Terapia małżeństw, par i rodzin

Między małżonkami lub partnerami zdarzają się problemy, które utrudniają im życie i wpływają na dzieci oraz inne osoby z najbliższego otoczenia.

Odpowiednie wsparcie w ramach terapii dla par, małżeństw i rodzin ułatwia odzyskanie kontroli nad trudną sytuacją osobistą. 

Para i psycholog w trakcie terapii dla par

Psychoterapia dla par: dlaczego jest ważna?

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem społecznym, w którym pojawiają się dynamiczne interakcje między ludźmi. To pierwsza grupa uspołeczniająca dzieci i wychowująca je na dorosłych, którzy tworzą własne więzi.

Wadliwe wzorce zachowań, dysfunkcje czy kryzysy mogą odbić się na sferze życia osobistego i warunkować związane z tym ważne aspekty.

Terapia dla par dedykowana jest osobom, które w najbliższym otoczeniu odczuwają potrzebę wsparcia. To dzięki naszym specjalistom do spraw terapii małżeńskiej, par i rodzin – bezstronnym mediatorom i pośrednikom – wiele osób odnajduje oczekiwaną i niezbędną pomoc.

Kiedy zgłosić się po pomoc terapeutyczną dla par?

Wskazaniem do terapii jest tak naprawdę każda trudność, z którą partnerzy lub rodzina nie potrafią poradzić sobie samodzielnie. Zamiast biernie czekać, aż sytuacja się pogorszy, warto od razu zacząć działać.

Do psychoterapeuty dla par udajmy się m.in. w przypadku:

 • problemów w porozumiewaniu się: w związku, w małżeństwie, w rodzinie;
 • konfliktów między członkami rodziny – braku zrozumienia, braku czułości;
 • narastających kłótni, wzajemnej wrogości;
 • problemów zdrowotnych, chorób, kalectwa;
 • uzależnienia – w tym alkoholizmu, narkomani, zespołu Otella wywołanego przez chorobę alkoholową;
 • nagłych zmian życiowych – powiększenie się rodziny, utraty pracy, problemów finansowych.

Jak wygląda terapia małżeńska?

Terapia dla par przeprowadzana w gabinecie psychoterapeutycznym to zwyczajowo cykl spotkań między specjalistą-terapeutą a osobami będącymi w związku. Terapię par podejmuje się bez względu na charakter relacji (związek formalny, nieformalny np. kohabitacja) i sytuację, w której te osoby się znajdują (kryzys, „przerwa” w związku, separacja, próba „ostatniej szansy”).

Pierwsza wizyta obejmuje konsultację z terapeutą, nakreślenie sytuacji obu stron — partnerów, przybliżenie problemu i omówienie oczekiwań dotyczących procesu terapeutycznego. Podczas pierwszego spotkania określa się cele, nad którymi chce pracować para/związek, a wraz z podjętym przez Pacjentów pierwszym krokiem ustala się również częstotliwość spotkań, czas ich trwania i inne, istotne szczegóły terapii.

Terapia dla par: czy pomaga?

Wśród najczęściej występujących problemów między partnerami będącymi wskazaniami do podjęcia terapii dla par zauważa się nieumiejętność budowania relacji z drugą osobą (może dotyczyć jednej lub obu stron w związku). Konsekwencją słabego lub całkowitego braku emocjonalnego zaangażowania jest powolny rozpad więzi, pogłębiające się konflikty między partnerami, brak wzajemnego zrozumienia i satysfakcji z bycia razem.

Jeśli istnieje jeszcze szansa na odbudowanie intymnej relacji z drugą osobą, warto o to walczyć. Poczucie spełnienia i bycia kochanym to to, co życiu najważniejsze, a dobre relacje z bliską osobą znacząco wpływają na radość z życia i jego jakość.

Terapia dla par pomaga wielu osobom, a jej celem jest m.in.:

 • określenie wzajemnych potrzeb w związku i dążenie do ich realizacji;
 • zrozumienie emocji drugiej osoby i różnic w przeżywaniu problemów;
 • zrozumienie wpływu innych czynników na zachowanie się partnera (relacje w rodzinie, przeszłe doświadczenia, wpływ osób trzecich na związek);
 • dostrzeżenie własnych wzorców zachowań – umiejętność postawienia się w sytuacji partnera (empatia, wyrozumiałość wobec słabości);
 • opracowanie planu terapeutycznego, rozmowa o trudnościach i wyciąganie konstruktywnych wniosków z dialogu;
 • poprawa relacji w związku (w tym sposobu i jakości komunikacji oraz doświadczania bliskości);
 • wyznaczenie granic oraz wprowadzanie w codzienną praktykę ustalonych zmian;
 • podjęcie decyzji o przyszłości związku.

Kiedy warto udać się do psychoterapeuty?

Na terapię dedykowaną partnerom i rodzinom warto udać się w każdej sytuacji, gdy pojawia się poważny problem,  z którym nie potrafimy sami sobie poradzić. Psychoterapeuta dla par może pomóc np. w przypadku:

 • narastających trudności w porozumiewaniu się (negatywne emocje, wrogość, kłótnie – nawet w mało istotnych sprawach);
 • konfliktów na tle wspólnie podejmowanych decyzji;
  brak zainteresowania potrzebami drugiej osoby w związku;
 • odczuwania w związku osamotnienia;
 • gdy związek z drugą osobą staje się źródłem smutku, rozgoryczenia, odczuwanego zniewolenia;
 • gdy codzienność z partnerem/partnerką jest coraz bardziej dokuczliwa;
 • małżeństwo/para rozważa możliwość rozstania się, separacji, rozwodu;
 • pojawienia się problemów – w tym zdrowotnych;
  kryzysu związanego z: macierzyństwem, nadmiarem obowiązków, pracą, chorobą, wypadkiem;
 • pojawieniem się konfliktu z prawem;
 • uzależnienia partnera/partnerki/pary;
 • problemów natury seksualnej: braku lub ograniczenia zbliżeń intymnych, niezaspakajanie potrzeb seksualnych partnera/partnerki;
 • pojawienia się w związku osoby trzeciej: osoba z zewnątrz, znajomy/znajoma lub grupa osób, rodzic/członek rodziny jednego z partnerów;
 • zdrady.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Helath pomagamy nie tylko małżeństwom i parom, ale i całym rodzinom.

Jak wygląda terapia rodzin?

Jak każdy inny rodzaj terapii, terapia rodzin również rozpoczyna się konsultacją. Psycholog zapoznaje się z sytuacją i sprawdza, kogo trudności dotyczą – czy główny problem jest efektem np. relacji rodziców z dzieckiem, czy konfliktu między dorosłymi. Z terapeutycznego punktu widzenia bardzo istotny jest wiek dziecka – jeśli sytuacja jego dotyczy – i innych, szczególnych okoliczności, które mogły lub mogą wpływać na rodzinne relacje (uzależnienie, konflikty z prawem, problemy finansowe).

Podczas konsultacji w ramach terapii rodzin terapeuta diagnozuje problem, zapoznaje się z systemem rodzinnym, jego funkcjonowaniem i tłem występującego problemu. Spotkania terapeutyczne mogą odbywać się z udziałem całej rodziny lub pojedynczych osób (rodzice z dzieckiem, sami rodzice, rodzeństwo).

Terapeuta rodzin jest neutralny wobec rodziny i pojedynczych jej członków. To niezależny mediator, słuchacz i obserwator, który pomaga uporać się z problemami.

Sesja terapeutyczna ma na celu ukazanie zasobów rodziny, wykrzesanie jej wewnętrznej siły i determinacji (która objawia się m.in. podjętą decyzją o potrzebie terapii). Dzięki rozmowie z profesjonalistą MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego rodzina może na nowo odkryć siebie i swoje potrzeby. To tutaj odkrywają się motywacje, odsłaniają emocje, budzi radość i sens walki o dobro dzieci, rodziców i całej rodziny.

Terapia rodzin – kiedy warto udać się do psychoterapeuty?

Podobnie jak wsparcie psychologiczne dla par, terapię rodzinną warto podjąć, gdy:

 • narastają konflikty rodzinne, coraz częściej występujące kłótnie;
 • pojawiają się trudności we wzajemnych relacjach – między rodzicami i dzieckiem, międzypokoleniowe (dziadkowie-rodzice-wnuki), między dziećmi, między rodzicami;
 • pojawiają się problemy wychowawcze dzieci;
 • występuję problemy edukacyjne u dzieci;
 • pojawiają się problemy wieku dorastania – adolescencyjne;
 • członek rodziny odczuwa silne, nieprzyjemne, skrajne emocje: wrogość, złość, frustracje, smutek, niechęć, obojętność;
 • pojawia się kryzys związany z problemami w obrębie rodziny: utrata płynności finansowej, utrata pracy, trudne sytuacje związane z wykonywaną pracą i obowiązkami, konflikty z prawem jednego z członków rodziny;
 • pojawiają się nałogi: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od dopalaczy, uzależnienie od komputera lub gier komputerowych;
 • nagle zmienia się sytuacja życiowa i związane są z nią trudne emocje: wypadek, choroba, kalectwo, śmierć bliskiej osoby;
 • brakuje lub ogranicza się potrzeb rodziny – brak czasu i uwagi poświęcanej członkom rodziny, konflikty rodziców, osamotnienie, ogólne zniechęcenie;
 • zmiana zachowania członka rodziny, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, zamartwianie się, skrywanie przykrych emocji, separowanie się i izolowanie od rodziny;
 • brakuje silnych więzi i wsparcia w rodzinie;
 • coraz bardziej dokucza wspólne, codzienne życie;
 • pojawiają się problemy małżeńskie/w związku, które oddziałują na wszystkich członków rodziny: trudności w porozumiewaniu się, niezrozumienie, kłótnie, zdrada.

Dlaczego warto dbać o relacje w parze i rodzinie?

To prawda, że „niedaleko pada jabłko od jabłoni”. W kontekście uwarunkowań patologii społecznych, wśród których wyróżnia się zachowania agresywne, już dawno zauważono wpływ środowiska rodzinnego jako jednego z kluczowych elementów budujących wartości dziecka. 

Jako pierwotna grupa społeczna, rodzina może przekazywać szereg pozytywnych wartości kolejnemu pokoleniu. Jednak to samo środowisko, może rozbudzać u dzieci i młodzieży mnóstwo zachowań aspołecznych – agresja, przemoc, uzależnienia, prostytucja.  

Rodzina podlega procesowi rozwoju. Jest on wynikiem oddziaływania szerszych systemów społecznych oraz indywidualnych zmian członków rodziny i stosunków pomiędzy nimi. Pomimo zmian makrospołecznych (…), rodzice nadal stanowią podstawę dla rozwoju dzieci, a dzieci stanowią szansę dla rozwoju indywidualnego swoich rodziców.

Interwencja psychologiczna jest tym bardziej potrzebna, im większe jest ryzyko negatywnego oddziaływania na przyszłe zachowania i wyznawane wartości przez dzieci. Przyszłość dziecka tworzy się dziś, dlatego warto zadbać o dobro rodziny i skorzystać z terapii par lub tej dedykowanej całej rodzinie. Świadoma siebie, swoich potrzeb, motywacji i uczuć rodzina jest silniejsza, a jej życie codzienne — łatwiejsze. Terapia dla rodziny może pomóc osiągnąć odpowiednią jakość życia: bez żalu, złości, kłótni i niezrozumienia. 

Terapia par i rodzin w przypadku uzależnienia

Jako zachowanie destrukcyjne, uzależnienie niszczy nie tylko osobę nim dotkniętą, ale również jej najbliższe otoczenie: rodzinę i partnera/partnerkę. Wśród najczęściej występujących problemów (nałogów) jednego lub kilku członków rodziny, pojawiają się:

 • alkoholizm;
 • narkomania (w tym uzależnienie od dopalaczy);
 • uzależnienie od komputera, internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego;
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się);
 • zakupoholizm;
 • seksoholizm.

Podjęcie terapii par w przypadku współistnienia uzależnienia ma na celu:

 • rozpoznać mechanizmy uzależnienia/współuzależnienia;
 • wspierać związek i relacje w sytuacji poddania się danej osoby leczeniu;
 • wzmacnianie poczucia wartości i odporności na negatywne doświadczenia;
 • poprawę wzajemnych relacji partnerów oraz rodziny (dzieci).

Ile kosztuje terapia dla par? Jak się zapisać?

Cena terapii dla par w Centrum zdrowia Psychicznego MindHealth wynosi od 200 do 260 zł* (koszty zależą od usytuowania placówki i formy konsultacji: dostępna jest wizyta stacjonarna oraz telemedyczna).

Cenę w swojej miejscowości można sprawdzić w cenniku — placówki MindHealth zlokalizowane są w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Krakowie.

Zapisy przeprowadzane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić także online w sklepie internetowym.

Czas trwania terapii małżeńskiej

Każda para i rodzina jest nieco inna, ze względu na charakter, rodzaj trudności w związku i stopień nieporozumienia uratowanie związku lub dojście do innej decyzji będącej celem terapii może więc zająć różną ilość czasu. 

Najczęściej terapia małżeńska lub terapia par w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego trwa kilka-kilkanaście miesięcy. Zdarza się oczywiście, że kryzys w związku udaje się zażegnać już po kilku spotkaniach. Chcąc skorzystać z pomocy, trzeba jednak liczyć się z tym, że będzie to dłuższy, wymagający wiele cierpliwości i wysiłku proces.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia małżeństw, par i rodzin