Neuropsycholog Warszawa

Niedomagania natury psychologicznej mogą wynikać z zaburzeń zachodzących pomiędzy układem nerwowym a procesami poznawczymi. W takim wypadku nieocenioną pomocą dla Pacjenta będzie specjalistyczna konsultacja z neuropsychologiem.

Neuropsycholog w Warszawie pomoże odzyskać formę lub zapobiec trudnościom. Zapewniamy profesjonalną diagnozę i indywidualne podejście.

Neuropsycholog w Warszawie siedzi na kanapie z notatnikiem

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Kim jest neuropsycholog w Warszawie?

Neuropsycholog zajmuje się szeroko pojętym analizowaniem, interpretowaniem oraz diagnozowaniem zaburzeń mózgu, które wpływają na zachowanie się osoby chorej. W praktyce oznacza to, że istotna jest znajomość anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz problematyki w relacji mózg-zachowanie.

Neuropsychologiem W Warszawie jest osoba z odpowiednim wykształceniem i predyspozycjami do wykonywania zawodu, w którym cierpliwość, empatia i zrozumienie odgrywają kluczową rolę. Neuropsycholog zajmuje się badaniem procesów fizjologicznych układu nerwowego, które wiąże z zachowaniem i funkcjami poznawczymi Pacjenta.

W codziennej pracy neuropsycholog diagnozuje i podejmuje decyzję o dalszym oddziaływaniu terapeutycznym osób z zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi i zaburzeń zachowania, których źródłem jest patologia układu nerwowego.

Szczegółowe zadania

Specjaliści w zakresie neuropsychologii przyjmujący w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie zajmują się:

 • badaniem z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod (celem jest określenie faktycznego problemu Pacjenta);
 • diagnozowaniem neuropsychologicznym dzieci, młodzieży, osób dorosłych;
 • czynnościami diagnostyczno-terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z Pacjentami neurologicznymi:
  • z dysfunkcją układu nerwowego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania poznawczego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania społecznego;
  • z zaburzeniami funkcjonowania zawodowego.
 • metodami terapeutycznymi z uwzględnieniem wybranych deficytów mózgowych;
 • samodzielną współpracą z Pacjentem;
 • współpracą w zespole interdyscyplinarnym (konsultowanie stanu Pacjenta z: lekarzem wybranej specjalizacji, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, logopedą, psychologiem, pielęgniarką);
 • wsparciem psychologicznym osób, które nie radzą sobie z nagłą zmianą sytuacji zdrowotnej (z chorobą);
 • uzupełnianiem dokumentacji medycznej Pacjentów;
 • sporządzaniem opinii z badań neuropsychologicznych;
 • sporządzaniem sprawozdań z przebiegu rehabilitacji (leczenia);
 • prowadzeniem rozmów edukacyjnych z rodzicami/opiekunami Pacjenta;
 • prewencją zdrowia pod względem psychologicznym i promocją (profilaktyką) zdrowia.

Formy terapii neuropsychologicznej w Warszawie

W codziennej pracy neuropsycholodzy wykorzystują współczesne koncepcje szkół badawczych – z obszaru neuropsychologii, psychologii oraz wszystkich nauk i dyscyplin pokrewnych.

Specjaliści prowadzą indywidualne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod leczenia zaburzeń psychologicznych i układu nerwowego. We współpracy z Pacjentem, uwzględnia się jego szczególne predyspozycje i w związku z tym — stosuje różnorodne formy terapii.

Co warto wiedzieć o neuropsychologii?

Badanie procesów psychicznych oraz motywów ludzkich zachowań wymaga ogromnej wiedzy i zaangażowania ze strony specjalistów. Psychologia jako nauka, zajmuje się mechanizmami i prawami, które tymi procesami rządzą. Nie inaczej jest w przypadku szczególnej jej specjalizacji, dziedzinie zajmującej się człowiekiem, jego zachowaniami i układem nerwowym jednocześnie – neuropsychologii.

Neuropsychologia kliniczna to specjalność w psychologii klinicznej, która poświęcona została zrozumieniu związków między mózgiem (ośrodkowym układem nerwowym) a funkcjonowaniem poznawczym i behawioralnym. Nauka porusza niezbędne zagadnienia m.in. w zakresie:

 • podstaw neurologii (w tym klinicznej);
 • podstaw logopedii;
 • patologii ośrodkowego układu nerwowego (OUN);
 • rehabilitacji neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych.

Z wizytą u neuropsychologa w Warszawie

W trakcie konsultacji neuropsychologicznej specjaliści mogą zalecić wykonanie badania neuropsychologicznego na podstawie materiałów własnych lub przy pomocy programów komputerowych.

Jak wygląda wizyta?

Pacjent może samodzielnie zgłosić się na konsultację do neuropsychologa lub zrobić to na zlecenie lekarza prowadzącego (np. neurologa).

Wizyta u neuropsychologa w Warszawie to:

 • sprawdzenie ogólnego stanu medycznego Pacjenta;
 • wywiad (rozpoznanie);
 • badanie neuropsychologiczne, które polega na:
  • sprawdzeniu sposobu funkcjonowania Pacjenta na co dzień;
  • ocenie procesów: pamięci, koncentracji, uwagi, myślenia, kojarzenia oraz refleksu;
  • wydaniu opinii na temat najodpowiedniejszej metody leczenia i wsparcie Pacjenta z problemami neurologicznymi.
 • terapia neuropsychologiczna (dobór odpowiednich metod i ćwiczeń, z uwzględnieniem stanu Pacjenta i jego możliwości – po konsultacjach również z innymi specjalistami np. logopedą, fizjoterapeutą);
 • opiniowanie postępów z podjętej rehabilitacji.

Schorzenia, z jakimi zmagają się Pacjenci

Historia medyczna Pacjenta – z jakimi schorzeniami zmagają się Pacjenci gabinetu neuropsychologicznego?

 • udar mózgu: zakrzepowo-zatorowy; zatorowy, hemodynamiczny;
 • udar mózgu krwotoczny (wylew) w tym śródmózgowy oraz krwotok podpajęczynówkowy;
 • uraz czaszkowo-mózgowy;
 • Pacjent pooperacyjny (operacje neurochirurgiczne).

Z jakimi problemami udać się do neuropsychologa w Warszawie?

Do neuropsychologa warto się zapisać, jeśli zauważamy u siebie lub najbliższych jakiekolwiek przewlekłe trudności związane z układem nerwowym.

Na konsultację powinni w szczególności udać się Pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych (np. w skutku wypadku), udarach mózgu czy cierpiący na stwardnienie rozsiane.

Diagnoza neuropsychologiczna w Warszawie jest wskazana także wtedy, gdy Pacjent przejawia:

 • zaburzenia pamięci, zapominanie (w tym o podstawowych, codziennych czynnościach);
 • zaburzenia uwagi i koncentracji, łatwe rozpraszanie się, trudności w zapamiętywaniu prostych przekazów;
 • problemy z orientacją czasu i miejsca;
 • osłabione precyzowanie potrzeb, trudności w podejmowaniu decyzji;
 • zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, słuchowe, dotykowe;
 • deficyty wykonawcze;
 • zmiany w zakresie zachowania;
 • zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym;
 • nieadekwatność zachowań (dowcipkowanie, agresja, obojętność, apatia);
 • zaburzenia samokontroli i krytycyzmu;
  inne.

Zapraszamy do MindHealth Warszawa: ul. Racławicka, Nowolipie

Jeśli szukasz neuropsychologa w Warszawie, zapisz się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zgłoszenia do placówek w stolicy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24.

Z pomocy neuropsychologa w Warszawie można skorzystać w dwóch lokalizacjach:

 • ul. Racławicka 27 (Mokotów);
 • ul. Nowolipie 18 (Śródmieście)

Do neuropsychologa można umówić się też online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Neuropsycholog Warszawa — cena

Cena wizyty u neuropsychologa lub neuropsychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie to 180 zł*.

Istnieje możliwość osobistego spotkania lub wzięcia udziału w zdalnej konsultacji telemedycznej.

*Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo