Psycholog dziecięcy Katowice

Każda długotrwała zmiana w zachowaniu dziecka, która niepokoi opiekunów, powinna stać się bodźcem do skorzystania z pomocy. Profesjonalne wsparcie najmłodszym i ich rodzicom zapewnia psycholog dziecięcy w Katowicach.

Jest on specjalistą, który pozwala zrozumieć problem czy zachowanie dziecka i mu zaradzić.

Dziewczynka u psychologa dziecięcego w Katowicach

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy w Katowicach?

Psycholog dziecięcy stosuje różnorodne metody, dzięki którym zbiera najpotrzebniejsze informacje o małym Pacjencie lub dorastającym nastolatku. Na podstawie rozmowy z opiekunami i dzieckiem oraz przeprowadzonego: wywiadu, obserwacji czy testów, jest w stanie określić cechy osobowości dziecka, poziom intelektualny oraz istnienie (bądź nie) zaburzeń postępowania.

To ważne, aby psycholog dziecięcy swoim oddziaływaniem i pytaniami np. o zainteresowania, jak najdokładniej poznał i zrozumiał świat widziany oczami dziecka, mógł rozszyfrować, dlaczego dziecko zachowuje się w określony sposób lub dlaczego pojawiły się u niego problemy/trudności.

Na podstawie istniejące w psychologii koncepcje i teorie psychologiczne, zebrane przez psychologa dziecięcego dane są następnie interpretowane a podczas późniejszej rozmowy z opiekunami, specjaliści określają zalecenia np. cykl spotkań, poradnictwo, pomoc terapeutyczna.

Najczęstszą formą pomocy jest wsparcie dziecka i jego rodziny w rozwiązaniu problemu, czyli poradnictwo psychologiczne. Dzięki rozmowie ze specjalistą opiekunowie uzyskują istotne informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z problemem dziecka, mogą również zadać pytania, które rozwieją ich rodzicielskie wątpliwości.

Kiedy warto zwrócić się po pomoc do specjalisty?

Zdarza się, że rodzice odczuwają frustracje, gdy ktoś z otoczenia zwraca uwagę na sposób zachowywania, reagowania lub odreagowywania ich dziecka. Zaburzone poczucie godności i zadowolenia sprawia, że opiekunowie się denerwują lub unoszą gniewem. Jednak w przypadku, gdy dziecko wychowuje się bez rodzeństwa lub ma ograniczone środowisko rówieśnicze, rodzice mogą najzwyczajniej nie zauważyć, że u ich pociechy występują jakieś nieprawidłowości (zaburzenia procesu rozwojowego, niestandardowy sposób funkcjonowania dziecka etc.).

Zdarza się więc, że pierwszymi osobami „wyłapującymi” sygnały ostrzegawcze są nauczyciele, opiekunowie w przedszkolu czy inne, napotkane np. na placu zabaw osoby. Jednak w wielu przypadkach, to właśnie rodzina (opiekunowie, rodzeństwo) zauważa jakąś nietypową zmianę, która motywuje do odbycia konsultacji z psychologiem dziecięcym. Kiedy udać się do specjalisty-psychologa dziecięcego?

Najczęstsze powody wizyty u psychologa dla dzieci

Wizyta u psychologa dziecięcego w Katowicach jest zalecana w przypadku, gdy dziecko:

 • w oczach najbliższych – zauważalnie się zmieniło (w sposobie zachowywania, komunikowania, ubierania się, postępowania);
 • ma trudności z nawiązywaniu relacji ze swoimi rówieśnikami (w tym trwałe trudności adaptacyjne);
 • często wchodzi w konflikty z osobami dorosłymi (rodzicami, opiekunami, wychowawcami) i rówieśnikami;
 • jest agresywne, wulgarne, łatwo wpada w złość lub jest ogólnie wrogo nastawione (nawet bez wyraźnej przyczyny);
 • jest przesadnie wycofane, nieśmiałe, zalęknione;
 • jest nadwrażliwe, źle znosi określone bodźce – słuchowe, dotykowe;
 • jest nadpobudliwe ruchowo, trudno nad nim zapanować, ma problemy z koncentracją
 • ma problemy w opanowaniu szkolnego materiału, sprawia mu trudność liczenie czy zapamiętywanie;
 • doświadczyło traumatycznych, stresogennych przeżyć;
 • było ofiarą przemocy domowej, w grupie rówieśniczej (fizycznej, psychicznej) lub gdy podejrzewa się, że dziecko mogło paść ofiarą takiego zachowania;
 • ma trudności w komunikowaniu się, wysławianiu, mówi bardzo mało lub wcale.

Kiedy potrzebna jest psychoterapia dzieci?

Jeśli rodzice zauważają nagłą, nietypową i niepokojącą zmianę u dziecka, warto (nawet profilaktycznie) udać się z wizytą do specjalisty, który może wesprzeć opiekunów w trudnym dla nich i dziecka – czasie. Najważniejsze, aby niezbędna pomoc była jak najefektywniejszym sposobem reagowania na sygnały wysyłane przez dzieci.

Konsultacja z psychologiem dziecięcym w Katowicach jest niezbędna, jeśli zauważy się u dziecka:

 • nieadekwatne do sytuacji sposoby zachowywania się (skrajność emocjonalna, nadwrażliwość, łatwość wpadania w gniew, płaczliwość);
 • trwały smutek, przygnębienie;
 • zmianę nastroju, sposobów zachowania, a nawet osobowości;
 • zamykanie się w sobie (brak komunikacji z rodziną, rodzeństwem, przyjaciółmi);
 • postawę wycofania, trwałe poczucie zagrożenia, niejasne dla opiekunów obawy i strach dziecka;
 • zmiany nawyków żywieniowych (w tym utrata masy ciała, nagła lub znaczna);
 • pogorszenie wyników w nauce;
 • zmianę grupy rówieśniczej (zerwanie znajomości z dotychczasową grupą, przynależność do subkultury, poznanie zupełnie nowych, nieznanych wcześniej osób);
 • wagarowanie;
 • samookaleczenia lub próby uszkodzenia ciała;
 • napominanie o śmierci, rozmowy o samobójstwie;
 • zmiana lub utrata dotychczasowych zainteresowań;
 • pojawienie się nietypowych, niepokojących zainteresowań (okultyzm, niebezpieczne lub pełne przemocy gry);
 • zmiana w sposobie ubierania się (malowanie, noszenie określonej biżuterii – symbolika).

Wsparcie dzieci w kryzysie

Aby nie dopuścić lub zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań u dziecka w wyniku kryzysu, warto udać się po pomoc do psychologa dziecięcego. Szybsza prewencja, to skuteczniejsza pomoc dziecku i zminimalizowanie zagrożeń np. w sposobie funkcjonowania, a nawet rozwoju zaburzeń natury psychicznej.

Pomoc psychologiczna jest niezbędna, jeśli dziecko doświadczyło:

 • przykrych wydarzeń tj. utrata bliskiej osoby, śmierć (rodzica, opiekuna, rodzeństwa), choroby w rodzinie, kalectwa;
 • traumatycznych wydarzeń związanych z realnym zagrożeniem utraty życia lub zdrowia, lub sytuacji, w której dziecko było świadkiem wydarzenia lub gdy takie doświadczenie przeżyła bliska dziecku osoba;
 • przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej (lub w przypadku takiego podejrzenia);
 • nagłej zmiany w sytuacji życiowej:
  • adopcja,
  • pogorszenie sytuacji materialno-finansowej,
  • zmiana szkoły,
  • zmiana miejsca zamieszkania;
 • nieprzyjemnych emocji związanych ze strachem, niepewnością w sytuacji epidemiologicznej:
  • hospitalizacja,
  • izolacja,
  • kwarantanna,
  • choroba w rodzinie.

W części przypadków konsultacja psychologiczna powinna być uzupełniona pomocą psychiatry dziecięcego, który wdroży leczenie farmakologiczne. Informacji na ten temat udzieli rodzicom psycholog podczas pierwszego lub kolejnego spotkania.

Psycholog dziecięcy Katowice: w czym najczęściej pomaga?

Z badania zrealizowanego w ramach projektu „Rozmawiaj z Klasą” i opublikowanego w 2020 roku raportu „Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek” wynika, że najczęstszymi przyczynami problemów psychicznych/psychologicznych uczniów i uczennic są (kolejno, od najpowszechniej występujących):

 • niskie poczucie własnej wartości;
 • brak zainteresowania ze strony rodziców opiekunów;
 • brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej;
 • problemy rodzinne;
 • presja grupy rówieśniczej;
 • stres;
 • poczucie odrzucenia;
 • relacje rówieśnicze;
 • presja ze strony rodziców opiekunów;
 • samotność;
 • trudności w radzeniu sobie z krytyką otoczenia;
 • problemy z nauką.

A ogólnie, do najczęstszych problemów, z którymi zmagają się uczniowie (jak wynika z raportu) należą:

 • depresja;
 • uzależnienie od telefonu komputera tabletu internetu;
 • agresja lub zachowania destrukcyjne;
 • problemy w relacjach z rówieśnikami;
 • zaburzenia koncentracji;
 • stany lękowe;
 • problemy w relacjach z rodzicami opiekunami;
 • uzależnienie od mediów społecznościowych;
 • uzależnienie od gier;
 • bullying (znęcanie się);
 • przemoc w rodzinie;
 • autoagresja;
 • cyberprzemoc;
 • świadome łamanie norm społecznych.

W każdej z wymienionych trudności pomoże psychoterapeuta dzieci w katowickim Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, wspierając najmłodszych w budowaniu mechanizmów radzenia sobie i ucząc ich panowania nad swoimi emocjami. Ważnym elementem pomocy psychologicznej jest wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka. Poczucie bezpieczeństwa jest jego niezbędnym elementem: takie problemy jak nocne moczenie, trudności w szkole i zaburzenia lękowe wynikają najczęściej właśnie z jego braku. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy zadbać o odbudowę poczucia bezpieczeństwa.

Jak psycholog dziecięcy wspiera rodziców?

Jeżeli dziecko czuje się nieszczęśliwe i sprawia problemy wychowawcze, rodzice starają się w pierwszej kolejności pomóc mu samodzielnie. Jest to naturalny i dobry odruch, jednak niestety nie zawsze udaje się rozwiązać problem wewnątrz rodziny. Jeżeli widzimy, że dziecko cierpi, a przeprowadzane przez nas rozmowy i wybrany rodzaj postępowania nie przynoszą oczekiwanej poprawy, skontaktujmy się ze specjalistą. Psycholog dziecięcy w Katowicach wspiera rodziców, pomagając im dotrzeć do przyczyny problemu i wskazując najlepsze metody postępowania w sytuacjach trudnych.

Osoby dorosłe często uważają, że wizyta w gabinecie psychologicznym z własnym dzieckiem świadczy o braku kompetencji rodzicielskich i (szeroko rozumianej) porażce rodzicielskiej, jednak jest to zupełnie błędne nastawienie. Wręcz przeciwnie: podjęcie decyzji o skorzystaniu ze wsparcia psychologa lub psychiatry dziecięcego jest wyrazem dojrzałości i troski o dziecko, a terapeuta nie tylko pomaga rozwiązać problemy naszej pociechy, ale i pomaga nam być lepszym rodzicem, co będzie procentować w przyszłości.

Pomoc psychologa dziecięcego w Katowicach: cena

Koszt konsultacji z psychologiem dla dzieci i młodzieży w katowickim Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health to 155 zł*. Na początek warto zapisać się na pojedyncze, pierwsze spotkanie, podczas którego specjalista zapozna się z problemem i zaleci najlepszą formę pomocy.

Wizyty można zamawiać także w pakietach.

Pomagamy dzieciom w każdym wieku. Podczas konsultacji młodszych dzieci na pierwszym spotkaniu powinien być obecny rodzic.

Mind Health: jak się zapisać?

W celu umówienia wizyty u jednego z naszych doświadczonych psychologów, którzy pomocą Twojemu dziecku, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 5662224. Zapisu można dokonać także online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Konsultacje można odbyć na miejscu (w centrum Katowic, ul. Jordana) lub w formie telewizyty.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo