Logopeda Gdańsk

MindHealth w Gdańsku świadczy usługi konsultacji i terapii logopedycznej w przypadku wad wymowy oraz innych zaburzeń w sposobie komunikowania się.

Współpracujemy z Pacjentami w różnym wieku, również ze współistniejącymi chorobami – w tym genetycznymi. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dziewczynka u logopedy w Gdańsku

Poznaj naszych specjalistów:

Spis treści

Kim jest logopeda?

Logopeda specjalizuje się w kształtowaniu prawidłowej wymowy oraz leczeniu jej wad i zaburzeń. Do podstawowych zadań takiego specjalisty należy prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Pacjenci gabinetu logopedycznego w Gdańsku zmagają się z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Trudności w sposobie mówienia pogarszają samopoczucie, osłabiają pewność siebie i obniżają jakość życia, dlatego jak najszybsze podjęcie leczenia to bardzo dobry pomysł.

Dzięki specjalistycznej współpracy Pacjent ma szansę ukształtować prawidłową mowę i jej płynność, zmniejszyć powstałe zaburzenia i wady, mieć wpływ na proces artykulacji i fonacji.

Terapia logopedyczna w Gdańsku

Logopedzi MindHealth zajmują się terapią w zakresie mowy, kształtując prawidłowości w sposobie komunikowania się oraz usuwając wady i powstałe zaburzenia: zarówno i dzieci oraz młodzieży, jak i osób dorosłych.

Do naszej placówki zgłaszają się Pacjenci, którzy mają trudności związane z wymawianiem głosek, a te mogą wiązać się np. z niską sprawnością narządów artykulacyjnych.

Terapię logopedyczną w Gdańsku podejmują również Pacjenci:

 • z wadami zgryzu, pacjenci ortodontyczni;
 • z zaburzonym słuchem fonetycznym;
 • z utratą zdolności mowy (afazja);
 • w leczeniu zastępczym (po usunięciu krtani);
 • z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • z niewłaściwym sposobem oddychania.
 • po wypadkach;
 • w trakcie leczenia i rehabilitacji;
 • po chorobach nowotworowych.

Efektywna terapia logopedyczna bazuje na stałej współpracy Pacjenta ze specjalistą oraz treningu np. w warunkach domowych.

Do kluczowych celów terapii w Gdańsku zalicza się:

 • przeciwdziałanie pogłębianiu się istniejącej wady wymowy;
 • usuwanie powstałych zaburzeń w sposobie komunikowania się i mowy;
 • wypracowywanie prawidłowości ułatwiających proces komunikowania się w tym poziomu sprawności aparatu mowy;
 • usprawnienie umiejętności językowych;
 • naukę mowy w przypadku jej niewykształcenia;
 • naukę mowy w przypadku jej nieprawidłowego wykształcenia;
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty;
 • wyrównywanie opóźnień rozwojowych dotyczących mowy;
 • likwidację psychologicznych przyczyn i skutków zaburzeń w obrębie mowy i komunikacji.

Logopeda Gdańsk - zakres pomocy

Do zadań logopedy dziecięcego należy w szczególności:

 • wczesna diagnoza oraz terapia logopedyczna;
 • usuwanie lub zmniejszenie zaburzeń w zakresie komunikacji językowej i mowy;
 • edukacja logopedyczna;
 • pomoc w pokonywaniu trudności w czytaniu, pisaniu, dysleksji, dysortografii, dysgrafii;
 • monitorowanie postępowania logopedycznego;
 • profilaktyka w zakresie umiejętności czytania i pisania;
 •  przeprowadzanie konsultacji z rodzicami i opiekunami.

Kiedy zapisać się na wizytę u logopedy?

Problemy, z którymi należy zwrócić się po pomoc do gdańskiego gabinetu logopedycznego to m.in.:

 • wady wymowy i zaburzenia mowy;
 • atypowy sposób mówienia dziecka;
 • niepokojące zmiany w sposobie mówienia;
 • ograniczenie mowy u dziecka;
 • powtarzanie sylab przez dziecko;
 • jąkanie, „zacinanie się”;
 • mówienie przez nos t.zw. nosowanie (rynolalia);
 • zaburzenia układu nerwowego (dyslalia, afazja, dysartia);
 • brak mowy lub ograniczenia nietypowe dla okresu rozwoju dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy – ORM;
 • problemy z narządem słuchu (wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy).;
 • zespół wad wrodzonych wpływających na prawidłowość w budowie narządów mowy dziecka;
 • zdiagnozowany zespół Aspergera;
 • autyzm;
 • problemy występujące u dzieci wielojęzycznych.

Przebieg wizyty

Podczas spotkania, logopeda w oparciu o szczegółowy wywiad, obserwację i badanie, zapoznaje się z sytuacją Pacjenta. W przypadku osób niepełnoletnich ustalenia konsultowane są z rodzicami/opiekunami dziecka.

W zakresie terapii logopedycznej wyróżnia się:

 • analizowanie i diagnozowanie problemu;
 • ustalenie i ocena stanu rozwoju mowy (dziecka) i ewentualnych zaburzeń w komunikowaniu;
 • przeprowadzanie badań logopedycznych;
 • ustalenie celów terapeutycznych;
 • opracowywanie narzędzi badawczych i terapii logopedycznej adekwatnej m.in. do wieku Pacjenta (dziecka) i jego predyspozycji;
 • przeprowadzanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego.

Logopeda dziecięcy w Gdańsku podejmuje się również diagnozowania noworodków. W warunkach klinicznych oraz w trakcie rehabilitacji specjaliści współpracują z Pacjentami chorymi, po wypadkach, urazach oraz z niepełnosprawnościami.

Logopeda Gdańsk - cena, jak się zapisać?

Szukasz dobrego logopedy w Gdańsku? Cena wizyty u logopedy zaczyna się od 160 zł*. Koszt spotkania różni się nieco w zależności od tego, czy Pacjentem jest osoba dorosła, czy dziecko.

Na wizytę u logopedy w Gdańsku można wygodnie zapisać się przez internet, korzystając ze sklepu internetowego MindHealth. Istnieje też możliwość telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem 22 566 22 24.

Zapraszamy do zapisów!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Logopeda Gdańsk