Terapia dzieci Poznań

Psychoterapia dla dzieci ma na celu zmianę sposobu myślenia, przeżywania i zachowania małego Pacjenta, co przyczynia się do zmniejszenia trudności, z którymi się mierzy.

Osobom poszukującym terapii dla dzieci w Poznaniu polecamy MindHealth: przyjmują u nas doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści.

Dziewczynka na terapii dla dzieci w Poznaniu

Terapia dla dzieci w Poznaniu: co to jest?

Psychoterapia to jedna z metod leczenia osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Psychoterapię dzieci i młodzieży zapoczątkował Sigmund Freud. Za pierwsze dziecko z sukcesem poddane tej metodzie oddziaływania uważa się 5-latka, którego Freud wyleczył z fobii: chorobliwego lęku przed zwierzętami.

Twórca psychoanalizy opisał przypadek „małego Hansa” w 1909 roku. Obecnie najmłodsi mogą korzystać z różnych rodzajów psychoterapii. W wielu zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży jest to najczęściej stosowany rodzaj terapii: także w poznańskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Wskazania do terapii

Prowadzona w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu psychoterapia dla dzieci pomaga w przypadku trudności i zaburzeń zdrowia psychicznego takich jak m.in.:

 • depresja: charakteryzuje się stale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i fizycznych. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zwracają uwagę, że depresja to czwarta najczęstsza choroba i przyczyna niepełnosprawności u nastolatków w wieku 15-19 lat;
 • choroba afektywna dwubiegunowa, ChAD (zaburzenie afektywne dwubiegunowe): cechuje się naprzemiennym występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności) oraz manii lub hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności). Zaburzenie jest rozpoznawane u około 1% nastolatków, natomiast u 6% stwierdza się objawy należące do spektrum ChAD;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD): objawia się zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością i impulsywnością. Ostrożne szacunki wskazują, że problem ten dotyczy przynajmniej 5% dzieci w młodszym wieku szkolnym;
  • zaburzenia odżywiania: zalicza się do nich m.in. anoreksję (jadłowstręt psychiczny), bulimię (żarłoczność psychiczną) i zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Są to groźne i często występujące problemy (np. rozpowszechnienie anoreksji w ciągu życia u kobiet w Europie wynosi od poniżej 1-4%, bulimii – od poniżej 1-2%, a psychogennego przejadania się – od poniżej 1-4%);
  • zaburzenia lękowe: ich główny objaw to lęk nadmierny w stosunku do sytuacji, który nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia i nie jest kontrolowany. Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych problemów, z którymi dzieci i nastolatki trafiają na psychoterapię;
  zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje po doświadczeniu traumy i objawia się ponownym przeżywaniem wydarzenia, unikaniem bodźców i sytuacji skojarzonych z traumą, pobudzeniem oraz zmianami w funkcjonowaniu poznawczym i w nastroju. Symptomy PTSD trwale utrzymują się u 34% dzieci po tego rodzaju przeżyciu;
  • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): objawia się powtarzalnymi obsesjami (myśli natrętne) i kompulsjami (czynności natrętne). Częstość występowania OCD w populacji dzieci i młodzieży szacuje się na 0,35-4%;
  • zaburzenia zachowania: są to powtarzające się zachowania antyspołeczne, buntownicze lub agresywne. Rozpowszechnienie ich łagodniejszej postaci (zaburzeń opozycyjno-buntowniczych) w Stanach Zjednoczonych szacuje się na 5,7-9,9% (te wyniki można uznać za miarodajne dla populacji europejskich);
  schizofrenia: cechuje się urojeniami, omamami, zaburzeniami formalnymi myślenia, tzw. objawami negatywnymi (m.in. spadek energii, apatia, zobojętnienie), załamaniem linii życiowej czy brakiem krytycyzmu. Występuje u około 1% populacji;
  • zaburzenia tikowe : tiki to nagłe, szybkie, powtarzające się, stereotypowe ruchy lub wokalizacje. Tiki utrzymujące się przez kilka czy kilkanaście miesięcy ma nawet kilkanaście procent dzieci;

Terapia dla dzieci Poznań: jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszych spotkań psychoterapeuta dziecięcy zazwyczaj zbiera wywiady na temat Pacjenta. Może prosić o wypełnienie testów dotyczących jego zdrowia. Specjalista stawia też rozpoznanie oraz opracowuje i przekazuje plan leczenia. Przed rozpoczęciem pierwszej sesji programu terapeutycznego dla dzieci w Poznaniu zawierany jest kontrakt terapeutyczny, w którym znajdują się m.in. cele i zasady terapii. Podczas terapii młodemu Pacjentowi przysługuje prawo do:

 • prywatności,
 • poufności,
 • godności
 • i autonomii.

W ramach realizacji tego ostatniego prawa specjalista prosi dziecko o wyrażenie zgody na psychoterapię.

Przebieg kolejnych sesji

Podczas sesji Pacjent i psychoterapeuta pracują nad osiągnięciem zaplanowanych celów. Niektórzy specjaliści zadają też prace domowe, polegające na wprowadzeniu w życie zagadnień omawianych na spotkaniach. Psychoterapia dzieci i młodzieży różni się od tej oferowanej dorosłym, m.in. rolą zabawy, specyfiką motywacji młodych pacjentów do zmiany oraz koniecznością uwzględnienia w terapii kontekstów społecznych życia dziecka. W przypadku młodych Pacjentów prowadzenie psychoterapii nie jest też możliwe bez udziału rodziców.

Rola rodziców w terapii

Udowodniono, że zaangażowanie rodziców zwiększa efektywność psychoterapii dziecka. Stopień i charakter tego uczestnictwa zależy od wieku i poziomu rozwoju dziecka oraz od podejścia terapeutycznego specjalisty. Sposoby angażowania opiekunów w proces zmiany – poza udziałem w określeniu zasad i zawarciu kontraktu terapeutycznego – to m.in.:

 • czas dla rodzica na sesjach dziecka: w tym przypadku przyjmuje się różne założenia w zależności od wieku Pacjenta;
 • psychoedukacja: polega na poinformowaniu rodziców o zaburzeniu dziecka i zasadach jego leczenia;
 • coaching: wdraża się go, jeśli informacje przekazane w trakcie psychoedukacji okażą się niewystarczające;
 • trening umiejętności rodzicielskich: to warsztaty na temat wpływania na zachowanie dziecka poprzez zmianę własnego postępowania;
 • terapia rodzinna: proponuje się ją uzupełniająco w przypadku poważnego konfliktu między rodzicami a dzieckiem;
 • terapia własna: jest zalecana, jeśli problemy rodziców uniemożliwiają pomoc młodemu Pacjentowi.

Rodzaje psychoterapii dzieci stosowane w Poznaniu - MindHealth

Szczegółowy przebieg i czas trwania psychoterapii zależy od konkretnego przypadku i podejścia teoretycznego, na którym opiera się specjalista. Najmłodszym Pacjentom oferowana jest w Poznaniu m.in.:

 • terapia systemowa: tą nazwą określa się podejścia, w których człowiek postrzegany jest jako element różnych systemów (np. rodzinnego). Przyjmuje się w nich, że to nie jednostka, ale system rodzinny wytwarza problem i dlatego celem zmiany terapeutycznej są głównie różne nieprawidłowości w rodzinie;
 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT): w tym podejściu zakłada się, że emocje i zachowania człowieka nie zależą od sytuacji życiowych, ale od tego, jak o nich myślimy. Celem CBT jest redukcja objawów poprzez zmianę sposobu myślenia, nadawania innych znaczeń napływającym informacjom czy nabywanie nowych umiejętności rozwiązywania problemów;
 • terapia psychodynamiczna: w tym podejściu rozróżnia się dwie przyczyny zaburzeń – wewnętrzne konflikty oraz braki umiejętności (możliwości) w pełnieniu funkcji rodzicielskich. Metody prowadzące do zmiany to dążenie do zaspokojenia zaniedbanych potrzeb rozwojowych dziecka dzięki przekształceniu sytuacji terapeutycznej w ulepszoną wersję pierwotnej sytuacji środowiskowej małego pacjenta lub bezpośrednia praca z jego środowiskiem;
 • terapia po urazach psychicznych: wdraża się ją u ofiar traumy, które nie potrafią sobie poradzić z tym przeżyciem. Celem terapii jest powrót do funkcjonowania sprzed zdarzenia.

W jakich jeszcze problemach pomaga terapeuta?

Według danych WHO połowa wszystkich zaburzeń psychicznych ma swój początek do 14. roku życia, ale większość przypadków pozostaje niewykryta. Konsekwencje nieleczenia problemów zdrowia psychicznego u dzieci mogą być poważne. Warto zatem znać objawy, które mogą być sygnałami trudności w sferze psychicznej. Zaliczane są do nich m.in.:

 • uporczywy smutek (trwający dwa tygodnie lub dłużej);
 • wycofywanie się z interakcji społecznych;
 • skrajna drażliwość;
 • zachowanie wymykające się spod kontroli;
 • drastyczne zmiany nastroju, zachowania lub osobowości;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • utrata wagi;
 • problemy ze snem;
 • trudności z koncentracją;
 • pogorszenie wyników w nauce;
 • unikanie szkoły;
 • częste bóle głowy lub brzucha, które nie mają uchwytnej przyczyny fizycznej;
 • samookaleczanie;
 • nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
 • mówienie o śmierci lub samobójstwie.

Zachowania problemowe charakteryzują się znaczną częstością występowania, dużym nasileniem i negatywnym wpływem na codzienne funkcjonowanie. W przypadku zaobserwowania tego typu objawów należy skonsultować się ze specjalistą zdrowia psychicznego lub pediatrą, a następnie podjąć zaleconą przez specjalistę terapię dla dzieci w Poznaniu. Myśli samobójcze są sygnałem alarmowym do pilnego zgłoszenia się po pomoc.

Psychoterapia dziecięca w Poznaniu - zapisy

Zapisy  na psychoterapię dla dzieci w poznańskiej placówce MindHealth (ul. Woźna 14) przyjmujemy pod ogólnopolskim numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można odbyć także w formie telekonsultacji: nawet mieszkając w innej miejscowości lub w czasie podróży.

Wizytę można zarezerwować także online w sklepie.

Ile kosztuje wizyta?

Pojedyncze spotkanie w ramach terapii dla dzieci w Poznaniu kosztuje 190 zł*. MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego zaprasza na wizyty stacjonarne w centrum miasta lub poradę telemedyczną.

Możliwy jest także zakup pakietu sesji, co pomaga usystematyzować terapię i zmniejsza koszty.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia dzieci Poznań