Terapia behawioralna Warszawa

Sprawdź, w czym może pomóc terapia behawioralna w Warszawie prowadzona przez ekspertów z MindHealth oraz dlaczego warto z niej skorzystać.

Podjęcie terapii pozwala uniknąć przykrych dla zdrowia konsekwencji w sferze psychicznej i fizycznej dzięki modyfikacji nieprawidłowych postaw i zachowań.

Terapia behawioralna w Warszawie: pacjent i terapeutka w gabinecie

Terapeuci w Twoim mieście:

Podstawy teoretyczne

Terapia behawioralna prowadzona przez specjalistów MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie opiera się na podstawowym nurcie behawiorystycznej teorii uczenia się.

Behawioryzm jako kierunek psychologiczny powstał w XX wieku. Zakładał, że przedmiotem badań psychologicznych mogą być jedynie zachowania tj. zależności między bodźcami a reakcjami. Wgląd do „własnego wnętrza”, czyli poznanie procesów psychicznych uważano za niemożliwe. Słowo „behawioralny” odnosi się w psychologii do zjawisk związanych z zachowaniem się człowieka. 

Na czym polega terapia behawioralna w Warszawie?

Psychoterapia behawioralna jest metodą terapeutyczną opierającą się na założeniu, że odczuwane przez Pacjenta cierpienie jest wynikiem wyuczonych, błędnych schematów zachowań, których można i powinno się oduczyć. Dzięki współpracy z terapeutą behawioralnym Pacjenci mogą oduczyć się niedostosowanych reakcji i zastępować je konstruktywnymi sposobami adaptacji.

Terapeuci wspierają Pacjentów w zastępowaniu niepożądanych reakcji i wzorców zachowań, a tym samym skutecznie radzą sobie z leczeniem zaburzeń nerwicowych, lęków, fobii, obsesji czy uzależnień.

Efekty

Podczas sesji z terapeutą Pacjent zaczyna rozpoznawać własne zniekształcenia w sposobie myślenia i zachowania, które przed leczeniem stawały się faktycznym źródłem problemów.

Elementy edukacji psychologicznej pozwalają uczestnikowi spotkań poddawać ponownej ocenie własne spostrzeżenia. Celem terapii behawioralnej prowadzonej w stolicy jest modyfikacja objawów w oparciu o przejawy w sposobach reagowania na bodźce (tj. zachowanie).
Dzięki zapoznaniu się z technikami behawioralnymi Pacjenci mogą zacząć efektywniej odreagowywać m.in. sytuacje lękowe.

Proces terapeutyczny  w tym nurcie nie rozpatruje zaburzonych zachowań Pacjenta jako objawów tkwiących „wewnątrz”. Fundamentalne założenia terapii behawioralnej opierają się o prostą zasadę: usunięcia (oduczenia) zachowania przyczyniającego się do zaburzenia.

Podsumowując, pożądanym efektem terapii behawioralnej jest zmiana niekorzystnych dla Pacjenta wzorców zachowań i osiąganie tych zmian poprzez strategie mierzenia się z własnymi lękami, odgrywanie ról oraz relaksację (rozluźnianie ciała i umysłu).

Techniki pracy z Pacjentem

Psychoterapeuci pracujący w nurcie behawioralnym wykorzystują wiele metod i technik we współpracy z Pacjentami: w tym m.in.:

 • systematyczną desensytyzację (tzw. odwrażliwianie, systematyczne odczulanie): technika terapeutyczna polegająca na uczeniu się relaksacji z jednoczesnym wprowadzaniem elementów wywołujących lęk. Dzięki tak prowadzonemu procesowi Pacjent uczy się eliminowania lęku i zastępowania go stanem relaksu. Metoda stosowana najczęściej w leczeniu zaburzeń lękowych i fobii;
 • modelowanie uczestniczące (technika społecznego uczenia się): terapeuta wykorzystuje tę technikę terapeutyczną do demonstrowania Pacjentowi zachowań pożądanych i efektywnych dzięki naśladownictwu (uczenie się nowych sposobów zachowania i nabywanie kompetencji poprzez obserwowanie innych);
 • terapię implozyjną: technika behawioralna polegająca na wygaszaniu odczuwanego lęku poprzez wystawianie Pacjenta na działanie stresogennych bodźców.

Ponadto terapia behawioralna w Warszawie wiąże się z definicjami tj. pozytywnym wzmacnianiem, zanurzaniem i ekspozycją oraz technikami relaksacyjnymi.

Dla kogo psychoterapia behawioralna w Warszawie?

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego udziela niezbędnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom.

Z terapii behawioralnej w Warszawie mogą skorzystać m.in. osoby z:

 • zaburzeniami lękowymi (uogólnionymi, lekiem separacyjnym, zaburzeniami depresyjnymi, i innymi lękowymi);
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (natrętna niepewność i impulsy, luminacje, ruminacje, natrętne wykonywanie określonych czynności, rytuały);
 • fobiami;
 • zaburzeniami odżywiania (kompulsywne objadanie się, anoreksja, bulimia);
 • zaburzeniami seksualnymi;
 • depresją;
 • schizofrenią;
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • określonym typem osobowości (np. osobowości neurotyczna);
 • innymi problemami i zaburzeniami natury psychicznej.

Kto prowadzi terapię?

Psychoterapeutą podejmującym się pracy w nurcie behawioralnym jest specjalista posiadający niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz kwalifikacje  w tym zakresie. Wszyscy zatrudnieni u nas terapeuci behawioralni w Warszawie ukończyli kierunkowe studia wyższe i/lub szkolenia bądź kursy z zakresu modyfikacji zachowań. 

Specjaliści posługują się różnorodnymi metodami i technikami, których odpowiednie zastosowanie zwiększa szansę na efektywność działań psychologicznych, w tym modyfikację niepożądanych zachowań.

Terapia behawioralna Warszawa: cena

Koszt pojedynczej sesji w ramach psychoterapii behawioralnej w jednej z warszawskich placówek MindHealth to 190 zł*. Wizytę można odbyć stacjonarnie lub zdalnie.

Zachęcamy także do zakupu pakietu 5 wizyt w cenie 870 zł* - takie rozwiązanie to oszczędność i jeszcze większa motywacja do regularnych wizyt w poradni zdrowia psychicznego.

Aby umówić się na terapię behawioralną w Warszawskiej placówce MindHealth, zadzwoń pod numer naszej infolinii 22 566 22 24 - pod tym samym numerem uzyskasz także wszelkie inne potrzebne informacje.

Zapraszamy także do zapisów online w naszym sklepie internetowym.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia behawioralna Warszawa