Terapia uzależnień Warszawa

Uzależnienie to częsty, ale uleczalny problem. Pomoc osobom uzależnionym polega zazwyczaj na psychoterapii i stosowaniu leków. Niekiedy Pacjenci wymagają też rehabilitacji czy resocjalizacji.

Jeśli chcesz skorzystać z leczenia uzależnień w Warszawie, zapraszamy do wybranej placówki MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.

Kobieta na terapii uzależnień w Katowicach

Terapia uzależnień w Warszawie: na czym polega?

Terapia uzależnień to proces polegający na udziale osoby uzależnionej w specyficznych formach interwencji i procedur. Celem leczenia jest uzyskanie najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia i poprawy samopoczucia.

Terapia prowadzona w placówkach MindHealth w Warszawie służy identyfikacji problemu oraz dostarczeniu Pacjentowi wsparcia, opieki i możliwości integracji społecznej.

Leczenie uzależnień najczęściej uwzględnia psychoterapię indywidualną i grupową. W części przypadków zaleca się zastosowanie terapii rodzinnej lub par.

Kto powinien skorzystać z terapii uzależnień?

Z terapii uzależnień w Warszawie mogą skorzystać wszyscy Pacjenci uzależnieni od alkoholu, narkotyków, rozpuszczalników wziewnych (inhalantów), leków uspokajających i nasennych czy nikotyny.

Wsparcie przeznaczone jest również dla osób z uzależnieniami niechemicznymi (tzw. behawioralnymi). Należy do nich m.in. uzależnienie od hazardu, komputera i sieci (siecioholizm), zakupów, pracy czy seksu.

Leczenie może obejmować także współuzależnienia (dorosłych i dzieci z rodziny Pacjenta). Dotyczy to również sytuacji, w których osoba uzależniona nie zdecydowała się podjąć leczenia swojej słabości.

Korzyści z terapii

Dzięki zgłoszeniu się na terapię prowadzoną przez ośrodek leczenia uzależnień, osoby doświadczające problemów odkrywają ważne powody do rozstania z nałogiem i zyskują możliwość wprowadzenia zmian. Leczenie pomaga zrozumieć, czym jest uzależnienie i uczy pomocnych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Udział w terapii uzależnień w Warszawie wzmacnia też poczucie wartości i odpowiedzialności.

Osoby współuzależnione mogą dzięki terapii dowiedzieć się, jak radzić sobie z trudną sytuacją i uzyskać wsparcie potrzebne do psychicznego uwolnienia się. Konsultacja z terapeutą przynosi im ulgę i umożliwia wprowadzenie pozytywnej zmiany.

Psychoterapia uzależnień Warszawa – metody

Do metod psychoterapii uzależnień, których skuteczność została naukowo potwierdzona, zaliczane są m.in.:

 • terapia poznawczo-behawioralna;
 • dialog motywujący;
 • krótkie interwencje;
 • zapobieganie nawrotom;
 • behawioralna terapia par;
 • wsparcie społeczne z systemem zachęt.

W leczeniu uzależnień w warszawskich Centrach Zdrowia Psychicznego MindHealth zastosowanie znajduje również farmakoterapia. Może ona dotyczyć uzależnienia i/lub współistniejących zaburzeń czy stanów.

Mieszkańców Mazowsza zapraszamy także na 7- lub 28-dniowe pakiety pobytu w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie, podczas których nasi specjaliści kompleksowo troszczą się o zdrowie Pacjenta. Gwarantujemy anonimowość i skuteczność!

Leczenie uzależnień w Warszawie: zasady

Czas trwania i przebieg terapii zależy od typu i fazy uzależnienia. Ogólne zasady leczenia, które stosują nasi psychoterapeuci w przypadku głównych problemów to:

 • leczenie alkoholowego zespołu abstynencyjnego (AZA): objawy AZA pojawiają się po 6-24 godzinach od odstawienia alkoholu i trwają do 7 dni. Najczęściej AZA nie wymaga terapii lub może być leczony w warunkach ambulatoryjnych. Wskazania do leczenia na oddziale szpitalnym to znaczne nasilenie lub gwałtowne narastanie objawów, wystąpienie majaczenia alkoholowego czy drgawek oraz choroby współistniejące. W terapii AZA stosuje się leki redukujące objawy, preparaty wyrównujące niedobory i służące leczeniu chorób współistniejących;
 • leczenie uzależnienia od alkoholu: terapia zależności alkoholowej w Warszawie polega na psychoterapii, oddziaływaniach psychosocjalnych i stosowaniu leków. Celem leczenia najczęściej jest abstynencja, a niekiedy – ograniczenie picia. Terapia służy też wytrwaniu w abstynencji i zapobieganiu nawrotom;
 • pomoc osobom pijącym w sposób ryzykowny i szkodliwy: u osób nadużywających alkoholu, które nie są jeszcze uzależnione, używa się metody krótkiej interwencji. W jej ramach lekarz przeprowadza krótką konsultację na temat korzyści związanych z rezygnacją z picia, a następnie monitoruje wprowadzanie zmian. Specjalista może też zalecić stosowanie leków. Krótka interwencja to efektywna metod, która sprawdza się zwłaszcza u młodych osób;
 • terapia uzależnienia od leków uspokajających: w leczeniu tego uzależnienia najskuteczniejsze jest podejście dynamiczne, polegające na redukcji dawek adekwatnie do samopoczucia chorego. Jednocześnie wprowadza się inne leki. Ten problem może wymagać terapii w warunkach oddziału psychiatrycznego;
 • leczenie uzależnienia od kanabinoli: w tym przypadku skuteczna jest psychoterapia poznawczo-behawioralna i terapia zapobiegania nawrotom. Farmakoterapia nie odgrywa istotnej roli w utrzymaniu abstynencji;
 • terapia uzależnienia od środków stymulujących: w leczeniu tego uzależnienia stosuje się psychoterapię, zwłaszcza poznawczo-behawioralną i motywującą (jeśli pacjent nie jest przekonany do leczenia). Zalecane są też leki objawowe. Jak dotąd nie ma skutecznej farmakoterapii samego uzależnienia;
 • uzależnienia od substancji halucynogennych: problemy związane ze stosowaniem LSD i innych halucynogenów najczęściej ustępują po ich odstawieniu. Przewlekłe trudności mogą pojawić się u osób predestynowanych do zaburzeń psychicznych. Zatrucie ketaminą wymaga monitorowania czynności życiowych w cichym pomieszczeniu, z ograniczeniem bodźców zmysłowych. W razie potrzeby podaje się również leki;
 • leczenie uzależnienia od opiatów: przy tym rodzaju uzależnienia leczenie można podzielić na podtrzymujące (terapia substytucyjna) i odtruwające (detoksykacja). W obu opcjach terapii potwierdzono skuteczność dwóch substancji. Podstawowe formy leczenia uzależnienia od heroiny, poza terapią zastępczą i odtruwającą, to psychoterapia (poznawczo-behawioralna, motywująca, rodzinna, Trening Umiejętności Społecznych) oraz udział w grupach samopomocowych;
 • terapia osób używających lotnych rozpuszczalników: w tym uzależnieniu podstawowe znaczenie ma leczenie objawowe uszkodzeń układu nerwowego i narządów wewnętrznych. Nie istnieje swoista farmakoterapia uzależnienia. Psychoterapia najczęściej sprowadza się do prostych technik behawioralnych. Jej celem jest zaprzestanie lub znaczne ograniczenie używania substancji. Stosuje się też oddziaływania środowiskowe, np. na rodzinę czy grupy rówieśnicze. Jeśli u pacjenta występuje upośledzenie funkcji poznawczych, prowadzone są treningi neuropsychologiczne;
 • leczenie w przypadku używania „dopalaczy”: osoby z cięższymi zatruciami trafiają na oddziały toksykologiczne. Skutkiem części ostrych zatruć i długotrwałego przyjmowania „dopalaczy” mogą być zaburzenia psychiczne, które wymagają leczenia objawowego. Terapia uzależnienia polega głównie na oddziaływaniach psychospołecznych. Nie istnieją standardy farmakoterapii;
 • terapia uzależnienia od nikotyny: w przypadku tego uzależnienia lekiem pierwszego wyboru jest bupropion o przedłużonym działaniu. Poza tym leczenie polega na farmakoterapii (nikotynowa terapia zastępcza) i modyfikacji zachowań (terapia behawioralna);
 • leczenie uzależnienia od hazardu: w tym przypadku podstawową stosowaną metodą jest psychoterapia. Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwala na rutynowe zalecanie któregoś z leków;
 • terapia uzależnienia od komputera i sieci: to uzależnienie leczone jest przy pomocy psychoterapii. Za najbardziej efektywną uważa się terapię poznawczo-behawioralną. Istotnym elementem terapii jest zmiana codziennych nawyków.

Kiedy odwiedzić ośrodek psychoterapii uzależnień?

Z uzależnieniem od substancji mamy do czynienia, jeśli trzy lub więcej z poniższych objawów występuje łącznie przez miesiąc, lub powtarza się w ciągu 12 miesięcy. Te symptomy to:

 • silne pragnienie lub poczucie przymusu używania substancji;
 • upośledzenie zdolności kontroli nad zachowaniami związanymi z używaniem substancji, tzn. rozpoczynaniem, kończeniem czy wielkością użycia;
 • fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego;
 • tolerancja na działanie substancji, czyli np. konieczność przyjmowania większej dawki w celu osiągnięcia pożądanego efektu;
 • znaczące angażowanie się w kwestie związane z używaniem substancji, przejawiające się m.in. porzuceniem dotychczasowych zainteresowań czy poświęcaniem większości czasu na zdobycie i przyjęcie substancji;
 • uporczywe używanie substancji, pomimo dowodów na szkodliwie następstwa uzależnienia.

Ośrodek leczenia uzależnień Warszawa: zapisy

terapii uzależnień w Warszawie można skorzystać w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzielnice, w których znajdują się stołeczne ośrodki to Śródmieście i Mokotów.

Na wizytę w wybranej placówce w stolicy zapiszemy się pod nr tel. 22 566 22 24. Zgłoszenia przyjmowane są także online za pośrednictwem sklepu internetowego MindHealth.

Zapraszamy!

Ile kosztuje terapia?

Cena sesji w ramach terapii indywidualnej w leczeniu uzależnień w Warszawie wynosi 190 zł*. Terapeuci uzależnień przyjmują Pacjentów w ramach wizyt stacjonarnych lub w ramach porady telemedycznej.

Oferujemy pełny profesjonalizm i kompleksową pomoc. Miła atmosfera i empatia, jakiej możesz oczekiwać od terapeuty, powodują, że szansa wyleczenie alkoholizmu lub innego rodzaju uzależnienia jest dużo większa. Pomoc dotyczy nie tylko samego uzależnionego: wsparciem otaczamy także całe rodziny.

Konsultacje dostępne są także w pakiecie.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia uzależnień Warszawa