Terapia dla par Poznań

Wiele par doświadcza kryzysów i nieporozumień. Szukając wsparcia, warto zgłosić się po profesjonalną pomoc oferowaną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu.

Terapeuta to bezstronny mediator, który wspiera bliskie osoby, chroniąc związek przed rozłamem lub pomagając podjąć niezbędne dla przyszłości decyzje.

para na terapii w Poznaniu

Terapeuci w Twoim mieście:

Na czym polega terapia dla par w Poznaniu?

Terapia par i rodzin to proces oparty na szczególnej relacji między osobami pozostającymi  bliskiej relacji uczuciowej/rodzinnej a wykwalifikowanym psychoterapeutą. Specjalistę prowadzącego terapię obowiązuje „Kodeks etyczny psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego” wymagany od osoby będącej członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Terapia dla par w Poznaniu jest wskazana w przypadku pacjentów, którzy zmagają się z trudnym okresem we wspólnym życiu. Istnieją też sesje terapeutyczne, które pomagają uporać się z problemami związanymi z osobowością czy wypaleniem zawodowym. Terapia par i rodzin skupia się na bliskich więziach, trudnościach i problemach jej członków.

Kto prowadzi terapię?

Terapeuta to specjalista posiadający niezbędne wykształcenie, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają prowadzenie praktyki.

Ponieważ zawód ten wiąże się z codzienną pracą z ludźmi (osobami dorosłymi, dorastającą młodzieżą oraz dziećmi), osoba wykonujące obowiązki terapeuty musi cechować się empatią, wyrozumiałością, niezbędnym profesjonalizmem i uczciwością w stosunku do Pacjentów.

Gabinet terapeutyczny jako miejsce spotkań powinien wzbudzać zaufanie i być dla Pacjentów neutralnym polem do rozmowy. W atmosferze zrozumienia, bliscy mogą tam się otworzyć na swoje problemy, porozmawiać na tematy intymne, trudne, często również związane z traumatycznymi przeżyciami.

Podczas terapii dla par w placówce MindHealth w Poznaniu specjalista pomaga uporać się z problemami takimi jak:

 • konflikt;
 • trudne relacje i problemy z komunikowaniem się;
 • uzależnienia, współuzależnienie;
 • osamotnienie, brak czułości i bliskości;
 • bolesne, traumatycznie, losowe sytuacje życiowe tj. śmierć, wypadek, rozwód.

Proces terapeutyczny: najważniejsze cechy

Terapia dla par i rodzin w Poznaniu ma na celu osiągnięcie pozytywnej zmiany. Jako proces rozpoczyna się tak naprawdę już w momencie uświadomienia sobie problemu i podjęcia decyzji o wizycie u specjalisty. Pierwszy kontakt (w tym zdalny – online lub telefoniczny) ma określić kontekst problemu oraz wskazać, kogo w największy stopniu on dotyczy.

Na tej podstawie terapeuta decyduje, kto jako pierwszy powinien pojawić się w gabinecie terapeutycznym: nie zawsze muszą przychodzić od razu obydwoje partnerzy bądź cała rodzina.

Jak prowadzona jest terapia dla par w Poznaniu?

Proces terapeutyczny rozpoczyna się decyzją partnerów o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy. Konsultacje ze specjalistą – terapeutą par, różni się od ścisłej współpracy z rodziną. Choć osoby pozostające w związku są dla siebie rodziną, ich współpraca z terapeutą wymaga innego rodzaju zaangażowania i umiejętności ze strony specjalisty.

Terapia par to przede wszystkim poprawa wzajemnych relacji między partnerami. Przyczyn trudności powstających w związku może być wiele – od rutyny, która wkradła się w ich codzienne życie, przez brak zrozumienia i empatii, do więzi o podłożu patologicznym włącznie.

Współpraca z partnerami polega m.in. na:

 • rozmowie o emocjach i trudnościach przeżywanych przez obydwie strony;
 • nauce komunikacji w związku, określeniu potrzeb i oczekiwań partnerów względem siebie;
 • niejednokrotnie terapeuta pracujący z Pacjentami pomaga im podjąć decyzję o dalszym byciu razem lub rozstaniu się w dobrej, życzliwej atmosferze.

Terapia rodzinna: przebieg

Kiedy nie tylko partnerzy, ale i ich dzieci lub inni członkowie rodziny borykają się z problemami, z pomocą przychodzi z terapia rodzinna. W wielu przypadkach jest ona prowadzona ze względu na pojawiające się problemy rodzicielskie: w tym trudności adolescencyjne, wychowawcze (gdy dziecko boryka się z problemem i negatywnymi emocjami). Ze względu na fakt, że rodzina tworzy system i jest formą życia zbiorowego, problemy jednego z jej członków (dziecka, rodzica) mogą przyczyniać się do dysfunkcji wszystkich osób wchodzących w jej skład.

Terapia rodzinna jest prowadzona w taki sposób, aby strony uporały się z istniejącymi zaburzeniami, złością, trudnościami wynikającymi ze wzajemnego niezrozumienia. Jest to również proces, którego oddziaływanie ma na celu złagodzić skutki zachowań autodestrukcyjnych, problemów natury psychologicznej i psychicznej.

Od pierwszej wizyty terapeuta pracuje nad określeniem przyczyny problemu – rozważa, czy jego źródło związane jest z funkcjonowaniem systemu rodzinnego, czy też znajduje się poza nim. Terapeuta pomaga uporać się z niezdrową atmosferą panującą między członkami rodziny. Nie ocenia, nie rozkazuje, ale nakierowuje na efektywne rozwiązania, dając możliwość realizacji celów i zaspokojenia potrzeb całej rodziny.

Potrzeba bliskości a dystans

Na podjęcie przez parę decyzji o terapii ma wpływ wiele czynników. Niejednokrotnie jest to dla osób sobie bliskich trudna sytuacja, która nie musi wynikać tylko z silnych i negatywnych emocji. Darzące się uczuciem osoby, odczuwające jednocześnie dyskomfort we wspólnym pożyciu, mogą obawiać się wzajemnego niezrozumienia lub przykrości, którą wywołają, podejmując decyzję o rozpoczęciu terapii.

Trudności w związku i narastające napięcie sprawiają również, że między parą dochodzi do konfliktu pomiędzy potrzebą bliskości a dystansem. Zauważono, że w ten sposób wiele par włącza do relacji „czynnik rozładowujący”, który po pewnym czasie utrwalany jest jako wzorzec radzenia sobie z konfliktem.

Wyróżnia się trzy sposoby radzenia sobie pary z napięciem powstałym w relacji, które „chronią” osoby pozostające w związku przed konfrontacją z problemem:

 • wzorzec pierwszy: dysfunkcja jednego z partnerów (np. uzależnienie);
 • wzorzec drugi: jawny konflikt z przemiennie występującymi cyklami zbliżania się i oddalania od siebie;
 • wzorzec trzeci: włączanie do konfliktu dziecka, co sprawia, że kłopoty dziecka pełnią funkcje obniżania napięcia w związku (zalecana również terapia rodzinna).

Terapia dla par w Poznaniu: wskazania

Istnieje wiele przyczyn mogących wywołać kryzys w związku. Najważniejsze jest to, aby para zawczasu podjęła decyzję o jego ratowaniu lub polubownie rozwiązała już istniejący konflikt. Kiedy Pacjenci zgłaszają się do gabinetu terapeutycznego?

Potrzebę skorzystania z usługi psychoterapeutycznej dla par może wywołać szereg czynników, w tym m.in.:

 • relacja między partnerami nacechowana jest negatywnymi emocjami: wrogość, niechęć, utrata poczucia własnej wartości, poniżanie, kłamstwa, wzajemne pretensje, obwinianie się;
 • w związku dochodzi do częstych kłótni, której podłożem mogą stawać się coraz mniej znaczące, codzienne sprawy;
 • osoby pozostające w związku rozważają możliwość rozstania się lub separacji;
 • para próbuje odbudować relację po rozstaniu;
 • partnerzy mierzą się z nową sytuacją życiową: zmiana lub utrata pracy, utrata płynności finansowej, przeprowadzka do nowego miejsca;
 • osoby pozostające w związku doświadczają traumatycznego doświadczenia: śmierć, wypadek, kalectwo, niepełnosprawność, zaginięcie członka rodziny;
 • jedno z partnerów ulega wypadkowi, chorobie (w tym schorzeniu o podłożu psychicznym);
 • w związek wkraczają osoby trzecie;
 • w związku dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji związanych z podejrzliwością, zazdrością;
 • przedłużający się kryzys związany z macierzyństwem (okresem po urodzeniu dziecka), zaniedbywanie partnera, jego potrzeb, brak bliskości;
 • partnerzy doświadczają niewłaściwych relacji z bliską rodziną partnera (rodzice, rodzeństwo) lub bliskim otoczeniem (przyjaciele, znajomi);
 • w związku dochodzi do zdrady partnera lub zdrady ze strony obydwu partnerów;
 • partnerzy doświadczają emocjonalnej zdrady;
 • para zmaga się z nałogiem lub licznymi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania, lekomania) lub uzależnieniami czynnościowymi (w tym hazard, zakupoholizm);
 • związek cechuje uzależnienie od drugiej osoby (psychiczne, finansowe) lub jedno z partnerów stawia swoje cele ponad potrzeby partnera.

Kiedy wybrać terapię dla rodzin?

Terapię rodzinną (zamiast tej dla par) warto wybrać, jeżeli problem lub konflikt mający miejsce w domu ma swoje źródło lub dotyczy nie tylko relacji między dwojgiem dorosłych, ale i ich dzieci bądź innych osób pozostających w bliskich relacjach rodzinnych. W takim wypadku terapeuta pomoże uspokoić sytuację i poprawić komfort życia wszystkich osób zainteresowanych.

W przypadku wątpliwości, czy należy wybrać terapię dla par, czy też rodzinną, prosimy o kontakt z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu. Podczas pierwszej wizyty nasi eksperci zapoznają się z sytuacją i doradzą Państwu odpowiednie rozwiązanie.

Terapia par Poznań: cena, zapisy

Stacjonarna lub telemedyczna wizyta w ramach terapii par i rodzin w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu kosztuje 270 zł*.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę u terapeuty par można umówić też w sklepie internetowym. Zapraszamy!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia dla par Poznań