Terapia grupowa Katowice

Terapia grupowa wykorzystuje istotne elementy komunikacji i interakcji między jej uczestnikami: pozwala to Pacjentom na ważne dla postępów terapii poczucie wspólnoty i wzajemnego wsparcia.

MindHealth oferuje profesjonalną terapię grupową w Katowicach prowadzoną przez trenerów terapii zajęciowych.

Terapia grupowa w Katowicach: uczestnicy siedzący w kręgu

Co to jest terapia grupowa?

Terapia grupowa w Katowicach to specyficzny rodzaj leczenia, wykorzystujący dynamikę ukształtowanej i obecnej podczas spotkań (sesji) grupy ludzi. Obecność osób pozostających w terapii (trenera i uczestników) sprawia, że kształtujące się relacje wpływają korzystnie na leczenie (radzenie sobie z trudnościami i sytuacją, w której Pacjent się znajduje).

Podczas spotkań grupowych najważniejsze jest odpowiednie nawiązywanie i podtrzymywanie przez specjalistę kontaktu terapeutycznego z podopiecznymi, a nierzadko również rodziną, środowiskiem i pozostałymi osobami zajmującymi się zdrowiem psychicznym pacjenta.

Celem terapii grupowej jest poprawa funkcjonowania jej członków pod względem fizycznym i psychicznym. Istotą sesji terapeutycznych jest budowanie równie właściwych relacji społecznych. W ramach terapii specjaliści podejmują się żmudnej pracy nad integracją społeczną czy zawodową wszystkich członków grupy.

Terapia grupowa Katowice: najważniejsze informacje

Podczas terapii wykorzystuje się różne modele pracy w grupie, formy wsparcia i leczenia. Można wyróżnić kilka koncepcji: w tym podejście dynamiczne czy trening behawioralny.

Jednak aby osiągnąć najlepsze efekty, terapeuci czerpią wiedzę i doświadczenie z różnych modeli terapeutycznych. Warto również podkreślić, że bez względu na „wyznawaną” szkołę terapeutyczną, najważniejsze podczas sesji jest skupienie się na obowiązującej zasadzie pracy „tu i teraz”.

Wsparcie grupowe będzie dla znacznej części Pacjentów jedną z metod leczenia (wpisaną w program terapeutyczny) lub kolejną próbą uporania się z problemem. Bywa, że na tle całej grupy terapeuta podejmuje się pracy indywidualnej z podopiecznym i jest to rodzaj terapii pośredniej. Dla innych może być to pierwsze spotkanie w drodze po pozytywną zmianę i niezbędną pomoc — zwłaszcza gdy stoi się na „życiowym zakręcie”.

Dla kogo?

Z formy wsparcia grupowego w Katowicach mogą skorzystać m.in. osoby:

 • uzależnione od substancji psychoaktywnych i zażywające substancje prowadzące do uzależnienia;
 • ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi i zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, w tym m.in.:
  - alkoholu;
  - opioidów;
  - kokainy;
  - substancji nasennych i uspokajających;
  - halucynogenów;
  - tytoniu;
  - substancji halucynogennych;
  - rozpuszczalników;
  - dopalaczy t.zw. nowych substancji psychoaktywnych;
 • uzależnione od czynności i zachowań (uzależnienia behawioralne, zachowania uzależniające), w tym m.in. od:
  - hazardu (patologiczny hazard);
  - Internetu (siecioholizm);
  - gier komputerowych;
  - telefonu/smartfona (fonoholizm);
  - zakupów (zakupoholizm);
  - pracy (pracoholizm);
  - ćwiczeń fizycznych;
 • z zaburzeniami osobowości, w tym:
  - osobowość chwiejna emocjonalnie, typu borderline;
  - osobowość lękliwa;
  - osobowość zależna;
  - osobowość antyspołeczna;
 • z zaburzeniami nerwicowymi;
 • zmagające się z fobiami;
 • ze zdiagnozowaną lub podejrzeniem depresji;
 • z dystymią;
 • z problemami rodzinnymi, w małżeństwie, w relacji partnerskiej.

Na terapię grupową katowickie Centrum MindHealth zaprasza także osoby:

 • z problemami życia emocjonalnego;
 • doświadczające poczucia braku sensu, beznadziei;
 • z trudnościami w nawiązywaniu bliskich, intymnych relacji;
 • odczuwające stale niepokój, lęk, napięcie;
 • z barierą w komunikacji i interakcji społecznej;
 • doświadczające trudności w budowaniu przyjacielskich relacji lub nie potrafiące utrzymać takich relacji dłużej;
 • z obniżonym samopoczuciem;
 • zestresowane, stale rozdrażnione, doświadczające z tego powodu trudności w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym lub te sfery życia są źródłem nadmiernie odczuwanego stresu;
 • ze współuzależnieniem (syndrom DDA; Dorosłe Dzieci Alkoholików);
 • z problemami w życiu zawodowym;
 • z kryzysem małżeńskim;
 • z trudnościami wychowawczymi;
 • z zaburzeniami odżywiania;
 • z innymi wartymi skonsultowania, rozpoznania lub leczenia niedomaganiami i problemami.

Kompetencje terapeuty grupowego - MindHealth Katowice

Umiejętności zawodowe, doświadczenie i kwalifikacje terapeuty są nieocenionym elementem wsparcia uczestników spotkań grupowych. Do zadań psychoterapeuty należy przede wszystkim utworzenie składu grupy terapeutycznej. Sam proces wymaga odpowiedniego przygotowania się, przestrzegania reguł, dostosowania np. wieku osób biorących udział w terapii.

Ponadto, terapeuta grupowy:

 • nawiązuje kontakt z Pacjentem, zapewniając mu jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny;
 • analizuje sytuację Pacjenta na podstawie wywiadu i obserwacji;
 • rozpoznaje i diagnozuje potrzeby bio-psycho-społeczne uczestników;
 • podejmuje decyzje o najodpowiedniejszej metodzie i technice terapeutycznej;
 • planuje grupowy i indywidualny program działań terapeutycznych;
 • na podstawie zebranych informacji, w oparciu o obserwację, po przeprowadzonej konsultacji, prowadzący przypisuje do grupy terapeutycznej uczestnika o określonych cechach;
 • przygotowuje grupę terapeutyczną do sesji psychoterapii zbiorowej;
 • tworzy niezbędną dokumentację w oparciu o przebieg i efekty stosowanej terapii;
 • przeprowadza: treningi terapeutyczne, badania psychologiczne, testy osobowości, zajęcia dydaktyczne w celu poprawy funkcjonowania uczestnika pod względem psychicznym i społecznym.

Cele i zadania wsparcia grupowego

To między innymi od struktury grupy i jej uczestników zależy, jakie zadania i cele do zrealizowania zostaną postawione przed grupą terapeutyczną. Prowadzący terapię specjaliści odpowiednio modyfikują przyjęte założenia i dostosowują najlepsze metody w taki sposób, aby jak najwnikliwiej uzyskać wgląd w problematykę uczestników sesji.

Psychoterapeuta dba o to, aby uczestnicy zrozumieli i wprowadzili zmianę nieprawidłowych wzorców zachowań na takie, które są społecznie bardziej akceptowalne. Terapia pomaga uczestnikom oduczyć się błędnych wzorców myślenia i reagowania.

Podczas spotkań, grupa uczy się różnych interpretacji, odmiennego zdania otoczenia, empatii. Sesje wpływają na rozwój kompetencji społecznych, pomagają zoptymalizować wpływ na własne życie, niezależność, sprawność czy poczucie szczęścia.

Udział w terapii grupowej w Katowicach ma na celu m.in.:

 • określić i modyfikować swój system wartości;
 • uzyskać większą pewność siebie;
 • wzmocnić lub odkryć swoje zasoby;
 • praktykować zdobyte podczas sesji umiejętności w życiu codziennym;
 • rozwiązać, usunąć lub zminimalizować problemy wewnętrzne, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie w życiu osobistym.

Rodzaje terapii grupowej w MindHealth

Według najogólniejszego podziału istnieją dwa rodzaje terapii grupowej:

 1. Praca w grupie zamkniętej;
 2. Praca w grupie otwartej.

Klasyfikuje się również terapię grupową:

 • długoterminową (do średnio 2 – 2,5 roku);
 • czasowo limitowaną:
  - krótkoterminowa (trwająca kilka miesięcy);
  - średnioterminowa (trwająca do 1,5 roku);
 • dedykowaną (grupy wsparcia).

Psychoterapia grupowa Katowice - metody i techniki

Podczas spotkań terapeutycznych prowadzący sesje psychoterapeuta może stosować różne metody i techniki wspomagające leczenie w grupie. Wśród nich znajdują się:

 • społeczność terapeutyczna;
 • psychoanaliza;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • psychodramy;
 • ćwiczenia uważności;
 • gry;
 • muzykoterapia;
 • treningi interpersonalne;
 • trening funkcji poznawczych;
 • trening asertywności społecznej;
 • zajęcia integracyjne;
 • hipnoza;
 • nauka pozytywnego myślenia;
 • aktywizacja behawioralna;
 • arteterapia (analiza projekcyjna zajęć arteterapeutycznych);
 • choreoterapia;
 • teatroterapia.

Jak się zapisać?

Zapisy na terapię grupową w Katowicach przyjmujemy pod nr tel. 22 566 22 24. Warunkiem rozpoczęcia spotkań jest zebranie się odpowiedniej liczby osób chętnych do udziału w terapii — jeżeli okaże się, że grupa jeszcze nie może ruszyć, zapiszemy Cię na listę rezerwową i poinformujemy Cię, gdy tylko będzie to możliwe.

Terapia grupowa Katowice