Psycholog dziecięcy Katowice

Każda zmiana w zachowaniu dziecka, która niepokoi opiekunów, powinna stać się bodźcem do skorzystania z pomocy. Profesjonalne wsparcie najmłodszym i ich rodzicom zapewnia dobry psycholog dziecięcy w Katowicach.

Specjalistów, którzy pomogą zrozumieć problematyczne zachowanie dziecka i mu zaradzić, znajdziesz w MindHealth.

Dziewczynka u psychologa dziecięcego w Katowicach

Dobry psycholog dziecięcy w Katowicach - umów wizytę:

Spis treści

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy w Katowicach?

Psycholog dziecięcy stosuje różnorodne metody, dzięki którym zbiera najpotrzebniejsze informacje o małym Pacjencie. Na podstawie rozmowy z opiekunami i dzieckiem oraz przeprowadzonych obserwacji czy testów może określić cechy osobowości dziecka, jego poziom intelektualny oraz występowanie ewentualnych zaburzeń.

Zebrane przez psychologa dziecięcego w Katowicach dane są następnie interpretowane, a podczas późniejszej rozmowy z opiekunami specjalista określa zalecenia: np. cykl spotkań, poradnictwo, psychoterapia dzieci.

Najczęstszą formą pomocy jest wsparcie dziecka i jego rodziny w rozwiązaniu problemu, czyli poradnictwo psychologiczne. Dzięki rozmowie ze specjalistą opiekunowie uzyskują istotne informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z problemem dziecka, mogą również zadać pytania, które rozwieją ich wątpliwości.

Jak psycholog dziecięcy wspiera rodziców?

Jeżeli dziecko czuje się nieszczęśliwe i sprawia problemy wychowawcze, rodzice starają się w pierwszej kolejności pomóc mu samodzielnie. Jest to naturalny i dobry odruch, jednak niestety nie zawsze udaje się rozwiązać problem wewnątrz rodziny. Jeżeli widzisz, że dziecko cierpi, a przeprowadzane przez Ciebie rozmowy i wybrany rodzaj postępowania nie przynoszą oczekiwanej poprawy, skontaktuj się ze specjalistą. Psycholog dziecięcy w Katowicach wspiera rodziców, pomagając im dotrzeć do przyczyny problemu i wskazując najlepsze metody postępowania w sytuacjach trudnych.

Osoby dorosłe często uważają, że wizyta w gabinecie psychologicznym z własnym dzieckiem świadczy o braku kompetencji rodzicielskich, jednak jest to zupełnie błędne nastawienie. Wręcz przeciwnie: podjęcie decyzji o skorzystaniu ze wsparcia psychologa lub psychiatry dziecięcego jest wyrazem dojrzałości i troski o dziecko, a terapeuta nie tylko pomaga rozwiązać problemy naszej pociechy, ale i pomaga nam być lepszym rodzicem, co będzie procentować w przyszłości.

Kiedy umówić dziecko do psychologa?

Najczęściej to rodzina — rodzice, rodzeństwo, czasem babcia lub dziadek — zauważa jakąś nietypową zmianę w zachowaniu dziecka, która motywuje ich do odbycia konsultacji z psychologiem dziecięcym. Pierwszymi osobami „wyłapującymi” sygnały ostrzegawcze bywają jednak też nauczyciele, opiekunowie w przedszkolu czy inne, np. napotkane np. na placu zabaw, osoby. Wszelkie tego typu spostrzeżenia należy traktować poważnie i w razie podejrzenia jakichkolwiek problemów ze zdrowiem psychicznym malucha skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Wizyta u psychologa dziecięcego w Katowicach jest zalecana zawsze, gdy rodzice czują, że sytuacja ich przerasta, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko:

 • zauważalnie się zmieniło (w sposobie zachowywania, komunikowania, ubierania się, postępowania);
 • ma trudności w nawiązywaniu relacji ze swoimi rówieśnikami (w tym trwałe trudności adaptacyjne);
 • często wchodzi w konflikty z osobami dorosłymi (rodzicami, opiekunami, wychowawcami) i rówieśnikami;
 • jest agresywne, wulgarne, łatwo wpada w złość lub jest ogólnie wrogo nastawione (nawet bez wyraźnej przyczyny);
 • jest przesadnie wycofane, nieśmiałe, zalęknione;
 • jest nadwrażliwe, źle znosi określone bodźce – słuchowe, dotykowe;
 • jest nadpobudliwe ruchowo, trudno nad nim zapanować, ma problemy z koncentracją;
 • ma problemy w opanowaniu szkolnego materiału, sprawia mu trudność liczenie czy zapamiętywanie;
 • doświadczyło traumatycznych, stresogennych przeżyć;
 • było ofiarą przemocy domowej, w grupie rówieśniczej (fizycznej, psychicznej) lub gdy podejrzewa się, że dziecko mogło paść ofiarą takiego zachowania;
 • ma trudności w komunikowaniu się, wysławianiu, mówi bardzo mało lub wcale.;
 • wykazuje zachowania mogące wskazywać na zaburzenia odżywiania, depresję lub inne groźne dla zdrowia bądź życia stany.
Psycholog dziecięcy Katowice

Podejrzewasz u swojego dziecka zaburzenia? Idź z nim do psychologa

Zaburzenia psychiczne poważnie utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają normalne życie, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno bagatelizować ich objawów. Konsultacja z psychologiem dziecięcym w Katowicach jest niezbędna, jeśli zauważy się u dziecka:

 • nieadekwatne do sytuacji sposoby zachowywania się (skrajność emocjonalna, nadwrażliwość, łatwość wpadania w gniew, płaczliwość);
 • trwały smutek, przygnębienie;
 • zmianę nastroju, sposobów zachowania, a nawet osobowości;
 • zamykanie się w sobie (brak komunikacji z rodziną, rodzeństwem, przyjaciółmi);
 • postawę wycofania, trwałe poczucie zagrożenia, niejasne dla opiekunów obawy i strach dziecka;
 • nieuzasadnione zmiany nawyków żywieniowych;
 • pogorszenie wyników w nauce;
 • zmianę grupy rówieśniczej (zerwanie znajomości z dotychczasową grupą, przynależność do subkultury, poznanie zupełnie nowych, nieznanych wcześniej osób);
 • wagarowanie;
 • samookaleczenia lub próby uszkodzenia ciała;
 • myśli samobójcze;
 • zmiana lub utrata dotychczasowych zainteresowań / nagłe pojawienie się nietypowych, niepokojących zainteresowań (np. okultyzm, pełne przemocy gry);
 • diametralna zmiana w sposobie ubierania się.

Psycholog dziecięcy Katowice - cena

Szukasz dobrego psychologa dziecięcego w Katowicach? Umów wizytę w MindHealth! W celu umówienia wizyty u jednego z naszych doświadczonych psychologów, którzy pomogą Twojemu dziecku, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 566 22 24. Zapisu można dokonać także online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Koszt konsultacji z psychologiem dziecięcym w Katowicach to 220 zł*. Na początek warto zapisać się na pojedyncze, pierwsze spotkanie, podczas którego specjalista zapozna się z problemem i zaleci najlepszą formę pomocy.

Pomagamy dzieciom w każdym wieku. Podczas konsultacji młodszych dzieci na pierwszym spotkaniu powinien być obecny rodzic.

W czym pomaga psycholog dzieci i młodzieży?

Z badania zrealizowanego w ramach projektu „Rozmawiaj z Klasą” i opublikowanego w 2020 roku raportu „Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek” wynika, że najczęstszymi przyczynami problemów psychicznych/psychologicznych uczniów i uczennic są (kolejno, od najpowszechniej występujących):

 • niskie poczucie własnej wartości;
 • brak zainteresowania ze strony rodziców opiekunów;
 • brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej;
 • problemy rodzinne;
 • presja grupy rówieśniczej;
 • stres;
 • poczucie odrzucenia;
 • relacje rówieśnicze;
 • presja ze strony rodziców opiekunów;
 • samotność;
 • trudności w radzeniu sobie z krytyką otoczenia;
 • problemy z nauką.

A ogólnie, do najczęstszych problemów, z którymi zmagają się uczniowie (jak wynika z raportu) należą:

 • depresja;
 • uzależnienie od telefonu, komputera, tabletu, internetu;
 • agresja lub zachowania destrukcyjne;
 • problemy w relacjach z rówieśnikami;
 • zaburzenia koncentracji;
 • stany lękowe;
 • problemy w relacjach z rodzicami opiekunami;
 • uzależnienie od mediów społecznościowych;
 • uzależnienie od gier;
 • bullying (znęcanie się);
 • przemoc w rodzinie;
 • autoagresja;
 • cyberprzemoc;
 • świadome łamanie norm społecznych.

W każdej z wymienionych trudności pomoże doświadczony psycholog dziecięcy w MindHealth Katowice, wspierając najmłodszych w budowaniu mechanizmów radzenia sobie i ucząc ich panowania nad swoimi emocjami.

Wsparcie dzieci w kryzysie

Nie tylko podejrzenia zaburzeń psychicznych jest powodem do odwiedzenia specjalisty. Pomoc psychologiczna jest niezbędna także wtedy, jeśli dziecko doświadczyło:

 • przykrych wydarzeń tj. utrata bliskiej osoby, śmierć (rodzica, opiekuna, rodzeństwa), choroby w rodzinie, kalectwa;
 • traumatycznych wydarzeń związanych z realnym zagrożeniem utraty życia lub zdrowia, lub sytuacji, w której dziecko było świadkiem wydarzenia lub gdy takie doświadczenie przeżyła bliska dziecku osoba;
 • przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej (lub w przypadku takiego podejrzenia);
 • nagłej zmiany w sytuacji życiowej:
 • adopcja,
 • pogorszenie sytuacji materialno-finansowej,
 • zmiana szkoły,
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • choroby w rodzinie.

W części przypadków konsultacja bywa uzupełniona pomocą psychiatry dziecięcego, który wdroży leczenie farmakologiczne. Informacji na ten temat udzieli rodzicom psycholog.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psycholog dziecięcy Katowice