Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy występują zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Charakteryzują się różnym stopniem nasilenia, ale we większości przypadków dzięki ćwiczeniom i terapii możliwa jest znacząca poprawa sytuacji.

Sprawdź, jakie są typy zaburzeń mowy i ich przyczyny, a także jak pomagamy osobom nimi dotkniętym w Mind Health.

Zaburzenia mowy leczone w gabinecie
Mindhealth logo