-behawioralna Gdańsk