Psycholog dziecięcy Gdańsk

Psycholog dziecięcy specjalizuje się we wspieraniu najmłodszych i ich rodzin. Wykonuje testy, diagnozuje, opiniuje oraz udziela pomocy psychologicznej, edukacji, poradnictwa i doradztwa. 

Wykwalifikowanego psychologa dla dziecka w Gdańsku prywatnie i na NFZ znajdziesz w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapraszamy do zapisów!

Pacjentka u psychologa w Gdyni

Psycholog dziecięcy w Gdańsku - umów wizytę:

Spis treści

Kiedy zapisać dziecko do psychologa?

W okresie dzieciństwa i dorastania najmłodsi stają przed wieloma wyzwaniami życiowymi. U niektórych z nich podczas realizacji tych zadań mogą pojawić się komplikacje. W takich sytuacjach przydatna jest pomoc psychologa dziecięcego w Gdańsku w formie diagnozy, konsultacji czy terapii. Małe dzieci najczęściej doświadczają problemów związanych z relacjami społecznymi czy nabyciem poczucia odrębności i samodzielności.

Najpowszechniejsze trudności dzieci w wieku szkolnym dotyczą realizowania zadań ucznia. Natomiast problemy dorastających pociech wynikają z nieadekwatnej reakcji na zachodzące w nich zmiany fizjologiczne, emocjonalne i relacyjne.

Sygnałem, który powinien nas skłonić do wizyty u psychologa dziecięcego w Gdańsku, jest nieosiąganie przez dziecko „kamieni milowych” w rozwoju. Specjalistę trzeba odwiedzić, jeśli dziecko nie bawi się, funkcjonuje w tzw. swoim świecie, ma problemy z nawiązywaniem relacji społecznych i komunikacją.

Wizyta u psychologa jest również wskazana w przypadku problemów wychowawczych czy demonstrowania przez dziecko nasilonych reakcji złości, smutku, agresji lub lęku. Ponadto ze specjalistą należy się spotkać w razie specyficznych trudności pociechy w nauce (np. podejrzenia dysleksji) czy problemów w konfrontacji z wymogami szkolnymi.

Z pomocy psychologa trzeba też skorzystać, gdy zaobserwujemy u dziecka objawy uzależnienia (zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i np. uzależnienia od komputera). Specjalista będzie też wsparciem dla dziecka w przypadku trudnych zmian życiowych, np. rozstania rodziców, żałoby w rodzinie czy zachorowania na ciężką chorobę.

Problemy wieku dziecięcego: w czym pomaga specjalista?

W okresie dzieciństwa i dorastania mogą również wystąpić mniej lub bardziej nasilone zaburzenia psychiczne. Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaburzeń psychicznych doświadcza na świecie 10 proc. dzieci i młodzieży. Jednak większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona.

Konsekwencje braku zajęcia się zdrowiem psychicznym i rozwojem psychospołecznym najmłodszych rozciągają się na dorosłość i ograniczają możliwości prowadzenia satysfakcjonującego życia.

Dziecko może cierpieć z powodu dolegliwości takich jak m.in.:

 • zaburzenia lękowe: to szerokie spektrum problemów. Charakteryzują się lękiem, który jest nadmierny w stosunku do sytuacji, nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia i nie daje się kontrolować;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: cechuje się występowanie obsesji (myśli natrętnych) i kompulsji (czynności natrętnych), które zajmują dużo czasu, powodują cierpienie, wpływają na codzienne funkcjonowanie i są niechciane. U młodszych dzieci mogą pojawiać się tylko kompulsje, np. sprawdzanie, czyszczenie czy liczenie;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (zespół stresu pourazowego, PTSD): występuje u niektórych ofiar traumatycznych zdarzeń. Charakteryzuje się ponownym przeżywaniem traumy, unikaniem bodźców lub sytuacji skojarzonych z wydarzeniem, zmienioną pobudliwością oraz zmianami w funkcjonowaniu poznawczym i nastroju;
 • depresja: to powszechne zaburzenie, w którym doświadcza się długotrwałego obniżenia nastroju oraz wielu innych objawów psychicznych i fizycznych. U dzieci na pierwszy plan mogą się wysuwać skargi somatyczne, a u nastolatków – zaburzenia zachowania;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD): tak jak depresja jest zaliczana do zaburzeń nastroju. W jej przebiegu występują z jednej strony epizody depresyjne (obniżonego nastroju i aktywności), z drugiej zaś – epizody hipomanii/manii (wzmożonego nastroju i aktywności);
 • zaburzenia odżywiania: zaliczamy do nich m.in. jadłowstręt psychiczny (anoreksję) czy żarłoczność psychiczną (bulimię). Ich główną przyczyną i cechą jest przecenianie znaczenia figury i wagi dla wartości człowieka;
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół hiperkinetyczny): charakteryzuje się zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością i impulsywnością. Według ostrożnych szacunków dotyczy 5 proc. dzieci w młodszym wieku szkolnym, a większość objawów utrzymuje się do okresu dorastania i dorosłości;
 • zaburzenia zachowania: cechują je powtarzające się zachowania antyspołeczne, buntownicze lub agresywne. Ich łagodniejsza forma to zaburzenia opozycyjno-buntownicze;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD): charakteryzują się trudnościami w komunikacji społecznej i interakcjach społecznych oraz ograniczonym, stereotypowym wzorcem zachowań, aktywności czy zainteresowań. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych świata;
 • schizofrenia: należy do zaburzeń psychotycznych. Jej symptomy to m.in. urojenia, omamy i objawy dezorganizacji (myślenia i zachowania);
 • tiki: to mimowolne, nagłe, szybkie, nierytmiczne, nawracające, nieadekwatne do sytuacji i niemożliwe do opanowania ruchy lub wokalizacje. Skrajnym nasileniem choroby tikowej jest ciężki zespół Tourette’a.

W przypadku zaobserwowania opisanych wyżej objawów trzeba skonsultować się z pediatrą lub psychologiem dziecięcym w Gdańsku. Próby i myśli samobójcze wymagają pilnego zgłoszenia się do lekarza psychiatry albo nawet do szpitala na izbę przyjęć. Wskazaniem do wizyty u psychiatry jest też nagłe, gwałtowne pogorszenie nastroju u dziecka. Może to oznaczać szybko rozwijające się zaburzenie.

Psycholog dziecięcy Gdańsk

Przebieg wizyty u psychologa dziecięcego

Spotkanie z psychologiem dziecięcym może mieć charakter jednorazowej porady, serii wizyt lub terapii. W przypadku najmłodszych klientów, którzy nie umieją jeszcze mówić o swoich problemach, specjalista posługuje się specyficznymi metodami diagnozowania i komunikacji. Należy do nich np. obserwacja zabawy czy aktywności spontanicznej, zabawa kierowana, rysunek czy testy. Natomiast współpraca z młodzieżą ma wiele cech pracy z dorosłymi.

Psycholog dziecięcy Gdańsk: testy

Psychologowie przyjmujący najmłodszych Pacjentów w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth Gdańsk wykonują m.in. następujące testy:

 • ASRS do diagnozy autyzmu: służy do pomiaru zachowań związanych z autyzmem i spektrum autyzmu (ASD), np. problemów komunikacyjnych, deficytów uwagi czy trudności w kontaktach z innymi. Istnieje w wersji pełnej i skróconej. Znajduje zastosowanie w diagnozowaniu dzieci i młodzieży w wieku 2-5 oraz 6-18 lat;
 • CONNERS 3: przy jego pomocy można zdiagnozować ADHD i zaburzenia współwystępujące, takie jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Przydaje się w badaniach przesiewowych i służących dopasowaniu terapii do potrzeb dziecka oraz śledzeniu jej postępów. Stosuje się go u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 • STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci: jest przeznaczony do badania lęku rozumianego jako uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz jako stała cecha osobowości. Służy m.in. do diagnozy przesiewowej (w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym) oraz indywidualnej (przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych). Używa się go u dzieci i młodzieży;
 • Kwestionariusz osobowości Eysencka EPQ-R: służy do badania podstawowych wymiarów osobowości. Może być stosowany do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Wykorzystuje się go u młodzieży od 16. roku życia i dorosłych;
 • Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSEI: jest przeznaczony do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Składa się z 11 skal. Stosuje się go u młodzieży i dorosłych.

Psycholog dziecięcy na NFZ Gdańsk

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w w naszej placówce realizowane są świadczenia dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia. Aby skorzystać z wizyty u psychologa dziecięcego w Gdańsku na NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Wymagane jest tylko aktualne ubezpieczenie zdrowotne. 

Na konsultacje można zapisywać się poprzez infolinię lub osobiście, w placówce przy ul. Mikołaja Gomółki 2 lok. 30 w Gdańsku. Konsultacje prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i w ramach telemedycyny.

Ile kosztuje i gdzie umówić się do dobrego psychologa dziecięcego w Gdańsku?

Wizyta stacjonarna u psychologa dziecięcego w MindHealth Gdańsk kosztuje 240 zł*.  Zapraszamy do zapisów!

Zapisy do psychologa dziecięcego w Gdańsku przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Na wizytę można umówić się również online za pośrednictwem sklepu internetowego MindHealth.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Psycholog dziecięcy Gdańsk