Coach

Coaching to sposób oddziaływania na osobę lub grupę osób, dzięki wzmocnieniu ulegają posiadane zasoby a optymalizacji – działania związane z karierą, biznesem, finansami, relacjami interpersonalnymi czy zdrowiem.

Wsparcie profesjonalnego coacha oferują placówki Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Warszawie. 

coach wita się z pacjentem

Poznaj naszych specjalistów

Jaka jest rola coachingu?

Od wielu lat podkreśla się znaczenie procesu zwanego coachingiem. Czym jest coaching? To forma pracy skupiająca się na rozwoju osobistym klienta, przy pomocy zintegrowanego podejścia, odpowiednich technik i narzędzi psychologicznych.

Coaching jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem. [1]

Dzięki współpracy/oddziaływaniu coacha, ustala się potencjał, silne strony i obszary rozwoju klienta.

Coaching ma rolę pomocniczą, nie jest szkoleniem, nie jest doradztwem, w jego ramach niczego się nie narzuca. [2]

Czym jest coaching?

Coaching cechuje się przede wszystkim efektywnym wsparciem ze strony coacha – specjalisty psychologii rozwoju. To dzięki dobrze poprowadzonemu procesowi wspierania rozwoju obserwuje się mierzalny sukces jego uczestników.

Współcześnie zauważa się, że coaching jest jedną z wiodących metod zarządzania na każdym szczeblu organizacji. Stosowane techniki interwencyjne i standaryzowane metody doskonalenia określonych umiejętności, wykraczają poza utarte programy szkoleniowe.

Coaching to planowany i dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie zwrotne (feedback). [3]

Coaching to:

 • pozytywne wzmocnienie i samokształcenie;
 • trening efektywności i umacniania własnej skuteczności;
 • świadome wykorzystywanie potencjału;
 • skuteczniejsze osiąganie zamierzonych celów;
 • forma pracy nad własnym rozwojem, poprawą wydajności i karierą.

Cele coachingu:

 • rozwój osobisty;
 • rozwój zawodowy;
 • poprawienie efektywności podejmowanych działań;
 • podniesienie kompetencji;
 • usuwanie przeszkód i barier psychologicznych powstrzymujących realizację marzeń i aspiracji.

Podczas pracy z coachem, porusza się wiele kwestii wpływających na zachowania i umiejętności, do których należą:

 • poczucie tożsamości;
 • poczucie skuteczności – mocne i słabe strony, potencjał, talent;
 • pokonywanie przeszkód, lęków;
 • hierarchia wartości;
 • poglądy;
 • przekonania;
 • motywacja;
 • równowaga WLB (Work-Life Balance).

Twój osobisty trener – kim jest coach?

Coach to specjalista psychologii, w szczególności dyscypliny zajmującej się rozwojem człowieka. Na tej podstawie zbiera najpotrzebniejsze dane na temat indywidualnych różnic rozwojowych i zaobserwowanych cech klienta.

Dobry trener rozumie proces doskonalenia umiejętności a w swojej praktyce opanował różne style działania, metod i technik leżących u podstaw coachingu.

Coach to osoba komunikatywna, otwarta, obiektywna, kreatywna i zaangażowana. Dzięki swojej wiedzy i kompetencjom, potrafi skutecznie wydobyć z klienta to co najlepsze, identyfikując jednocześnie blokady, uniemożliwiające osiąganie korzyści.

Koszt sesji coachingu w Mind Health

Cena sesji coachingu w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health zaczyna się od 250 zł.*  Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Dla kogo jest coaching?

Spektakularne korzyści płynące z podjęcia decyzji o coachingu sprawiają często, że wypracowanie pozytywnej zmiany w jednym obszarze pociąga za sobą kolejne plany i marzenia. Coaching jest zatem sposobem na wypracowanie zysków w sferze zawodowej oraz w życiu prywatnym.

Coaching jest idealnym pomysłem, jeżeli:

 • chcesz zainspirować się wskazówkami oraz spostrzeżeniami wykwalifikowanego psychologa;
 • chcesz odkryć i w pełni wykorzystać swój potencjał;
 • chcesz poprawić swoje dotychczasowe relacje w życiu osobistym i rodzinnym;
 • chcesz zmienić swoje dotychczasowe nastawienie do życia, zwłaszcza w osiąganiu celów;
 • chcesz lepiej lub inaczej wykonywać swoją pracę;
 • chcesz czerpać satysfakcje z życia zawodowego i zaplanować karierę;
 • szukasz nowej ścieżki rozwoju zawodowego, kształcenia lub doskonalenia kompetencji;
 • marzysz o sukcesie zawodowym lub byciu ekspertem w wybranej dziedzinie;
 • chcesz umiejętnie dysponować czasem – utrzymywać zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym;
 • chcesz realizować swoje pasje, zainteresowania;
 • chcesz nauczyć się kontrolowania swoich emocji – zwłaszcza tych negatywnych lub pragniesz zapanować nad stresem;
 • chcesz doskonalić swoje umiejętności menadżerskie.

Początków coachingu dopatrują się w pierwszych interwencjach consultingu i counselingu (poradnictwa psychologicznego), jako że w latach 60-tych dość często określano tym mianem poufną pomoc psychologiczną dla menadżera lub pracę konsultanta w firmie. [4]

Korzyści płynące z coachingu

Poddanie się procesowi coachingu u profesjonalisty w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, to szereg korzyści i sposobów na wypracowanie swojego zadowolenia.

Podczas spotkań z klientem coach:

 • wspiera holistycznie i systemowo rozwój swojego klienta, wskrzesza potencjał;
 • opiera się na relacjach partnerskich;
 • udziela klientowi informacji zwrotnej;
 • generuje rozwiązania i ukierunkowuje klienta do sięgania po nie;
 • motywuje klienta do zaangażowania swojego potencjału i ukrytych umiejętności aby pokonać wewnętrzne ograniczenia.

Cechy coachingu

Czym charakteryzuje się coaching? Do najważniejszych cech współpracy z trenerem-coachem można zaliczyć:

 • dobrowolność – wola do zmiany i poddanie się procesowi zwiększa szansę na trwałość wypracowanych rozwiązań;
 • wspomaganie procesu uczenia się;
 • pobudzanie do myślenia, docieranie do świadomości i podświadomości;
 • bazowanie na pytaniach;
 • świadome dokonywanie zmian – brak przymusu to większa skuteczność oddziaływania;
 • koncentracja na osiąganiu celu;
 • maksymalizacja aktywności osoby coachowanej;
 • osoba klienta najważniejsza w trakcie całego procesu;
 • partnerstwo – troska o wzajemne poszanowanie, szczerość i zaufanie.

Wymiary coachingu

Według założeń szkoły coachingu, rozwój wymaga samoświadomości i autonomii, a ponadto następuje w relacji z wykorzystaniem ukrytego potencjału.

Wymiarami coachingu są:

relacje:

 • coach to sojusznik wspierający dobrą zmianę klienta;
 • klient nastawiony na nowe możliwości;
 • atmosfera wsparcia i zaangażowania stron;

cele:

 • skuteczność w realizacji celów;
 • osoba wspierana zdobywa doświadczenie w zakresie planowania swojego rozwoju;
 • świadome kształcenie zaplanowanych rozwiązań.;

odpowiedzialność:

 • coach zajmuje się m.in. budowaniem relacji, koordynacją procesu oraz rzetelnym feedbackiem;
 • klient analizuje zachowania, wnioski, cele, rozwiązania i wdraża je w praktyczną stronę życia;

proces:

 • obejmuje uzgodnienia celu współpracy;
 • diagnozuje potrzeby rozwojowe;
 • poszerza perspektywę;

zadania coacha:

 • aktywne słuchanie;
 • zadawanie pytań;
 • odkrywanie i nazywanie posiadanych zasobów klienta;
 • identyfikowanie mocnych stron;
 • przepracowanie niepowodzeń życiowych, zawodowych;
 • budowanie zaufania i zaangażowania klienta w proces;
 • w trakcie procesu koncentrowanie się na „tu i teraz”;
 • konfrontowanie klienta z sytuacjami, konsekwencjami;
 • podsumowywanie wypracowanych strategii, rozwiązań lub celu.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo