Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Warszawa

Chcesz osiągnąć swój cel? Potrzebujesz wsparcia i towarzyszenia na drodze do niego? Idealnym rozwiązaniem może być TSR.

Dowiedz się, na czym polega terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Warszawie i zapisz się na nią w MindHealth.

Pacjentka na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Warszawie: na czym polega?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) jest nurtem terapeutycznym, który różni się od tradycyjnych podejść w psychoterapii. Koncentruje się ona na dążeniu do osiągnięcia określonego celu. Jest on wyznaczony przez samego Klienta. Natomiast psychoterapeuta TSR pełni rolę drogowskazu i motywatora. Ponadto pozytywnie wzmacnia Klienta poprzez pochwały i wskazywanie mu jego mocnych stron.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Warszawie nie skupia się na problemie Klienta i jego źródle. Brakuje tu też procesu diagnostycznego w ujęciu medycznym. Psychoterapeuta TSR nie analizuje dzieciństwa i wydarzeń z przeszłości. Działania koncentrują się na:

 • teraźniejszości – aktualnych odczuciach Klienta i jego zasobach;
 • przyszłości – co Klient chce osiągnąć i jak wyobraża sobie swoje życie po wprowadzeniu zmian.

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku. Jej twórcami są Insoo Kim Berg i Steve de Shazer. W Polsce TSR zaczęto stosować po 1990 roku.

Główne założenia

Podstawowym założeniem psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jest przekonanie, że to Klient najlepiej wie, jakie są jego potrzeby. Tym samym staje się on ekspertem – na równi z terapeutą. Samodzielnie wyznacza kierunki i cele oraz decyduje, jakie problemy chce omawiać. Sam też dąży do ich rozwiązania. Terapia jest jedynie narzędziem do osiągnięcia celu.

Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Warszawie to:

 • indywidualne podejście do Klienta;
 • ograniczenie roli terapeuty TSR do bycia motywatorem;
 • pełna akceptacja sposobu patrzenia na życie, który prezentuje Klient;
 • brak analizowania problemu;
 • skupianie się na teraźniejszości i przyszłości;
 • brak złych odpowiedzi i nieodpowiednich rozwiązań problemu;
 • pozostawienie Klientowi oceny skuteczności i efektów terapii;
 • skupienie się na uświadomieniu Klientowi jego mocnych stron i zalet.

W TSR bardzo ważne jest subiektywne postrzeganie rzeczywistości. Oznacza to, że każdy widzi świat inaczej, na swój sposób i ma do tego pełne prawo.

Zasady pracy terapeutycznej

Z założenia psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Warszawie opiera się na 3 głównych zasadach:

 1. Jeżeli coś działa, należy robić tego więcej.
 2. Jeżeli coś nie działa, należy przestać to robić i podjąć inne działania.
 3. Nie należy naprawiać tego, co się zepsuło.

Bardzo ważną zasadą jest również odejście od relacji Pacjent-terapeuta. Osoba uczestnicząca w TSR jest nazywana „Klientem”. Wynika to z prostego założenia, że nie zmaga się ona z żadnymi zaburzeniami. Na przykład: terapeuta nie patrzy na nią przez pryzmat zdiagnozowanej w przeszłości depresji. Nie jest po to, aby wyleczyć Klienta, ale pomóc mu osiągnąć założony cel.

Terapeuta TSR w Warszawie – jakie są jego zadania?

Terapeuta w TSR odchodzi od swojej klasycznej roli. Jego zadaniem jest towarzyszenie Klientowi w procesie zmiany i osiąganiu ustalonego celu. Wspiera, motywuje, pokazuje mocne strony i pozytywne sytuacje. Nie analizuje, nie ocenia, nie nakłania Klienta do zwierzeń lub podejmowania określonych działań. Współpracuje z nim przy poszukiwaniu rozwiązań, wdrażaniu ich w życie i usamodzielnieniu się Klienta w obliczu trudności.

Relacja Klienta z terapeutą TSR w Warszawie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Osoba w terapii musi czuć się bezpiecznie i swobodnie, aby możliwe było osiągnięcie oczekiwanych efektów. Dlatego niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego terapeuty, a w razie konieczności zmiana na innego.

Główne metody terapeutyczne

W psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach wykorzystuje się różnego rodzaju techniki. Dobierane są one indywidualnie do każdego Klienta. Pod uwagę bierze się rodzaj trudności, z którymi się zmaga, a także jego podejście. Nie każda osoba, która udaje się do terapeuty, zdaje sobie sprawę ze swojego problemu. Wówczas niemożliwe jest ustalenie celu. Dlatego działania skupiają się na mocnych stronach Klienta, budowaniu jego zasobów oraz na wyobrażaniu sobie przyszłości (tego, jak powinna ona wyglądać).

Terapeuta TSR w Warszawie korzysta w swojej pracy z następujących metod:

 • ukazywanie mocnych stron Klienta i budowanie poczucia własnej wartości (tzw. praca na zasobach);
 • rozszerzanie i wzmacnianie zasobów, które mogą być przydatne w osiągnięciu postawionego celu;
 • określenie potrzeb i pragnień Klienta;
 • komponowanie obrazu pozytywnej przyszłości;
 • skalowanie elementów związanych z celami Klienta (ocena samopoczucia, postępów terapii, poczucia własnej wartości);
 • ustalenie przez Klienta małych kroków, które przybliżą go do osiągnięcia założonego celu;
 • przełamywanie wzorców;
 • odnajdywanie pozytywnych aspektów w danej sytuacji;
 • odnotowywanie zmian, które zachodzą w procesie dążenia do określonego celu.

Chociaż TSR skupia się na teraźniejszości i przyszłości, w czasie pracy można odnieść się również do przeszłości. Jednak jedynie w kontekście poszukiwania okresów życia, w których dany problem nie występował lub tego, co pomogło w analogicznej sytuacji. Ma to na celu odnalezienie pozytywnych doświadczeń i wzmocnienie zasobów Klienta.

Wskazania do terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Warszawie może być z powodzeniem stosowana jako wsparcie psychologiczne przy:

TSR jest terapią indywidualną. Jednak można prowadzić ją również grupowo. Dobrze sprawdza się np. w terapii par, małżeństw i rodzin. Stosuje się ją też w coachingu, doradztwie zawodowym oraz w edukacji.

Ile trwa TSR w Warszawie?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Warszawie jest terapią krótkotrwałą. Oznacza to, że dąży się do możliwie jak najszybszego osiągnięcia zamierzonych efektów – w odniesieniu do możliwości Klienta. Liczba spotkań jest kwestią indywidualną. Terapeuta TSR zawsze ustala przybliżony czas trwania terapii. Zdarza się, że wystarcza 5–10 sesji, ale niekiedy potrzeba ich więcej.

Efekty psychoterapii

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest uznawana za skuteczną formę pomocy psychologicznej. Badania, które to potwierdzają, są prowadzone niemal od początku powstania tego nurtu.

TSR w Warszawie pozwala:

 • rozwiązać problemy behawioralne u dzieci i młodzieży;
 • poradzić sobie z aktualnymi problemami;
 • zmienić podejście do życia;
 • poprawić poczucie własnej wartości;
 • wzmocnić mocne strony;
 • wydobyć potencjał;
 • zwiększyć motywację do działania;
 • wypracować strategię, która pozwala osiągnąć zamierzone cele i pożądaną przyszłość.

Warto zaznaczyć, że w psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach to Klient decyduje o momencie, w którym zostały osiągnięte oczekiwane efekty – zgodnie z tym, co czuje. Cykl spotkań kończy się, gdy osoba w terapii uzna, że zaszła zmiana i jest ona wystarczająca.

TSR Warszawa - cena psychoterapii

Cena terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w MindHealth Warszawa wynosi 190 zł za sesję*. Istnieje możliwość kupienia pakietu spotkań. Wówczas 5 wizyt kosztuje jedynie 870 zł*.

Zapisy na terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach w Warszawie prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 22 566 22 24. Rezerwacji można dokonywać w czasie pracy Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–20:00.

Wizytę u terapeuty TSR w stolicy można umówić również poprzez nasz sklep internetowy. Przy rezerwacji online należy wybrać placówkę, datę, godzinę oraz dokonać opłaty.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Warszawa