Neuropsycholog Warszawa

Niedomagania natury psychologicznej mogą wynikać z zaburzeń zachodzących pomiędzy układem nerwowym a procesami poznawczymi. W takim wypadku nieocenioną pomocą dla Pacjenta będzie specjalistyczna konsultacja z neuropsychologiem.

Neuropsycholog w Warszawie pomoże odzyskać formę lub zapobiec trudnościom. Zapewniamy profesjonalną diagnozę i indywidualne podejście.

Neuropsycholog w Warszawie siedzi na kanapie z notatnikiem

Poznaj naszych specjalistów:

Spis treści:

Kim jest neuropsycholog w Warszawie?

Neuropsycholog zajmuje się szeroko pojętym analizowaniem, interpretowaniem oraz diagnozowaniem zaburzeń mózgu, które wpływają na zachowanie się osoby chorej. W praktyce oznacza to, że istotna jest znajomość anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz problematyki w relacji mózg-zachowanie.

Neuropsychologiem w Warszawie jest osoba z odpowiednim wykształceniem i predyspozycjami do wykonywania zawodu, w którym cierpliwość, empatia i zrozumienie odgrywają kluczową rolę. Neuropsycholog zajmuje się badaniem procesów fizjologicznych układu nerwowego, które wiąże z zachowaniem i funkcjami poznawczymi Pacjenta.

W codziennej pracy neuropsycholog diagnozuje i podejmuje decyzję o dalszym oddziaływaniu terapeutycznym osób z zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi i zaburzeń zachowania, których źródłem jest patologia układu nerwowego.

Specjaliści wykorzystują współczesne koncepcje szkół badawczych – z obszaru neuropsychologii, psychologii oraz wszystkich nauk i dyscyplin pokrewnych.

Neuropsycholodzy prowadzą indywidualne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod leczenia zaburzeń psychologicznych i układu nerwowego. We współpracy z Pacjentem, uwzględnia się jego szczególne predyspozycje i w związku z tym — stosuje różnorodne formy terapii.

Neuropsycholog - zadania

Specjaliści w zakresie neuropsychologii przyjmujący w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie zajmują się:

 • badaniem z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod (celem jest określenie faktycznego problemu Pacjenta);
 • diagnozowaniem neuropsychologicznym dzieci, młodzieży, osób dorosłych;
 • czynnościami diagnostyczno-terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z Pacjentami neurologicznymi:
  • z dysfunkcją układu nerwowego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania poznawczego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania społecznego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania zawodowego.
 • metodami terapeutycznymi z uwzględnieniem wybranych deficytów mózgowych;
 • samodzielną współpracą z Pacjentem;
 • współpracą w zespole interdyscyplinarnym (konsultowanie stanu Pacjenta z: lekarzem wybranej specjalizacji, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, logopedą, psychologiem, pielęgniarką);
 • wsparciem psychologicznym osób, które nie radzą sobie z nagłą zmianą sytuacji zdrowotnej (z chorobą);
 • uzupełnianiem dokumentacji medycznej Pacjentów;
 • sporządzaniem opinii z badań neuropsychologicznych;
 • sporządzaniem sprawozdań z przebiegu rehabilitacji (leczenia);
 • prowadzeniem rozmów edukacyjnych z rodzicami/opiekunami Pacjenta;
 • prewencją zdrowia pod względem psychologicznym i promocją (profilaktyką) zdrowia.

Co warto wiedzieć o neuropsychologii?

Badanie procesów psychicznych oraz motywów ludzkich zachowań wymaga ogromnej wiedzy i zaangażowania ze strony specjalistów. Psychologia jako nauka, zajmuje się mechanizmami i prawami, które tymi procesami rządzą. Nie inaczej jest w przypadku szczególnej jej specjalizacji, dziedzinie zajmującej się człowiekiem, jego zachowaniami i układem nerwowym jednocześnie – neuropsychologii.

Neuropsychologia kliniczna to specjalność w psychologii klinicznej, która poświęcona została zrozumieniu związków między mózgiem (ośrodkowym układem nerwowym) a funkcjonowaniem poznawczym i behawioralnym. Nauka porusza niezbędne zagadnienia m.in. w zakresie:

 • podstaw neurologii (w tym klinicznej);
 • podstaw logopedii;
 • patologii ośrodkowego układu nerwowego (OUN);
 • rehabilitacji neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych.

Neuropsycholog Warszawa - kiedy umówić się na wizytę?

Do neuropsychologa warto się zapisać, jeśli zauważamy u siebie lub najbliższych jakiekolwiek przewlekłe trudności związane z układem nerwowym.

Na konsultację powinni w szczególności udać się Pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych (np. w skutku wypadku), udarach mózgu czy cierpiący na stwardnienie rozsiane.

Diagnoza neuropsychologiczna w Warszawie jest wskazana także wtedy, gdy Pacjent przejawia:

 • zaburzenia pamięci, zapominanie (w tym o podstawowych, codziennych czynnościach);
 • zaburzenia uwagi i koncentracji, łatwe rozpraszanie się, trudności w zapamiętywaniu prostych przekazów;
 • problemy z orientacją czasu i miejsca;
 • osłabione precyzowanie potrzeb, trudności w podejmowaniu decyzji;
 • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, słuchowe, dotykowe;
 • deficyty wykonawcze;
 • zmiany w zakresie zachowania;
 • zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym;
 • nieadekwatność zachowań (dowcipkowanie, agresja, obojętność, apatia);
 • zaburzenia samokontroli i krytycyzmu;
 • i inne.

Z jakimi schorzeniami zmagają się Pacjenci gabinetu neuropsychologicznego?

 • udar mózgu: zakrzepowo-zatorowy; zatorowy, hemodynamiczny;
 • udar mózgu krwotoczny (wylew) w tym śródmózgowy oraz krwotok podpajęczynówkowy;
 • uraz czaszkowo-mózgowy;
 • Pacjent pooperacyjny (operacje neurochirurgiczne).

Przebieg wizyty u neuropsychologa

Pacjent może samodzielnie zgłosić się na konsultację do neuropsychologa lub zrobić to na zlecenie lekarza prowadzącego (np. neurologa).

Wizyta u neuropsychologa w Warszawie to:

 • sprawdzenie ogólnego stanu medycznego Pacjenta;
 • wywiad (rozpoznanie);
 • badanie neuropsychologiczne, które polega na:
  • sprawdzeniu sposobu funkcjonowania Pacjenta na co dzień;
  • ocenie procesów: pamięci, koncentracji, uwagi, myślenia, kojarzenia oraz refleksu;
  • wydaniu opinii na temat najodpowiedniejszej metody leczenia i wsparcie Pacjenta z problemami neurologicznymi.
 • terapia neuropsychologiczna (dobór odpowiednich metod i ćwiczeń, z uwzględnieniem stanu Pacjenta i jego możliwości – po konsultacjach również z innymi specjalistami np. logopedą, fizjoterapeutą);
 • opiniowanie postępów z podjętej rehabilitacji.

Dobry neuropsycholog w Warszawie: jak się umówić?

Jeśli szukasz neuropsychologa w Warszawie, zapisz się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zgłoszenia do placówek w stolicy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24.

Do neuropsychologa można umówić się też online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Ile kosztuje wizyta u neuropsychologa w Warszawie?

Cena wizyty u neuropsychologa lub neuropsychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie to 220 zł*.

Istnieje możliwość osobistego spotkania lub wzięcia udziału w zdalnej konsultacji telemedycznej.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neuropsycholog Warszawa