Wlewy z ketaminy

Ketamina jest lekiem zarejestrowanym w Polsce jako środek znieczulający, wykorzystywany przy zabiegach chirurgicznych. Jej zastosowanie w przebiegu leczenia depresji lekoopornej zostało potwierdzone w licznych badaniach, a samo podanie ketaminy odbywa się na drodze wlewów dożylnych. Efekt działania ketaminy pojawia się już po 1-2 godzinach od podania, co Pacjenci mogą łatwo zauważyć. Jakie są wskazania do stosowania ketaminy?

Terapia jest prowadzona w Szpitalu Psychiatrycznym MindHealth w Warszawie. Nasza placówka jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy do zapisów!

Kwalifikacja do zabiegu rTMS

Spis treści

Czym jest ketamina?

Ketamina jest zarejestrowana w Polsce jako środek znieczulający i wykorzystuje się ją przy krótkich zabiegach diagnostycznych i chirurgicznych, a także jako wprowadzenie do znieczulenia ogólnego (czyli jeszcze przed zastosowaniem innych środków znieczulających).

W przypadku zastosowania jej w terapii depresji lekoopornej jest ona podawana poza wskazaniami rejestracyjnymi, czyli w trybie OFF-LABEL. Badania nad wpływem ketaminy na osoby z depresją lekooporną są prowadzone od ponad 20 lat, jest to więc terapia sprawdzona i dokładnie przebadana. I najważniejsze – efektywna.

Jak działa ketamina w leczeniu depresji lekoopornej?

Ketamina działa na układ nerwowy człowieka inaczej niż leki przeciwdepresyjne, jej mechanizm polega na blokowaniu receptorów glutaminergicznych NMDA, co reguluje dostępność neuroprzekaźnika glutaminianu w mózgu. Efekt przeciwdepresyjny osiągany jest poprzez pośredniczenie w przekazywaniu sygnałów przez inne neuroprzekaźniki i receptory.

Jak wygląda podanie ketaminy?

Ketamina jest podawana w postaci wlewów dożylnych w dawce 0,5 mg/1 kg masy ciała w czasie około 40 minut.
Ilość i częstość wlewów jest ustalana zawsze indywidualnie, przez lekarza prowadzącego.

Leczenie podstawowe składa się z serii 3 wlewów tygodniowo podawanych w czasie do 4 tygodni (tzw. faza indukcji). Po tym czasie lekarz prowadzący ocenia skuteczność terapii i proponuje plan leczenia podtrzymującego.

Leczenie podtrzymujące może trwać do 4 tygodni, w trakcie których ketamina podawana jest 1 raz w tygodniu. Podawanie ketaminy może być prowadzone w trakcie pobytu w szpitalu albo w trakcie wizyt ambulatoryjnych.

Wskazania do leczenia ketaminą

Aby zakwalifikować się do leczenia, pacjenci muszą spełniać odpowiednie kryteria. Przede wszystkim muszą zostać rozpoznane u nich nawracające zaburzenia depresyjne (kod F33 w klasyfikacji ICD-10), a aktualny epizod depresji ma charakter lekooporny.

O depresji lekoopornej można mówić w sytuacji udokumentowanego braku odpowiedzi na leczenie dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi w standardowej dawce i przez odpowiedni okres czasu (4-6 tygodni).
Wśród kryteriów kwalifikacji do leczenia ketaminą zaliczane są także:

 • znaczące nasilenie objawów depresji w aktualnym epizodzie;
 • wiek 18 – 70 lat;
 • możliwość zrozumienia charakteru i celu terapii, potencjalnych korzyści i możliwych działań niepożądanych.

Należy także pamiętać, że Pacjent musi współpracować w leczeniu oraz podpisać świadomą zgodę na stosowanie ketaminy poza wskazaniami rejestracyjnymi, czyli terapię off-label. W przypadku leczenia w trybie ambulatoryjnym Pacjent powinien mieć możliwość przybycia do przychodni i jej opuszczenia (najlepiej z osobą towarzyszącą).

Przeciwwskazania do terapii ketaminą

Istnieje szereg przeciwwskazań do rozpoczęcia leczenia ketaminą. Zaliczane są do nich:

 • objawy psychotyczne w czasie aktualnego epizodu depresji lub wcześniej w życiu;
 • rozpoznanie innych zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń osobowości powodujących przewlekłe objawy depresyjne;
 • epizod manii lub hipomanii w wywiadzie;
 • rozpoznanie choroby dwubiegunowej, zaburzeń schizoafektywnych lub schizofrenii;
 • wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, zwiększone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • incydent naczyniowo-mózgowy, w tym krwawienie śródmózgowe w wywiadzie;
 • nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze lub aktualne wysokie ciśnienie krwi;
 • obecność tętniaka;
 • ciężki przebieg choroby wieńcowej, niedawne zdarzenia sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca;
 • nieustabilizowane zaburzenia rytmu serca;
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra);
 • marskość, uszkodzenie lub niewydolność wątroby;
 • padaczka lub napady drgawkowe w życiu;
 • uraz głowy, stłuczenie mózgu, wodogłowie;
 • ostra nawracająca porfiria;
 • nadczynność tarczycy;
 • cukrzyca;
 • odwodnienie;
 • ciąża i karmienie piersią (także starania o ciążę – brak zgody na stosowanie antykoncepcji w trakcie leczenia ketaminą);
 • niewydolność oddechowa oraz tocząca się infekcja dróg oddechowych;
 • nadużywanie lub uzależnienia od alkoholu, leków uspokajających lub nasennych albo innych substancji psychoaktywnych;
 • skłonności lub aktywne myśli samobójcze;
 • przyjmowanie benzodiazepin w czasie 48 godzin przed rozpoczęciem leczenia;
 • brak odpowiedzi na leczenie ketaminą lub esketaminą w przeszłości;
 • nadwrażliwość na ketaminę.

Najczęściej zadawane pytania przed rozpoczęciem terapii ketaminą

Czy leczenie ketaminą jest refundowane?

Leczenie ketaminą nie jest refundowane, pacjent ponosi pełną odpłatność.

Czy trzeba wykonać jakieś badania przed rozpoczęciem leczenia ketaminą?

Tak – przed rozpoczęciem leczenia wykonane zostaną: pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, poziom utlenowania krwi, EKG oraz będą podane do wypełnienia kwestionariusze oceny stanu psychicznego.

Czy przed wlewem z ketaminy trzeba być na czczo?

Tak – ostatni posiłek należy spożyć na 6 godzin przed planowanym wlewem. Dozwolona jest niewielka ilość wody. W dniu wizyty nie wolno przyjmować leków podnoszących ciśnienie krwi (stymulantów).

W ciągu 48 godzin przed wizytą nie wolno przyjmować w żadnej postaci benzodiazepin i pić alkoholu (mogą one obniżyć skuteczność terapii), jak również innych substancji zawierających produkty tytoniowe, kannabinoidy oraz inne nielegalne substancje.

Czy po wlewie z ketaminy można prowadzić samochód?

Po wlewie aż do dnia następnego nie można:

 • jeździć samochodem;
 • pić alkoholu;
 • samodzielnie opiekować się dziećmi;
 • podpisywać żadnych zobowiązań.

Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Lekarz psychiatra, Dyrektor Medyczny Szpitala MindHealth

Wlewy z ketaminy