Psycholog dziecięcy Warszawa

Psychoterapia w Warszawie pomaga w pokonywaniu trudności i  leczeniu zaburzeń. Jest to metoda rozmowy, która w zależności od nurtu może przyjmować rozmaite formy.

Profesjonalną terapię indywidualną w Warszawie oferujemy w MindHealth. Sprawdź listę dobrych psychoterapeutów  i umów się.

Kobieta na psychoterapii indywidualnej w Warszawie

Psycholog dziecięcy Warszawa - umów wizytę

Zobacz więcej specjalistów

Spis treści

Kim jest psycholog dziecięcy?

Dbanie o dziecko to najważniejsze zadanie rodzica, a rodzicielstwo wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkiem. Opiekunowie małych Pacjentów powinni wspierać rozwój dziecka, odpowiadać na szczególne potrzeby, wychować w poszanowaniu i akceptowaniu innych.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa również obowiązek poświęcania czasu i uwagi, a ponadto wzmacniania wysiłków szkolnych dziecka (nauka, osiąganie celów, realizacja zamierzeń). Zatem potrzeba konsultowania się ze specjalistami to prawidłowa reakcja rodzica na bieżącą sytuację dziecka.

Im szybciej podjęta decyzja o rozmowie z psychologiem, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia poważnych konsekwencji na tle zdrowia psychicznego dziecka.

Psycholog dziecięcy z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth to specjalista zajmujący się Pacjentem w wieku rozwojowym. Decyzja rodzica (opiekuna) o podjęciu konsultacji nie jest rodzicielską porażką, tylko świadomym, dojrzałym i mądrym wyborem. 

Psycholog dziecięcy w Warszawie pomaga rodzicom rozwiązywać problemy (poradnictwo psychologiczne) oraz udziela niezbędnego wsparcia, mającego zmniejszyć lub usunąć powstałe nieprawidłowości/dysfunkcje np. w wyniku oddziaływania psychoterapeutycznego.

Pomoc psychologiczna wiąże się z:

 • oceną najbliższego otoczenia dziecka – środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego;
 • rozpoznawaniem niepokojących sygnałów, symptomów, opóźnień rozwojowych, deficytów emocjonalnych czy psychoruchowych;
 • diagnostyką kliniczną;
 • diagnostyką wychowawczo-kliniczną;
 • udzielaniem pomocy psychologicznej, dostosowanej do problemu Pacjenta, jego predyspozycji, sytuacji życiowej, edukacyjnej i rodzinnej;
 • udzielaniem niezbędnego wsparcia rodzinie.

Cechy dobrego psychologa dziecięcego

Specjaliści z MindHealth Warszawa mają niezbędne kwalifikacje i kompetencje do wykonywania zawodu oraz pracy z dziećmi i dorastającą młodzieżą. Każdy zatrudniony u nas psycholog dziecięcy zdobył niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwala mu przeanalizować wszelkie czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, kulturowe i rozwojowe, przyczyniające się do rozwoju problemów.

Taki specjalista posługuje się różnymi metodami, które umożliwią jak najdokładniejsze zebranie informacji o Pacjencie, a są nimi:

 • rozmowa,
 • wywiad,
 • obserwacja,
 • testy,
 • ankiety.

Poznanie i zrozumienie  małego Pacjenta opiera się m.in. na sprawdzeniu tempa i poziomu rozwoju psychicznego dziecka, cechach jego osobowości, zainteresowaniach, talentach, ogólnej postawie (dzieci starsze) i istniejących zaburzeniach postępowania/zachowania. Narzędzia psychologiczne służą interpretacji, diagnozowaniu i dalszym podejmowaniu decyzji (formach postępowania).

Psycholog dziecięcy Warszawa - kryteria diagnostyczne

Sposób zachowania czy odreagowywania dziecka na określone wydarzenia może wzbudzać niepokój u rodzica (opiekuna). Ważne, aby jak najtrafniej odróżnić objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń zachowania od tych wynikających z charakteru dziecka lub systemu wychowawczego stosowanego w domu.

W przypadku zaburzeń zachowania u diagnozowanego dziecka muszą zostać spełnione podstawowe kryteria (utrwalone wzorce zachowania), których występowanie obserwuje się na przestrzeni kilku miesięcy, a są nimi m.in.:

 • wybuchy złości – nieadekwatne, silne;
 • drażliwość, rozżalenie, pretensja, oskarżanie, gniew;
 • umyślność popełnienia krzywdy lub działanie wbrew komuś/czemuś;
 • naruszanie podstawowych praw, norm, reguł społecznych;
 • agresja fizyczna, używanie przemocy.

W przypadku zaburzeń mieszanych pewne objawy mogą spełniać kryteria diagnostyczne innych nieprawidłowości rozwojowych np. zaburzeń emocjonalnych z zaburzeniami zachowania. Podczas wydawania opinii, specjalista upewnia się, czy diagnozowane zaburzenie nie spełnia kryteriów innych, poważnych zaburzeń np. hiperkinetycznych czy osobowości dysocjacyjnej.

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego

Myślisz o umówieniu się na wizytę w poradni psychologicznej, ale obawiasz się, że będzie to nieprzyjemne bądź stresujące doświadczenie? Niepotrzebnie! Doświadczony psycholog dziecięcy wie, jak pomóc dziecku i jego rodzicom. 

Pierwsza wizyta u psychologa to tak naprawdę luźna rozmowa, w trakcie której Pacjent opowiada o tym, z czym ma problem. Specjalista zadaje także rutynowe pytania dotyczące wieku, sytuacji życiowej i historii ewentualnego dotychczasowego leczenia: pomagają one w postawieniu diagnozy i podjęciu decyzji o typie terapii lub nawiązaniu współpracy z innymi specjalistami zdrowia psychicznego (np. psychoterapeutą, logopedą).

Kiedy umówić dziecko do psychologa?

Problemy, z którymi możesz zwrócić się do psychologa dziecięcego w Warszawie to m.in.:

 • potrzeba sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia dziecka pod względem rozwojowym;
 • objawy nieharmonijnego rozwoju dziecka: w sferze emocjonalnej, społecznej, zdrowotnej (problemy psychologiczne, emocjonalne);
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia snu;
 • problemy z uwagą, koncentracją, pamięcią;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • uzależnienia od substancji, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi;
 • uzależnienia od czynności w tym od komputera, internetu, telefonu;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne;
 • ataki paniki;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • depresja;
 • inne, niepokojące rodzica/opiekuna objawy.

Ile kosztuje wizyta u psychologa dziecięcego w Warszawie?

Cena konsultacji u psychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie wynosi 220 zł*. Wizyta może odbyć się stacjonarnie w jednej z naszych placówek lub w ramach porady telemedycznej.

Aby umówić się na pierwszą lub kolejną wizytę w jednej z naszych poradni, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 22 5662224. Rezerwacji spotkania z psychologiem można także dokonać online, korzystając ze sklepu internetowego.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologa, który wesprze Cię w zadbaniu o dobro Twojego dziecka.

Psycholog dziecięcy Warszawa na NFZ

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dzięki temu zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną dla najmłodszych w Warszawie bez konieczności posiadania skierowania. 

W placówkach MindHealth Nowolipie i MindHealth Racławicka oferowane są:

 • porady psychologa dziecięcego w Warszawie na NFZ;
 • konsultacje diagnostyczne;
 • wizyty domowe i środowiskowe.

Z usług psychologa dla dzieci na NFZ mogą skorzystać:

 • dzieci poniżej 7. roku życia;
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki;
 • osoby kształcące się w szkołach ponadpodstawowych (do 21. roku życia);
 • ich rodziny i opiekunowie prawni.

By umówić się na wizytę do poradni psychologicznej, Pacjent powinien mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psycholog dziecięcy Warszawa