Seksuolog Poznań

Z danych światowych wynika, że 40-45% kobiet i 20-30% mężczyzn przejawia przynajmniej jedno z zaburzeń seksualnych. Ich pokonanie prowadzi do poprawy jakości życia, stanu zdrowia, samopoczucia i relacji w związku.

Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem się do specjalisty. Wsparcie doświadczonych seksuologów w Poznaniu oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Seksuolog Poznań

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Kim jest seksuolog w Poznaniu?

Seksuolog w MindHealth w Poznaniu zajmuje się zdrowiem seksualnym i pomaga w przypadku związanych z nim problemów. Jednym z obszarów jego zawodowych zainteresowań jest leczenie dysfunkcji i innych zaburzeń seksualnych. Zalicza się do nich m.in. zmniejszone pożądanie lub jego brak, przedwczesny wytrysk czy zaburzenia związane z bólem.

Jeżeli doskwierają nam tego typu trudności, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty. Nie należy się go wstydzić. Potraktuje on nas z empatią i zrozumieniem, wesprze w przełamaniu zahamowań i w mówieniu o trudnościach, zmniejszy obawy i lęk oraz udzieli fachowej pomocy.

Kiedy warto zgłosić się do seksuologa?

Wizytę u seksuologa, np. w poznańskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth, powinniśmy rozważyć, jeżeli doskwierają nam problemy takie jak:

 • hipolibidemia (brak lub utrata potrzeb seksualnych): to stały lub nawracający brak seksualnych czy erotycznych myśli, lub fantazji oraz brak potrzeby seksualnej;
 • zaburzenia orgazmu u kobiet: charakteryzują się wyraźnym opóźnieniem, rzadkim występowaniem lub brakiem orgazmu;
 • zaburzenia ejakulacji i orgazmu u mężczyzn: obejmują wiele objawów o zróżnicowanym podłożu (najczęstszym zaburzeniem z tej grupy jest przedwczesny wytrysk);
 • zaburzenia erekcji: to trudność w powstaniu lub utrzymaniu erekcji niezbędnej do odbycia satysfakcjonującego stosunku;
 • dyspareunia: charakteryzuje się stałym lub okresowym bólem narządów płciowych przed stosunkiem, w trakcie lub po nim (występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet);
 • pochwica: polega na skurczu mięśni otaczających pochwę, co sprawia, że penetracja członkiem jest niemożliwa lub bolesna;
 • zaburzenia podniecenia seksualnego u kobiet: cechują się brakiem subiektywnego podniecenia i/lub reakcji genitalnej, lub innej reakcji somatycznej;
 • awersja seksualna: w tym zaburzeniu perspektywa kontaktu seksualnego z partnerem wywołuje silne negatywne uczucia i lęk, które są wystarczające, by unikać zbliżeń;
 • nadmierny popęd seksualny: inaczej nazywany erotomanią, uzależnieniem od seksu, nimfomanią czy kompulsywnością seksualną;
 • parafilie (zaburzenia preferencji seksualnych): charakteryzują się niezwykłymi, dewiacyjnymi lub dziwacznymi impulsami, fantazjami i zachowaniami (zalicza się do nich m.in. fetyszyzm, ekshibicjonizm czy sadomasochizm);
 • zaburzenia identyfikacji płciowej (zespoły dezaprobaty płci): ich przykładem jest transseksualizm, który charakteryzuje utrzymujące się pragnienie życia i akceptacji w roli osoby o płci przeciwnej.

Jakie zaburzenia leczy seksuolog?

Seksuolodzy zajmują się leczeniem wielu różnych problemów i zaburzeń. Do najczęstszych należą dysfunkcje seksualne, definiowane jako częsta i powtarzająca się niezdolność do uczestniczenia w interakcjach seksualnych odpowiednio do pragnień.

Seksuolog wspiera także Pacjentów z zaburzeniami identyfikacji płciowej czy preferencji seksualnych. Pomaga również w problemach natury seksualnej u osób z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością czy po niechcianych doświadczeniach seksualnych z przeszłości. Można się do niego zwrócić niezależnie od wieku, płci i orientacji seksualnej.

Jakie są metody leczenia zaburzeń seksualnych?

W przypadku wystąpienia zaburzeń seksualnych stosuje się sposoby postępowania, takie jak:

 • farmakoterapia: w zaburzeniach seksualnych mogą być zalecane leki pobudzające seksualnie, hamujące seksualnie, przeciwdepresyjne czy psychostymulujące;
 • fizykoterapia: jest stosowana zwłaszcza w rehabilitacji seksualnej osób z niepełnosprawnością;
 • leczenie chirurgiczne: w seksuologii zastosowanie znajdują różne metody chirurgiczne (np. w przypadku zaburzeń erekcji – operacje naczyniowe czy protezowanie członka);
 • metody edukacyjne: polegają na oglądaniu filmów, plansz lub czytaniu książek, które poleca seksuolog;
 • psychoterapia: stosuje się ją w zaburzeniach, u których podstaw leżą czynniki psychogenne, np. zaburzony rozwój psychoseksualny, urazowe doświadczenia seksualne lub patologia rodzinna czy partnerska;
 • metody behawioralne: używa się ich w psychogennych zaburzeniach seksualnych (więcej na ich temat piszemy poniżej).

Cena konsultacji seksuologicznej w Poznaniu

Cena wizyty u seksuologa Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu zaczyna się od 150 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Zasady zawodowe seksuologa

Seksuolog kieruje się w swojej pracy dobrem Pacjenta. Szanuje jego godność, autonomię oraz prawo do prywatności i intymności. Profesjonalista zachowuje obiektywizm. Nie narzuca Pacjentowi swoich przekonań czy wartości. Działania terapeutyczne i edukacyjne podejmowane przez seksuologa mają podstawy w aktualnych danych naukowych.

Profesjonalista nie nawiązuje kontaktu seksualnego z Pacjentem. Nie wymaga także prezentowania aktywności seksualnej podczas wizyt. Nie zaleca również metod czy technik treningowych dla pary, które nie zostaną zaakceptowane przez oboje partnerów.

Jedynie seksuolog będący lekarzem może wykonać badanie fizykalne Pacjenta (po uzyskaniu jego zgody) i wystawiać recepty. Seksuolog – poza wyjątkowymi sytuacjami – jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Jak wygląda pierwsza wizyta u seksuologa?

Podczas pierwszych wizyt seksuolog zbiera zazwyczaj wywiad o Pacjencie i problemie, który jest przyczyną poszukiwania pomocy. Może pytać o:

 • dzieciństwo, życie rodzinne;
 • okres szkolny, dojrzewania, młodości;
 • związki;
 • ogólny stan zdrowia, choroby, przyjmowane leki, uzależnienia;
 • seksualność (m.in. siła popędu, częstotliwość współżycia);
 • przebieg i intensywność zaburzenia.

Niekiedy specjalista prosi o wypełnienie kwestionariuszy czy skal. Następnie podsumowuje otrzymane informacje, określa potrzeby Pacjenta i proponuje działania terapeutyczne.

Ponieważ u podłoża zaburzeń seksualnych mogą leżeć czynniki różnej natury (biologiczne, psychiczne, wiążące się z fazami życia, relacyjne czy społeczno-kulturowe), zdarza się, że seksuolog kieruje na dodatkowe badania i/lub konsultację do innego specjalisty. Zarówno podczas początkowych wizyt, jak i w trakcie całego procesu terapii Pacjent ma prawo zadawać pytania i współdecydować o podejmowaniu poszczególnych oddziaływań.

Psychoterapia u seksuologa

Psychoterapia to działanie lecznicze za pomocą środków psychologicznych. Jej celem jest usunięcie lub zmniejszenie objawów dysfunkcji czy zaburzenia oraz – w miarę możliwości – zlikwidowanie ich przyczyn.

Psychoterapia może być stosowana jako postępowanie podstawowe lub pomocnicze. Jest to proces rozłożony w czasie. W jego trakcie dochodzi do zmian przeżywania, myślenia i zachowania Pacjenta. Przed terapią pomiędzy osobą leczoną a seksuologiem zawierany jest kontrakt, w którym precyzuje się kwestie związane z terapią.

Jakie są założenia psychoterapii u seksuologa? Psychoterapia u seksuologa nie różni się istotnie od tej oferowanej w przypadku problemów, które nie są związane z seksualnością. Ma jednak swoją specyfikę, czyli:

 • skupia się na zmniejszeniu lub zniesieniu objawów dysfunkcji, dlatego w dużym stopniu wykorzystuje specyficzne metody i techniki behawioralne;
 • z natury jest krótkoterminowa;
 • trudności seksualne jednego Pacjenta traktuje jako problem pary;
 • zazwyczaj jest częścią leczenia zintegrowanego (a więc z wykorzystaniem innych metod, np. leków);
 • objaw seksualny traktuje często jako wyraz innej przyczyny;
 • nierzadko po zniesieniu objawów seksualnych jest kontynuowana z ukierunkowaniem na czynniki sprawcze.

Metody i techniki stosowane przez seksuologa

Specjalista seksuologii może w procesie leczenia stosować specyficzne techniki i metody, których celem jest poprawa funkcjonowania Pacjenta w sferze seksualnej. Należą do nich m.in.:

 • trening relaksacyjny: techniki relaksacyjne służą nauczeniu i wytworzeniu przez Pacjenta stanu odprężenia, a co za tym idzie – redukcji lęku. Są one zasadniczym wstępem do wprowadzenia kolejnych metod – desensytyzacji i wizualizacji;
 • wizualizacja: działa podobnie jak projekcja filmu. Pacjent ćwiczy w wyobraźni osiąganie celu, którego pragnie i często przywołuje ten obraz, co zwiększa prawdopodobieństwo jego rzeczywistego osiągnięcia;
 • systematyczna desensybilizacja (desensytyzacja): jej istota polega na zastępowaniu znanej Pacjentowi reakcji czy sytuacji lękowej wyobrażoną reakcją odprężenia i relaksu. Prowadzi to do redukcji lęku;
 • treningi autostymulacyjne: ich celem jest poznanie przez Pacjenta (lub partnera) własnej pobudliwości i reakcji na dotyk, pieszczotę lub inną formę kontaktu seksualnego. Treningi autostymulacyjne mają na celu poznanie „mapy ciała”, co służy rozwinięciu seksualności;
 • inne treningi behawioralne (nakierowane na określone zaburzenie): są to ćwiczenia wspomagające leczenie konkretnych dysfunkcji seksualnych, mające na celu zwiększenie wrażliwości zmysłowej w obszarach genitalnych. Zaliczamy do nich m.in. trening mięśni Kegla;
 • pozostałe metody: w zależności od potrzeb psychoterapeuta może dobierać także inne metody. Ich przykłady to „zakazany owoc” czy „miodowy miesiąc”, które służą zmniejszeniu lęku.

Seksuolog w Poznaniu - Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth

Dobry kontakt pomiędzy Pacjentem a seksuologiem to istotny warunek powodzenia terapii. Jeżeli szukasz wykwalifikowanego seksuologa w Poznaniu, umów się na konsultację ze specjalistą w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Zapisy do poznańskiej placówki przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także online, za pośrednictwem sklepu internetowego

Mindhealth logo