Psycholog dziecięcy Warszawa: NFZ, prywatnie

Tak jak osoby dorosłe – najmłodsi również zmagają się ze swoimi problemami. Dotyczy to zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i młodszych.

Wykwalifikowanego psychologa dla dzieci w Warszawie, który pomoże poradzić sobie z trudnościami, znajdziesz w placówkach MindHealth. Przyjmujemy także w ramach NFZ.

Psycholog dziecięcy w Warszawie rozmawia z pacjentem

Psychologowie dla dzieci w Warszawie:

Zobacz więcej specjalistów

Psycholog dla dzieci Warszawa: FAQ

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth to specjalista zajmujący się Pacjentem w wieku rozwojowym. Decyzja rodzica (opiekuna) o podjęciu konsultacji nie jest rodzicielską porażką, tylko świadomym, dojrzałym i mądrym wyborem. 

Psycholog dziecięcy w Warszawie pomaga rodzicom rozwiązywać problemy (poradnictwo psychologiczne) oraz udziela niezbędnego wsparcia, mającego zmniejszyć lub usunąć powstałe nieprawidłowości/dysfunkcje np. w wyniku oddziaływania psychoterapeutycznego.

Pomoc psychologiczna wiąże się z:

 • oceną najbliższego otoczenia dziecka – środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego;
 • rozpoznawaniem niepokojących sygnałów, symptomów, opóźnień rozwojowych, deficytów emocjonalnych czy psychoruchowych;
 • diagnostyką kliniczną;
 • diagnostyką wychowawczo-kliniczną;
 • udzielaniem pomocy psychologicznej, dostosowanej do problemu Pacjenta, jego predyspozycji, sytuacji życiowej, edukacyjnej i rodzinnej;
 • udzielaniem niezbędnego wsparcia rodzinie.

Dobry psycholog dziecięcy: kompetencje, metody

Specjaliści z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie mają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonywania zawodu oraz pracy z dziećmi i dorastającą młodzieżą. Każdy zatrudniony u nas psycholog dziecięcy zdobył niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu przeanalizować wszelkie czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, kulturowe i rozwojowe, przyczyniające się do rozwoju problemów.

Taki specjalista posługuje się różnymi metodami, które umożliwią jak najdokładniejsze zebranie informacji o Pacjencie, a są nimi:

 • rozmowa,
 • wywiad,
 • obserwacja,
 • testy,
 • ankiety.

Poznanie i zrozumienie  małego Pacjenta opiera się m.in. na sprawdzeniu tempa i poziomu rozwoju psychicznego dziecka, cechach jego osobowości, zainteresowaniach, talentach, ogólnej postawie (dzieci starsze) i istniejących zaburzeniach postępowania/zachowania. Narzędzia psychologiczne służą interpretacji, diagnozowaniu i dalszym podejmowaniu decyzji (formach postępowania).

Powody, dla których warto odwiedzić poradnię

Dbanie o dziecko to najważniejsze zadanie rodzica, a rodzicielstwo wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkiem. Opiekunowie małych Pacjentów powinni wspierać rozwój dziecka, odpowiadać na szczególne potrzeby, wychować w poszanowaniu i akceptowaniu innych.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa również obowiązek poświęcania czasu i uwagi, a ponadto wzmacniania wysiłków szkolnych dziecka (nauka, osiąganie celów, realizacja zamierzeń). Zatem potrzeba konsultowania się ze specjalistami to prawidłowa reakcja rodzica na bieżącą sytuację dziecka.

Im szybciej podjęta decyzja o rozmowie z psychologiem, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia poważnych konsekwencji na tle zdrowia psychicznego dziecka.

Psycholog dla dzieci Warszawa - kryteria diagnostyczne

Sposób zachowania czy odreagowywania dziecka na określone wydarzenia może wzbudzać niepokój u rodzica (opiekuna). Ważne, aby jak najtrafniej odróżnić objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń zachowania od tych wynikających z charakteru dziecka lub systemu wychowawczego stosowanego w domu.

W przypadku zaburzeń zachowania u diagnozowanego dziecka muszą zostać spełnione podstawowe kryteria (utrwalone wzorce zachowania), których występowanie obserwuje się na przestrzeni kilku miesięcy, a są nimi m.in.:

 • wybuchy złości – nieadekwatne, silne;
 • drażliwość, rozżalenie, pretensja, oskarżanie, gniew;
 • umyślność popełnienia krzywdy lub działanie wbrew komuś/czemuś;
 • naruszanie podstawowych praw, norm, reguł społecznych;
 • agresja fizyczna, używanie przemocy.

W przypadku zaburzeń mieszanych pewne objawy mogą spełniać kryteria diagnostyczne innych nieprawidłowości rozwojowych np. zaburzeń emocjonalnych z zaburzeniami zachowania. Podczas wydawania opinii, specjalista upewnia się, czy diagnozowane zaburzenie nie spełnia kryteriów innych, poważnych zaburzeń np. hiperkinetycznych czy osobowości dysocjacyjnej.

Kiedy skorzystać z pomocy psychologicznej?

Problemy, z którymi możesz zwrócić się do psychologa dziecięcego w Warszawie to m.in.:

 • potrzeba sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia dziecka pod względem rozwojowym;
 • objawy nieharmonijnego rozwoju dziecka: w sferze emocjonalnej, społecznej, zdrowotnej (problemy psychologiczne, emocjonalne);
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia snu;
 • problemy z uwagą, koncentracją, pamięcią;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • uzależnienia od substancji, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi;
 • uzależnienia od czynności w tym od komputera, internetu, telefonu;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne;
 • ataki paniki;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • depresja;
 • inne, niepokojące rodzica/opiekuna objawy.

Pierwsza wizyta i diagnoza

Myślisz o umówieniu się na wizytę w poradni psychologicznej, ale obawiasz się, że będzie to nieprzyjemne bądź stresujące doświadczenie? Niepotrzebnie! Doświadczony psycholog dziecięcy wie, jak pomóc dziecku i jego rodzicom. 

Pierwsza wizyta u psychologa to tak naprawdę luźna rozmowa, w trakcie której Pacjent opowiada o tym, z czym ma problem. Specjalista zadaje także rutynowe pytania dotyczące wieku, sytuacji życiowej i historii ewentualnego dotychczasowego leczenia: pomagają one w postawieniu diagnozy i podjęciu decyzji o typie terapii lub nawiązaniu współpracy z innymi specjalistami zdrowia psychicznego (np. psychoterapeutą, logopedą).

Psycholog dziecięcy w Warszawie: cena, lokalizacja

Cena konsultacji u psychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie wynosi 180 zł*. Wizyta może odbyć się stacjonarnie w jednej z naszych placówek lub w ramach porady telemedycznej.

Gabinety, w których nasi specjaliści świadczą pomoc psychologiczną dla dzieci w Warszawie, położone są w Śródmieściu (ul. Nowolipie 18) i na Mokotowie (ul. Racławicka 27). Do obydwu z łatwością dojedziesz komunikacją miejską lub własnym samochodem.

Jak się zapisać?

Aby umówić się na pierwszą lub kolejną wizytę w jednej z naszych poradni, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 22 5662224. Rezerwacji spotkania z psychologiem można także dokonać online, korzystając ze sklepu internetowego.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologa, który wesprze Cię w zadbaniu o dobro Twojego dziecka.

Psycholog dziecięcy Warszawa: NFZ

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dzięki temu zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną dla najmłodszych w Warszawie bez konieczności posiadania skierowania. 

W placówkach MindHealth przy ul. Nowolipie (Śródmieście) i przy ul. Racławickiej (Mokotów) oferowane są:

 • porady psychologa dziecięcego w Warszawie na NFZ;
 • konsultacje diagnostyczne;
 • wizyty domowe i środowiskowe.

Z usług psychologa dla dzieci na NFZ mogą skorzystać:

 • dzieci poniżej 7. roku życia;
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki;
 • osoby kształcące się w szkołach ponadpodstawowych (do 21. roku życia);
 • ich rodziny i opiekunowie prawni.

By umówić się na wizytę do poradni psychologicznej, Pacjent powinien mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo