Terapia dla par Warszawa

Konflikty i problemy komunikacyjne mogą znacząco utrudnić życie obojga partnerów, a nawet doprowadzić do rozpadu związku, dlatego trudności warto skonsultować z doświadczonym specjalistą.

Mieszkańców stolicy zapraszamy na terapię dla par w Warszawie, która pomoże poprawić relacje między bliskimi sobie osobami.

Para na terapii w Warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Terapia dla par Warszawa: na czym polega?

Terapia par polega na ścisłej pracy psychologa z dwojgiem osób, które pozostają ze sobą w bliskiej relacji. Terapia jest celowym, przemyślanym, planowanym sposobem interwencji, której celem jest osiągnięcie pozytywnej (korzystnej dla obydwojga uczestników) zmiany.

Oddziaływanie terapeutyczne podczas terapii dla par w warszawskich placówkach MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego polega na modyfikacji (korekcie) postaw osób poddawanych terapii. Specjalista pracujący z parą bierze w tym celu pod uwagę trudności, które pojawiły się w życiu Pacjentów i stara się wspólnie z nimi je wyeliminować, stosując odpowiednie metody.

Kto prowadzi terapię?

Terapię dla par w Warszawie prowadzą wykwalifikowani specjaliści zdrowia psychicznego, którzy z racji zdobytego wykształcenia i dotychczasowych doświadczeń są najbardziej kompetentni, aby świadczyć pomoc w tym zakresie.

Psychologiem lub psychoterapeutą (nazwa zwyczajowa zawodu: terapeuta) jest osoba z odpowiednim wykształceniem, kwalifikacjami i kompetencjami niezbędnymi do wykonywania zawodu. Według klasyfikacji zawodów i specjalności, psychoterapeuta (kod 229905) zajmuje się m.in.:

 • terapią indywidualną lub grupową;
 • terapią małżeńską i rodzinną;
 • terapią zawodową z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod terapeutycznych;
 • terapią osób uzależnionych – zarówno od substancji psychoaktywnych jak i czynnościowo, z nałogami behawioralnymi;
 • współpracą z osobami ze współistniejącymi zaburzeniami i chorobami na tle psychicznym;
 • prowadzeniem treningów interpersonalnych oraz ćwiczeń (w tym relaksacyjnych);
 • wykorzystaniem w praktyce różnych podejść terapeutycznych z wykorzystaniem elementów wspomagających cykl terapeutyczny np. muzykoterapię, techniki pozytywnego myślenia, gry.

Oddziaływanie terapeutyczne: cele

Celem oddziaływania terapeutycznego na osoby pozostające w związku jest przede wszystkim poprawa wzajemnych relacji, ich uzdrowienie (uspokojenie) w taki sposób, aby nie pogłębiać już istniejącego kryzysu. Spotkanie z psychoterapeutą opiera się przede wszystkim na rozmowie – między prowadzącym a uczestnikami (parą).

Profesjonalne wsparcie psychologiczne pomaga określić wzajemne oczekiwania partnerów względem siebie oraz ich potrzeby. Jednak terapia dla par w Warszawie to nie tylko nauka lepszej komunikacji w związku. Czasami wizyta u terapeuty to pomoc w podjęciu ostatecznie decyzji o byciu razem lub życiu osobno. Nauka rozstawania nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli partnerzy przeżyli ze sobą wiele lat i próbują rozstać się w zgodzie.

Potrzebę skorzystania z usług terapeuty może wywołać szereg czynników – od codziennych, z pozoru mało istotnych nieporozumień i kłótni, poprzez problemy finansowe, aż po zaburzenia osobowości jednego z partnerów czy też zdradę (w tym emocjonalną) włącznie.

Rodzaje terapii dla par

Terapię par w warszawskich placówkach Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przeprowadza się w oparciu o różne nurty teoretyczne, których różni przede wszystkim cel terapii i kryteria jej powodzenia w stosunku do pary.

Do najczęściej wybieranych należą:

Terapia dla par Warszawa: kiedy warto?

Terapia par ma na celu uzdrowić wzajemne relacje ludzi pozostających w związku lub pomóc podjąć trudną decyzję dotyczącą przyszłości.

Warto skorzystać z pomocy terapeuty par w Warszawie, gdy:

 • para nie umie poradzić sobie z nagłą zmianą;
 • partner lub partnerzy doświadczyli sytuacji traumatycznej;
 • w związku narasta konflikt między bliskimi sobie osobami, pojawiają się problemy w porozumiewaniu się, wzajemnym zrozumieniu;
 • jeden z partnerów odczuwa dyskomfort w związku;
 • trudne emocje w związku są nie do zniesienia np. problem z nawiązaniem dialogu, prowadzeniem spokojnej dyskusji;
 • codzienność w związku to stałe, narastające lub często występujące negatywne emocje, wzajemna wrogość, kłótnie, brak wyrozumiałości, obwinianie o zdradę (skrajnym przypadkiem jest zespół Otella: urojeniowe podejrzewanie partnera o zdradę na tle alkoholowym), wyśmiewanie;
 • pojawiają się konflikty na tle wspólnie podejmowanych decyzji;
 • pojawia się brak zainteresowania potrzebami drugiej osoby w związku lub potrzeby te są często ignorowane;
 • partner lub partnerzy odczuwają w związku osamotnienie, niezrozumienie;
 • związek z drugą osobą staje się źródłem smutku, rozgoryczenia, odczuwanego zniewolenia, pogardy;
 • codzienność z partnerem lub partnerką jest coraz bardziej dokuczliwe, męczące;
 • para rozważa możliwość rozstania się, separacji, rozwodu;
 • partnerzy chcą rozstać się w zgodzie i zrozumieniu;
 • pojawia się problemem zdrowotny u jednego z partnerów (choroba, niepełnosprawność, zaburzenia na tle psychicznym);
 • para boryka się z kryzysem związanym z: macierzyństwem, nadmiarem obowiązków, pracą, chorobą, wypadkiem;
 • jeden z partnerów popada w konflikt z prawem;
 • w związku pojawia się uzależnienie;
 • para zmaga się z problemami natury seksualnej: brak lub ograniczenie zbliżeń intymnych, niezaspakajanie potrzeb seksualnych partnera/partnerki (tu pomóc może też terapia u seksuologa);
 • w związku ingeruje osoba trzecia: osoba z zewnątrz, znajomy/znajoma lub grupa osób, rodzic/członek rodziny jednego z partnerów;
 • para stara się odbudować związek np. po zdradzie.

Terapia par a terapia rodzin

Nie da się zaprzeczyć, że osoby pozostające ze sobą w bliskiej relacji np. więzi małżeńskiej czy partnerskiej, stają się dla siebie jednocześnie rodziną. W relacji dwóch osób dochodzi do interakcji wynikających ze wspólnego życia i codziennych doświadczeń — jednak nieco innych, niż w przypadku rodziny.

Rodzina to (według słownika języka polskiego) podstawowa grupa społeczna, którą cechuje więź formalna, wspólnota materialna, mieszkaniowa oraz określony zespół funkcji. Składa się z rodziców oraz ich dzieci.

Terapia rodziny (której najmniejszą jednostką jest związek obojga rodziców), różni się od terapii dla par, a wynika to m.in. z:

 • odmiennej relacji terapeutycznej;
 • innych umiejętności (kompetencji) terapeuty do przeprowadzenia danej terapii.

Przede wszystkim, relacja partnerska znacznie różni się od innych relacji między poszczególnymi członkami rodziny, dlatego stosuje się odmienne formy terapii w stosunku do pacjentów gabinetu terapeutycznego: rodzinną i par.

Choć nie da się oddzielić relacji w rodzinie od bliskiej relacji osób ją tworzących, należy podkreślić, że:

 • terapia par opiera się na intymnej relacji obojga partnerów, związanej również (albo przede wszystkim) ze sferą seksualności;
 • związek (para) jest najmniej stabilną relacją rodzinną, którą można rozwiązać;
 • w przeciwieństwie do terapii rodzinnej, terapeuci par poruszają inny zakres tematów, problemów, trudności wynikających z bliskiej relacji z drugą osobą;
 • terapia rodzinna ma m.in. scalić rodzinę, rozwiązać jej problem, zmniejszyć skutki trudnych doświadczeń lub naprawić błędy we wzajemnym komunikowaniu się. Nad parą decydującą się podjąć terapię w wielu przypadkach ciąży widmo rozstania, co dodatkowo utrudnia decyzję o wizycie i sposób realizacji terapii (pojawia się lęk przed konfrontacją).

Kiedy zapisać się na terapię rodzin?

Problemy, z którymi można się zwrócić do psychoterapeuty rodzinnego to m.in.:

 • trudne relacje w rodzinie, między poszczególnymi jej członkami;
 • częste konflikty i kłótnie w rodzinie;
 • nieprzyjemna lub wroga atmosfera w domu;
 • konflikt rodziców odbijający się na samopoczuciu pozostałych członków rodziny w tym dzieci;
 • brak uwagi, zainteresowania problemami dzieci i rodziców względem siebie;
 • brak czułości, ciepła, obecności w ważnych dla członków rodziny – chwilach, przejawianie obojętności członków rodziny względem siebie;
 • emocjonalny chłód;
 • przykre lub traumatyczne doświadczenia członka rodziny, wpływa na funkcjonowanie całej rodziny;
 • traumatyczne przeżycia (śmierć bliskiej osoby, choroba, wypadek, kalectwo, rozwód);
 • nagła zmiana sytuacji życiowej, problemy finansowe – niekorzystny status społeczno-ekonomiczny, utrata pracy przez głównego żywiciela rodziny;
 • separacja, rozwód rodziców, poczucie rozpadu rodziny;
 • nadmierny stres, nadmiar obowiązków, brak czasu dla rodziny;
 • problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci, kryzys adolescencyjny;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • uzależnienia czynnościowe (behawioralne);
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • poczucie niezrozumienia, brak akceptacji rówieśników, osamotnienie;
 • przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, doświadczenie „hejtu”, agresja rówieśników;
 • myśli i próby samobójcze.

Terapia dla par Warszawa - cena

Cena pojedynczej wizyty u specjalisty z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach terapii dla par i rodzin w Warszawie kosztuje 250-310 zł*, w zależności od czasu trwania.

Decydując się od razu na pakiet, zapłacimy mniej.

Konsultacja obejmuje wywiad i diagnozę problemu, a w przypadku kolejnych wizyt Pacjenci mogą liczyć na działania terapeutyczne zmierzające do poprawy sytuacji — aż do wyeliminowania trudności.

Jak zarezerwować konsultacje?

W celu umówienia pierwszej lub kolejnej wizyty w ramach terapii par w Warszawie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 566 22 24.

Na spotkanie z terapeutą par można umówić się także przez sklep internetowy MindHealth.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia dla par Warszawa