Terapia psychodynamiczna Warszawa

Ukierunkowana na poznanie i rozwiązanie konfliktów wewnętrznych. Polega na spojrzeniu w głąb siebie, uświadomieniu sobie swoich potrzeb i tego, co wywołuje cierpienie.

Sprawdź, jak prowadzimy psychoterapię psychodynamiczną w Warszawie i umów się do naszych specjalistów.

Terapia psychodynamiczna Warszawa

Terapeuci w Twoim mieście:

Psychoterapia psychodynamiczna w Warszawie: główne założenia

W myśl założeń nurtu psychodynamicznego uznaje się, że człowiek kieruje się w swoim życiu nieświadomymi mechanizmami działania, ukrytymi potrzebami, a także tzw. konfliktami intrapsychicznymi, które swoje korzenie mają również w przeszłości. Zakłada, za odkryciami Freuda, że nieświadomość to obszar, w którym gromadzą się treści wypierane w ramach obrony psychiki, nieakceptowane i problematyczne. Objawem gromadzenia się trudnych przeżyć są marzenia senne, pojawienie się lęków czy zaburzeń nerwicowych.

Założeniem terapii psychodynamicznej jest to, że Pacjent musi zrozumieć i zmienić mechanizmy, które rządzą jego zachowaniem i myśleniem. Dzięki temu, że przełamywany jest schemat zachowania (czy myślenia) może on osiągnąć spokój, a wiele zaburzeń psychicznych mających swoje źródło właśnie w nieświadomych zachowaniach, ustępuje. Mówiąc krótko, źródłem cierpienia Pacjenta jest często tłumienie popędów przez wewnętrznego cenzora, a te tłumione potrzeby szukając ujścia, generują problemy w postaci zaburzeń. W efekcie terapii powinno dojść także do osłabienia tej wewnętrznej cenzury, aby w przyszłości popędy nie były tłumione.

Ważnym elementem psychoterapii w nurcie psychodynamicznym prowadzonej w warszawskich placówkach MindHealth jest to, że opiera się ona na problemach z dzieciństwa i wczesnego dzieciństwa Pacjenta. Zakłada, że źródło problemów psychicznych może znajdować się w nieprzepracowanych problemach z tamtego okresu. Terapia psychodynamiczna pozwala rozprawić się z problemami z dzieciństwa, niezaspokojonymi potrzebami, a także wypracować najlepsze zachowania, które przyniosą Pacjentowi wyciszenie i większe zadowolenie z życia.

Geneza nurtu

Podejście psychodynamiczne bazuje na psychoanalizie (czyli odkryciach Freuda), a także na założeniach teorii relacji z obiektem, psychologii ego i psychologii Kohuta. Ten nurt jest otwarty na nowości z zakresu psychologii i psychiatrii, płynnie wykorzystując je podczas pracy z Pacjentem.

Nazwa terapii określa w dużej mierze jej podstawowe założenia – badanie dynamiki przeżyć u Pacjenta, czyli jego emocji, myśli, reakcji w relacjach z otoczeniem oraz refleksję nad nieświadomością. W terapii psychodynamicznej ważne jest spojrzenie na to, z czego Pacjent nie zdaje sobie sprawy: dotarcie do jego podświadomych pragnień i nieuświadomionych konfliktów (np. chęć sprostania oczekiwaniom rodziców stojąca w konflikcie z zadbaniem o swoje potrzeby).

Dla kogo terapia psychodynamiczna w Warszawie?

Ten rodzaj terapii sprawdzi się u wielu Pacjentów – szczególnie jest ona polecana dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości, z problemami w utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, także z bliskimi, w przypadku wystąpienia zaburzeń depresyjnych, nerwicy oraz u osób w kryzysie.

Podsumowując, o skorzystaniu z terapii w nurcie psychodynamicznym powinni pomyśleć Pacjenci, którzy:

 • czują, że nie do końca rozprawili się ze swoją przeszłością, z traumami z dzieciństwa. Często powracają u nich wspomnienia albo wrażenie, że coś nie jest tak, jak powinno; że jest znowu tak, jak kiedyś;
 • nie rozumieją swoich fantazji albo emocji;
 • odczuwają wewnętrzną pustkę lub jakieś bliżej nieokreślone braki;
 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji;
 • przeżywają wewnętrzne konflikty, nie potrafią pogodzić się ze swoimi dążeniami, mają poczucie, że spełniają wizje kogoś innego, np. rodziców;
 • nie rozumieją, skąd biorą się pewne lęki lub inne negatywne emocje;
 • wiedzą, skąd bierze się cierpienie, ale nie potrafią wyeliminować jego źródła;
 • mają trudności w samoakceptacji.

Wyżej wymienione objawy mogą być przyczyną rozwoju różnych zaburzeń, m.in. depresji, fobii, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania. Podczas psychoterapii w nurcie psychodynamicznym udaje się pomóc większości Pacjentów w rozwiązaniu ich problemu.

Czas trwania terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna jest uważana za terapię długoterminową. Oznacza to, że na ogół trwa od kilku miesięcy (najkrócej pół roku) do nawet kilku lat. Spotkania powinny odbywać się maksymalnie dwa razy w tygodniu, najlepiej z tym samym terapeutą. Oczywiście Pacjent powinien dobrać terapeutę, z którym czuje się komfortowo, ma poczucie bezpieczeństwa i chce rozmawiać o wszystkim, także o trudnych wydarzeniach z dzieciństwa.

Czas trwania terapii w nurcie psychodynamicznym jest ustalany indywidualnie i zależy od rodzaju problemów Pacjenta, nasilenia objawów, motywacji do leczenia oraz jego możliwości emocjonalnych.

Jak wybrać terapeutę?

Rola psychoterapeuty pracującego w nurcie psychodynamicznym opiera się na słuchaniu Pacjenta, rozmowie z nim i wspólnym wyciąganiu wniosków. Ważna jest relacja Pacjent-terapeuta, która służy jako narzędzie analizy i motor do działania, do wprowadzania zmian. Ważne, aby w gabinecie czuć się komfortowo i bezpiecznie, nie wstydzić się mówienia o wszystkich — także o tych nieprzyjemnych — rzeczach. Terapeuta słucha opowieści Pacjenta, próbuje wychwycić problemy i dalej wspólnie je rozważać.

Warszawski terapeuta podąża za Pacjentem, nie narzuca mu tempa zmian, nie proponuje gotowych rozwiązań. To Pacjent decyduje, o czym chce rozmawiać, opowiada o swoich metodach radzenia sobie z problemami, a następnie wspólnie analizują, co można robić inaczej, skąd biorą się problemy.

Terapia psychodynamiczna w Warszawie: cena

MindHealth Warszawa psychoterapia kosztuje 190 zł za jedną sesję*. Istnieje także możliwość zakupu pakietu sesji, gdzie za 5 spotkań zapłacimy 870 zł*. Spotkania z terapeutą trwają około 50 minut.

Istnieje także możliwość prowadzenia terapii poprzez teleporady. Zapisy na konsultacje możesz dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 566 22 24 lub poprzez sklep online.

Skuteczność sesji terapeutycznych

Badania naukowe potwierdzają skuteczność terapii, dlatego Pacjenci, którzy odczuwają cierpienie, powinni jak najszybciej skorzystać z tej formy pomocy. Korzyści z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym są długofalowe i utrzymują się latami. Pacjent zyskuje przede wszystkim świadomość siebie, swoich popędów, emocji, przepracowane zostają traumy z dzieciństwa, a także osłabiony zostaje wewnętrzny cenzor.

Efekty terapii psychodynamicznej prowadzonej w poradniach w Warszawie to m.in.:

 • przepracowanie traum z dzieciństwa, bowiem założeniem terapii jest to, że wiele psychopatologii ma źródło właśnie w młodości;
 • nacisk na uświadomienie tego, co nieświadome, wewnętrznych konfliktów i emocji;
 • nauczenie Pacjenta jego mechanizmów obronnych i pokazanie, że często są one wynikiem tłumienia emocji lub popędów.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia psychodynamiczna Warszawa