Coaching: co to jest, jak pomaga coach?

Co to jest coaching?

Coaching to forma pracy skupiająca się na rozwoju osobistym klienta, przy pomocy zintegrowanego podejścia, odpowiednich technik i narzędzi psychologicznych. Dzięki oddziaływaniu coacha ustala się potencjał, silne strony i obszary rozwoju klienta. Nie jest to doradztwo, ale wsparcie klienta w jego własnym rozwoju.

Coach to rodzaj osobistego trenera, który doradza, motywuje i pomaga klientowi odkryć swój potencjał oraz mocne strony: zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z jego usług korzystają zwłaszcza osoby, które czują, że utknęły w miejscu i chciałyby zmienić coś w swoim życiu.

Poprzez słuchanie i zadawanie pytań, a także stosowanie wybranych technik i metod rozwoju osobistego specjalista coach pomaga swoim klientom zauważyć ich umiejętności i ustalić najlepszy kierunek wykształcenia oraz zatrudnienia (w przypadku doradztwa zawodowego) albo zdobyć inspirację w dążeniu do „życiowych” celów.

Jak pomaga coach?

Pracę coacha może wykonywać absolwent studiów w zakresie nauk społecznych. Nie jest niezbędne bycie psychologiem, jednak ponieważ zawód coacha wymaga wielu kompetencji miękkich takich jak empatia, komunikatywność i umiejętność słuchania, dyplom ukończenia uczelni psychologicznej i doświadczenie w pomocy Pacjentom jest dużym atutem. W MindHealth proponujemy sesje coachingowe z coachami-psychologami.

Efektem spotkań z coachem jest:

 • pozytywne wzmocnienie i samokształcenie;
 • trening efektywności i umacniania własnej skuteczności;
 • świadome wykorzystywanie potencjału;
 • skuteczniejsze osiąganie zamierzonych celów;
 • efektywna praca nad własnym rozwojem, poprawą wydajności i karierą.

Rodzaje coachingu:

Profesjonalny coaching indywidualny dotyczy najczęściej jednej z dwóch sfer życia: prywatnej lub zawodowej (Pacjent może też pracować nad obydwoma z nich równolegle). Na czym polega coaching życiowy, a na czym biznesowy? Podstawowe różnice i podobieństwa opisujemy poniżej.

Life coaching

W przypadku coachingu życiowego (z angielskiego — life coaching) celem sesji jest towarzyszenie klientowi w podnoszeniu jakości jego życia osobistego poprzez osiąganie wyznaczonych celów. Coaching może mieć wpływ m.in. na zdrowie klienta, jego samopoczucie, życie uczuciowe, relacje interpersonalne, sprawność fizyczną lub dietę: zadaniem coacha jest pomoc osobie zainteresowanej udziałem w sesjach w odkryciu swojego potencjału, każda osoba może bowiem potrzebować rozwoju w nieco innej sferze, aby osiągnąć życiową satysfakcję.

W czasie sesji coachingu poświęconych zagadnieniom osobistym coach wspiera klienta np. w podejmowaniu decyzji dotyczących relacji z innymi ludźmi i pomaga mu się zmotywować do działań zmierzających do podniesienia jakości życia. Coach towarzyszy też klientowi w wyznaczaniu zadań potrzebnych do realizacji założonych celów.

Coaching biznesowy i doradztwo zawodowe

Osoby potrzebujące pomocy w wyborze właściwej pracy i kierunku edukacji mogą korzystać z mentoringu coacha zawodowego, który zajmuje się wspieraniem rozwoju zawodowego na wszystkich szczeblach: na coaching mogą umawiać się zarówno młode osoby zastanawiające się dopiero nad tym, na jak kierunek studiów chciałyby iść, jak i menedżerowie, którzy chcą bardziej efektywnie funkcjonować w zespole albo lepiej wspierać rozwój wiedzy i umiejętności swoich pracowników.

Coaching zawodowy opiera się głównie na wydobywaniu mocnych stron ludzi i odkrywaniu, co sprawia im największą satysfakcję w kontekście pracy. Jest dużą pomocą dla osób, które cierpią na wypalenie zawodowe, straciły pracę lub chcą wrócić do wykonywania obowiązków służbowych po dłuższej przerwie. Trener może m.in. pomóc podjąć decyzję o podjęciu szkolenia w nowej dziedzinie, zmianie branży lub wesprzeć w staraniach o uzyskanie awansu.

Dla kogo przeznaczone są sesje coachingowe?

Proces coachingowy jest sposobem na wypracowanie zysków w sferze zawodowej oraz w życiu prywatnym. Zapraszamy na niego osoby w każdym wieku i w dowolnej sytuacji życiowej. Zastanawiasz się, czy wizyta u coacha jest dla Ciebie? Jeżeli do Twoich celów należy:

 • rozwój osobisty;
 • rozwój zawodowy;
 • poprawienie efektywności podejmowanych działań;
 • podniesienie kompetencji;
 • lub usuwanie przeszkód i barier psychologicznych powstrzymujących realizację marzeń i aspiracji

to spotkanie z wykwalifikowanym psychologiem-coachem z pewnością będzie dobrym pomysłem.

Jak wygląda doradztwo?

Spotkanie opiera się przede wszystkim na szczerej, partnerskiej rozmowie pomiędzy coachem a klientem w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku. Podczas pierwszej wizyty u trenera możesz spodziewać się tego, że specjalista będzie chciał dowiedzieć się jak najwięcej o Tobie: zapyta najprawdopodobniej o Twoje dotychczasowe osiągnięcia, powody do dumy i zadowolenia. Podczas spotkania na pewno padnie też temat impulsu, który skłonił Cię do wizyty: w jakim obszarze przede wszystkim chcesz się rozwinąć; czy celem jest wzmocnienie swoich umiejętności w sferze zawodowej, czy może zależy Ci na podwyższeniu komfortu życia w sferze towarzyskiej bądź uczuciowej.

Ze wsparcia coacha korzysta coraz więcej osób, a specjalistę obowiązuje tajemnica zawodowa, dlatego nie obawiaj się ani nie wstydź takiego rozwiązania. Pamiętaj, że coach prowadzi rozmowy nie tylko indywidualnie, ale i grupowo — jeśli krępuje Cię spotkanie 1:1, możesz pomyśleć także o terapii grupowej.

Przebieg sesji coachingowej

Podczas pracy z coachem porusza się wiele kwestii wpływających na zachowania i umiejętności, do których należą m.in.:

 • poczucie tożsamości;
 • poczucie skuteczności – mocne i słabe strony, potencjał, talent;
 • pokonywanie przeszkód, lęków;
 • hierarchia wartości;
 • poglądy;
 • przekonania;
 • motywacja;
 • równowaga WLB (Work-Life Balance).

W celu osiągnięcia wybranych celów specjalista stosuje odpowiednie metody i techniki postępowania, takie jak m.in. mapa myśli, koło rozwojowe lub burza mózgów.

Efektywność coachingu, czyli dlaczego warto z niego korzystać?

Coach ma za zadanie towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie zmiany swojego życia na lepsze. Nie podaje gotowych rozwiązań, ale zachęca i inspiruje osobę korzystającą z jego usług do własnych poszukiwań. Tak wypracowane efekty są trwalsze — dzięki samodzielnemu procesowi myślowemu klient ma też większą motywację do realizacji wyznaczonych celów. 

Sesje coachingowe sprzyjają pozytywnym zmianom. Zamiast stać w miejscu i narzekać na sytuację, warto podjąć działania zmierzające do refleksji i podejmowania lepszych decyzji. 

Coaching w MindHealth: cena

Cena pojedynczej wizyty u jednego z coachów w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth to 250 zł.* Stacjonarnie przyjmujemy obecnie na sesje coachingu w dwóch miejscowościach: Warszawie (dwie nasze placówki mieszczą się w Śródmieściu) oraz w Toruniu. Za to zdalnie możesz połączyć się z jednym z naszych specjalistów z dowolnego miejsca w Polsce. Zapraszamy!

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24.

Wybierz specjalistę:

Mindhealth logo