Terapie

Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, czyli ludzi zajmujących się umysłem, sercem i duszą człowieka. Oferujemy psychoterapię, doradztwo zawodowe, konsultacje psychiatryczne i o wiele więcej.

Każdego z Pacjentów traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę jego obecny etap życia. Zobacz, jakie terapie oferujemy i wybierz tą odpowiednią dla Ciebie.

Psycholog dla młodzieży - rozmowa z pacjentką

Terapie w MindHealth:

psychoterapia indywidualna
Psychoterapia
indywidualna

Celem psychoterapii indywidualnej jest osiągnięcie zmiany w funkcjonowaniu osoby zmagającej się z trudnościami lub zaburzeniami i poprawa jakości jej życia.

terapia grupowa
Terapia
grupowa

Spotkania otwierają uczestników
na zmianę, odsłaniają faktyczny
problem, udowadniają istnienie
trudności w danym obszarze.

Para i psycholog w trakcie terapii dla par
Terapia par
i rodzin

Wskazaniem do terapii par,
małżeństw i rodzin jest każda
trudność, z którą nie potrafią poradzić
sobie oni samodzielnie.

Terapia dla dzieci: psycholog słucha pacjenta
Terapia
dzieci

Celem terapii jest złagodzenie objawów, wpłynięcie na niestabilne wzorce funkcjonowania oraz wspieranie pozytywnego rozwoju małego Pacjenta.

Dzieci i trener podczas TUS
Trening Umiejętności
Społecznych

TUS to zajęcia grupowe, podczas których uczestnicy uczą się prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych.

Pacjentka na terapii kognitywnej
Terapia
kognitywna

Terapia kognitywna oparta jest na założeniu, że sposób myślenia o sytuacjach życiowych wpływa na stan emocjonalny i zachowanie człowieka. 

terapia psychodynamiczna: pacjentka rozmawia z terapeutką
Terapia
psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna zakłada występowanie zjawisk wpływających na ludzkie odczucia pomimo braku świadomości ich występowania. 

psychoterapia systemowa: pacjent u terapeuty
Terapia
systemowa

Zakłada, że sposób funkcjonowania człowieka jest zdeterminowany nie tylko jego własnymi cechami, lecz i wpływem otoczenia społecznego.

Terapia behawioralna - pacjent i terapeutka w gabinecie
Terapia behawioralna

Jedno z podejść w psychoterapii. Polega na zastosowaniu zasad uczenia się i warunkowania — stosuje się ją m.in. do leczenia lęków.

terapia uzależnień: psycholog i pacjent
Terapia uzależnień

Indywidualna lub grupowa terapia uzależnień pomaga w walce z nałogami obejmującymi zarówno substancje, jak i zachowania.

pacjentka w czasie terapii Gestalt
Terapia Gestalt

Terapia Gestalt koncentruje się na zwiększaniu świadomości, wolności i samodzielności. Jest skupiona na „tu i teraz”. 

lekarz rozmawia z pacjentem online w ramach telemedycyny
Telemedycyna

Alternatywna forma wymiany informacji niezbędnych w celu diagnozowania, leczenia i zapobiegania pogłębianiu się zaburzeń natury psychologicznej. 

Psychoterapia humanistyczna: dwie kobiety w gabinecie
Psycho-
terapia
humanistyczna

Przedstawiciele tego nurtu kładą
akcent na osobowy wymiar ludzkiego
istnienia i podejmują w terapii dylematy
z tym związane.

Pacjentka podczas terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach

Podstawą założeń TSR jest to, że Pacjent sam wie, czego mu potrzeba, a psychoterapeuta jest jedynie
narzędziem do osiągnięcia celu.

terapia poznawczo-behawioralna: terapeuta i pacjent w gabinecie
Terapia
poznawczo -
behawioralna

CBT zakłada, że przyczyny zaburzeń
tkwią w wadliwych wyuczonych przekonaniach, schematach
poznawczych i zachowaniach.

Nastolatka i psycholog w trakcie psychoterapii dla młodzieży
Psychoterapia
dla
młodzieży

To metoda wsparcia młodych osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Prowadzi ją wykwalifikowany specjalista.

Para na mediacjach rodzinnych w Warszawie
Mediacje
rodzinne

Przy pomocy mediatora, uczestnicy
mediacji w bezpośredniej rozmowie
mają szansę wspólnie wypracować satysfakcjonujące
dla nich rozwiązania.

Interwencja kryzysowa w warszawie: psycholog pomaga Pacjentowi
Interwencja
kryzysowa

Interwenci kryzysowi pomagają
pokonać szok i poradzić
sobie z trudnymi emocjami,
a następnie stopniowo wrócić do równowagi.

Kwalifikacja do zabiegu rTMS
Terapia
rTMS

Terapia rTMS polega na dostarczaniu do mózgu impulsów magnetycznych, które mogą wpływać
na funkcjonowanie neuronów
w mózgu.

Wlewy z ketaminy to udokumentowana metoda leczenia depresji lekoopornej.
Wlewy
z ketaminy

Zastosowanie ketaminy w przebiegu leczenia depresji lekoopornej zostało potwierdzone w licznych badaniach, a samo jej podanie odbywa się
na drodze wlewów dożylnych.

Terapie