Terapia poznawczo-behawioralna Warszawa

Ten rodzaj terapii jest pomocny w wielu trudnościach natury psychologicznej. Ma na celu zmianę sposobu myślenia, a tym samym — pozytywne wpłynięcie na zachowanie.

Sprawdź, jak prowadzimy terapię poznawczo-behawioralną w Warszawie i zapisz się na wizytę do jednego z naszych specjalistów.

Terapia poznawczo-behawioralna w Warszawie

Terapeuci CBT w Warszawie:

MindHealth Warszawa: terapia poznawczo-behawioralna

Podczas spotkań z Pacjentem tworzy się relacja, pod której wpływem w psychice Pacjenta uruchamiane są mechanizmy sprzyjające zmianie błędnych wzorców myślenia, a co za tym idzie – również zachowania. Leczenie terapeutyczne wiąże się z wykorzystywaniem technik sugestii, metod odreagowywania, treningu i reedukacji oraz metod bezpośrednio wpływających na osobowość Pacjenta.

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana w warszawskich centrach MindHealth to sposób oddziaływania na Pacjenta dwoma strategiami, których wspólnym celem jest identyfikacja i zmiana dysfunkcyjnych zachowań. Teoria zakłada, że większość błędnie przyjętych wzorców myślenia i zachowania jest ze sobą powiązana, dlatego terapeuci koncentrują się głównie na tych dwóch aspektach.

Najważniejsze założenia

Terapia CBT ułatwia podjęcie zasadniczych zmian w sposobie myślenia i odreagowywania. Analizując sytuację Pacjenta, terapeuta pomaga zrozumieć i zmodyfikować przekonania utrudniające jego funkcjonowanie. Elementem terapii jest również bieżące sprawdzanie przez specjalistę jej efektywności.

Terapia poznawczo-behawioralna w Warszawie może być prowadzona indywidualnie albo grupowo. Sam proces terapeutyczny może być częścią szerszego procesu leczenia i wspierać np. leczenie farmakologiczne.
Zmiana sposobu zachowania i postrzegania pod wpływem terapii pozwala uwolnić się od nieproduktywnych, a nawet irracjonalnych sposobów myślenia o sobie samym, otoczeniu i relacjach z innymi.

Dzięki przepracowaniu problemów z terapeutą Pacjenci zaczynają rozumieć zależność między własnymi myślami a tym, co dzieje się w otaczającej rzeczywistości.

Opis metody

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na diagnozie oraz zmianie faktycznie niekorzystnych zachowań (opinii, przekonań). Behawioryzm, którego źródłem jest teoria uczenia się, dąży do modyfikacji wyuczonych reakcji na bodźce z otoczenia. W ramach tego procesu terapeuta ustala indywidualny program treningu, w skład którego wchodzą elementy budzące np. lęk u pPcjenta.

Psychoterapia behawioralna skierowana jest do osób z zaburzeniami lękowymi, psychoseksualnymi, fobiami, a nawet z upośledzeniem umysłowym i przewlekłymi psychozami.

Metoda kognitywna (jako wchodząca w skład CBT terapia poznawcza) przyjmuje założenie, że nieprawidłowe doświadczenia z wczesnego okresu życia prowadzi do ukształtowania się dysfunkcjonalnych założeń myślowych. Techniki stosowane w trakcie leczenia polegają na aktywnej współpracy Pacjenta z terapeutą, określenie problemów i łagodzenie związanych z nimi napięć. 

Elementy psychoedukacji sprawiają, że Pacjent czuje się pewniej i bezpieczniej po ukończonej terapii.

Co wyróżnia ten rodzaj terapii?

Tym, co charakteryzuje terapię poznawczo-behawioralną na tle innych rodzajów postępowania terapeutycznego jest koncentracja na wspólnym ujęciu myśli, uczuć i zachowań Pacjenta. Co to w praktyce oznacza?

Sposób, w jaki Pacjent myśli o rzeczywistości, ma wpływ na jego uczucia i zachowania. Z tego powodu w ujęciu CBT poznanie przez terapeutę indywidualnego sposobu interpretowania zachowań, sytuacji i bodźców odczuwanych przez Pacjenta pozwala zwiększyć efektywność terapii.

Warszawskie Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferuje pomoc psychoterapeutyczną również w przypadku współistniejących zaburzeń negatywnie wpływających na procesy psychiczne.

Cele terapii CBT w Warszawie

Terapia CBT ma pomóc Pacjentom radzić sobie z przytłaczającymi psychikę problemami. Wynikające z przekonań (opinii) i sposobów zachowania negatywne wzorce, poprzez doradztwo terapeutyczne i aktywne uczestnictw w terapii, mają wpłynąć korzystnie na samopoczucie Pacjenta.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna łączy behawiorystyczne teorie uczenia się z koncepcją poznawczą (kognitywną), kładącą nacisk na zmianę zachowania Pacjenta przez oddziaływanie na nieproduktywne, negatywne lub irracjonalne sposoby myślenia o sobie samym i relacjach społecznych.

Terapia ta skupia się na sytuacji bycia „tu i teraz” a terapeuci nie wgłębiają się w podświadomość Pacjenta czy jego przeszłość. Dzięki uczestnictwu w terapii, u boku profesjonalistów poszukuje się praktycznych sposobów na poprawę zdrowia i samopoczucia. To czasami pierwszy (a nierzadko jedyny) krok do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.

Współpraca psychoterapeuty i Pacjenta to analiza myśli, emocji i zachowań w oparciu o trening – konkretne przykłady i sytuacje z życia pacjenta. Dzięki CBT prowadzonemu w Warszawie Pacjent nabywa nowe umiejętności, ucząc się nowych sposobów radzenia sobie z problemami po ukończeniu terapii).

Kto prowadzi CBT?

Terapeutami warszawskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth są wykwalifikowani eksperci i praktycy. W obszarze zadań związanych z zawodem znajduje się przede wszystkim opieka nad osobą pozostającą w terapii oraz jej rodziną, partnerami, dziećmi. 

Obowiązki specjalisty prowadzącego terapię poznawczo-behawioralną to:

  • przeprowadzanie wywiadu
  • analiza, interpretacja i diagnoza problemu/przyczyn zaburzeń klienta
  • wybór najodpowiedniejszej metody i technik terapeutycznych dostosowanych do problemów klienta i jego możliwości np., stanu zdrowia
  • dobór grupy terapeutycznej (uczestników o określonych cechach)
  • gromadzenie niezbędnych informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach podjętej terapii
  • przeprowadzanie treningów terapeutycznych 
  • współpraca z innymi specjalistami/lekarzami.

Kiedy warto skorzystać?

Terapia CBT skupia się na osiągnięciu zmiany w wyniku oddziaływania psychoterapeutycznego. Każdy element tego procesu ma znaczenie. Od prawidłowego kontaktu na linii terapeuta-Pacjent i stworzenia optymalnych warunków do współpracy, poprzez prawidłowe zdiagnozowanie Pacjenta w oparciu o wywiad i obserwację, do kluczowych metod i technik, mających ułatwić osiągnięcie terapeutycznego celu.

Ten rodzaj terapii jest skuteczny w leczeniu Pacjentów z różnymi zaburzeniami natury psychicznej. Specjaliści koncentrują się na pracy z Pacjentami z zauważalnymi dysfunkcjami o charakterze afektywnym i behawioralnym. Pomocy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym poszukują osoby odczuwające długotrwały smutek, przygnębienie, poczucie winy. Po pomoc zgłaszają się osoby z problem alkoholowym, o obniżonym popędzie seksualnym, z zaburzeniami odżywiania i bezsennością. 

Terapia poznawczo-behawioralna skierowana jest do osób, które mają problem z kontrolowaniem swoich emocji, mierzą się z ekstremalnymi zmianami nastroju, problemami z koncentracją i przewlekłym zmęczeniem. Na sesje CBT zgłaszają się również osoby, które odczuwają dolegliwości bólowe pomimo braku faktycznego schorzenia (zaburzenia psychosomatyczne). 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Warszawie: komu pomaga?

Psychoterapia skierowana jest do Pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Z tej formy pomocy można korzystać w ramach terapii zindywidualizowanej lub grupowej.

Terapię poznawczo-behawioralną w Warszawie stosuje się w przypadku leczenia:

Terapia CBT przynosi wiele korzyści w przypadku osób z chorobami przewlekłymi takimi jak m.in.:

  • zespół jelita drażliwego (IBS);
  • fibromialigia (FMS);
  • zespół przewlekłego zmęczenia (CFS).

Ile trwa terapia?

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, ze względu na jasno sprecyzowany cel i sposób prowadzenia, może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy. Ilość spotkań z terapeutą zależy od sytuacji Pacjenta, rodzaju jego problemu i stanu zdrowia – może to być 10, 12, a nawet 16 sesji terapeutycznych trwających po 60 minut każda. 

Choć istnieją zaburzenia, nad którymi współpraca terapeuty i Pacjenta trwa nawet latami – terapię CBT zalicza się do grupy terapii krótkoterminowych.

Terapia CBT Warszawa: zapisy

Nasi eksperci świadczą usługi w dogodnych dla Pacjentów lokalizacjach. Niedaleko, bo zaledwie 10-15 minut od Dworca Centralnego, mieszkańcy Warszawy i okolic mogą skorzystać z usługi terapeutycznej CBT. Termin wizyty można zarezerwować telefonicznie pod numerem 22 566 22 24 lub korzystając ze sklepu internetowego.

Zapraszamy!

Terapia poznawczo-behawioralna Warszawa