Psycholog dziecięcy Gdańsk

Psycholog dziecięcy specjalizuje się we wspieraniu najmłodszych i ich rodzin. Wykonuje testy, diagnozuje, opiniuje oraz udziela pomocy psychologicznej, edukacji, poradnictwa i doradztwa. 

Wykwalifikowanego psychologa dla dziecka w Gdańsku prywatnie i na NFZ znajdziesz w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Dziecko u psychologa w Gdańsku

Psycholog dzieci w Gdańsku - terminy:

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Najważniejsze informacje:

Psycholog dziecięcy w Gdańsku: w jakich sytuacjach pomaga?

W okresie dzieciństwa i dorastania najmłodsi stają przed wieloma wyzwaniami życiowymi. U niektórych z nich podczas realizacji tych zadań mogą pojawić się komplikacje. W takich sytuacjach przydatna jest pomoc psychologa dziecięcego w Gdańsku w formie diagnozy, konsultacji czy terapii.

Małe dzieci najczęściej doświadczają problemów związanych z relacjami społecznymi czy nabyciem poczucia odrębności i samodzielności.

Najpowszechniejsze trudności dzieci w wieku szkolnym dotyczą realizowania zadań ucznia. Natomiast problemy dorastających pociech wynikają z nieadekwatnej reakcji na zachodzące w nich zmiany fizjologiczne, emocjonalne i relacyjne.

Na czym polega poradnictwo?

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, które doświadczają problemów życiowych, trudności przystosowawczych i tzw. kryzysów rozwojowych. Służy identyfikacji potencjalnych sposobów rozwiązania problemów, usprawnianiu sposobów komunikowania się i radzenia sobie z trudnościami, wzmacnianiu samooceny i promowaniu zdrowia psychicznego. Poradnictwo nie jest psychoterapią, która stanowi jedną z metod leczenia Pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Psycholog dla dzieci Gdańsk: przebieg wizyty

Spotkanie z psychologiem dziecięcym może mieć charakter jednorazowej porady, serii wizyt lub terapii. W przypadku najmłodszych klientów, którzy nie umieją jeszcze mówić o swoich problemach, specjalista posługuje się specyficznymi metodami diagnozowania i komunikacji. Należy do nich np. obserwacja zabawy czy aktywności spontanicznej, zabawa kierowana, rysunek czy testy. Natomiast współpraca z młodzieżą ma wiele cech pracy z dorosłymi.

Kiedy przyjść z dzieckiem do psychologa?

Sygnałem, który powinien nas skłonić do wizyty u psychologa dziecięcego w Gdańsku, jest nieosiąganie przez dziecko „kamieni milowych” w rozwoju. Specjalistę trzeba odwiedzić, jeśli dziecko nie bawi się, funkcjonuje w tzw. swoim świecie, ma problemy z nawiązywaniem relacji społecznych i komunikacją.

Wizyta u psychologa jest również wskazana w przypadku problemów wychowawczych czy demonstrowania przez dziecko nasilonych reakcji złości, smutku, agresji lub lęku.

Ponadto ze specjalistą należy się spotkać w razie specyficznych trudności pociechy w nauce (np. podejrzenia dysleksji) czy problemów w konfrontacji z wymogami szkolnymi.

Z pomocy psychologa trzeba też skorzystać, gdy zaobserwujemy u dziecka objawy uzależnienia (zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i np. uzależnienia od komputera).

Specjalista będzie też wsparciem dla dziecka w przypadku trudnych zmian życiowych, np. rozstania rodziców, żałoby w rodzinie czy zachorowania na ciężką chorobę.

Problemy wieku dziecięcego: w czym pomaga specjalista?

W okresie dzieciństwa i dorastania mogą również wystąpić mniej lub bardziej nasilone zaburzenia psychiczne. Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaburzeń psychicznych doświadcza na świecie 10 proc. dzieci i młodzieży. Jednak większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona. Konsekwencje braku zajęcia się zdrowiem psychicznym i rozwojem psychospołecznym najmłodszych rozciągają się na dorosłość i ograniczają możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia.

Dziecko może cierpieć z powodu dolegliwości takich jak m.in.:

 • zaburzenia lękowe: to szerokie spektrum problemów. Charakteryzują się lękiem, który jest nadmierny w stosunku do sytuacji, nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia i nie daje się kontrolować;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: cechuje się występowanie obsesji (myśli natrętnych) i kompulsji (czynności natrętnych), które zajmują dużo czasu, powodują cierpienie, wpływają na codzienne funkcjonowanie i są niechciane. U młodszych dzieci mogą pojawiać się tylko kompulsje, np. sprawdzanie, czyszczenie czy liczenie;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (zespół stresu pourazowego, PTSD): występuje u niektórych ofiar traumatycznych zdarzeń. Charakteryzuje się ponownym przeżywaniem traumy, unikaniem bodźców lub sytuacji skojarzonych z wydarzeniem, zmienioną pobudliwością oraz zmianami w funkcjonowaniu poznawczym i nastroju;
 • depresja: to powszechne zaburzenie, w którym doświadcza się długotrwałego obniżenia nastroju oraz wielu innych objawów psychicznych i fizycznych. U dzieci na pierwszy plan mogą się wysuwać skargi somatyczne, a u nastolatków – zaburzenia zachowania;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD): tak jak depresja jest zaliczana do zaburzeń nastroju. W jej przebiegu występują z jednej strony epizody depresyjne (obniżonego nastroju i aktywności), z drugiej zaś – epizody hipomanii/manii (wzmożonego nastroju i aktywności);
 • zaburzenia odżywiania: zaliczamy do nich m.in. jadłowstręt psychiczny (anoreksję) czy żarłoczność psychiczną (bulimię). Ich główną przyczyną i cechą jest przecenianie znaczenia figury i wagi dla wartości człowieka;
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół hiperkinetyczny): charakteryzuje się zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością i impulsywnością. Według ostrożnych szacunków dotyczy 5 proc. dzieci w młodszym wieku szkolnym, a większość objawów utrzymuje się do okresu dorastania i dorosłości;
 • zaburzenia zachowania: cechują je powtarzające się zachowania antyspołeczne, buntownicze lub agresywne. Ich łagodniejsza forma to zaburzenia opozycyjno-buntownicze;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD): charakteryzują się trudnościami w komunikacji społecznej i interakcjach społecznych oraz ograniczonym, stereotypowym wzorcem zachowań, aktywności czy zainteresowań. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych świata;
 • schizofrenia: należy do zaburzeń psychotycznych. Jej symptomy to m.in. urojenia, omamy i objawy dezorganizacji (myślenia i zachowania);
 • tiki: to mimowolne, nagłe, szybkie, nierytmiczne, nawracające, nieadekwatne do sytuacji i niemożliwe do opanowania ruchy lub wokalizacje. Skrajnym nasileniem choroby tikowej jest ciężki zespół Tourette’a.

W przypadku zaobserwowania opisanych wyżej objawów trzeba skonsultować się z pediatrą lub psychologiem dziecięcym w Gdańsku. Próby i myśli samobójcze wymagają pilnego zgłoszenia się do lekarza psychiatry albo nawet do szpitala na izbę przyjęć. Wskazaniem do wizyty u psychiatry jest też nagłe, gwałtowne pogorszenie nastroju u dziecka. Może to oznaczać szybko rozwijające się zaburzenie.

Psycholog dziecięcy w Gdańsku: testy

Psychologowie przyjmujący najmłodszych Pacjentów w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku wykonują m.in. następujące testy:

 • ASRS do diagnozy autyzmu: służy do pomiaru zachowań związanych z autyzmem i spektrum autyzmu (ASD), np. problemów komunikacyjnych, deficytów uwagi czy trudności w kontaktach z innymi. Istnieje w wersji pełnej i skróconej. Znajduje zastosowanie w diagnozowaniu dzieci i młodzieży w wieku 2-5 oraz 6-18 lat;
 • CONNERS 3: przy jego pomocy można zdiagnozować ADHD i zaburzenia współwystępujące, takie jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Przydaje się w badaniach przesiewowych i służących dopasowaniu terapii do potrzeb dziecka oraz śledzeniu jej postępów. Stosuje się go u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 • STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci: jest przeznaczony do badania lęku rozumianego jako uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz jako stała cecha osobowości. Służy m.in. do diagnozy przesiewowej (w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym) oraz indywidualnej (przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych). Używa się go u dzieci i młodzieży;
 • Kwestionariusz osobowości Eysencka EPQ-R: służy do badania podstawowych wymiarów osobowości. Może być stosowany do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Wykorzystuje się go u młodzieży od 16. roku życia i dorosłych;
 • Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSEI: jest przeznaczony do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Składa się z 11 skal. Stosuje się go u młodzieży i dorosłych.

Jak się zapisać?

Zapisy do psychologa dziecięcego w Gdańsku przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Na wizytę można umówić się również online za pośrednictwem sklepu internetowego MindHealth.

Spotkanie ze specjalistą może odbyć się stacjonarnie lub jako konsultacja telemedyczna.

Psycholog dla dzieci Gdańsk: cena

Wizyta stacjonarna u psychologa dziecięcego w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Mikołaja Gomółki 2 kosztuje 180 zł*. Taki sam jest koszt spotkania zdalnego, które można odbyć telefonicznie lub w formie telekonferencji.

Zapraszamy do zapisów!

Psycholog dla dzieci w Gdańsku : NFZ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w w naszej placówce realizowane są świadczenia dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia. Aby skorzystać z wizyty u psychologa dziecięcego w Gdańsku na NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Wymagane jest tylko aktualne ubezpieczenie zdrowotne. 

Na konsultacje można zapisywać się poprzez infolinię lub osobiście, w placówce przy ul. Mikołaja Gomółki 2 lok. 30 w Gdańsku. Konsultacje prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i w ramach telemedycyny.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo