Terapia dzieci Warszawa: NFZ, prywatnie

Zaburzenia psychiczne u najmłodszych to częste zjawisko. Trudności powinny być jak najwcześniej zdiagnozowane, aby móc na czas podjąć skuteczne leczenie.

Najczęstszą formą pomocy jest psychoterapia dla dzieci. W Warszawie prowadzimy ją w MindHealth. Przyjmują u nas także terapeuci dziecięcy na NFZ.

Dziecko podczas terapii w warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Kto prowadzi terapię dla dzieci w Warszawie?

Terapia dzieci w placówkach MindHealth zlokalizowanych w kilku warszawskich dzielnicach prowadzona jest wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy z najmłodszymi Pacjentami specjalistów.

Psycholog dziecięcy, u którego można umówić wizytę,  jest specjalistą wyszkolonym specjalnie do prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży, która wymaga nieco innych kompetencji i sposobu postępowania, niż praca z Pacjentem dorosłym.

Psychoterapia dla dzieci: co to jest?

To jedna z metod leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Terapia dla dzieci podjęta w odpowiednim czasie umożliwia złagodzenie objawów, wpłynięcie na niestabilne wzorce funkcjonowania oraz wspieranie pozytywnego wzrostu i rozwoju osobowości młodego Pacjenta.

Kto powinien się zapisać?

Psychoterapię dla dzieci w Warszawie stosuje się w przypadku zaburzeń psychicznych u dzieci takich jak np.:

 • zaburzenia lękowe: należą do najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych występujących u dzieci. Objawiają się lękiem nadmiernym do sytuacji. Najczęstsze z nich to lęk przed separacją w dzieciństwie, lęk uogólniony i fobie specyficzne;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: charakteryzuje się występowaniem objawów w postaci myśli natrętnych (obsesji) i czynności natrętnych (kompulsji). Symptomy te w znaczący sposób zaburzają funkcjonowanie pacjenta. Zajmują również dużo czasu;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje w odpowiedzi na traumatyczne wydarzenie. Cechuje się ponownym przeżywaniem traumy, unikaniem bodźców lub sytuacji skojarzonych ze zdarzeniem, zmienioną pobudliwością czy zmianami w funkcjonowaniu poznawczym i nastroju. Objawy PTSD mają wpływ na funkcjonowanie społeczne;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD): nazywa się go również zespołem hiperkinetycznym. Jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych rozpoznawanych u dzieci w wieku szkolnym. Objawia się deficytami uwagi, impulsywnością i nadruchliwością;
 • depresja: jest stwierdzana coraz częściej, zwłaszcza u nastolatków. Charakteryzuje się stale obniżonym nastrojem oraz wieloma innymi objawami psychicznymi i fizycznymi. U dzieci i młodzieży może przyjmować nietypowy obraz – najmłodsi skarżą się wtedy na dolegliwości somatyczne, a nastolatki przejawiają zaburzenia zachowania;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, zaburzenie afektywne dwubiegunowe): podobnie jak depresja należy do zaburzeń nastroju (afektywnych). Charakteryzuje się naprzemiennym występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności) i manii lub hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności). Mogą pojawiać się też epizody mieszane;
 • zaburzenia odżywiania: zalicza się do nich m.in. anoreksję (jadłowstręt psychiczny), bulimię (żarłoczność psychiczną) i zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Ich główną cechą jest nadmierne skupianie się na wyglądzie i wadze. Zaburzenia odżywania mogą powodować dysfunkcje emocjonalne i społeczne oraz zagrażające życiu komplikacje fizyczne;
 • zaburzenia zachowania: ich objawami są powtarzające się zachowania agresywne, buntownicze i aspołeczne. Wpływają one negatywnie na rozwój i interakcje dziecka czy nastolatka. Ich łagodniejszą postacią są zachowania opozycyjno-buntownicze;
 • zaburzenia tikowe: charakteryzują się gwałtownymi, nawracającymi i nierytmicznymi ruchami lub wokalizacjami. Tiki utrzymujące się przez kilka czy kilkanaście miesięcy ma nawet kilkanaście procent dzieci. Najcięższą postacią tików jest zespół Gillesa de la Tourette’a;
 • schizofrenia: jest zaliczana do zaburzeń psychotycznych. Dotyka głównie młodych dorosłych, ale może rozpocząć się wcześniej. Charakteryzuje się urojeniami, omamami, zaburzeniami formalnymi myślenia, niedostosowaniem, załamaniem linii życiowej, brakiem krytycyzmu i tzw. objawami negatywnymi.

Terapia dla dzieci w Warszawie na NFZ: kto może skorzystać?

Szukasz psychoterapeuty dla dzieci w ramach NFZ w Warszawie? Zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Racławickiej 27 (Mokotów) lub przy ul. Nowolipie 18 (Wola), gdzie realizowany jest projekt związany z działaniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Całkiem bezpłatnie i bez skierowania można tam uzyskać pomoc w zakresie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, a także wziąć udział w sesjach wsparcia psychospołecznego.

Terapeuta dzieci na NFZ w Warszawie przyjmuje dzieci w wieku przedszkolnym, a także młodzież i młodzi dorośli aż do 21. roku życia. Z konsultacji mogą też skorzystać rodzice i opiekunowie prawni dzieci.

Psychoterapia dla dzieci w Warszawie – pierwsza wizyta

Podczas pierwszych spotkań psychoterapeuta dziecięcy zazwyczaj zbiera wywiady na temat pacjenta i jego potrzeb. Może poprosić o wypełnienie formularzy dotyczących jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Specjalista stawia też rozpoznanie i wyjaśnia, na czym będzie polegała terapia dla dzieci oraz jak długo będzie trwać.

Na początku leczenia dochodzi również do sformułowania zasad kontraktu terapeutycznego. To umowa, w której zawiera się warunki, na jakich będzie się odbywała psychoterapia. W przypadku terapii dziecka czy nastolatka obejmuje ona też sposób zaangażowania rodziców.

Jak terapeuta włącza rodziców w proces leczenia?

Udowodniono, że zaangażowanie rodziców czy opiekunów w leczenie dziecka poprawia proces zmiany i zwiększa efektywność psychoterapii. Rodzice są włączani w terapię dziecka na różne sposoby, co zależy m.in. od wieku dziecka i podejścia terapeutycznego specjalisty. Poza uzgodnieniem warunków kontraktu może to być np.:

 • psychoedukacja: polega na przekazaniu informacji dotyczących zaburzenia zdrowia psychicznego występującego u pacjenta. W ramach psychoedukacji rodzice otrzymują m.in. wskazówki dotyczące leczenia problemu i codziennego postępowania z dzieckiem;
 • coaching: proponuje się go, jeśli psychoedukacja okaże się niewystarczająca. Obejmuje dodatkowe spotkania, na których rodzice uczą się wypróbowanych metod pomagania dziecku;
 • trening umiejętności rodzicielskich: ma formę zajęć warsztatowych dotyczących wpływania na zachowanie dziecka poprzez zmianę własnego postępowania. Ich program różni się w zależności od problemu występującego u pacjenta i jego wieku;
 • czas dla rodzica na sesjach dziecka: założenia w tej kwestii przyjmuje się w zależności od wieku pacjenta. W przypadku mniejszego dziecka rodzice mogą brać udział w każdej sesji jako tzw. koterapeuci, a w przypadku starszego nastolatka – uczestniczyć w sesjach tylko wówczas, jeśli pacjent i psychoterapeuta uznają to za ważne dla dalszego przebiegu procesu zmiany;
 • terapia własna: jest proponowana, jeśli u rodziców występują problemy zdrowia psychicznego, które nie pozwalają na wsparcie dziecka. Mogą oni wówczas pomóc, podejmując własne leczenie;
 • terapia rodzinna: uzupełnia terapię indywidualną w przypadku poważnego konfliktu między dzieckiem a rodzicami. W jej ramach nad poprawą wzajemnych relacji pracują wszyscy mieszkający razem członkowie rodziny.

Terapia dla dzieci w Warszawie – jak wygląda?

Podczas terapii psychoterapeuta dziecięcy zachęca do mówienia o myślach, uczuciach i trudnościach. By ułatwić to młodszym pacjentom, specjalista używa uproszczonego języka, zabawy, rysowania czy odgrywania ról. Niektórzy psychoterapeuci proszą też o wykonywanie prac domowych. Dziecko, podobnie jak dorosły, ma prawo do autonomii, prywatności, godności i poufności. Realizacją prawa do autonomii jest uzyskanie zgody młodego Pacjenta na terapię.

 Treść wypowiedzi dziecka, jego rysunki czy inne materiały z sesji pozostają poufne. Specjalista może złamać tę zasadę tylko, jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie Pacjenta. Szczegółowy przebieg sesji i czas trwania terapii zależą od problemu i podejścia teoretycznego, na którym opiera się specjalista.

Rodzaje psychoterapii stosowanej w pracy z dziećmi

We współczesnej psychoterapii nie ma jednej, ogólnie przyjętej teorii. Terapeuci pracują w oparciu o różne podejścia. Oto podstawowe informacje o niektórych rodzajach psychoterapii dzieci stosowanych w warszawskich placówkach MindHealth:

 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT): w tym podejściu zakłada się, że to nie sytuacja jako taka, ale sposób myślenia o niej wpływa na stan emocjonalny i zachowanie. Mechanizmem zmiany w CBT dzieci i młodzieży jest budowanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz wypracowanie nowych środków rozumienia świata. Jest to szkoła terapeutyczna zorientowana na rozwiązywanie problemów;
 • terapia systemowa: tak nazywa się podejścia, w których człowiek postrzegany jest jako część systemu rodzinnego. Z ich perspektywy objaw u dziecka to sygnał, że problem kryje się w relacjach między członkami rodziny, jej strukturze czy sposobach wzajemnej komunikacji. Celem zmiany są więc przede wszystkim nieprawidłowości w rodzinie;
 • terapia po urazach psychicznych: jest wdrażana u dzieci i nastolatków doświadczonych przez traumatyczne wydarzenia. Zalicza się do nich m.in. nagłą śmierć kogoś bliskiego, wykorzystywanie seksualne, bycie świadkiem lub ofiarą przemocy domowej czy doświadczenie choroby zagrażającej życiu. Celem terapii jest powrót do równowagi dzięki opanowaniu i zintegrowaniu traumy;
 • terapia psychodynamiczna: w tym podejściu za przyczynę problemów psychicznych uważa się wewnętrzny konflikt lub deficyt w umiejętnościach (możliwościach) pełnienia funkcji rodzicielskich. Pierwszą metodą prowadzącą do zmiany jest dążenie do zaspokojenia zaniedbanych potrzeb rozwojowych dziecka dzięki przekształceniu sytuacji terapeutycznej w ulepszoną wersję pierwotnej sytuacji środowiskowej małego pacjenta. Drugim możliwym rozwiązaniem jest bezpośrednia praca ze środowiskiem dziecka;
 • psychoterapia młodzieży w analizie transakcyjnej (AT): AT jest jednym z najpopularniejszych nurtów psychoterapii integracyjnej (łączącej założenia z różnych koncepcji natury człowieka). Celem psychoterapii w AT jest osiąganie przez pacjenta stanu zwanego autonomią, czyli zdolności do bycia: świadomym, spontanicznym i w relacji z innymi. Centralne miejsce w procesie zajmuje ustalenie (wspólnie z nastolatkiem i rodzicami) celu terapii.

Ile kosztuje terapia dla dzieci w Warszawie?

Koszt pojedynczej wizyty w MindHealth Warszawa to 190 zł*.  Istnieje też możliwość skorzystania z pakietu, dzięki któremu jednostkowy koszt wizyty będzie niższy.

Na konsultację można przyjść osobiście lub skontaktować się z terapeutą za pomocą środków komunikacji zdalnej (telefon, wideo rozmowa).

Psychoterapia dzieci Warszawa - zapisy

Zapisy  na psychoterapię dla dzieci w Warszawie przyjmujemy pod numerem telefonu 22 566 22 24. W zależności od miejsca zamieszkania i preferencji Pacjenci mają możliwość wyboru lokalizacji spośród placówek na Mokotowie (ul. Racławicka) lub w Śródmieściu (ul. Nowolipie).

Wizytę można też zarezerwować także online tutaj.

Zapraszamy do zapisów!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia dzieci Warszawa: NFZ, prywatnie