Terapia uzależnień Wrocław

Uzależnienie jest uleczalne. Najistotniejsza część terapii to szeroko rozumiana pomoc psychologiczna. Wsparcie początkowo ukierunkowane jest na utrzymanie abstynencji, a następnie – na uczenie się życia w trzeźwości.

Profesjonalnie prowadzoną i skuteczną terapię uzależnień we Wrocławiu oferuje MindHealth.

Terapia uzależnień Wrocław: mężczyzna rozmawia z terapeutką

Na czym polega terapia uzależnień we Wrocławiu?

Terapia uzależnień to proces, którego celem jest osiągnięcie abstynencji lub ograniczenie szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnej. Najczęściej obejmuje oddziaływania psychoterapeutyczne i medyczne (np. farmakoterapię czy detoksykację). Niektórzy Pacjenci wymagają też rehabilitacji i resocjalizacji.

Przebieg leczenia zależy od właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych osoby uzależnionej. Ważną zmienną jest wiek pojawienia się zaburzeń związanych z piciem alkoholu czy braniem narkotyków. Im wcześniej wystąpiły objawy uzależnienia, tym bardziej wszechstronne wsparcie jest potrzebne.

Istnieją dwa rodzaje leczenia uzależnień, które często stanowią również odrębne etapy – podstawowy i zaawansowany. Ten drugi ma na celu zapobieganie nawrotom lub podtrzymywanie zmiany. W trakcie obu etapów z różnym nasileniem stosuje się psychoterapię i farmakoterapię. W zależności od problemu i zgody Pacjenta oddziaływania te mogą być prowadzone łącznie lub naprzemiennie. 

Dla kogo?

Leczenie uzależnień jest przeznaczone dla Pacjentów zmagających się z uzależnieniami substancjalnymi, czyli np. od alkoholu, narkotyków, rozpuszczalników wziewnych, „dopalaczy”, leków uspokajających czy nikotyny.

Terapię wdraża się też w przypadku osób z nałogami niesubstancjalnymi (behawioralnymi). Do tej grupy zaliczane są zarówno zachowania nawykowe (np. uzależnienie od zakupów, ćwiczeń gimnastycznych czy pracy), jak i zaburzenia zdrowia psychicznego (uzależnienie od hazardu oraz od komputera i sieci). Terapia może również dotyczyć osób współuzależnionych.

Psychoterapia uzależnień we Wrocławiu – rodzaje

Do oddziaływań podstawowego etapu terapii uzależnienia prowadzonej we Wrocławiu, których skuteczność została potwierdzona badaniami, należą:

 • krótkie interwencje: ich celem jest zazwyczaj udzielenie konkretnej porady, trenowanie umiejętności samomonitorowania ilości wypijanego alkoholu lub przyjmowanej substancji i uczenie sposobów na ich zmniejszenie;
 • terapia motywująca: koncentruje się na wzmocnieniu zaangażowania Pacjenta w dokonanie zmian, pobudzaniu i podtrzymywaniu nadziei oraz podjęciu bardziej prozdrowotnej decyzji w zakresie używania danej substancji;
 • treningi samokontroli behawioralnej: mają na celu uczenie umiejętności samomonitorowania ilości wypijanego alkoholu i strategii na jej zmniejszenie;
 • kontraktowanie zachowań: służy redukcji konkretnych zachowań wpływających na wykonywanie danej czynności i podtrzymywaniu zachowań abstynenckich;
 • trening umiejętności społecznych: jego celem jest poszerzenie umiejętności społecznych osoby uzależnionej i jej możliwości radzenia sobie z trudnymi i ryzykownymi sytuacjami;
 • terapia poznawczo-behawioralna: ma na celu analizę schematów i błędów poznawczych oraz zachowań sprzyjających piciu alkoholu i kształtowanie przekonań korzystnych dla zachowania abstynencji;
 • terapia par i rodzin: jej celem jest analiza wzorców komunikacji i relacji, które powstają w związku z używaniem alkoholu i zachowaniem trzeźwości przez Pacjenta;
  • programy wsparcia społecznego, w tym z treningiem rodziny: służą m.in. uczeniu Pacjenta przeciwdziałania nawrotom, a rodziny – umiejętności pozytywnego wzmacniania abstynencji.

Potwierdzono również skuteczność grup samopomocy AA. W trakcie badań ich członkowie uzyskiwali podobne rezultaty jak Pacjenci pozostający w terapii poznawczo-behawioralnej i motywującej.

Podobnie jak w przypadku terapii alkoholików, w leczeniu podstawowym osób szkodliwie używających i nadużywających narkotyków zaczynają dominować krótkotrwałe terapie nakierowane na rozwiązywaniu problemów i terapie motywujące.

Ile trwa leczenie?

Najczęściej leczenie uzależnień we Wrocławiu trwa od kilku miesięcy do kilku lat — wszystko zależy jednak od stopnia zaawansowania uzależnienia, jego rodzaju, a także motywacji Pacjenta i wsparcia, jakie otrzymuje z zewnątrz poza terapią, np. od członków rodziny.

Leczenie uzależnień od alkoholu, niewłaściwych zachowań lub środków psychoaktywnych jest długotrwałe. Trzeba pamiętać, że uzależnienie to przewlekły proces. Dlatego trudno jest jednoznacznie ustalić czas abstynencji, po upływie którego istnieją podstawy do uznania, że proces zdrowienia się zakończył.

Leczenie uzależnień Wrocław: kiedy zgłosić się po pomoc?

Sygnały, które świadczą o uzależnieniu to:

 • brak kontroli dotyczący używania substancji lub zachowania;
 • zmniejszona socjalizacja, czyli np. porzucanie zobowiązań lub ignorowanie związków;
 • ignorowanie czynników ryzyka pomimo potencjalnych konsekwencji (m.in. dzielenie się igłami);
 • symptomy fizyczne, takie jak objawy odstawienia lub konieczność zwiększenia dawki w celu uzyskania pożądanego efektu.

Oczekiwane efekty

Dzięki zgłoszeniu się na leczenie Pacjent uświadamia sobie, że jest uzależniony, podejmuje decyzję o porzucenia nałogu i ma możliwość wprowadzenia zmian.

Udział w terapii uzależnień we Wrocławiu wzmacnia poczucie własnej wartości. Ponadto leczenie pomaga zrozumieć, na czym polega nałóg oraz dostarcza skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami, emocjami i relacjami interpersonalnymi.

Ile kosztuje terapia uzależnień we Wrocławiu?

Cena pojedynczej sesji w ramach psychoterapii indywidualnej uzależnień we Wrocławiu to 200 zł*. Spotkanie z terapeutą można odbyć stacjonarnie w naszej placówce lub w ramach telekonsultacji: formę wizyty wybierzesz, rezerwując termin.

Na wizytę w ramach indywidualnej lub grupowej terapii uzależnień można się zapisać pod nr tel. 22 566 22 24. Zgłoszenia przyjmowane są także online – za pośrednictwem sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia uzależnień Wrocław